Уроки фізичної культури в школі

Виховання позитивних моральних та вольових рис характеру учнів — тривалий процес протягом усього періоду навчання учня і здійснюється всім педагогічним колективом Для якісного проведення уроків фізичної культури і успішного розв’язання виховних, освітніх і оздоровчих завдань учителеві необхідно ретельно готуватись до...

Подробнее
Деонтологія в педагогіці

Поняття педагогічної деонтології. Ідеї відомих педагогів – як підґрунтя вітчизняної деонтології. Основні принципи педагогічної деонтології. Зв’язок педагогічної деонтології з іншими науками. Основні завдання педагогічної деонтології   1. Поняття педагогічної деонтології.   Деонтологія (від грецького „деонтос” — обов’язок і «логос» –...

Подробнее
Навчальні цілі заняття

Методична підготовка викладача передбачає перш за все оволодіння вміннями диференційовано визначати навчальні цілі, відповідно до певних рівнів професійної підготовки або рівнів засвоєння Визначення навчальних цілей заняття є одним з головних питань, від вирішення якого залежить методична організація заняття, вибір його...

Подробнее
Братські школи на Україні

Братські школи – це українські національні навчальні заклади в XVI – XVIII ст. До школи приймались діти усіх станів. Дітям з убогих сімей надавалась матеріальна допомога. А сироти були під повною опікою братства, яке вимагало від учителів своєї школи однакового...

Подробнее
Розвиток педагогіки як науки

У рефераті детально розглянуто розвиток, становлення, терміни та напрямки педагогіки Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») — дитя і «ago» — веду, виховую, тобто...

Подробнее

Реферат на тему: Формування педагогіки у давні часи Київ 2016 Виховання у первісному суспільстві. Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу. Виховання і навчання у Давній Греції та Римі. Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу Виховання у первісному суспільстві.Людство...

Подробнее

Реферат на тему: Принципи економічного виховання школярів Київ 2016 Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника на активного, творчого учасника виробничого процесу. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості підростаючого покоління стає загальним і обов’язковим Економічне виховання...

Подробнее

Реферат на тему: Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку Київ 2016 Поява інноваційних процесів зумовлюється рядом суперечностей, які мають різне джерело, предметне походження і різну складність. Головна суперечність розвитку системи освіти – невідповідність старих методів навчання, виховання та розвитку дітей...

Подробнее

Реферат на тему: Ознайомлення учнів з символами України Київ 2016 Завдання кожного справжнього громадянина України — знати, поважати символи своєї держави, не дозволяти глумитися над ними, гордитися тим, що ми живемо у вільній державі, маємо свої символи, закони, свою мову...

Подробнее

Реферат на тему: Фонетика і графіка: методика та значення Київ 2016 Вивчення фонетики і графіки сприяє засвоєнню учнями норм усного і письменного мовлення. В цьому виражається її тісний зв’язок з орфографією Уже в період навчання грамоти (1 клас) діти шляхом...

Подробнее
Страница 1 из 64412345...102030...Последняя »