Пропозиції в умовах монополії План Попит та пропозиція на монопольному ринку. Обмеження максимізації прибутку. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків монополії в короткостроковому періоді. Умови максимізації прибутку монополії в довгостроковому періоді. Особливості ціноутворення монополії. Ефективність функціонування ринку в умовах чистої...

Подробнее

Пропозиція й умова максимізації прибутку фірми і галузі на ринку досконалої конкуренції. План Ринок досконалої конкуренції. Попит. Обмеження максимізації прибутку. Умови максимізації прибутку конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Умови мінімізації збитків конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Умови припинення виробництва для...

Подробнее

Основи теорії попиту та пропозиції План Попит. Закон попиту. Чинники, які впливають на попит. Пропозиція. Закон пропозиції. Чинники, які впливають на пропозицію. Ринкова рівновага. Механізм взаємодії попиту і пропозиції. Державне регулювання ринку та його вплив на ринкову рівновагу. Практичне застосування...

Подробнее

Пропозиція в умовах монополістичної конкуренції. План Характерні риси ринку монополістичної конкуренції. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага фірми. Нецінова конкуренція і реклама. Ефективність функціонування ринку монополістичної конкуренції. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції . Монополістична конкуренція...

Подробнее

Теорія фірми. Виробництво. Витрати. Прибуток. План Виробнича функція. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення. Граничні продукти праці капіталу.Закон спадної граничної продуктивності. Ізокоста. Рівновага виробника. Зміна масштабу виробництва. Характеристика витрат і прибутку. Витрати у короткостроковому періоді. Витрати у довгостроковому періоді....

Подробнее

Пропозиція в умовах олігополії План Прояв олігопольного взаємозв’язку. Цінові війни. Угоди (картелі, таємні змови). Теорії олігополії. Модель Бертрана. Модель Курно. Ламана крива попиту. Реклама при олігополії. 1. Прояв олігопольного взаємозв’язку. Олігополія — це ринкова структура, в якій у реалізації якого-небудь...

Подробнее

Еластичність попиту і пропозиції Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які впливають на еластичність. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції. Практичне застосування еластичності в економічному аналізі. 1. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які впливають...

Подробнее

Теорія споживчого вибору та її використання у комерційній діяльності План Корисність блага. Гранична корисність. Принципи спадної граничної корисності. Характеристика кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Бюджетне обмеження. Рівновага споживача. Криві «дохід-споживання», «ціна-споживання» і побудова кривих попиту. Ефект заміщення і ефект доходу....

Подробнее

Шпаргалка_терміни Адміністративна монополія-монополія, яка виникає в умовах адміністративно-комадної системи; базується на державній властності на засоби виробництва, діє в умовах значного обмеження ринку, для неї характерний прямий розподіл ресурсів. Альтернативні витрати-цінність найкращого варіанту використання ресурсів, від якого відмовилися в процесі...

Подробнее

Шпаргалка 1. Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка як її складова частина. Економічна теорія вивчає проблеми економії, які включають 2 моменти: матеріальні потреби людини безмежні (суспільні); засоби для їх задоволення обмежені. Проблеми економії вивчають: політекономія (фундаментальні питання про природу і...

Подробнее
Страница 1 из 1712345...10...Последняя »