.

Слайди в презентації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6763
Скачать документ

Слайди в презентації

Зміст

TOC \w \x \o “1-4” \t “Заголовок 23;3″ 1.3 Слайд та його властивості
PAGEREF _Toc200864344 \h 2

Макет слайда PAGEREF _Toc200864345 \h 3

Дизайн слайда. Шаблон оформлення PAGEREF _Toc200864346 \h 4

Дизайн слайда. Колірні схеми PAGEREF _Toc200864347 \h 8

Практична робота 1 PAGEREF _Toc200864348 \h 10

Практична робота 2 PAGEREF _Toc200864349 \h 11

Запитання та завдання PAGEREF _Toc200864350 \h 13

1.3. Слайд та його властивості

Що таке слайд? Де використовуються слайди?

Які операції можна виконувати над слайдами?

Для чого використовується вкладка Слайди?

Ви вже знаєте, що презентація створюється з окремих об’єктів – слайдів.
Кожен слайд містить більш прості об’єкти – текст, графіку, мультимедіа
(рис. 25). Чому номер рис. 25???

Рис. 25

Слайд, як об’єкт презентації, характеризується:

макетом;

дизайном оформлення;

звуковими ефектами;

ефектами анімації.

Макет слайда

Макет слайда визначає структуру (спосіб розміщення, послідовність)
об’єктів на слайді, тобто місце розташування заголовка, підзаголовків,
списків, малюнків, таблиць, відео- та аудіофрагментів.

Макет містить спеціальні рамки, всередині яких можуть бути розташовані
текст, графічні та мультимедійні об’єкти.

Вибір конкретного макета залежить від виду інформації, що буде
розміщуватися на слайді. Якщо на слайді планується розмістити лише
текст, то макет потрібно вибирати серед елементів списку Макети тексту
області завдань Розмітка слайда (рис. 26).

Рис. 26

Якщо на слайді необхідно розмістити лише графічні та мультимедійні
об’єкти, то макет слід вибирати серед елементів списку Макети вмісту
області завдань Розмітка слайда (рис. 27).

Рис. 27

У разі одночасного розміщення на слайді текстових, графічних і
мультимедійних об’єктів макет слід вибирати серед елементів списку
Макети тексту й вмісту області завдань Розмітка слайда (рис. 28).

Рис. 28

Якщо жоден із розроблених макетів вас не влаштовує, виберіть макет
Порожній слайд у списку Макети вмісту і сформуйте свою власну структуру
розміщення об’єктів на слайді.

Для того, щоб вставити в презентацію слайд потрібного макета, слід:

Вибрати команду Розмітка слайда меню Формат.

У вікні області завдань Розмітка слайда, що відкрилося, вибрати макет
слайда у списку Застосувати розмiтку слайда.

Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від макета
(рис. 29)

Рис. 29

Вибрати команду Додати новий слайд.

Вибраний макет буде застосований до поточного слайда.

Якщо ж потрібно змінити макет уже існуючого слайда, слід:

Вибрати ескіз слайда на вкладці Слайди.

Вибрати команду Розмітка слайда меню Формат.

У вікні області завдань Розмітка слайда, що відкрилося, вибрати
потрібний макет слайда у списку Застосувати розмiтку слайда.

Знак оклику Зазначимо, що вибраний макет можна застосувати до групи
слайдів.

Дизайн слайда. Шаблон оформлення

Плашка Дизайн – це художнє оформлення зовнішнього вигляду об’єкта, яке
надає цьому об’єкту індивідуальності та покращує його візуальне
сприйняття.

При розробці дизайну слайда слід звертати увагу на композицію
(розташування окремих елементів) та кольорову палітру. Все це дозволяє
правильно розставити смислові акценти на слайді.

Шаблон оформлення визначає фоновий малюнок та кольорову палітру слайдів,
стиль оформлення таких елементів як заголовки, підзаголовки, розмір і
колір шрифту та інші деталі оформлення.

Для оформлення презентації PowerPoint пропонує набір шаблонів з
різноманітних тем. Для оформлення слайда стандартним чином слід:

Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат.

У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати
потрібний шаблон у списку Застосувати шаблон оформлення (рис. 30).

Даний шаблон буде застосований до поточного слайда.

Рис. 30

Знак оклику Звертаємо вашу увагу, що вибраний шаблон оформлення можна
застосувати до групи слайдів.

Для того, щоб застосувати шаблон оформлення до всіх слайдів, необхідно
відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраного
шаблону оформлення, та вибрати команду Застосувати до всіх слайдів (рис.
31).

Для оформлення окремих слайдів спочатку необхідно об’єднати слайди в
групу, а потім виконати команду Застосувати до виділених слайдів.

Рис. 31

У процесі роботи над презентацією шаблони оформлення можна змінювати та
підбирати дизайн слайдів за власними вподобаннями. Для зміни шаблону
оформлення слід вибрати потрібні ескізи слайдів і новий варіант шаблону.

Якщо жоден зі стандартних шаблонів оформлення вас не влаштовує, ви
можете створити оригінальний фон як для окремого слайда, так і для
презентації в цілому. Для цього потрібно:

Вибрати команду Фон меню Формат.

У вікні Фон, що відкрилося, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки,
що розташована справа від поля вибору кольору та способу заливки (рис.
32).

Рис. 32

Вибрати команду Інші кольори в разі зміни кольорової палітри фону
слайда. У вікні Кольори, що відкрилося, вибрати потрібний колір із
запропонованих та вибрати кнопку ОК.

Вибрати команду Способи заливки в разі використання візерунка,
градієнтної заливки або зображення для фону слайда. У вікні Способи
заливки, що відкрилося, установити потрібні значення параметрів та
вибрати кнопку ОК (рис. 32).

Рис. 32

Дизайн слайда. Колірні схеми

Колірна схема – набір кольорів, які використовуються при оформленні фону
слайда, тексту заголовка та основного тексту, заливок, тіней,
гіперпосилань.

За допомогою колірної схеми слайда можна збільшити й урізноманітнити
варіанти оформлення презентації. Шаблон оформлення включає колірну
схему, яка задається по замовчуванню, а також додаткові колірні схеми на
вибір. Якщо жодна із запропонованих колірних схем не підходить, ви
можете створити власну.

Задати колірну схему можна наступним чином:

Вибрати команду Конструктор слайдів меню Формат.

У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати
команду Колірні схеми.

У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати
колірну схему (рис. 33).

Рис. 33

Знак оклику Звертаємо вашу увагу: колірну схему також можна застосувати
до групи слайдів (рис. 34):

Для того, щоб застосувати колірну схему до всіх слайдів, необхідно
відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована справа від вибраної
колірної схеми, та вибрати команду Застосувати до всіх слайдів.

Для оформлення окремих слайдів, спочатку необхідно об’єднати слайди в
групу, а потім виконати команду Застосувати до виділених слайдів.

Рис. 34

Для зміни колірної схеми слід вибрати потрібні ескізи слайдів та новий
варіант колірної схеми.

При роботі з колірною схемою передбачена можливість зміни кольорової
палітри слайда. Для цього потрібно:

,

?

U

$

(

*

,

V

X

Z

?

&?

?

?

?

c

¤

°

?

?

A

U

IOUUeJ

L

\

j

l

n

?

Ae

u

ue

th

????????????th

h·7aB*

h=,UB*

B*

-^-†o d”h#I#U$F%H%L%oaE????…vj

&

h?w?B*

&

F

???????¤?¤?????Конструктор слайдів меню Формат.

У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати
команду Колірні схеми.

У вікні, що відкрилося, перейти за посиланням Змінити колірні схеми
(рис. 33).

У вікні Колірна схема, що відкрилося (рис. 35) на вкладці Спеціальна
вибрати елемент схеми.

Вибрати кнопку Змінити колір.

У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний колір та натиснути кнопку ОК.

Вибрати кнопку Примінити.

Рис. 35

Практична робота №3

Ви знаєте, що виконанню лабораторних робіт з фізики передує обов’язкове
визначення теми лабораторної роботи,а також повторення правил техніки
безпеки. Необхідною умовою одержання високої оцінки є правильне
оформлення протоколу лабораторної роботи за відведений для цього час.

Створіть презентацію з теми «Вимоги до виконання лабораторних робіт з
фізики». При створенні презентації користуйтеся даними таблиці, поданої
нижче. Заголовки слайдів придумайте самостійно.

№ слайда Текст, який потрібно розмістити на слайді

1. Вимоги до виконання лабораторних робіт з фізики

2. Визначення теми й мети лабораторної роботи, дати її виконання.

3. Перелік приладів та іншого обладнання.

Для вимірювальних приладів вказати ціну поділки.

4. Записати формули, зробити розрахунки, виразити результат у
Міжнародній системі одиниць (СІ). Якщо необхідно, створити малюнок або
схему.

5. Оскільки один результат може бути випадковим, слід виконувати
необхідний експеримент не менше двох разів.

6. Висновок має відповідати меті роботи:

а) чого досягли, чого навчилися;

б) правдоподібність одержаного результату;

в) що заважало (не могло бути враховано за певних умов експерименту) в
роботі й тому вплинуло на результати лабораторної роботи

Запустіть PowerPoint.

Виберіть макет слайдів презентації серед елементів списку Макети тексту
та додайте потрібну кількість слайдів.

Підберіть шаблон оформлення презентації.

Введіть потрібний текст.

Перегляньте презентацію.

Змініть колірну схему шаблону оформлення презентації.

Перегляньте презентацію.

Змініть кольорову палітру колірної схеми.

Перегляньте презентацію.

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація3.

Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Закрийте вікно PowerPoint.

Практична робота №4

У восьмому класі на уроках географії ви вивчаєте географічне положення
України, її розташування щодо літосферних плит і великих форм рельєфу,
положення відносно морів та океанів, геополітичне положення України
тощо.

Створіть презентацію за темою «Географічне положення України»,
використовуючи дані, наведені в таблиці. Заголовки слайдів придумайте
самостійно.

№ слайда Текст, який потрібно розмістити на слайді

Площа – 603,7 км2,

населення – 47 млн чол.

Розташування:

Центр та Південний-Схід Європи;

помірні широти;

Північна та Східна півкулі

Крайні точки:

північна (с. Грем’яч, Чернігівська обл..);

південна (мис Сарич, АР Крим);

західна (м. Чоп, Закарпатська обл..);

східна (с. Червона Зірка, Луганська обл..);

Координати:

44о23? та 52о23? північної широти, 22о08? та 40о13? східної довготи.

Географічний центр

с. Добровеличківка, Кіровоградської обл.

Східно-Європейська платформа;

Український щит;

Карпатські та Кримські гори

Вихід до Чорного та Азовського морів;

Віддалена від океанів

Сухопутні кордони – Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина,
Румунія, Молдова – 5350 км;

Морські кордони – 2000 км

Запустіть PowerPoint.

Виберіть макет слайдів презентації серед елементів списку Макети тексту
та додайте потрібну кількість слайдів.

Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.

Введіть потрібний текст.

Перегляньте презентацію.

Змініть фон оформлення окремих слайдів. Установіть різні типи заливок
фону (градієнт, текстура, візерунок, малюнок) так, щоб усі слайди були
оформленні в одній кольоровій гамі.

Перегляньте презентацію.

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація4.

Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації
у файлі з тим самим іменем Презентація4.

Закрийте вікно PowerPoint.

Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п.10.

Запитання та завдання

Що є об’єктом презентації?

Які прості об’єкти можна розмістити на слайді ?

Чим характеризується слайд як об’єкт презентації?

Що таке макет слайда? Від чого залежить вибір конкретного макета слайда?
Наведіть приклади.

Як задати макет слайда?

Яким чином можна застосувати макет до групи слайдів?

Як змінити вже існуючий макет слайда?

Що визначає шаблон оформлення слайда?

Якими способами можна задати шаблон оформлення слайда?

Яким чином можна застосувати шаблон оформлення до групи слайдів?

Як змінити шаблон оформлення слайда?

Що таке колірна схема? Для чого вона використовується?

Яким чином можна застосувати колірну схему до групи слайдів?

Як змінити колірну схему слайда?

Створіть презентацію за темою «Кількість речовини в хімії». Підготуйте
план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти
необхідно розмістити на слайдах. Звертаємо вашу увагу, що презентація
повинна містити:

Визначення кількості речовини Кількість речовини – це фізична величина,
що визначається числом структурних частинок, які містяться в даній
порції речовини

Одиниця кількості речовини – моль.

, де

– постійна Авогадро

– число молекул (атомів) речовини

– кількість речовини

– молярна маса

– маса речовини

Створіть презентацію за темою «Виникнення українського козацтва».
Підготуйте план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які
об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Звертаємо вашу увагу, що
презентація повинна містити:

Причини виникнення українського козацтва Економічні, соціальні,
політичні та національні причини

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020