Реферат на тему: Фактори інноваційного розвитку підприємств На сьогодні основним завданням України є глибоке коригування економіки, мета якого — не просто економічне зростання, а набуття ним соціальної природи як основи стабільного економічного росту. Труднощі становлення ринкових відносин пов’язані з процесами...

Подробнее

Реферат на тему: Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства Стратегії діяльності застосовуються практично всіма ефективно функціонуючими компаніями в країнах із розвинутою ринковою економікою та поступово стають невід’ємним елементом систем планування діяльності і вітчизняних підприємств. Вони набирають щоразу важливішого значення у зв’язку з...

Подробнее

Реферат на тему: Акціонерні товариства Особливо важливе значення в господарському житті України набули акціонерні товариства, У формі яких функціонує більшість великих та середніх підприємств різних секторів економіки. Ця форма широко застосовується у процесі приватизації майна державних підприємств (за деякими винятками,...

Подробнее

Реферат на тему: Процеси і процедури організації управління підприємством 1. Процес управління, його зміст, основні характеристики. Поняття процес відображає послідовну зміну станів системи управління, термін, розвиток і зміну системи в просторі. Процес управління — це діяльність менеджера в підпорядкованому колективі,...

Подробнее

Реферат на тему: Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний аналіз ризику. Системний аналіз ризику в економіці та підприємництві. Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри...

Подробнее

Реферат на тему: Інституціональні аспекти організації Задачі і зміст роботи по формуванню організаційних структур Інституціональний аспект організації управління вирішує завдання формування складу і змісту зв’язків між функціональними елементами системи. Тобто відбувається остаточне формування структури управління. Організаційні зв’язки об’єднують систему в...

Подробнее

Реферат на тему: Ризик інвестування План Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. Показники оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику. Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень. Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Оцінка ризику проекту на основі лінії...

Подробнее

Реферат на тему: Ризик та теорія корисності План Концепція корисності Корисність за Нейманом. Сподівана корисність. Різні схильності до ризику та корисність Криві байдужості Концепція корисності. Для задач прийняття рішень за умов невизначеності та ризику принцип оптимальності нерідко будується у вигляді...

Подробнее

Реферат на тему: Основні підходи щодо кількісного аналізу ризику Необхідно звернути увагу на те, що для кількісного аналізу ризику використовують низку методів. Серед них [1], як показують дослідження, інваріантними стосовно широкого спектра економічних проблем є такі: метод аналогій; аналіз чутливості...

Подробнее

Реферат на тему: Методи оцінки економічного ризику План Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу. Методи оцінки економічного ризику. Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу. Процес аналізу ризику включає такі процедури: виявлення можливих варіантів розв’язку проблеми; визначення потенційних наслідків...

Подробнее
Страница 1 из 4312345...102030...Последняя »