Яценко Олександр Миколайович,

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1,

Вчитель англійської мови.

Використання засобів комунікаційних технологій на уроках англійської
мови

Зараз уже всі розуміють, що засоби комунікаційних технологій мають
колосальні інформаційні можливості і не менш вражаючі послуги..
Комп’ютер, забезпечений відповідними програмами і засобами
телекомунікації разом з розміщеною в них інформацією входять до тієї
групи засобів комунікаційних технологій, за допомогою яких ми не тільки
дізнаємося про проблеми, що відбуваються навколо нас, але і отримуємо
додаткову інформацію, за допомогою якої відкриваємо для себе нові
горизонти, долаємо незвідані інформаційні вершини, поповнюємо багаж
своїх знань, необхідних для вивчення шкільних предметів, у тому числі і
іноземних мов. І сьогодні мені хотілося б розповісти вам про ті
можливості, які нам надають засоби комунікаційних технологій на уроках
англійської мови. Ці можливості я широко використовую у класах з
поглибленим вивченням англійської мови.

Перед собою я ставлю наступні завдання:

— показати переваги засобів комунікаційних технологій для учнів;

— показати переваги засобів комунікаційних технологій для вчителів;

Застосування комп’ютерних технологій при вивченні англійської мови
розглядається як інноваційний підхід у навчанні і, на мою думку, в
недалекому майбутньому буде однією з найбільш ефективних і перспективних
систем підготовки учнів.

У нашій школі було збільшено нещодавно комп’ютерну базу і процес
навчання став більш відкритий, спрямований на інтереси, що дозволяє
застосувати якісно нові методи навчання.

Мій досвід показує, що використання комп’ютерних програм при вивченні
англійської мови дає позитивні результати для розвитку навичок
самостійної роботи учнів: перегляд фрагментів уроків, накопичення
мовного матеріалу, розвитку навичок аудіювання та самоконтролю. При
цьому відбувається інтеграція курсів: інформатики, психології, історії і
культури англомовних країн.

Використання комп’ютерних програм зменшує час на подолання мовного
бар’єру: вивчення лексики і типових конструкцій відбувається на
підсвідомому рівні. Не треба забувати і про елемент зацікавленості при
використанні комп’ютерних програм на уроках: наочність, мовне
середовище, музичний фон – все це створює психологічну атмосферу
позитивно емоційного настрою учня, а це полегшує процес вивчення
англійської мови.

Головний акцент у своїй статті мені хотілося б зробити на основних
перевагах Інтернету на уроках англійської мови, оскільки це основа
телекомунікаційних технологій.

При роботі з Інтернетом перш за все важливо визначити, з якою метою ми
збираємося використовувати його можливості і ресурси. Наприклад:

— для включення матеріалів мережі у зміст уроку;

— для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над
проектом;

— для самостійного вивчення, поглиблення мови, ліквідації пропусків з
знаннях, уміннях, навичках;

— для самостійної підготовки до складання кваліфікаційного іспиту
екстерном.

Все це, цілком очевидно, різні завдання, об’єднані, проте єдиною метою —
вивчення англійської мови, формуванням комунікативної компетенції.
Виходячи із специфіки предмету, знаючи дидактичні властивості і функції
мережі Інтернет, її можливості і ресурси, ми можемо визначити, для
вирішення яких дидактичних завдань можуть використовуватися ті або інші
послуги і ресурси мережі. Лише після цього можна визначатися з методикою
їх вживання на уроці або в позаурочний час.

Враховуючи конфігурацію комп’ютерів нашої школи, я використовую
можливості Інтернету для:

вивчення лексичного матеріалу;

використання автентичних матеріалів для читання по темі, що вивчається;

для розвитку навичок аудіювання;

використання матеріалів електронних граматичних довідників, вправ на
закріплення та тестів для контролю;

удосконалюю навичок аудіювання на основі автентичних звукових текстів
мережі Інтернет;

поповнюю словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою
сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури
народу, соціальний і політичний устрій суспільства;

формую стійку мотивацію вивчення англійської мови на основі
систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не лише
питань до текстів підручника, але і «гарячих» проблем, що цікавлять всіх
і кожного.

Отже, використання Інтернету дає мені можливість:

— організувати для кожного учня ефективне тренування на уроці;

— забезпечити високий рівень індивідуалізації навчання. Кожний учень має
окреме робоче місце і працює у своєму темпі за комп’ютером;

— організувати самостійну роботу учнів у класі та вдома;

— забезпечити ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу;

— постійно тримати в полі зору рівень знань та вмінь кожного учня;

— автоматизувати контроль знань та вмінь учнів;

— автоматизувати аналіз процесу навчання учнів;

— швидко перевірити та проаналізувати самостійну роботу кожного учня;

— збільшити у декілька разів, у порівнянні з традиційним уроком, час
активного індивідуального тренування кожного учня, постійно тримаючи під
контролем правильність його дій.

Вчитель, за бажанням, завжди може знайти можливість використовувати
Інтернет on line. Я використовую ці можливості:

— для вивчення лексики, наприклад:

по темі « Animals»

HYPERLINK
«http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-629.swf»
http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-629.swf

по темі « Body»

HYPERLINK
«http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-632.swf»
http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-632.swf

по темі « Food»

HYPERLINK
«http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-639.swf»
http://www.2flashgames.com/2fgkjn134kjlh1cfn81vc34/flash/f-639.swf

по темі «My Room»

HYPERLINK «http://eflclassroom.com/flash/geni_game_03.swf»
http://eflclassroom.com/flash/geni_game_03.swf

*

h?

h?

& h?

&

gd‘!U

-Z-\-b-z-?-1/4-A-:.<.F.H.N.E.E.4/H/J/d/¤/¦/?/¶/iaiaiaiaiUIUIUI?IUIUI?UIU I?UIUI?UIUIUIUIUIUI?UI?¦”¦I”IU¦IU" h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? h? j h? h? по темі « What time is it?» HYPERLINK "http://www.literactive.com/Download/story_files/Clock_Shop_US.swf" http://www.literactive.com/Download/story_files/Clock_Shop_US.swf по темі «Прийменники» HYPERLINK "http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf" http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf - для розвитку уяви HYPERLINK "http://www.readwritethink.org/materials/in_the_bag/bag.swf" http://www.readwritethink.org/materials/in_the_bag/bag.swf HYPERLINK "http://www.funbrain.com/brain/ReadingBrain/Games/Flash/MadLibsSchoolRul es.swf?GameName=MadLibsSchoolRules&Brain=reading&GameNumber=1&Color=FFFF FF" http://www.funbrain.com/brain/ReadingBrain/Games/Flash/MadLibsSchoolRule s.swf?GameName=MadLibsSchoolRules&Brain=reading&GameNumber=1&Color=FFFFF F - для контролю засвоєння лексики HYPERLINK "http://www.arcademicskillbuilders.com/games/frog/frog.swf" http://www.arcademicskillbuilders.com/games/frog/frog.swf - для засвоєння навиків побудови речення HYPERLINK "http://eflclassroom.com/flash/b4u1s1.swf" http://eflclassroom.com/flash/b4u1s1.swf HYPERLINK "http://www.literactive.com/Download/story_files/The_Game_Show_US.swf" http://www.literactive.com/Download/story_files/The_Game_Show_US.swf - для розвитку навиків читання HYPERLINK "http://eflclassroom.ning.com/page/page/show?id=826870%3APage%3A14773" http://eflclassroom.ning.com/page/page/show?id=826870%3APage%3A14773 HYPERLINK "http://www.dailystep.com/content.asp?id=16" http://www.dailystep.com/content.asp?id=16 - караоке HYPERLINK "http://eflclassroom.ning.com/page/page/show?id=826870%3APage%3A10770" http://eflclassroom.ning.com/page/page/show?id=826870%3APage%3A10770 HYPERLINK "http://weekstudy.coolschool.co.kr/study/pops/pops_list.htm" http://weekstudy.coolschool.co.kr/study/pops/pops_list.htm - аудіо уроки on line HYPERLINK "http://www.dailystep.com/content.asp?id=16" http://www.dailystep.com/content.asp?id=16 - для розвитку навиків аудіювання HYPERLINK "http://eflclassroom.com/rave/Listening%20Quiz/Clothes.swf" http://eflclassroom.com/rave/Listening%20Quiz/Clothes.swf HYPERLINK "http://eflclassroom.com/rave/Listening%20Quiz/Animals.swf" http://eflclassroom.com/rave/Listening%20Quiz/Animals.swf - для вивчення, засвоєння та контролю навиків вживання граматичних структур HYPERLINK "http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm" http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm HYPERLINK "http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html" http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html HYPERLINK "http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests" http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests HYPERLINK "http://www.english-easy.info/tests/" http://www.english-easy.info/tests/ А в наш час знання іноземної мови має дуже велике значення. Розширення та поглиблення зв'язків між державами світу підвищують запит на спеціалістів зі знанням іноземних мов. Вивчення англійської мови стає важливим як для професійного розвитку, так і для особистісного. Більшість дітей психологічно підготовлені до школи, але у процесі навчання вони зустрічаються з певними труднощами, внаслідок чого наступає апатія, байдужість, зниження рівня мотивації до навчання. Тому у своїй роботі я намагаюсь викликати пізнавальний інтерес до англійської мови, до навчання взагалі, допитливість, потребу в активній діяльності та новій інформації. Застарілі навчальні програми та методичні прийоми призводять до значного зниження рівня внутрішньої мотивації до навчання, що змусило мене шукати нові методи, прийоми, засоби навчання. Одним із компонентів підвищення рівня мотивації навчання виступають комп'ютерні технології. Комп'ютер природно вписується в життя учнів і є одним із найефективніших засобів, що допомагають значно урізноманітнити процес навчання. Одним із найважливіших аспектів вивчення англійської мови є лексика, адже лише достатня кількість засвоєних слів дає учневі можливість брати участь у спілкуванні. Тому при вивченні тем я використовую звукові презентації зроблені в Power Point, пропоную учням прослухати слова стільки разів, скільки їм потрібно для запам'ятовування. На другому етапі пропоную повторити слова за диктором у спеціально відведений для цього час. Важливим при цьому є те, що учні самі обирають темп навчання. Ці два рівні можна застосовувати на етапах введення та закріплення нового матеріалу. Для контролю я пропоную учням назвати слова без диктора. Останнім часом використовую навчальні відеофільми. На мою думку, це ефективний засіб вивчення іноземної мови. Специфіка відео полягає в тому, що воно дає можливість поєднати зорові та звукові образи в типових ситуаціях, пропонує учням мовленнєву ситуацію, в якій вони за допомогою викладача можуть опиниться у ролі активних учасників комунікації. Ефективність цього засобу навчання англійської мови сприяють також технічні можливості відео, які дозволяють зупиняти та повторювати дію. Не слід, однак, забувати, що учні звикли до пасивного перегляду телепрограм. Тому при всіх можливостях відео центральною фігурою на занятті залишається викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму та наступну комунікативну діяльність учнів. При підготовці заняття з використанням відео необхідно уважно переглянути фрагмент та відібрати певний лексико-граматичний матеріал, який підлягає засвоєнню, а також розробити завдання для мовної і мовленнєвої практики учнів. Отже, на мою думку, нові інформаційні технології, нові засоби телекомунікаційного зв'язку при вивченні англійської мови повинні стати звичним інструментом в руках вчителів, які, у свою чергу, навчать учнів технологіям майбутнього. PAGE PAGE 3

Похожие записи