Магістерська робота Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови Зміст роботи Вступ………………………………………………………. Розділ 1. Проблема формування орфографічної грамотності в молодших школярів у теорії та практиці початкового навчання. 1.1 Аналіз проблеми дослідження в психолого-педагогічній та методичній літературі…………………………………………………....

Подробнее

Реферат Займенник. Складні випадки правопису. Займенник як частина мови. Займенник – це повнозначна змінна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки? Конкретне лексичне значення...

Подробнее

Тема: Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (урок) Мета: ознайомити учня з особливостями сполучника як службової частини мови; формувати вміння розпізнавати сполучники в реченнях; дати поняття про сполучники в реченнях; дати поняття про сполучники сурядності та...

Подробнее

Зв’язна мова (урок) Тема: Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцестичний стиль. Навчальне аудіювання. Мета: повторити відомості про текст і його основні ознаки. про стилі мовлення; дати поняття про публіцистиїх на слух; виховувати ощадливість, повагчний стиль; розвивати...

Подробнее

Гендер та неориторика Поняття «гендер» (1.Гендер являє собою визначення жінок і чоловіків на основі їх соціальної ролі. Це не те ж саме, що стать (біологічні особливості жінок і чоловіків), і не те ж саме, що жінка. Гендер визначається концепцією завдань|задач|,...

Подробнее

Реферат з мовознавства Тема: Написання прислівників разом та окремо (урок) Мета: домогтися усвідомлення учнями закономірностей написання прислівників разом та окремо; формувати вміння обґрунтовувати вибір написання; розвивати вміння аналізувати узагальнювати, порівнювати мовні явища; виховувати . любов до природи. Обладнання: підручник, дидактичний...

Подробнее

Реферат з лінгвістики Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики Останнє десятиліття у мовознавчій науці означене переходом від лінгвістики “іманентної”, структурної, до лінгвістики антропологічної, яка розглядає явища мови у тісному зв’язку з людиною, її мисленням...

Подробнее

Реферат з мовознавства Тема: Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок) Мета: поглибити знання учнів про стилі, типи та жанри мовлення, розглянути особливості епістолярного стилю, його роль у розкритті світоглядних позицій митця, зокрема Івана Мазепи;...

Подробнее

Таксис як мовна категорія номінації дійсності Дослідженню таксису як мовної категорії присвячено не так багато праць, тому аналіз його видається актуальним. Цією проблемою займались в основному в Росії. Її торкалися О.В.Бондарко [5] (автор однієї з самих послідовних концепцій серед всіх...

Подробнее

Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття Проблемам історії, теорії та інтерпретації давньої драми присвячені ґрунтовні праці В.Рєзанова “Шкільні драми польсько-литовських ізуїтських колегій” [7], “Къ истории русской драмы. Экскурсъ въ область театра иезуитовъ”  [6], “Изъ истории русской...

Подробнее
Страница 1 из 14112345...102030...Последняя »