Використання спадщини В.О. Сухомлинського для оновлення соціокультурного
простору сучасної школи

Директор Ксаверівського НВК

Городищенського району

учитель вищої категорії

Вигінна Т.О.

Професійний саморозвиток учителя в контексті використання спадщини В.О.
Сухомлинського

Анотація

В матеріалах використано поради представників психолого-педагогічної
науки, рекомендації вчених-педагогів про вплив спадщини В.О.
Сухомлинського на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в
школі та особливості творчої праці педагогів, розкриваються шляхи
формування моральних цінностей людини.

„ тільки прагнення бути хорошим,

жадоба хорошого, спрямованість до ідеалу —

єдина пружина, яка рухає складний

механізм педагогічного впливу

людини на людину”

( В.О.Сухомлинський).

»

$

&

(

*

,

.

p

AE

початок людини – найважливіше. І немає іншої професії яка б вимагала
стільки тепла, добра і мудрості. Треба „… протягом довгого часу
впізнавати серцем все, чим живе, що думає, чому радіє і що хвилює вашого
вихованця” (В.О.Сухомлинський).

Людська особистість – це найскладніший сплав фізичних і духовних сил,
думок, почуттів, настроїв, характеру. Без знання всього цього неможливо
ні вчити, ні виховувати. Без знання дитини нема школи, нема виховання,
нема справжнього педагога і педагогічного колективу, а знати дитину
можна лише тоді, коли постійно збагачується педагогічна культура
вчителя. Справжній майстер педагогічного процесу настільки добре знає
азбуку своєї науки, що на уроці, в центрі його уваги не сам зміст того,
що вивчається, а учні їхнє мислення, труднощі їхньої розумової праці.
Глибоке знання матеріалу вчителем – це одна з основ педагогічної
культури, але найважливіше – безпосереднє звернення вчителя до розуму і
серця вихованця. В учителя, який володіє цим багатством, виклад
матеріалу виливається ніби в розмірковування, спрямоване до
співрозмовника – учня. Поурочний план – це обов’язковий документ, який
відбиває індивідуальну творчу лабораторію вчителя. У кожного вчителя є
своя творча лабораторія, вона рік у рік збагачується – це дуже важливий
бік педагогічної культури.

Дуже важливим елементом педагогічної культури вчителя є багатство
методів вивчення дитини, як учитель вміє спостерігати дитину в процесі
її праці, і як результати спостережень трансформуються, перетворюються в
методи та прийоми індивідуального впливу на дитину. Справжнім компасом у
практичній роботі з дітьми стає психологія.

Навчання – це не механічне передавання знань. Це дуже складні людські
взаємовідносини. Джерелом бажання вчитися є успіх, досягнутий у
навчанні. Без результативне навчання вбиває інтерес до занять.
Максимальне напруження внутрішніх духовних сил дитини можливе лише за
умови, коли розумова праця дає якийсь успіх. Є успіх – є й бажання
вчитися.

„Справжній педагогічний колектив можливий за умови, якщо в школі
педагоги одухотворені великою гуманною ідеєю: в наших руках найбільша з
усіх цінностей – Людина. Тільки той хто вірить у Людину, може стати
справжнім майстром ” (В.О.Сухомлинський).

Список літератури

В.О.Сухомлинський „ Сто порад учителю”.

В.О.Сухомлинський „ Розмова з молодим директором”.

В.О.Сухомлинський „ Про розумове виховання”.

В.О.Сухомлинський „ Серце віддаю дітям”.

Є.С.Березняк „ Молодому вчителю”.

С.П.Тищенко „Психологія виховного впливу сім’ї на дитину”.

М.Д.Ярмаченко „ Педагогіка і психологія”.

Похожие записи