.

Ризик інвестування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3068
Скачать документ

Реферат на тему:

Ризик інвестування

План

Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику.

Показники оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.

Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень.

Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Оцінка ризику
проекту на основі лінії ринку капіталів.

Принципи формування інвестиційного портфеля з врахуванням ризику.

Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику.

Під інвестиційною стратегією розуміють формування системи
довготермінових цілей інвестиційної діяльності підприємства і вибір та
обґрунтування найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Процес формування інвестиційної стратегії фірми здійснюється за такими
етапами:

визначення періоду, на який формується інвестиційна стратегія;

постановка цілей інвестиційного процесу;

розробка шляхів (напрямків) стратегії для досягнення представлених
цілей;

розробка тактичних напрямків інвестиційної діяльності;

підбір та обґрунтування конкретних інвестиційних проектів в рамках
обраної тактики з визначенням термінів їх реалізації;

оцінка сформованої інвестиційної стратегії.

Грамотно сформована інвестиційна стратегія дозволяє підприємцю при
прийнятті рішення максимально врахувати фактор ризику і захистити об’єкт
господарювання від значних втрат пов’язані з конкретним об’єктом.

Показники оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.

Метою оцінки інвестиційних проектів є максимізація віддачі в поєднанні
із зниженням до прийнятих меж ступеня ризику інвестування. При оцінці
інвестиційних проектів розраховують такі показники:

– Чистий потік грошових доходів NCF – це різниця між очікуваними
надходженнями від проекту за певний період і видатками по проекту.
Кількісно визначається як сума чистого прибутку по проекту та загальною
сумою амортизаційних відрахувань.

Економічна сутність – це сума коштів, якими підприємство може вільно
розпоряджатись в різні періоди року, що аналізується.

– Період окупності інвестицій (Т) – це кількість років необхідних для
повної компенсації видатків по проекту доходами від цього ж проекту.

– Чиста теперішня вартість проекту – це показник, який дозволяє
врахувати фактор часу, а отже, і ризик при обґрунтуванні інвестиційного
проекту.

(7.1), де

СF – чистий потік доходу; СоF – чистий потік витрат по проекту; r –
дисконтна ставка;

T – тривалість життєвого циклу проекту; t – порядковий номер року.

Якщо чиста теперішня вартість є додатною, то це означає можливе
зростання вартості фірми, тому такий проект вважається доцільним для
впровадження.

– Внутрішня ставка доходу – це така норма доходу по проекту, за якої
чиста теперішня вартість його дорівнює нулю. Це така норма дисконту, яка
зрівнює дисконтний потік доходу з величиною інвестиційних втрат IRR,
визначається з рівняння:

(7.2)

Згідно з цим критерієм до реалізації повинні допускатись лише ті
проекти, для яких розмір внутрішньої ставки доходу є більшим ніж ціна
капіталу, необхідного для інвестування.

Індекс прибутковості – це показник ефективності інвестиційних проектів,
що розглядаються. Він визначається як відношення теперішньої вартості
потоку доходів по проекту до теперішньої вартості видатків по проекту:

(7.3).

Проекти, для яких індекс прибутковості більший 1 повинен братись до
реалізації, серед альтернативних проектів перевага надається тому, для
якого РІ більший.

Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень.

Оцінювання ризиків інвестиційних проектів та їх вплив на ризик
підприємства вцілому є одним з найважливіших елементів при обґрунтуванні
доцільності інвестицій. При цьому ризик може враховуватись різними
способами:

1). коригування сподіваних доходів по проекту (коли у процесі розрахунку
показників беруть до уваги різні можливі варіанти надходжень і
здійснюються через показники математичного сподівання;

2). Коригування дисконтної ставки, яка приймається при розрахунку
показників ефективності проекту.

На практиці для оцінки ризику інвестицій і прийняття інвестиційного
рішення використовують два основні методи:

Аналіз та оцінка чутливості інвестиційного проекту. Цей метод дозволяє
дати відповідь на питання, який вплив на показники ефективності проекту
має зміна в певних межах окремого параметру ризику.

Аналіз та оцінка інвестиційного проекту з допомогою інвестиційного
моделювання (корпоративної імітаційної моделі). Цей метод дозволяє
визначити ефективність інвестиційних проектів з одночасним врахуванням
ризиків спричинених такими факторами як високий рівень інфляції,
структурної зміни в ціноутворенні, проблеми взаємних платежів і т.п.

Така модель відображає реальну діяльність фірми і прогнозує реальні
потоки надходження по проекту в різні періоди часу, крім того цей метод
дозволяє, по-перше, враховувати одночасно вплив всіх параметрів ризику
і, по-друге, враховує вплив кореляції цих параметрів між собою.

Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Оцінка ризику
проекту на основі лінії ринку капіталів.

:

I

:

Література Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12, 1996. – с. 2 – 12. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336 с. Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // Бухгалтерский учёт, - 1996. -№6. – С. 27. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 1994. – 200 с. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. – 1995. - №9. – С. Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // Бухгалтерский учёт. – 1996. - №6. – С. 41. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч. Посібник. – К. Українська енциклопедія. – 1996. – 298 с. Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 1991. – 197 с. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах // Бухгалтерский учёт. – 1996. - № 6. – С. 22-27. Нейман Дж.фон, Могенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. Рис. 7.1. Лінія ринку капіталів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020