Еластичність попиту і пропозиції

Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які
впливають на еластичність.

Еластичність попиту за доходом.

Перехресна еластичність попиту.

Еластичність пропозиції.

Практичне застосування еластичності в економічному аналізі.

1. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які
впливають на еластичність.

Відповідно до закону попиту, у відповідь на зниження ціни споживачі
стануть купувати більше продукту. Проте ступінь сприйнятливості
споживачів до зміни цін буває дуже різна, в залежності від продукту, а
також в залежності від діапазону зміни ціни на той самий продукт. Рівень
чутливості зміни попиту від зміни ціни вимірює показник еластичності.
Еластичність попиту за ціною — відношення відсоткової величини попиту на
товар до даної процентної зміни його ціни. Рівень цінової еластичності
вимірюється за допомогою коефіцієнта Еd, який показує, на скільки
відсотків зміниться попит при зміні ціни на 1% і розраховується за
формулою:

Для виміру сприйнятливості споживачів до зміни цін застосовуються
відсоткові, а не абсолютні величини. Від’ємна крива попиту демонструє
зворотну залежність, існуючу між ціною і величиною попиту. Це означає,
що ціновий коефіцієнт еластичності попиту буде завжди мати негативне
значення. Проте в економічних розрахунках використовується абсолютна
величина коефіцієнта еластичності. Ціновий коефіцієнт еластичності
пропозиції позитивний, оскільки ціна продукту величина його пропозиції
пов’язані між собою прямо пропорційною залежністю.

Еластичний попит. Попит на товар вважається еластичним, якщо дана
відсоткова зміна ціни призволить до відносно більшої відсоткової зміни
величини попиту. У цьому разі Еd буде більше одиниці. Еd > 1.

Нееластичний попит . Якщо дана відсоткова зміна ціни супроводжується
відносно меншими відсотковими змінами величини попиту, то попит
вважається нееластичним. У цьому разі Еd є меншим за одиницю. Еd < 1 Одинична еластичність. Між еластичним і нееластичним попитом відбувається гранична ситуація, коли відсоткове зміни ціни та супроводжуючі його відсоткові зміни попиту, рівні між собою. Цей спеціальний випадок називається одиничною еластичністю, оскільки Еd = 1. Абсолютно нееластичний попит. Говорячи про нееластичний попит, не можна мати на увазі абсолютну нечутливість покупців до зміни цін. Проте існує крайній випадок, який позначається терміном „абсолютно нееластичний попит”, коли зміна ціни взагалі не приводить ні якої зміни величини попиту. Прикладами можуть служити попит хворих діабетом на інсулін, або ж попит наркоманів на героїн. Графічно таку ситуацію описує крива попиту, паралельна вертикальної осі координат, така, як D на мал. 17 Г). Абсолютно еластичний попит . Крива попиту D на мал. 17 Д) відповідає абсолютно еластичному попиту. Збільшення ціни викликає зниження попиту до нескінченності. Крива попиту приймає такий вид, коли фірма продає свою продукцію виключно на конкурентному ринку. Мал.17. Цінова еластичність попиту. Чинники які впливають на цінову еластичність попиту: 1) Кількість замінників; 2) Питома вага в доході споживача; 3) Предмети розкоші і предмети першої необхідності; 4) Фактор часу. 1. Кількість замінників . Чим більше у конкретного продукту хорошого замінників, тим еластичніший попит на нього. Якщо один з багатьох конкуруючих продавців моркви чи картоплі підвищить ціну на свій продукт, покупці негайно переорієнтовуються на легкодоступні ідеальні замінники, запропоновані його численними конкурентами. Проте попит діабетиків на інсулін чи наркоманів на героїн найвищою мірою нееластичний: у цих продуктів немає близьких замінників. Еластичність попиту на продукт залежить від того, наскільки вузько він визначається. Попит на машинне масло конкретної марки (скажімо, Quaker State), безперечно, більш еластичний, ніж попит на машинне масло взагалі. Масло “Quaker State” можна легко замінити маслом багатьох інших марок, тоді як в цілому у машинного масла немає хорошого замінника. 2. Питома вага в доході споживача . При інших рівних умовах, чим більше місце займає вартість продукту в бюджеті споживача, тим більш еластичним є попит на нього. Зростання цін на олівці чи жувальну гумку на 10% виразиться лише в кількох центах і практично не позначиться на величині попиту на ці продукти. Водночас у 10%-не зростання цін на автомашини чи житлові будинки становитиме, скажімо, 2 тис. і 10 тис. дол. відповідно. Подібне підвищення цін виражає дуже істотну частку річного доходу багатьох сімей, тому можна очікувати значного скорочення величини попиту цих товарів Цінова еластичність попиту на такі товари зазвичай буває досить високою, тому сам попит буде еластичним. 3. Предмети розкоші і предмети першої необхідності . Попит на предмети першої необхідності, як правило, нееластичний; а попит на предмети розкоші зазвичай еластичний. Хліб і електроенергія - загальновизнані предмети першої необхідності. Підвищення цін не призведе до істотного скорочення споживання хліба чи електрики для освітлювання й інших побутових потреб. (Дуже низька цінова еластичність попиту цих товарів в табл. 3.) Ніхто не відмовиться від операції під час гострого нападу апендициту через те, що плата за медичне обслуговування щойно підвищилася. Проте круїз по Карибському морі, і смарагди є предметами розкоші, від яких можна відмовитися без особливих труднощів. Попит на сіль зазвичай вкрай нееластичний з кількох причин. Це предмет першої необхідності, замінників солі практично немає, і, зрештою, сіль займає незначне місце в сімейному бюджеті В табл. 3 показані оцінки цінової еластичності попиту на деякі товари. Цінова еластичність попиту Таблиця 3 Товар чи послуга Коефіцієнт цінової еластичності попиту Товар чи послуга Коефіцієнт цінової еластичності попиту 1. Житло 0,01 1. Бензин 0,60 2. Електроенергія 0,13 2. Молоко 0,63 3. Хліб 0,15 3. Побутові прилади 0,63 4. Білети на баскетбол 0,23 4. Кінофільми 0,87 5. Телефонні послуги 0,26 5. Пиво 0,90 6. Цукор 0,30 6. Взуття 0,91 7. Медичне обслуговування 0,31 7. Автомобілі 1,4 8. Яйця 0,32 8. Яловичина 1,27 9. Юридичні послуги 0,37 9.Столові прилади 1,54 10. Ремонт автомобілів 0,40 10. Ресторанне обслуговування 2,27 11. Одяг 0,49 11. Баранина та ягнятина 2,65 4. Фактори часу. Еластичність попиту за ціною оцінюється для короткострокового та довгострокового періодів. Як правило, попит більш еластичний у довгостроковому періоді, оскільки у людей є більше часу на пошук замінників товару, ціна якого зростає, крім того розробляється більша кількість замінників. А можливість більш тривалих пошуків замінників і збільшення їх доступності у довгостроковому плані зроблять попит більш еластичним. У таблиці 4 наведено емпіричні оцінки еластичності попиту за ціною в залежності від факторів часу. Чинник часу і еластичність попиту за ціною Таблиця 4 Товар чи послуга Короткостроковий період Довгостроковий період Канцелярські приладдя -0,47 -0,56 Дорогоцінності і годинники -0,41 -0,67 Шини і камери -0,86 -1,19 Бензин -0,4 -1,5 Житло -0,3 -1,88 Споживання електроенергії в домашньому господарстві 0,13 1,89 Тютюнова продукція 0,46 -1,89 Споживання природного газу в побуті -1,4 -2,1 Автомобілі і запчастини -1,87 2,24 Порцеляна і посуд -1,54 2,55 Міжміські залізничні перевезення -1,4 3,19 Ремонт теле-радіоапаратури -0,47 3,84 Яловичина 01,47 Характер еластичності попиту може змінитися по мірі можливості руху за лінійною кривою попиту знизу вгору від абсолютно нееластичного попиту (Еd= 0) до абсолютно еластичного попиту (Еd= ?). Мал. 17. Лінійна функція попиту Пояснюється це тим, що у верхній частини лінії попиту відсоткові зміни попиту на товар вищі, ніж відсоткові зміни його ціни (% ? Q > % ?Р). У
нижній частині лінії попиту відсоткові зміни ціни більше відсоткових
змін кількості (%?Q < %?Р). Дані про коефіцієнти еластичності попиту несуть важливу інформацію для фірм (продавців), оскільки дозволяють судити про розміри зміни продажів, які будуть після зміни цін, що вплине на обсяг доходу. Залежність зміни цін і доходу від цінової еластичності попиту наведені в таблиці 5. Таблиця 5. Залежність доходу фірми від ступеню еластичності. Тип еластичності попиту Зміна в ціні Зміна в доході Еластичний Зростає Падає Зменшується Збільшується Нееластичний Зростає Падає Збільшується Зменшується Одинична еластичність Зростає Падає Не змінюється Не змінюється 2. Еластичність попиту за доходом. Еластичність попиту за доходом - вимірюється за допомогою коефіцієнта ЕІ, який показує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту при зміні доходу споживача на 1% При аналізі показників еластичності попиту за доходом необхідно враховувати деякі характеристики товарів, споживання яких відчутне, або не відчутне до зміни доходів. Нормальні товари - це товари, попит на які із збільшенням доходу збільшується (масло). Товари нижчої якості - це товари, попит на які із збільшенням доходу зменшується (маргарин). Значення ЕІможе бути позитивним, негативним чи рівним нулю залежно від ступеня необхідності благ (мал. 18). Мал. 18 Еластичність попиту по доходу Значення показника еластичності попиту по доходу важливі для виробничих фірм з погляду планування обсягів випуску товарів, для торгових фірм для регулювання замовлень відповідно до зміни попиту при зміні доходу. Показники еластичності попиту по доходу для деяких товарів і послуг наведені в таблиці 6. Таблиця 6. Показники еластичності попиту по доходу. Товар чи послуга Короткостроковий період Довгостроковий період Свинина 0,27 0,18 Яловичина 0,51 0,45 Меблі 2,6 0,53 Порцеляна, скляний посуд 0,47 0,77 Послуги дантиста 0,38 1,0 Курчата 0,49 1,06 Автомобілі 5,5 1,07 Видовищний спорт 0,46 1,07 Послуги лікаря 0,28 1,15 Одяг 0,95 1Д7 Бензин и нафта 0,55 1,36 Домашнє устаткування 2,72 1,40 Взуття 0,9 1,5 Коштовності, годинники 1,0 1,6 Приватні будинки 0,07 2,45 Подорожі закордон 0,24 3,09 Предмети туалету 0,25 3,74 3. Перехресна еластичність попиту . j Перехресна еластичність попиту використовується для вимірювання чутливості обсягу покупок споживача до зміни цін на замінюючи, чи доповнюючі товари. Перехресна еластичність - показує, на скільки зміниться обсяг попиту на товар X при зміні ціни товару Y на 1%: Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має позитивне значення, тобто попит на продукцію X знаходиться в прямій залежності від зміни ціни продукту Y, то продукти X і Y є взаємозамінними. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більше ступінь заміни двох даних товарів. Мал. 19 Перехресна еластичність Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то продукти X і Y є взаємодоповнюючими товарами. Чим більша величина негативного коефіцієнта, тим більше взаємодоповнюваність двох даних товарів. Нульовий чи майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два продукту не пов'язані між собою, тобто є незалежними в споживанні товарами. Знання про перехресну еластичність попиту важливе для корпоративного планування. Припустимо, очікується різке підвищення цін на природний газ. Мабуть, це збільшить попит на електроенергію, оскільки обидва продукту вважаються взаємозамінними для опалення і приготування їжі. Електричні компанії можуть планувати задоволення підвищеного попиту на свій продукт, якщо їм відома його перехресна еластичність. Якщо у довгостроковому періоді Еху=0,8, тоді 20%-не збільшення ціни на природний газ збільшить обсяг попиту на електроенергію на 16% Значення показників Еху для деяких товарів розглянуто в таблиці 7. Таблиця 7. Показники перехресної еластичності попиту Наименование Exy^xy Природний газ по відношенню до ціни на електрику 0,8 Співвідношення між марками машин (імпата і шевроле 1968-75) 11,0 Маргарин по відношенню до ціни на масло 1,53 Свинина по відношенню до ціни на яловичину 0,40 Курчата по відношенню до ціни на свинину 0,29 4. Еластичність пропозиції . Еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться кількість запропонованого товару при зміні його ціни на 1 %. Для обчислення еластичності пропозиції потрібно продовжити криву пропозиції до перетину з негативним відрізком осі X, або з негативним відрізком осі Y. Якщо крива пропозиції (S) перетинає негативну частина горизонтальної осі, то Еs> 1, и якщо проходить через початок координат (
S1), то Еs= 1 , якщо перетинає негативну частина вертикальної осі ( S2),
то Еs< 1 (Мал. 20). Мал. 20 еластичність пропозиції Фактори, які впливають на еластичність пропозиції : мобільність факторів виробництва випуску товару; кількість часу, наявного у розпорядженні виробників, для того щоб відреагувати на дані зміни ціни продукту. Аналізуючи вплив часу, розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий і довгостроковий періоди. 1. Найкоротший ринковий період настільки малий, що виробники не встигають відреагувати на зміни попиту і ціни. 2. У межах короткострокового періоду виробничі потужності окремих виробників і всієї галузі залишаються незмінними. Проте підприємства мають досить часу, щоб використовувати свої потужності інтенсивніше. 3. Довгостроковий період досить тривалий, для того щоб фірми встигли вжити всіх заходів для пристосування своїх ресурсів в зміненій ситуації. Оскільки залежність між ціною і пропозицією товару є прямо пропорційна і крива пропозиції представляє собою зростаючу криву. Тому, незалежно від ступеню еластичності чи нееластичності, ціна і загальний дохід завжди змінюються в одному і тому ж напрямі. 5. Практичне застосування еластичності в економічному аналізі . Як показують наведені нижче приклади, концепція цінової еластичності попиту має важливе практичне значення. Небувалий врожай . Попит на більшість продуктів сільськогосподарського виробництва нееластичний (не більше 0,20-0,25). Тому збільшення обсягу виробництва сільськогосподарських продуктів, приводе як до зниження цін на фермерську продукцію, так і до скорочення загального доходу фермерів. Для фермерів, як групи, нееластичний характер попиту на їхню продукцію означає, що щедрий врожай може бути дуже небажаним. А для державних органів управління це означає, що збільшення доходу фермерів залежить від обмеження фермерського виробництва. Автоматизація . Характер впливу автоматизації, тобто швидкого технологічного процесу, на рівень зайнятості частково залежить від еластичності попиту на вироблений продукт. Припустимо, що фірма встановлює нове працезберігаюче устаткування це призводить до технологічного безробіття, 500 робочих. Припустимо також, що частина економії на витратах, отримана завдяки даній технологічній новинці, передається споживачам через зниження цін. Вплив зниження цін на обсяг продажів фірми залежатиме від еластичності попиту на товар. Якщо попит еластичний, то продажі можуть зростуть на стільки ж, що фірма знову візьме на роботу більшу частину, якщо не всіх, з 500 звільнених раніше робочих. Якщо попит нееластичний, то зниження цін призведе лише до незначного зростання обсягу продажів, і лише деякі з працівників будуть знову прийняті на роботу. Дерегулювання повітряного транспорту . Першим наслідком дерегулювання повітряного транспорту наприкінці 70-х років було збільшення прибутків багатьох авіакомпаній. Пояснювалося це тим, що скасування державного регулювання призвело до посилення конкуренції між авіакомпаніями і, таким чином, до зниження плати за повітряні перевезення. Нижчі транспортні тарифи поєднанні з еластичним попитом на повітряні подорожі викликали зростання доходів авіакомпаній. Оскільки додаткові витрати, пов'язані з перельотом цілком заповненого літака на відміну від частково заповненого, мінімальні, ріст доходів випереджав ріст витрат, і тому прибуток збільшився. Високі доходи авіакомпаній протрималися недовго за трьох причин: конкурентна боротьба за нові маршрути призвела до зниження прибутків; зростання цін на паливо збільшив експлуатаційні витрати; тривала війна тарифів також негативно позначилася на прибутки. Акцизний податок . Обираючи, на які товари і послуги встановити акциз, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Підвищення податку на продукт, попит на який є еластичним, викличе за собою зменшення податкових надходжень. Це змушує законодавців, вводячи акцизні податки, шукати такі товари, попит на які нееластичний, наприклад, алкогольні напої, бензин, сигарети. У 1991 р., намагаючись скоротити бюджетний дефіцит, федеральний уряд США підвищив податок саме на ці три категорії товарів. Проте, у тому ж 1991 р. Конгрес ввів 10%-ний акциз на яхти. Конгрес розраховував, що цей захід не надасть більш-менш серйозного впливу на обсяг продажів, і сподівався отримати за п'ять років приріст податкових надходжень у розмірі 1,5 млрд дол. Але попит виявився більш еластичним, ніж очікувалося. У відповідь на підвищення податку чимало власників прогулянкових суден вирішили зберегти свої старі яхти на триваліший термін, а деякі потенційні первинні покупці відмовилися від їхнього придбання. У Південній Флориді обсяг продажів скоротився майже на 90%, оскільки багато потенційних покупців вирішили уникнути податку, купуючи яхти на Багамах. Крім того, податкові надходження уряду скоротилися і під впливом економічного спаду 1990-1991 рр., у результаті якого попит на більшість товарів тривалого користування, включаючи яхти, змістився ліворуч. У 1991 р. 10%-ний акциз на яхти приніс всього 30 млн. дол. податкових надходжень. Запровадження цього податку у сукупності з економічним спадом завдали серйозного удару по виробникам яхт. У перший рік запровадження акцизу третину яхтобудівельних компаній США згорнула своє виробництво понад 20 тис. робочих залишилися без роботи. У 1993 р. Конгрес скасував цей податок. Еластичність і структура оподаткування . Податок на бензин: розподіл і структура . S1і D - криві пропозиції і попиту до запровадження податку. Спочатку рівноважна ціна попиту і пропозиції становить 1 долар за галон бензину. Запроваджений податок переміщає криву пропозиції із положення S1в положення S2. Тепер ціна на бензин повинна збільшитися до 1,5 доларів за галон, забезпечуючи постачання бензину на ринок в тому ж обсязі. Проте у міру підвищення ціни на бензин, потенційні споживачі скорочують споживання (графічно це інтерпретується зрушенням ліворуч вгору вздовж кривої попиту D). У положенні нового рівноваги Е2ціна бензину піднімається лише до 1,4 долара за галон. Таким чином, продавці бензину після виплати податку одержують лише 0,9 долара за галон бензину, тобто. податковий тягар розподілився в наступному співвідношенні: 0,4 долара за миль бензину на покупців ,0,1 долара - на продавців. Покупці в даному випадку страждають більше продавців, оскільки попит в даному випадку менше еластичний, ніж пропозиція. Мал. 21 Еластичність і структура оподаткування. Податок на квартирну плату: розподіл і структура На представленій діаграмі вивчається вплив оподаткування на тих ринках, де пропозицію товару є менш еластичною, ніж попит. Спочатку рівноважна квартирна плата становить 500 доларів на місяць за стандартну квартиру. Запровадження податку на квартирну плату у розмірі 250 доларів на місяць зсуває криву пропозиції з положення S1в положення S2. Нове положення рівноваги досягається в точці Е2, причому на власників нерухомості падає основний податковий тягар - лише 50 доларів з 250 дістануться квартиронаймачу. Якби домовласники спробували перекласти більшу частину додаткових витрат на плечі квартиронаймачів, то значна кількість останніх відмовилося б від їхніх послуг, а частка неарендованих квартир різко підвищилася б. Мал. 22 . Податок на квартирну плату: розподіл і структура X – частка домовласників після введення податку. P e – рівноважна квартирна плата. P e + t – рівноважна квартирна плата після введення податку.

Похожие записи