.

Звенигородська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів. Матеріали Школи сприяння здоров’ю (539 Kb)

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
184 3993
Скачать документ

Звенигородська загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Матеріали роботи Школи сприяння здоров’ю

Емблема школи

Вірш про школу

В осінній день в літню днину

Тут не вщуха дитячий сміх

3‘єднав в одну міцну родину

Нас інтернат – усіх , усіх !

Тут загартовані зростаєм,

Бо про здоров‘я разом дбаєм,

Шануєм спорт, , зростаєм в силі

На нас рівняйтесь , друзі милі !

Тут на всіх – радощі і болі

У кожного з нас різні долі,

І з нелегких життя доріг

Прийшли на цей шкільний поріг

Тут вчитель – друг, і мама, й тато,

І щирих друзів в нас багато,

Тут ми знайшли душі тепло,

Турботу, ласку і добро .

Минуть роки, підем зі школи,

Та не забудемо ніколи

Тих, хто по правді вчив нас жити,

Творить добро, весь світ любити.

Пісня про школу

В осінній день і в літню днину

Тут не вщуха дитячий сміх.

З’єднав в одну міцну родину

Нас інтернат – усіх, усіх!

Тут вчитель – друг, і мама й тато,

Тут ми знайшли душі тепло,

І щирих друзів в нас багато,

Що нам дарують лиш добро.

Приспів

Пройдуть роки, підем зі школи,

Творить добро, весь світ любить,

Тих, хто по правді вчив нас жить,

Тих, хто по правді вчив нас жить,

Ми не забудемо ніколи…

Конституція України визнає життя і здоров‘я людини найвищими
соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону держава несе
відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов‘язана
ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого
значною мірою залежить соціально – економічний розвиток суспільства і
країни в цілому.

В умовах розвитку держави, майбутнього суспільства, вимальовуються дві
першочергові цінності – освіченість та інтелект, які стають національним
багатством, а фізичне і духовне здоров‘я людини, рівень її особистісного
розвитку, гнучкість та глибина професійної підготовки, прагнення до
творчості, компетентність у розв‘язанні нестандартних завдань
трансформується у найважливіший чинник прогресу України.

Реалії життя переконливо засвідчують необхідність розробки і
впровадження якісно нових сучасних теоретичних засад і практичних
підходів до проблем охорони і зміцнення здоров‘я молоді, які мають бути
покладені в основу всієї молодіжної соціальної політики відповідно до
нових соціально – економічних умов трансформаційного періоду, який
переживає Україна.

Значна частина вихованців закладів інтернатного типу, особливо діти –
сироти та діти, що залишилися без піклування батьків, мають спадковість,
обтяжену несприятливими чинниками. Як правило, мікросоціальні умови
їхнього попереднього життя стримували належний психофізичний розвиток.
Переважна кількість дітей, що прибувають до інтернату, виявляють
схильність до психонервових розладів, фізичну ослабленість, відсутність
імунітету, природного загартування, тому вони часто хворіють. У зв‘язку
з цим важливою соціально – педагогічною функцією школи – інтернату є
створення сприятливих умов для психофізичного розвитку вихованців.

Відсутність із раннього дитинства морально – психологічних установок на
усвідомлення цінності здоров‘я є однією з причин наявності у значної
частини вихованців шкідливих звичок.

Для вирішення існуючої проблеми необхідно дотримання таких педагогічних
умов:

озброєння учнів знаннями про здоров‘я людини та способи його збереження;

виховання позитивного ставлення до здоров‘я, прагнення докладати зусиль
для збереження і зміцнення власного здоров‘я;

формування в учнів умінь і навичок здорового способу життя шляхом
залучення їх до позанавчальної діяльності;

профілактика та подолання негативних звичок; створення умов для
підтримки і зміцнення здоров‘я дітей та молоді;

постійний моніторинг стану здоров‘я учнів; підтримка гуманної,
доброзичливої атмосфери в шкільних та класних колективах у дусі
саногенної педагогіки;

використання в оздоровчо – просвітницькій роботі можливостей соціального
оточення.

Щодо формування умінь і навичок здорового способу життя, то заклади
інтернатного типу мають деякі переваги порівняно із загальноосвітніми.
Дотримання єдиного режиму дня, санітарно-гігієнічних правил, залучення
переважно кількості вихованців до фізкультурно – спортивної діяльності
та художньої самодіяльності створюють сприятливі умови для формування
умінь і навичок, необхідних для зміцнення та збереження здоров‘я.

За роки незалежності в Україні відроджено та організовано систему
загальноосвітніх навчальних закладів.

У результаті глибокого осмислення інноваційних заходів стало зрозумілим,
що тільки на шляху розвитку творчого, культурного та валеологічного
потенціалу особистості можливо і якісно навчити, зміцнити фізичний стан
дитини.

Це стало основним мотивомстановлення мережі Шкіл сприяння здоров’ю –
навчальних закладів нової формації, діяльність яких націлена на розвиток
здоров’язберігаючих педагогічних технологій.

Метою виховної роботи Звенигородської Школи сприяння здоров‘ю є цілісний
розвиток особистості учнів, досягнення ними високого рівня освіченості й
культури при збереженні та зміцненні здоров‘я; формування потреби в
цьому; виховання патріотичної свідомості, розвиток почуття
відповідальності, милосердя.

Одним з головних задач виховної роботи Школи сприяння здоров‘ю –
формування в учнів навичок здорового способу життя, розвиток духовних і
фізичних можливостей особистості, фізична підтримка дитячого організму.
Обрані Школою напрямки допоможуть здійсненню поставлених задач.

Школа сприяння здоров’ю живе за девізом :

“Від здорового, розумного,

щасливого учня – до Школи радості”

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ :

1. Сприяти вихованню особистості з високим рівнем культури здоров‘я на
основі морально-духовних цінностей, притаманних українському народу та
людству у цілому.

2. Створити виховне середовище для формування життєвого досвіду учнів
на основі духовно-моральних національних та загальнолюдських цінностей.

3. Створити умови для самореалізації особистості учнів в різних галузях
знань відповідно до змінюваних умов суспільного життя.

4. Організувати життєдіяльність учнівського колективу з позиції
здорового способу життя.

5. Розвивати національну свідомість та самосвідомість учнів

З метою збереження і зміцнення фізичного здоров‘я Школа створює здорове
фізичне середовище (оптимальні режими температури, вологості і свіжого
повітря, раціональні режими харчування, чергування фізичного та
інтелектуального навантаження). Отримати знання про функціонування
нашого організму і стан здоров‘я кожної з його систем діти можуть
займаючись у спортивних клубах та секціях.

Фізичне здоров‘я і навички здорового способу життя забезпечують
заняття:

в спортивних клубах, секціях («Олімпійці» – 1-4 класи, «Гарт» – 5 – 9
класи, «Геркулес» – 10 – 11 класи)

в гуртках: «В здоровому тілі – здоровий дух», «Наше здоров‘я – здоров‘я
нації»

туристично-краєзнавчих («Азимут»

на дитячому майданчику «Абетка фізичних умінь»

З метою розвитку, збереження і зміцнення духовного здоров‘я Школа
сприяння здоров‘ю забезпечує дітям в позаурочний час умови для фізичної
праці, реалізації творчих обдарувань, можливості для науково –
інтелектуальної самореалізації (робота гуртків, мистецьких клубів,
дитячих об‘єднань, тренінгів, волонтерського руху). При формуванні
духовного здоров‘я школярів акцентується увага на таких аспектах:

– здоров‘я в системі загальнолюдських цінностей;

– духовність людини, як основа здоров‘я;

– ідеал здорової людини;

– здоров‘я, як компонент патріотичного виховання;

– духовні цінності і засоби розвитку духовності;

– національні особливості формування здоров‘я;

– народні свята і духовність.

10 кроків учня школи до почесного звання : “Кращий учень
школи-інтернату”

Високе почуття патріотизму, звання державної символіки, гімну України

Сумлінне ставлення до відвідування навчальних занять, самопідготовок,
шкільних заходів

Свідоме відношення учня до навчання, наполегливість у здобутті знань.

Відсутність злочинів, правопорушень.

Висока культура поведінки, високий рівень вихованості учня класу в школі
та поза школою.

Сприятливий зовнішній вигляд учня в класі.

Гуманістичний ввічливий характер відносин між однолітками, з педагогами
до старших.

Вміння критично ставитись до проявів агресії, несправедливості, бажання
завжди прийти на допомогу у вирішенні соціальних проблем.

Порядок та чистота спальної кімнати, закріпленої ділянки, дбайливе
ставлення до шкільної власності.

Від сутність в учня шкідливих звичок та активна пропаганда за
здоровий спосіб життя .

Активна участь учня в шкільному самоврядуванні, громадському житті
школи, прояв не байдужості до вирішення проблемних питань класу, школи .

Особистісна модель учня школи сприяння здоров‘ю

Здоровий фізично і морально

Національно свідомий.

Ерудований

Творчо – активний

Комунікабельний

Шанувальник прекрасного

Здатний до саморозвитку і самовдосконалення

Допитливий

Готовий до життя у соціумі

Психологічно стійкий, з адекватною самооцінкою

Самопізнання і самовдосконалення – це шлях до емоційного здоров‘я.
дзвінка радість перемоги над собою стане гідною нагородою наполегливим і
завзятим, хто не злякався труднощів копіткого пізнання самого себе. До
такого висновку приходять учні – члени гуртка «пізнай себе». Допоможуть
підняти настрій – «Посиденьки в кімнаті релаксації»,

поради соціолога під час зустрічі «за круглим столом»;

ведення учителями і вихователями «Карта успіху»;

виховання на позитивних вчинках.

Напрямок розумового виховання має за мету об‘єднати процеси освіти щодо
здоров‘я (надати нові відповідні знання та інформацію), навчати веденню
здорового способу життя. Робота гуртків, клубів допомагає дітям
самостійно отримувати необхідну інформацію, вчить правильно її
використовувати. Учні навчаються здобувати потрібні знання із
різноманітних джерел і бути спроможними використовувати цю інформацію
для прийняття позитивних рішень.

Соціальне здоров‘я здобувається в школі:

на засіданні клубу «Основи вибору професії»;

під час тренінгу «Рівний – рівному»;

проведення моніторингу «Соціологічні зустрічі»;

під час роботи у дитячих об‘єднаннях «Барвінкова республіка», «Надія»,
«Президентська республіка».

Особисте здоров‘я учні зміцнюють в кабінеті масажу, фітобарі, клубі
«Мийдодір», майданчику кольоротерапії, гуртку «Екологічна стежина і
здоров‘я, курсі «Основи валеології і медичних знань».

Медико-психологічне забезпечення у процесі самореалізації

Школа здоров‘я

Виховна система по напрямках роботи

Умови для самореалізації дітей та молоді у рамках шкільної виховної
системи

xzf

h

T

?

>zAth6

h

¤

O

&

&

&

&

VvVAV WaeWeWiWiW?WoWthWXXuuuuuuuuuuuuuoccccuuuuuuuu

&

„O

„Ae^„O

????????????? ? ?Т?Т????????та у соціально – оточуючому середовищі

Умови творчої самореалізації обдарованих дітей

Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів

Структура виховної системи Звенигородської загальноосвітньої
школи-інтернат I-III ступенів

Організація позаурочної роботи по днях тижня

Дні тижня Напрямок роботи Зміст

Понеділок Робота з органами самоврядування, індивідуальна та групова
робота по формуванню дитячої особистості. 1.День учнівського
самоврядування: збори класів, звіти комісій (санітарної, спортивної,
дисципліни та порядку, навчання активу).

2.Індивідуальні консультації психолога.

3.Робота корекційно – розвивальних груп, тренінгові заняття, тренінги
(згідно планів роботи)

Вівторок День інтелектуального розвитку. Ціннісне ставлення особистості
до суспільства і держави. 1.День інформації (огляд новин, подій,
фактів).

2.Випуск газет, санбюлетнів.

3.Загальношкільна лінійка.

4.Засідання клубів.

Середа День духовного виховання 1.Засідання клубів, дидактичних театрів
1-8 кл.

2.Тематичні виховні години (конкурси, вікторини, ігри, концерти, тощо)

3.Творчі звіти, персональні та тематичні виставки.

Четвер Правове виховання.

Робота по профорієнтації і трудовому вихованню.

Ціннісне ставлення до людей. 1.День профілактики. Просвітницькі заходи
щодо формування здорового способу життя з участю фахівців.

2. Засідання клубів.

3. Тематичні виховні години.

4. Індивідуальна та групова робота корекційних груп, тренінги,
практикуми.

П‘ятниця Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 1.Засідання клубів

2.Робота спортивних гуртків та секцій

3.Генеральне прибирання по школі

Тематичні вечори відпочинку.

Субота Туристсько – краєзнавча робота.

Ціннісне ставлення до себе. 1.Засідання клубу «Турист – краєзнавець».

2.Походи, екскурсії, туристичні змагання

Неділя Розвиток особливості. Емоційне виховання 1.Тематичні вечори
відпочинку.

2.Засідання клубів.

3.Робота з батьками

Педагогічний колектив Звенигородської загальноосвітньої школи –
інтернату вважає, що напрями виховної роботи Школи сприяння здоров‘ю
допоможуть вирішити такі важливі питання сьогодення, як:

піднесення рівня фізичного здоров‘я дітей та молоді;

удосконалення духовності та моральних якостей майбутніх будівників
української держави;

підготовка до життя в нелегких умовах сучасності.

Фізичне здоров‘я

Лекційний стіл: “Скарбниця здоров‘я”

Спортивні клуби, секції:

“Джерело здоров‘я”

Дитячий майданчик: “Абетка фізичних умінь і знань”

Гурток: “В здоровому тілі здоровий дух”

“Геркулес”

10-11 класи

“Олімпійці”

1-4 класи

“Гарт”

5-8 класи

Духовне здоров‘я

Літературна студія “Цвіт душі” 10-11 класи

Мистецький клуб “Палітра” 6-7 класи

Драматичні гуртки “Сонечко”, “Спадщина”

1-4 , 10-11 класи

Історичний майдан

“З глибини віків”

10-11 класи

Театр казкового життя 7-8 класи

Гурток україно знавців “Диво калинове”

10-11 класи

Гурток “Чарівний пензлик” 1-4 класи

Гурток “Поезія рідного краю” 1-4 класи

Співоче поле: “Жайворонок”, “Вербичка”

Клуб “Патріот”

1-11 класи

Психологічний театр

Круглий стіл “Поради соціолога”

Психологічний курс “Пізнай себе” 1-11 класи

Емоційне здоров‘я

Розумове здоров‘я

Клуб “Чумучки”

1-4 класи

Мала академія наук

Піфагорійці

5-11 класи

Інформатик

10-11 класи

Соціальне здоров‘я

Тренінг: “Рівний – рівному”

9 клас

Профорієнтаційний клуб: “Основи вибору професії” 10-11 класи

Волонтерський рух: “Милосердя”

1-11 класи

Моніторинг: “Соціологічні зустрічі”

5-8 класи

Дитячі об‘єднання: “Барвінкова республіка”, “Надія”, “Президентська
республіка”

Майданчик кольоротерапії

1 – 4 класи

Гурток “Екологічна стежина здоров‘я”

10-11 класи

Курс “Основи валеології і медичних знань” 5-8 класи

Особисте здоров‘я

(у перспективі)

Кабінет масажу

(у перспективі)

Фітобар

Клуб “Мийдодір”

1-8 класи

Клуб старшокласників “Моє життя – мій вибір” 10-11 класи

Сучасна навчально-матеріальна база

Сучасно обладнані

навчальні кабінети;

Кабінет інформатики

Радіоінтернет;

Бібліотека;

Спортивний зал;

Тренажерна кімната;

Сучасні ТЗН

Медико-психологічне забезпечення

Медичне забезпечення;

Профілактично-оздоровчі

заходи;

Психологічне супроводження;

Інформаційно-пізнавальна

діяльність;

Валеологічне виховання;

Спортивна діяльність;

Участь у роботі та спортивних гуртків, секцій.

Забезпечення творчого розвитку

Моніторинг академічних досягнень;

Участь у конкурсах, турнірах, олімпіадах;

Реалізація програми “Обдарована дитина”;

Участь у МАН;

Співпраця з ВНЗ, позашкільними закладами;

Участь у роботі творчих груп;

Участь у науково-практичній конференції;

Навчання у профільних класах;

Виховна система соціальної орієнтації

Участь у заходах культурно-моральної орієнтації;

Участь у роботі центрів самоврядування;

Патріотичне, громадське виховання (система заходів);

Реалізація системи правового виховання;

Естетичне, екологічне, трудове виховання (система заходів);

Родинне виховання — діяльність щодо розуміння домінуючої ролі сім’ї у
вихованні дитини

Система семестрово-залікового навчання

Семестрова структура навчального року;

Блочне викладання предметів;

Уроки-пари;

• Система заліків

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ШКОЛІ

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНЯ

Інформаційно-пізнавальна діяльність

Профілактично-оздоровча діяльність

Психологічна діяльність

Медична діяльність

I

Організація режиму дня під час перебування дітей в школі

II

Організація харчування

III

Фізичний та психологічний розвиток

IV

Робота зі статевого виховання

V

Робота з батьками, медичними та позашкільними закладами

УЧЕНЬ

Особисте здоров’я

Туристично-краєзнавчий гурток

(8-11 класи)

Лекційний стіл: “Скарбниця здоров’я” (5-8 класи)

Гурток: “Наше здоров’я – здоров’я нації”

Дитячий майданчик “Абетка фізичних умінь”

Гурток: В здоровому тілі здоровий дух

Фізичне здоров’я

Емоційне здоров’я

Розумове здоров’я

Клуб старшокласників “Моє життя – мій вибір” 10-11 клас

Клуб “Мийдодір”

Фітобар

Майданчик кольоротерапії

1 – 4 класи

Курс “Основи валеології і медичних знань” 5-8 класи

Кабінет масажу

Гурток “Екологічна стежина здоров’я” 10-11 класи

М А Н

Інформатик

10–11 класи

Піфагорійці

5-11 класи

Клуб “Чомучки” 1–4 класи

Психологічний курс “Пізнай себе”

1-11 класи

Круглий стіл” “Поради соціолога”

Психологічний театр

10-11 класи

“Олімпійці”

1-4 класи

Спортивні клуби, секції

“Гарт” 5-8 класи

“Геркулес”

10-11 класи

Духовне здоров’я

Клуб “Патріот”

Співоче поле: “жай-воронок”, “Вербиченька”

Гурток “Юний художник” 1-4 кл

Гурток “Поезія рідного краю” 1-4 кл

Гурток україно знавців “Диво калинове” 10-11 кл

Театр казкового життя

7-8 кл

Історичний майдан “З глибини віків” 9-11 кл

Драматичні гуртки “Сонечко” та “Спадщина” 1-4, 10-11 кл

Мистецький клуб “Палітра” 5-7 кл

Клуб “Шанувальники художнього слова” 8-11 кл

Соціальне здоров’я

Волонтерський рух: “Ми за здоровий спосіб життя”

1-11 класи

Профорієнтаційний клуб: “Основи вибору професій”

10-11 класи

Клуб

“Закон і ти”

10-11 кл

Моніторинг: “Соціологічні зустрічі” 5-98класи

Дитячі об’єднання: “Барвінкова республіка”, “Надія”, “Президентська
республіка”

Тренінг: “Рівний-рівному”

10 клас

“Барвінкова республіка” (1-4 кл) (“Добрик крокує по планеті”)

Структура дитячого об’єднання “Веселка”

Дитяча організація “Надія”

(5-8 кл)

“Парламентська республіка”

(10-11 кл)

“Мої таланти – тобі рідна Земле” 2 клас

“Збережемо рідну Землю” 1 клас

“Збережемо рідну Землю” 3 клас

“Моя країна – Україна, а рідний край – маленька Батьківщина” 4 клас

Екологічний острів

Поляна доброти

Спортивне плато

Поляна книголюбів

Поляна знавців та ерудитів

Парламент

Рада дублерів

Рада вожатих

Президент. Віцепрезидент

Дублер адміністрації

Дублер класних керівників

Творча група

Шефська група

Рада голів парламентських комітетів

Навчальний комітет

Інформаційний комітет

Правовий комітет

Культурно-естетичний комітет

Спортивно-туристський краєзнавчий комітет

Екологічний комітет

Комітет “Милосердя” (волонтерський рух)

Участь у конкурсі – захисті у науково – дослідницьких робіт Малої
академії наук

Участь у роботі органів учнівського самоврядування та діяльності дитячих
громадських організацій

Уроки образотворчого мистецтва

Участь у роботі клубів юних інтелектуалів (“Чомучки”, “Евріка”,
“Ерудит”)

Ознайомлення з прекрасним у навколишньому середовищі

Екскурсії у заклади культури, театри, музеї, у творчі майстерні
художників

Участь у шкільних, районних (міських), обласних та Всеукраїнських
конкурсах художньої та музично-естетичної творчості

Участь у роботі гуртків, секцій, студій, клубів ( як шкільних, так і
позашкільних)

Створення дитячо – дорослих художніх колективів та колективів – родин

Організація роботи пошукових етнографічних експедицій “Скарби рідного
краю”

Організація роботи шкільних музеїв дитячої творчості, художників рідного
краю, “Малих третьяковок”

Проведення конкурсів мистецтвознавства, вікторини тощо

ОСОБИСТІСТЬ ВИХОВАНЦЯ

Конкурс образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва до Дня
захисту дітей 1 червня “Творчість вихованців шкіл – інтернатів

Обласний огляд – конкурс художньої творчості “Грайлива веселка”

Міський конкурс команд клубу веселих та кмітливих

Обласний конкурс юних поетів “Тарасовими шляхами”

Обласний конкурс літературних творів на тему: ” Вірю в майбутнє твоє,
Україно”

Конкурс образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва “Знай і
люби свій край”

Конкурс образотворчого мистецтва “Природа очима дітей”

Всеукраїнський конкурс малюнка “Ми – підприємці”

Конкурс образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва “Єднаймося
ж, брати мої”

Конкурс образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості “Звичайне диво”

Міжнародний конкурс ім.

П. Яцика

ТВОРЧО

ОБДАРОВАНА

ДИТИНА

Предметні олімпіади

Мала академія наук

Художня школа

Школа мистецтв

Тренінгові заняття з учнями “групи ризику”

Парламентська республіка

Дитяча організація “Надія”

“Барвінкова республіка”

(1-4 кл)

Батьківський комітет

Батьківські збори

Сім’я

Лекторій для батьків

Соціологічна служба

Педагогічний колектив

Психологічний театр

Адміністрація школи

Учнівський колектив

Тренінг “Діалог”

“Школа Юного педагога”

Тренінг “Рівний – рівному”

Позашкільні установи

Курс “Етика і психологія сімейного життя”

БДЮТ

ДЮСШ

Психологічна служба

ОСОБИСТІСТЬ ШКОЛЯРА

Гурток

“Пізнай себе”

Дискусійний клуб “В гостях у Сократа”

Малі предметні олімпіади

Клуб “Геркулес”

Клуб “Еколог”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020