.

Усенко В.А. Виховний потенціал групи продовженого дня

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 2345
Скачать документ

Усенко В.А,

вихователь групи продовженого дня

Городищенської ЗОШ І-ІІІст.№1

Анотація

Підготовка вчителя до роботи у групі продовженого дня потребує
психологічне, педагогічне і методичне переосмислення всього навчального
процесу. Вихователь має досконало знати особливості організації життя й
діяльності дітей у позаурочний час.

Виховний потенціал групи продовженого дня

В Україні з давніх-давен склалося так, що вихованню дітей приділялася
величезна увага. Народна мудрість каже: «Виховуй дитя, доки воно
впоперек лавки лежить». А це означає, що вихованням дитини потрібно
займатися від дня її народження, щоб потім не було запізно. Виховати
людину-громадянина, якій притаманні всі громадянські чесноти, а саме:
порядність, доброта, працелюбність, людяність, відповідальність та інші
позитивні риси характеру – завжди в українців було справою честі кожного
батька-матері та кожного педагога. Тому в процесі виховання дітей ніколи
не було випадкових, байдужих людей, а виховували їх усією громадою, хоч
головна роль відводилася саме сім’ї та школі.

У Державній національній програмі зазначено: «Головна мета національного
виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, спадкування
духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від
національності, особистісних рис громадян Української держави,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури».

Виховання — процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна або
зміцнення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. При цьому
поведінка особистості, її ставлення до оточення, її діяльність
обумовлюються тими порівняно стійкими якостями, що з’явилися у неї як
наслідок соціальних умов, виховних впливів, досвіду і стали основою її
характеру.

Завдання учителя — відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на
цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях
самовдосконалення.

Відкрити учня — це означає, спираючись на його фактичний рівень знань і
життєвий досвід, показати йому самого себе, закономірності та способи
розвитку його сил, якостей, здібностей. Важливо переконати його в тому,
що всі чесноти, як і всі недоліки, залежать від нього, рівня його
свідомості і вміння будувати життя. Щоб розкрити учня, потрібно
організувати його практично-предметну і особистісно-рольову діяльність у
колективі.

Захопити учня — це означає викликати у нього потребу організувати себе
для досягнення суспільно й особистісно значущих цілей. Потрібно ставити
посильні для дитини завдання, за успішне їх виконання похвалити. Навіть
невелика перемога над собою робить людину сильнішою.

Спрямувати учня на гідний змістовний, суспільно та особистісно значущий
шлях, що відповідає його реальним можливостям, — означає насамперед дати
йому достовірні, правдиві знання про сенс життя, його труднощі,
суперечності і боротьбу, допомогти школяреві реально оцінити себе і
відповідно до цього спрямовувати його інтереси, сприяти професійному
самовизначенню і свідомому вибору професії.

Мета виховання завжди зумовлена суспільними умовами і потребами, вона
вбирає загальнолюдський і національний ідеал виховання молодого
покоління. Ефективність виховання залежить від урахування вікових та
індивідуальних особливостей особистості, взаємозв’язку колективу та
особи у виховному процесі.

Успішність організації виховного процесу з класним колективом, як
переконує досвід, залежить щонайперше від добре продуманого планування
виховної роботи вчителя-вихователя, яке сприяє систематичності,
послідовності і наступності виховного впливу на учнівський колектив,
допомагає простежити і проаналізувати динаміку розвитку колективу в
цілому і кожного його члена зокрема та забезпечити своєчасну корекцію
виховання.

Загальний розвиток молодшого школяра ефективний за умови різнобічної
діяльності дитини. Від педагогічно продуманої системи занять залежить
успішність виховання дітей. Тому вихователям групи продовженого дня, як
і вчителям, вкрай необхідно забезпечити організовану загально розвиваючу
діяльність школярів в усіх напрямках.

Режим продовженого дня складається з побутової, навчальної та довільної
форм діяльності.

Побутова діяльність учнів у режимі продовженого дня є складовою частиною
усіх його компонентів. Ця діяльність спрямована на створення комфортних
умов для всіх дітей і кожного учня окремо. Слід пам’ятати, що цей вид
діяльності має велике значення для морального, естетичного та
соціального становлення особистості.

Навчальна діяльність займає в режимі продовженого дня значний час.
Основою її є навчальна праця, направлена на придбання знань, умінь та
навичок. Цей вид діяльності суворо визначений. У ранкові години – уроки,
в другій половині дня після відпочинку – самостійне приготування
завдань, індивідуально-групові заняття.

Довільна діяльність покликана заповнити дозвілля активним відпочинком.
Учню початкових класів надається право самому вибирати вид відпочинку.
Колективна вільна діяльність містить інтелектуальну, трудову,
художньо-естетичну, спортивну та ігрову діяльність. З точки зору
всебічного розвитку дітей вона різноманітна за змістом і формами та є
потужним засобом впливу на вихованців у позаурочний час.

Педагоги мають пам’ятати: якщо перевага надається якомусь одному з
видів, то не уникнути однобічної діяльності дітей, а це може призвести
до нудьгування учнів через одноманітність занять. І навпаки,
перебільшення видів діяльності викликає у дітей втому і відчуття
незадоволення. Це призводить до порушення виховного процесу, зниження
його ефективності.

Велике значення має форма організації виховної діяльності. Останнім
часом часто використовуються різноманітні заходи, а от систематичним
заняттям не приділяється належної уваги. У педагогічній практиці
трапляються прості і складні заходи. Серед складних в організаційному
плані заходів виділяються свята, змагання, концерти, конкурси, складні
ігри тощо. Але у той же час ціла низка заходів може виступати і в
простих організаційних формах. У школі часто зустрічаються такі з них,
як бесіда, читання, прослуховування, проста гра, інсценування,
вікторина, літературний монтаж тощо. І складні і прості заходи можна
планувати на короткий період.

Заняття, що проводяться вихователем у групі продовженого дня, – дещо
середнє між уроком, гуртковим заняттям, з одного боку, і заходом, з
іншого.

У роботі шкіл слалася певна система загальнорозвиваючих занять: під час
перебування дітей на повітрі проводяться екскурсії, ігри, спортивні
змагання. У приміщенні краще організовувати короткочасні заняття:
читацькі, музичні, образотворчі тощо. Створення системи
загальнорозвиваючих занять допоможе упорядкувати як навчальну, так і
вільну діяльність учнів початкових класів у позаурочний час. Важливою
умовою успіху виховної роботи з дітьми є необхідна матеріальна база.
Крім того, бажано створити зону праці й відпочинку — комплекс спеціально
відведених місць для різноманітної змістовної діяльності. Кабінет
обслуговуючої праці, шкільні майстерні, зручні для занять школярів
ручною працею. Спортивні, актовий зали — придатні для організації
різноманітних занять під час похмурої погоди. У спортивному залі можна
проводити рухливі ігри, в актовому — імпровізований концерт. Пришкільна
ділянка, на якій розташовані навчально-дослідна і господарча зони,
можуть бути використані для праці й відпочинку.

Самопідготовка — одна з важливих форм організації навчального процесу в
групі продовженого дня. Це обов’язкові заняття школярів кожного дня, під
час яких вони самостійно виконують навчальні завдання у суворо
визначений час. Самостійна навчальна робота на цих заняттях сприяє
виробленню навиків самоосвіти, самовиховання, а також всебічному
розвиткові особистості. При цьому необхідно формувати в учнів позитивне
ставлення до навчання, стійкий інтерес до знань.

Слід зазначити, що існує тісний зв’язок між уроком й самопідготовкою.
Учитель на уроці, викладаючи завдання, вже програмує рівень його
виконання на самопідготовці. Якщо важкість і об’єм завдання перевищені,
то позитивного результату не буде. Крім того, успіх самопідготовки у
значній мірі залежить від характеру проведення на уроці закріплення
вивченого. Особливість самопідготовки у тому, що кожен учень повинен
самостійно виконати І отримане завдання. Якщо ж на занятті діти
колективно виконують завдання, то втрачається зміст проведення
самопідготовки. Проте ефективність самопідготовки не завжди залежить від
передбачливості вчителя.. Його зусилля можуть бути зведені нанівець,
якщо вихователь, що прийняв групу після нього, не продовжить роботу з
підготовки дітей до самостійного виконання уроків, не дасть їм достатньо
відпочити. Проведення дозвільних занять перед самопідготовкою, які мало
відрізняються від уроків, що проводяться на робочих місцях у приміщенні,
не лише не усуне втому школярів, а навпаки, підсилить її. Піклуючись про
належні умови для навчальної праці дітей під час самопідготовки,
вихователь повинен правильно організувати позаурочні заняття з групою.
Відпочилі, без ознак втоми й заспокоєні, діти легше включаються в роботу
й справляються з нею.

Екскурсійні заняття в групі продовженого дня мають оздоровчо-виховні
цілі. Цим вони відрізняються від навчальних екскурсій; зміст яких
визначений навчальними програмами. їх треба розглядати як одну з форм
відпочинку, тому на них застосовуються методи й засоби організації
дозвілля. Навчальні ж екскурсії — це одна з форм навчальної праці, і,
звичайно, у ході її вчитель користується методичними прийомами,
характерними для організації навчальної роботи. На екскурсійних заняттях
вихователь завжди може відійти від запланованої теми, що неприпустимо на
навчальній екскурсії. Засвоєння знань на навчальній екскурсії
обов’язкове для усіх учнів, на екскурсії у позаурочний час — це носить
довільний характер. Крім того заняття в групі може перериватися іграми
розважального характеру. Велике значення приділяється довжині маршруту з
метою збільшення фізичного навантаження під час ходи та розваг.

Усі екскурсійні заняття розподіляються на суспільствознавчі й
природничі. На перших важливо показати суспільний розподіл праці,
розкрити специфіку професій, висвітлити традиції народу на прикладах
рідного краю. На других — ознайомити школярів із різноманітністю
навколишньої природи, розказати про значення її для життя людей, про
необхідність берегти і множити природні багатства.

Педагогічний досвід показує, що 1—1,5-годинні екскурсійні заняття
достатньо повно задовольняють потребу організму дитини У відпочинку,
благодійно впливають на формування такої важливої для навчальної роботи
навички, як спостережливість, збагачують учнів новими уявленнями і
поняттями про навколишній світ.

Прогулянки — це одна з найдавніших форм активного відпочинку. За
характером рухливого змісту прогулянки не слід змішувати з рухливими
іграми на свіжому повітрі. Прогулянка – це хода за певними маршрутами з
метою задоволення потреби організму в русі. Обов’язковою вимогою є
додержання встановлених на початку прогулянки правил, згідно з якими
діти повинні перебувати в полі зору вихователя, не забігати поперед
направляючого, не відставати від замикаючого. Існує доволі багато видів
прогулянок, що дає можливість урізноманітнювати їх протягом року.

h”

h”

h”

>Спостереження показують, що на прогулянці школярі отримують більше
знань, ніж на екскурсіях, але системність їх недостатня. Глибина
засвоєння дітьми уявлень й понять на прогулянці, звичайно, не
поступається отриманим на екскурсії. Тому, обираючи маршрут прогулянки,
вихователю доцільно провести школярів повз об’єкти, які привертають
увагу дітей і залишають у їх пам’яті яскраві образи. Хто-небудь з учнів
у таких випадках намагається поділитися враженнями і залучає до бесіди
своїх товаришів. Обмін думками зазвичай поглиблює знання дітей.

Правилознавчі заняття — це форма організованого вивчення поведінки у
школі й суспільстві, поступово учні привчаються узгоджувати свої вчинки
відповідно до норм, встановлених суспільством. Заняття допомагають їм
усвідомити значення громадянських прав і обов’язків. У групі
продовженого дня на проведення таких занять витрачається зазвичай
небагато часу. Розігруючи різного роду ситуації, вихователь вправляє
учнів у виведенні тих чи інших правил поведінки. Ігри, інсценування,
практикуми створюють обставини, що за своїм змістом наближені до
життєвих і вимагають дотримання певних норм. Розрізняючи й
протиставляючи добро й зло у вчинках людини, педагог орієнтує дітей на
правомірну поведінку за будь-яких обставин. Моральні ідеї, закладені в
усіх правилах, проходячи через чуттєве сприйняття учнів стають їх
переконаннями. Знання про права й обов’язки засвоюються у молодших
класах через усвідомлення поняття «можна» й «не можна». У школярів
поступово формується правильне ставлення до прав і обов’язків у житті
людини. На правилознавчих заняттях школярів слід навчити правилам
поведінки не тільки у школі, але й у громадських місцях, правилам
користування громадським транспортом, комунальними послугами, правилам
вуличного руху, протипожежної безпеки тощо. Усі ці правила в сукупності
достатньо повно орієнтують дітей на поведінку в різних випадках. Такий
багатоплановий підхід формує в учнів звичку правомірної поведінки, що
сприяє зниженню порушень порядку, а також випадків побутового й
вуличного травматизму.

Читання — одне з найкорисніших занять у групі продовженого дня, адже
воно носить синтетичний характер. Його в жодному випадку не можна
перетворювати на просте читання книг або урок позакласного читання.
Вихователь повинен перш за все прагнути розвинути у своїх вихованців
позитивне ставлення до читання як засобу самоосвітньої діяльності й
активного відпочинку, сформувати стійку потребу в читанні й здатність
працювати з різнохарактерними друкованими текстами. У ході занять
вихователь створює умови, які стимулюють читацьку активність учнів,
скеровуючи її у правильному напрямку. В основі методики цих занять
лежить організоване спілкування кожного учня з книгою. Під впливом
побаченого й почутого на занятті школярі вибірково ставляться до пошуку
книг і журналів. Успіх заняття у великій мірі залежить від узгодженої
діяльності вихователя й шкільного бібліотекаря. Останній забезпечує
заняття необхідним набором книг і журналів, плакатів, репродукцій. Деякі
заняття проводить сам.

Велику роль у формуванні активного читача відіграє зв’язок з батьками.
Добре обізнані батьки читають дітям книжки відповідно рекомендованого
списку, спонукають школярів читати самостійно. Вони допомагають
вихователю у проведенні занять, надаючи тимчасово книги та журнали.

Заняття з читання тривають до 35 хв. За цей час учень окремо або в
складі групи може щось прочитати, подивитись, познайомитись з
оформленням книг або журналів, обговорити з товаришами свій вибір книги
тощо.

Музичні заняття — це одна з організованих форм активного відпочинку в
групі продовженого дня. Вони поєднують у собі музику, співи, танці й
вимагають від учнів різнобічної музично-естетичної діяльності, в ході
якої учні активно залучаються до музичної культури. Музично-естетичні
заходи дозволяють сформувати у дітей позитивне ставлення до музики,
стійку потребу в ній, вміння обирати музичні твори для змістовного
відпочинку. Ознайомлюючи учнів з кращими зразками музичної культури,
вихователь розкриває духовне багатство пісенного й танцювального
мистецтва, інструментальної, камерної й симфонічної музики, поступово
вводить учнів у світ музичних понять. Наприклад, загальне поняття
«пісня» конкретизується поняттями «народна», «історична», «жартівлива»
тощо.

Бажано дати учням загальне уявлення й про танці. Під час цих занять
можна організувати різноманітну виконавчу діяльність дітей, яка вимагає
танцювальних ритмічних рухів, співів, гри на простих музичних
інструментах. Сучасна звукозаписуюча і звуковідтворююча техніка,
величезна кількість звукозаписів допомагають педагогу з успіхом
проводити ці заняття. Отримавши в учителя музики консультацію, кожен
вихователь у змозі організувати музично-естетичну діяльність своїх
вихованців. Поновлюючи зміст і форму занять, можна добитися значних
результатів з музичного розвитку дітей. Діти охоче співають, танцюють,
беруть участь у музичних іграх, імпровізованих концертах.

Музичний матеріал слід підбирати таким чином, щоб він пробуджував
позитивні емоції, оптимізм. Заняття доцільно наситити рухливими діями,
що дозволить дітям краще відпочити і краще справитися з виконанням
завдань під час самопідготовки.

Мистецтвознавство — багатогранна галузь, що поєднує в собі різноманітну
пізнавально-ігрову діяльність дітей, знайомить їх з поширеними видами
мистецтва. Під час занять перед учнями розкриваються в основному два
поняття: «прекрасне» й «потворне». Мистецтво своєрідними засобами
відображає навколишню дійсність, уславлюючи й стверджуючи прекрасне.
Спілкування зі світом мистецтва стає для школярів джерелом радісних
переживань. Діти пізнають красу через механізм чуттєвого сприйняття.
Виховати правильне ставлення до прекрасного, потребу в ньому, здатність
побачити, оцінити — є головною метою вихователя під час організації
занять з мистецтвознавства. На них учні оволодівають способами образного
вираження своїх думок за допомогою слова, співу, малюнка, драматизації.
Для урізноманітнення занять вихователі використовують активні, частіше
ігрові види художньо-естетичної діяльності. Короткочасні за тривалістю,
але регулярні, ці заняття розширюють естетичний кругозір учнів,
інтенсивно йде процес їх всебічного естетичного розвитку. Діти, як
правило, доволі вільно орієнтуються у видах мистецтва, розбираються в
основних образотворчих засобах, знають видатних представників мистецтва
і значні їх твори. Але слід пам’ятати про поступовість і систематичність
накопичення естетичного досвіду школярів як обов’язкову умову
ефективності виховного впливу. І Зазначені вище види занять, що
чергуються протягом тижня, прогулянки на свіжому повітрі та екскурсії, а
також самопідготовка створюють єдину систему виховної роботи. На відміну
від уроків вони мають рухомі межі. Час, витрачений на них, коливається в
межах від 15 до 35 хв, в залежності від самопочуття, настрою та
активності дітей. Вони можуть бути скорочені для того, щоб перед
самопідготовкою у групи була пауза для неорганізованого відпочинку
тривалістю не менш 10—15 хв. У тижневому розкладі позаурочні заняття
доповнюють розклад уроків.

Готуючись до роботи в групі продовженого дня, вихователь має пам’ятати
про такі аспекти роботи з дітьми: підтримання позитивних мотивацій
навчання, формування готовності учнів до активної самостійної роботи в
умовах індивідуальної або групової діяльності, врахування вікових та
індивідуально-психологічних особливостей школярів та їх пізнавальних
процесів, усунення психологічного бар’єру й формування стійкого інтересу
до занять.

Разом із цим важливо використовувати різноманітні організаційні форми
навчання та навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних
особливостей дітей, вміти диференціювати міру допомоги школярам різного
рівня успішності, організовувати самостійну індивідуальну роботу,
навчити учнів раціональним способам самоконтролю й взаємоконтролю,
користуватися інструкціями до навчальних завдань, пам’ятками,
підручниками, додатковою та довідковою літературою, виконувати роботу у
визначений час і визначеному темпі.

Організація навчальної діяльності під час самопідготовки передбачає в
першу чергу регуляцію спілкування між вчителями та школярами, між учнями
групи, між вчителем і одним учнем під час консультації та в ході
самостійної роботи з книгою.

Готовність й уміння успішно вирішувати питання вдосконалення
навчально-виховного процесу в умовах школи і групи продовженого дня є
важливою складовою частиною професійної діяльності вчителя, його
мобільності, тобто здатності швидко оволодівати новими ідеями, успішно
адаптуватися до мінливих умов навчання.

Змінюються часи, переоцінюються цінності, але так само приходять у цей
світ діти. Нині час докорінно змінився, однак залишається історія роду і
держави. Тисячоліттями жила українська нація зі своїми традиціями та
звичаями і у якої є нове сьогодення. Сучасних дітей так само, як і
колись, треба виховувати і вчити, прищеплювати певні поняття,
прищеплювати їм почуття поваги, розвивати вміння та навички. Тому й сама
система виховання щоразу змінюється, і нема єдиного рецепта, а є у
кожного свій метод, що ґрунтується на людських цінностях, переконаннях,
а також на досвіді попередніх поколінь, на народній мудрості та народній
педагогіці, яка перевірена часом.

Сприйняття моральних норм, громадянської активності, гуманізму мусить
глибоко захоплювати весь душевний світ кожного учня, впливати на його
почуття, волю, характер, на всю його особистість. У школі діти не просто
вчаться, вони тут живуть, тут проходять їхні найкращі роки, тому шкільне
життя повинно бути яскравим і колоритним, насиченим цікавими і
захоплюючими справами, сповнене радістю і щастям. Щоб дітям хотілося
сюди не просто йти, а бігти. Щоб у школі проходило не тільки уроки, а й
кипіло цікаве і веселе шкільне життя, дзвеніло щастя і сонцем світилася
радість.

Список літератури

1. Ігнатенко П.Р., Поплужний В.А., Косарєва Н.І., Крицька Л.В. Виховання
громадянина. – Київ, 1997.

2. Кинь В.М. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в группах
продленного дня для младших школьников: Пособие для учителя. – К.: Рад.
школа, 1988. – 160с.

3. Корнієнко Сергій. Фізкультпаузи на ппредметних уроках// Навчання і
виховання учнів 3-го класу: Методичний посібник для вчителів/ Упор.
О.Я.Савченко. – К.: Видавництво «Початкова школа», 2004. – С.60-75.

4. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій Орієнтовний план виховної роботи
вчителя початкових класів. Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2007. – 64с.

5. Красоткіна Н.Г. Виховні бесіди у початкових класах. – Тернопіль:
Мандрівець, 2008. – 176с.

6. Навчально-виховні заняття у групі продовженого дня/ Упоряд.
О.Л.Співак. – Х.: Ранок, 2009 – 176с.

7. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні
рекомендації/ Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. –
136с.

8. Паранова В. Казки та оповідання для дитячого виховання. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2005.

9. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навчально-методичний
посібник. – Київ, 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020