.

Написання прислівників разом та окремо (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 30607
Скачать документ

Реферат з мовознавства

Тема:

Написання прислівників разом та окремо (урок)

Мета: домогтися усвідомлення учнями закономірностей написання
прислівників разом та окремо; формувати вміння обґрунтовувати вибір
написання; розвивати вміння аналізувати узагальнювати, порівнювати мовні
явища; виховувати . любов до природи.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники, таблиці, картки
для самостійної роботи.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Завдання учнів

– Сформулюйте правила написання дефіса у прислівниках.

2 Словниковий диктант.

(Проводиться за дібраними учнями словами.) Орієнтовний словниковий
диктант З дня на день, будь-коли, де-не-де, геть-чисто, по-ведмежому,
ледве-ледве, з боку на бік, сяк-так, по-дитячому, віч-на-віч, по-латині,
казна-де, так-то, по-вінницьки, в цілому, багато-багато.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

III. Повідомлення теми та мети уроку

Проблемно-пошукове завдання.

Запишіть словосполучення. Поясніть різницю між написанням омонімічних
слів.

Зробіть висновки. Яких знань вам бракує?

Над чим ми будемо сьогодні працювати?

Прийшли вдень – в день народження; глянув востаннє — в о: таннє
завдання, йшла назустріч — на зустріч з друзями.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матералу

1. Спостереження над мовним матеріалом.

– Прочитайте прислівники, які завжди пишуться окремо. Спробуйте вивести
правело, яке б пояснило написання цих прислівників.

Від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в
один, раз у раз, рік у рік, час від часу, сам на сам.

Робота з-таблицями.

– Звірте свої висновки з матеріалом таблиці.

Написання прислівників окремо

та прислівникових сполучень

1. Сполучення прийменника з іменником (між ними можна вставити слово)
без кінця, до речі, з радості, з горя, без відома, в ногу, в міру, на
мить

2. Прислівникові сполучення слів у формах Н. в. + Ор. в. одн., а також
вирази в основному, в цілому кінець кінцем, один одним, сама самотою

3. Прийменникові конструкції з повторення слова день у день, рік у рік,
раз у раз, час від часу

Написання прислівників разом

1. Прислівники, утворені за допомогою префіксів прийменникового
походження набук, зараз, заміж, повік, отут, униз

2. Прислівники з префіксами прийменникового походження, якщо в слові є
суфікси –о, -е(є); -и, -ки; -у(ю), -а(я), напевне, втретє, безвісти,
насправжки, знизу, справа, вгорі

3. прислівники, утворені за допомогою злиття основ слів горілиць,
праворуч, мимохіть, мимохідь

2. Консультація вчителя

Запам’ятайте!

З дому додому

До смаку всмак

На весну навесні

У сто крат стократ

Не даром (не безплатно) недаром

Прислівники, що пишуться разом, слід відрізняти від однозвучних з ними
форм непрямих відмінків іменників, прикметників. Числівників та
займенників.

Розпізнаються прислівники й однозвучні з ними відмінювані частини мови з
прийменником (або часткою) тільки в контексті, за синтаксичним зв’язком.

Якщо слово:

1) має означення або залежний від нього іменник у Р. в.;

2) є означенням, то прийменник пишеться окремо.

Наприклад. Зверху цього не видно.— 3 верху гори видно далеко.

В окремих випадках прислівники й однозвучні з ними відмінювані слова з
прийменниками можна розрізнити за наголосом: навіки – на віки; набік –
на бік, насміх – на сміх восени – в осені.

V. ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Тренувальні вправи.

(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)

Завдання І: закінчити подані речення.

Удень тепло.. У день
народження…

Вивчив напам’ять… Покладатися на
пам’ять…

Підняли догори… Підійшли до
гори…

@

B

V

X

 

Ae

?Т?????????

h¶>}@?

[email protected]?

V

X

^

v

?

 

A

Ae

02bdt

v

&

aaaAAAA?™

a

„nX

a

„nX

a

„nX

a

„nX

a

$

hG

hG

hG

Нашвидку поснідав… На швидку їзду…

Завдання II: прочитати текст, визначити його тему та головну думку.

Усно переказати текст. Виписати з нього прислівники, пояснити їх
написання.

З’ясувати лексичне значення слів вирій та збіжжя. Дібрати синоніми до
слів дорога та з’являтися.

Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилетів?

Так співається у веснянці. Пройшло свято Обертіння, повертаються із
далеких країв птахи… Першим, як вважалося, прилітає жайворонок. Він
з’являється тоді, коли на долинах іще лежить сніг, але весна вже
перемагає зиму. Селяни по жайворонках ворожили на врожай: якщо вони
високо летять, то буде врожай на збіжжя , а низько – „загубили ціп по
дорозі”… За ними повертаються веселі граки й одразу ж з галасом
беруться за будівництво гнізд – „ на дубі ярмарок”, казали люди. За ним
табуном летять з вирію дикі гуси, дуже високо і переважно в ночі,
перегукуючись, і їх легше почути, аніж побачити. Летять вони довго, час
від часу сідаючи на полях поблизу води. Коли діти вперше бачили гусей,
кричали: „Гуси, гуси, нате вам на гніздечко, а нам на здоров’ячко!” – й
підкидали у гору солому. Як трохи зазеленіє, повертаються дикі качки:
кряки, чирки, крохалі та чубатий гоголь. Коли останні сідали на ставки,
дівчата замовляли на тепло і щастя, викликаючи з сухого очерету гоголя:
„Виплинь, виплинь, гоголю…” А як не випливе – казали, що доля
забарилась.

Напровесні прилітає до рідної домівки і чорногуз (лелеки). За народним
віруванням господарство, у якому є гніздо чорногуза, щасливе, а
руйнувати його гніздо – великий гріх, і за це буде кара, – „хата
згорить”.

(З календаря)

Завдання III: доберіть і запишіть синоніми до прислівників спочатку,
доволі, потай, щиро, сумно. Поясніть спосіб творення і правопис кожного
зі слів.

Завдання IV: списати, добираючи з дужок прислівники-синоніми. З’ясувати,
якою частиною мови є виділені слова.

Вранці була (на диво, напрочуд, навдивовижу) добра погода, хоч у лісі
було ще (вогко, сиро, мокре). (Різко, гостро, пронизливо) пахло прілим
листям. На стежці (виразно, ясно, чітко) видно сліди лося. А он на
галявині (кострубато, неоковирно, незугарно) лежить велика ведмедиця,
поруч (сміховинно, кумедне, забавно), перевертаючись, граються ведмежата
(квапливо, сквапно, поспішно) бігаючи (навколо, довкола, навкруги).

2. Переклад українською мовою.

– Перекладіть українською мовою слова і запишіть їх. Порівняйте
написання прислівників російською та українською мовами. При потребі
скористайтеся словником. ,

Невдалеке, навзничь, врасплох, изо дня в день, наконец, под мышкой,
ниоткуда, издавна, понемногу, налегке, наспех, куда-то, на дом, сзади,
на цыпочки, насилу, вглубь.

– З трьома – чотирма прислівниками складіть речення.

З. Самостійна робота

1) Запишіть прислівники, знявши риску. З трьома з них складіть
словосполучення.

2) Згадайте і запишіть два прислів’я, до складу яких входять
прислівники.

Варіант І

Видимо/не/видимо; рано/в/ранці; кінець/кінцем; будь/що/ будь; що/далі;
у/бік; с/покон/віку; ось/де; с/під/низу; тишком/ виписом; з/усіх/усюд;
плоть/від/плоті; у/п’яте; стрім/голов; під/ ряд; на/відчай;
на/добри/день.

Варіант ІІ

Без/кінця/краю; в/далечінь; без/вісти; по/волі; по/маслу; як/не;
рука/в/руку; на/спід; ні/скільки; на/ура; на/гору; в/ні/чию; як/небудь;
на/бігу; всьго/на/всього.

Варіант III

До/сита; з/давна; по/латині; за/кордон; з/дня/на/день; як/ не/як;
на/зовсім; на/при/кінці; о/півдні; з/давніх/давен; хрест/ на/в/хрест;
один/одинцем; на/зовсім; на/пролом; в/одно/час; горі/лиць; де/далі.

Варіант IV

На/виворіт; мимо/хідь; на/в/кулачки; по/друге; не/сьогодні/завтра;
десь/то; казна/коли; з/переляку; з/краю/в/край; с/ краю; у/четверо;
не/с/проста; по/всяк/час; що/разу; с/пересєрдя; по/маленьку; а/ні/чого.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

1. Опитування-інтерв’ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».) — Що було
найскладнішим на уроках вивчення правил написання прислівників разом,
окремо та через дефіс?

2. Заповнення таблиці.

Знаю Вмію Сумніваюсь Потребую допомоги

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відомості про прислівник, звернувши особливу увагу на теми,
що потрапили в останні два стовпники.

2. Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020