Тема: «Зорі, сузір’я. Зоряні світи—галактики. Сонце як зоря.
Сонце—джерело світла і тепла на Землі».

Мета: формувати в учнів загальне уявлення про зорі, сузір’я, галактики
та знання про Сонце як зорю та основне джерело світла і тепла на Землі.

Завдання: ознайомити учнів з найвідомішими зорями, сузір’ями,
галактиками; формувати в учнів знання про особливості зір (форму,
величину, їх віддаленість від Землі, розжарений стан, температуру),
кількість зір; походження сузір’їв, значення знань про них у житті
людей; ознайомити учнів із формою, величиною, розжареним станом Сонця,
відстанню між Сонцем і Землею, значенням Сонця для життя на Землі;
розвивати уміння порівнювати, аналізувати; продовжувати формувати
науковий світогляд, розвивати в учнів потяг до дослідництва.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: зоря, сузір’я, галактика, Сонце.

Методи і методичні прийоми: словесний (індивідуальне опитування,
фронтальна бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний
(демонстрація обладнання), практичний (робота із зошитом).

Обладнання: діафільм «У світі зірок», карта зоряного неба, малюнки із
сузір’ями, епідіаскоп, кодоскоп, слайди, глобус, круглий картон,
діапозитиви «Земля — планета Сонячної системи», підручник, робочий
зошит.

Хід уроку

1.Організаційний момент.

2.Перевірка виконання учнями домашнього завдання (індивідуальне
опитування за темою попереднього уроку). Що таке Всесвіт? Які існували
уявлення людей про Всесвіт? Хто і яким чином спростував ці уявлення?
Яким чином люди досліджують Всесвіт? Для чого людям потрібні ці
дослідження? Які люди зробили значний внесок у вивчення Всесвіту? Чи є
серед них українці?

3. Перевірка раніше засвоєних знань (фронтальна бесіда).

Що таке небесні тіла? Що входить до складу Всесвіту? Які небесні тіла
називають зорями? Чи однакові зорі за величиною?

4.Мотивація навчання школярів. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Чому зорі світяться неоднаково? Яка температура на зорях? Яка відстань
від Землі до зір? Що таке сузір’я? Що називають галактикою? Чому Сонце
називають зорею, а не планетою? Яке значення Сонця для життя на Землі?
Дати відповіді на поставлені запитання допоможе зміст сьогоднішнього
уроку за темою «Зорі, сузір’я. Зоряні світи—галактики. Сонце як зоря.
Сонце—джерело світла і тепла на Землі».

План (записано на дошці)

1. Зорі.

2. Сузір’я.

3. Галактики.

4. Сонце.

5. Сприйняття й осмислення учнями нового навчального матеріалу.

1. Робота з підручником. З метою пошуку ґрунтовніших відповідей на
запитання учитель пропонує прочитати частину відповідної статті у
підручнику та розібрати її зміст за такими запитаннями: що таке зоря,
чим зоря відрізняється від інших небесних тіл, чому стан зір
характеризують як розжарений, яка форма й величина зір, яка відстань від
Землі до зір.

Кожне з цих запитань слід розібрати окремо, використовуючи кадри
діафільму «У світі зірок» або малюнки, де зображено зорі.

2. Розповідь з елементами бесіди.

Зоря — розжарене небесне тіло, що випромінює світло. Від інших небесних
тіл вона відрізняється тим, що сама випромінює світло, має велику
температуру поверхні. Зірки відрізняються між собою за кольором,
температурою, розмірами, відстанню від Землі.

В результаті спостережень за допомогою великих телескопів доведено
кулястість форми зір. За величиною зорі дуже різноманітні. Серед них є
такі небесні тіла, які масою та об’ємом у сотні й тисячі разів більші
або менші за Сонце.

Різноманітні зорі за віддаленістю від Землі. Найближчою до нас зорею є
Сонце, решта зір знаходяться під нас на дуже великій відстані. Щоб
долетіти до них, навіть сучасним космічним ракетам потрібно багато
років.

Як ви гадаєте, чи однакову температуру мають зорі?

Температура зір неоднакова. Найхолоднішими вважають червоні зірки,
най-гарячішими — білі та голубі. Найбільш розжареними є зорі, які
світяться голубувато-білим кольором і мають температуру близько 150000
°С. Зорі червонуватого кольору мають нижчу температуру — близько 3000
°С. Сонце належить до жовтих зір, температура на його поверхні близька
до 6000 °С, отже, за ступенем розжарення воно займає проміжне місце.

4 .Пояснювальна бесіда.

З чим пов’язані назви зірок та сузір’їв? Скільки сузір’їв видно на
нічному небі північної півкулі Землі? Які ви знаєте сузір’я? Найвідоміші
з них — Велика та Мала Ведмедиця (Малий Віз), Кассіопея, Оріон.
{Демонстрування карти зоряного неба й читання назв кількох сузір’ї в:
Дракон, Геркулес, Лебідь та ін.).

Малюнки сузір’їв, перенесені на папір, є першими зоряними картами.
Найдавнішою вважають карту з 800 зірок, складену китайським ученим Ши
Ше-ном у IV сторіччі до н. є. У 1922 році зібрання астрономів усього
світу «поділило» небо на 88 сузір’їв і провело між ними чіткі межі.

у просторі утворюють гігантські скупчення — галактики. Скупчення, до
якого належить наша планета, називається Чумацьким Шляхом. Ми можемо
спостерігати його як бліду туманну смуту, що простяглася через усе небо.
Це наша Галактика. У досяжній для спостереження за допомогою сучасних
приладів частині Всесвіту понад 30 000 галактик, які відділені одна від

одної беззоряним простором. Найближчу до нас галактику — туманність
Андромеди — можна спостерігати на нічному безмісячному небі неозброєним
оком як

туманну пляму. Світло від неї доходить до нас за 3 млн. років.

6. Фізкультхвилинка.

7. Розповідь з елементами бесіди. Сонце — це найближча до Землі зірка,
що знаходиться в центрі. Як і всі зірки, Сонце — велетенська палаюча
куля, що складається з розжарених газів. Температура на його поверхні
близько 6000 °С, а всередині вона сягає 15 млн. градусів. Воно
безперервно рухається в космічному просторі. Подібно до багатьох
небесних тіл, Сонце обертається навколо своєї осі й за 27,275 земної
доби робить один оберт.

8. Пояснювальна бесіда. Як ви гадаєте, Сонце залишається без змін чи
змінюється? Що за темні плями можна спостерігати на Сонці?

Сонце постійно змінюється. Стежачи за ним, можна побачити на ньому темні
плями — місця з нижчою температурою. Вони то з’являються, то зникають.
їхні розміри бувають більшими за Землю. Перші відомості про сонячні
плями знайдено у літописах давнього Китаю (28 р. до н. є.). Сонце, як і
всі інші тіла, постійно рухається у космічному просторі.

Вже близько п’яти мільярдів років Сонце випромінює величезну кількість
тепла та світла. Чому це відбувається? (Коментоване читання відповідного
фрагмента статті підручника та робота з малюнками).

9. Розповідь з елементами бесіди.

Сонце — єдине джерело світла в Сонячній системі. Усі його супутники, у
тому числі Земля, лише відбивають сонячне світло.

Сонячні промені нагрівають Земну поверхню в різних її точках і в різний
час дня неоднаково. Кількість сонячного тепла, яку отримують окремі
ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів.
Чим ближчий напрямок падіння сонячних променів до прямовисного, тим
більше сонячного світла і тепла припадає на одиницю площі Земної
поверхні. Поблизу екватора ця кількість найбільша, біля полюсів —
найменша, а на території України — помірна.

Як змінюється кількість сонячного тепла та світла протягом доби? Зранку
або ввечері, коли Сонце перебуває низько над горизонтом, Земна поверхня
нагрівається менше, ніж опівдні, коли Сонце розташоване вище.

Сонце випромінює багато тепла. Якщо атомна електростанція виробляє
близько 1 млрд. кіловат (кВт) тепла (енергії), то Сонце—у 400 000 000
000 разів більше. Як знання про здатність Сонця випромінювати стільки
тепла допомагає людині? Багато вчених вважають, що використання сонячних
променів безпосередньо вигідніше, ніж використання навіть атомної
енергії. У країнах, де багато сонячних днів, вже діє обладнання, яке,
використовуючи сонячне тепло, плавить метали, нагріває воду, виробляє
електричний струм. Створення електростанцій, які би збирали сонячне
тепло і перетворювали його на електрику, зменшило би кількість атомних
чи теплових станцій, які потребують багато пального і дуже забруднюють
довкілля.

6. Узагальнення і систематизація знань.

А. Контрольно-перевірна бесіда. Які небесні тіла називають зорями? Чим
зорі відрізняються від планет? Які форма і величина зір? На якій
відстані від Землі знаходяться зорі? Чому зорі світяться неоднаковим
кольором? Скільки зір у космосі? Що таке сузір’я? Скільки відомо
сузір’їв? Що таке галактика? В якій галактиці живемо ми? Яка форма і
величина Сонця? На якій відстані від Сонця рухається Земля? Яка
температура на поверхні Сонця? Яке значення має Сонце для життя на
Землі?

Б. Виконання завдань у робочому зошиті.

І. Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке зірка? Які ви знаєте зірки?

2. Що таке сузір’я? Які сузір’я вам відомі?

3. Чим планета відрізняється від зірки?

4. Яка причина виникнення плям на Сонці?

5. Як люди використовують сонячне світло і тепло?

ІІ. .Розташуйте в порядку збільшення розмірів:

Всесвіт, Земля, Сонце, астероїд, Сонячна система, Галактика.

7. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

Спільне формулювання основних висновків за основними термінами та
поняттями уроку.

8. Повідомлення домашнього завдання.

Проводити спостереження за зорями. Знайти на небі Велику Ведмедицю й
Полярну Зірку. За Полярною Зіркою визначити сторони горизонту.

Опрацювати відповідну статтю у підручнику і підготувати відповіді на
запитання.

Знайти у літературі відомості про походження назви вашого знака зодіаку
та про його характерні риси. Написати, які риси відрізняють вас від
людей іншого зодіакального знака.

Похожие записи