.

Шульга С.І. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності в школі здоров’я (74,0 Kb)

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
175 2529
Скачать документ

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ШКОЛІ ЗДОРОВ’Я

С. І. Шульга

Директор СЗШ №10

м. Умань, Черкаська область

Актуальність теми :

Головна цінність суспільства – життя й здоров’я людини.

Здоров’я – це те, без чого людина не може бути щасливою.
Здоров’я можна лише сформувати, здобути шляхом цілеспрямованої
напруженої праці над собою і набуттям знань. Це знання засад здорового
способу життя, тобто порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть
примножував здоров’я, а не руйнував його.

Діти – майбутнє кожної держави, перспективи її економічного,
соціального та духовного розвитку.

Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації. Здоров’я
має бути одним із результатів освіти. Одним з головних засад сучасного
суспільства, в першу чергу педагогічних працівників – створення такої
освітньої, інноваційної системи, яка б не тільки виховувала освічену
культурну людину, але й зберігала б та розвивала її здоров’я.

Реформування системи освіти – одне з найважливіших завдань
нашого часу. Інструментом реформування є інноваційна діяльність на всіх
рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових
елементів.

Структура інноваційної діяльності містить у собі, по-перше,
розробку інновацій – від появи ідей до здійснення апробацій та
експерименту, і, по-друге, поширення інновацій, тобто збереження й
розповсюдження інформації про нову розробку вчених, підготовку
працівників освіти до її застосування і подальшого використання.

Якщо неможливо в Україні різко підняти соціально-економічний
рівень добробуту населення, поліпшити екологічну ситуацію, то вже
сьогодні, на освітньому рівні, можна практично вирішити питання різними
інноваційними методами, прийомами психологічної реабілітації дітей та
молоді, сформувати мотивацію на здоровий спосіб життя, навчити дітей
зберігати і зміцнювати власне здоров’я.

В Україні діє більше десяти державних програм, спрямованих на
пропаганду здорового способу життя дітей та молоді. Дані державні
документи одним із головних завдань освіти визначають виховання
свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, формування
гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та
зміцнення здоров’я підростаючого покоління.

На жаль, статистика стану здоров’я школярів сьогодні є досить
не втішною. За даними Міністерства охорони здоров’я України, близько
89% дітей мають захворювання серцево-судинної системи, верхніх дихальних
шляхів, опорно-рухової системи, зору, неврози; прогресує туберкульоз;
50% – мають незадовільну фізичну підготовку.

Пропаганда здорового способу життя є основним чинником
формування, зміцнення та збереження здоров’я українського народу. Це
педагогічно керована діяльність, спрямована на забезпечення права кожної
дитини народитися і розвиватися здоровою, виживати і мати умови для
всебічного розвитку, бути надійно психологічно і соціально захищеною.

Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю призвана
реалізовувати важливе завдання – виростити здорове покоління.

Тому педагогічні працівники Шкіл Здоров’я розробляють і
впроваджують інноваційні здоров’язберігаючі, здоров’я формуючі,
здоров’язміцнюючі технології навчання та виховання. По суті кожна
українська школа повинна стати школою сприяння здоров’ю незалежно від її
статуту.

За останні п’ять років захворюваність дітей 7-14 років
збільшилася майже на 40%. Спостерігається зменшення кількості здорових
школярів з 34%(у першому класі) до 9-10%(серед старшокласників). Зростає
загальна дитяча інвалідність.

Більш як половина дітей 12-14 років(близько 65%) та більш як
72-75% дітей 15-20 років вживають алкоголь. Кожна третя дитина 12-14
років і кожна друга після 15 років – курить. Кожний п’ятий підліток
15-18 років вживає наркотики.

Майже половина генофонду нації з різних причин не
відтворюється у наступному поколінні.

Соціологічним факультетом Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна в 2003/2004 навчальному році було
зроблено комплексне дослідження серед учнів 7-11х класів м. Харкова та
встановлено, що 37% школярів курять, 60% – вживають алкогольні напої,
40% – вже спробували наркотичні речовини, 14% – їх постійно вживають.

Аналіз становища здоров’я дітей в нашій країні підтверджує, що
пошуки інноваційних методів освіти і виховання, форм організацій щодо
збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління держави набувають
особливого значення. Успішне досягнення цієї мети можливе тільки при
методичній, комплексній і узгодженій роботі батьків, педагогів, лікарів,
юристів і соціологів.

Перехід на 12-річний термін навчання створює суттєві переваги
для одержання учнями якісної освіти і збереження їхнього здоров’я, тобто
до основної функції освіти – дати знання, приєднується оздоровча функція
освіти.

В Україні розроблено модель “Навчальний заклад – Школа
сприяння здоров’ю”. Питання розширення мережі шкіл здоров’я залишається
актуальним згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29
квітня 2002 року №157/281 “Про подальший розвиток міжнародного проекту

“Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні”.

Існують різні підходи до створення інноваційної моделі Школи
здоров’я. Модель школи потребує вихідної розробки, концепції, положення
та ідеї, яку необхідно втілити на практиці, спираючись на досвід. Задача
– знайти найкращий варіант інноваційної організації навчально-виховного
процесу з використанням всіх існуючих можливостей для підвищення
результативності роботи школи.

Програма розвитку школи передбачає перехід на більш високий
рівень культури життєдіяльності школи та освітніх процесів у школі,
збільшення якості навчання та виховання, гуманності, демократичності,
культуроємності.

Навчальний заклад – “Школа сприяння здоров’ю” забезпечує
умови та механізм педагогічної ідеї навчального закладу щодо формування
здоров’я, здійснює навчання і виховання в інтересах особи і суспільства,
створює сприятливі умови для всебічного розвитку здорової особистості.

Головною метою такого навчального закладу є формування і
розвиток фізично-, психічно-, соціально- і моральноздорової особистості
зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий
спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я
самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Існують різні визначення здоров’я та підходи до його
збереження та зміцнення в етнопедагогіці. Згідно визначенню Всесвітньої
організації охорони здоров’я : “здоров’я – це стан повного фізичного,
психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб
або фізичних вад”.

Існують визначення терміну здоров’я за редакцією
С.М.Павленко; БЗС 1972; О.Тюмкін; М.Попов і П.Михайлова; А.Ф.Серенко і
В.В.Єрмаков;

В.Д.Жирнов; Ю.П.Лісіцин; С.І.Ожегов; В.П.Казначеєв; М.С.Бєдний;
Оттавська Хартія,1986р.; О.М.Анохін; Г.Л.Ананасенко,1993р.;
Т.Є.Бойченко,1998р;

уроки інноваційних перетворень Фуллана (книга “Сили змін. Вимірювання
глибини освітніх реформ”, ст..29).

“Мати гарне здоров’я – це мати почуття найвищого блаженства,
що дозволяє людині говорити із задоволенням : “Я почуваю Себе чудово! Я
живу чудово!” – писав творець однієї з популярних сьогодні систем
оздоовлення Бречч. Відомо, що основна мета життя – щастя. Але до нього
веде одна дорога : міцне здоров’я. Здорова людина любить життя. Здорова
людина рідко буває нещасливою.

Важко уявити собі у числі активних і повноцінних учасників
навчально-виховного процесу дитину(вчителя) у якого постійно болить
голова (наслідок найрізноманітніших відхилень у здоров’ї : гіпертонія,
гіпотонія, гайморит, тонзиліт тощо), що у постійній нервовій напрузі
боїться усього…

Є й ще один аспект : необхідність виживання(матеріального і
духовного), що виник в наш нелегкий час. Потрапляючи на дорослих,
рикошетом б’є і по дітях. Тому працюючи в загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №10 протягом п’ятнадцяти років я, як керівник, як учитель
біології, як активний учасник Всеукраїнського експерименту Школи
здоров’я впроваджую в системі роботи закладу інноваційні технології
навчально-виховного процесу, а саме :

перший закон життя – самозбереження – в основі наука про здоров’я
– валеологія; а також життєві приклади людей(О.С.Пушкіна, Льва Толстого,
Юрія Власова). Прикладів безліч. Усі вони про одне : здоровий спосіб
життя несе здоров’я, щастя і радість буття. А також роботи російського
академіка Тарханова “Про загартування людського організму”.

Постійно аналізуючи спосіб життя сучасної школи з позиції
педагогів і дітей, лише окремими штрихами, я постараюсь визначити
проблеми для критично думаючих колег(вчителів) : “Рух є життя”,
“Здоровий дух” і “Здорове тіло”. Серія заборон, занепокоєнь про
здоров’я, збереження життя “заради твоєї ж користі” покликана
відгородити дитину від неприємностей.

До нескінченності можна продовжувати цей сумний перелік
проблем, що призводить до нездорового способу життя як педагогів так і
дітей. І як – наслідок – падіння престижності вчительської професії,
життєрадісності шкільної освіти.

Починаючи свою роботу зі створення і стимулювання вчителів
до інноваційної діяльності в Школі здоров’я визначено коло принципів і
методичних правил :

Я – як вища цінність: радіти самому факту існування і бути вдячній
природі за те, що живеш.

Інша людина, оточуючі люди, кожна людина і все людство цінність :
“Тільки тоді ти станеш людиною, коли навчишся бачити
людину”(А.М.Радищев)

Обставини життя, що оточують мене і моїх учнів, можуть бути різними : у
подоланні труднощів мужніє і розвивається тіло, міцніє дух, тоншає й
удосконалюється інтелект. Будь-яке явище життя можна повернути на благо
для самовдосконалення.

За основу взяли елементи з Мартін Грей “Сила життя”,
Т.П.Малахов методика роботи із власною свідомістю, біоенергетика і її
використання для оздоровлення ; Г.М.Шелтон – за чистоту внутрішнього
середовища людини ;

П.К.Іванов – загартування організму ; А.Травін – серія книг “Зціли себе
сам” повернути здоров’я за допомогою теплого слова, води. Зацікавили дві
системи : зцілювальні руки, зцілювальні ноги ; Б.В.Болотов – 5 правил
здоров’я : сповідаючи просту істину “розум лікує” ; А.Е.Любецький –
розкриває “таємниці цілющої сили” тибетських лікарів : трави, природа –
цілитель ; роботи Іванченко, Бутейка.

Для створення дієвої моделі Школи сприяння здоров’ю
потрібно кожному члену колективу визначити і створити власну програму
оздоровлення із інноваційними методами і напрямками роботи і стимулювати
цей процес в учнів, а для цього потрібні вчителю знання з різних галузей
багатьох наук. Зрозуміло, що шкільний учитель не володіє ними, тому на
озброєння бере оздоровчі системи уже створені фахівцями. Вивчаються
методики оздоровлення в різних країнах. В даний час вивчаються,
аналізуються і впроваджуються в навчально-виховний процес школи спільно
із науковим колективом Національного парку “Софіївка” елементи
інноваційної методики Північноамериканської асоціації верхової їзди для
дітей-інвалідів та дітей з порушенням психіки. Враховуючи думку лікарів,
що діти, які займаються верховою їздою, швидше розвиваються і краще
вчаться. Діти, у яких слабий зір, оволодівають новими руховими
навичками, а у підлітків з порушенням психіки настає видиме поліпшення.
Верхова їзда допомагає дітям долати так званий “синдром невдач”.
Застосовуємо різні види діяльності учнів з домашніми тваринами, які
лікують емоційні розлади.

Проводимо профілактичну роботу по дотриманню учнями санітарно
гігієнічних норм життя ; пишемо роботи, проводимо вимірювання,
аналізуємо питання донозологічна діагностика стану здоров’я учнів у
зв’язку з впливом факторів навколишнього середовища (доктор медичних
наук, професор Є.А.Деркачов “Методичні рекомендації” МР 2.2.12-068-2000,
Київ-2000).

Важливим для впровадження інноваційних елементів
оздоровлення в навчально-виховний процес вчителями є актуальність,
теоретичне та практичне значення – збереження здоров’я підростаючого
покоління.

?????!? Тема дослідження “Підготовка вчителів до інноваційної
діяльності в Школі Здоров’я”.

Об’єкт дослідження – процес підготовки вчителів до
інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі Школи сприяння
здоров’ю.

Мета дослідження – формування особистості учня, розвиток
його здібностей і обдарувань, забезпечення результативності та якості
навчально-виховної роботи. Виховання свідомого ставлення до здоров’я як
найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психологічного здоров’я учнів. Досягнення позитивних змін у поглядах та
відповідальній поведінці учнівської молоді – буде сприяти досягненню
здоров’ю.

Завдання дослідження – підвищення професійної майстерності
і фахового рівня вчителя як засіб розвитку творчої особистості учня.

Методологічною основою дослідження є :

поліпшення науково-методичного забезпечення процесу формування
позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя

поглиблення міжвідомчих зв’язків і співробітництва державних і
недержавних організацій у сфері збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Теоретичною основою дослідження є – роботи вітчизняних та
зарубіжних учених, практиків, а також оздоровчі системи, їх роль в
застосуванні в навчальному процесі.

В якості літературних джерел використані наукові праці
учених, лікарів-практиків, системи природних властивостей, тобто
монографії, статті наукових журналів, збірників, звіти, автореферати,
методичні рекомендації.

Наукова новизна і теоретична значимість дослідження
полягає у :

створенні цілісної системи діяльності педагогічних та учнівських
колективів щодо формування здорового способу життя дітей та молоді;

удосконаленні змісту, форм і методів формування основ здорового способу
життя учнів;

сприянні розвитку інноваційних технологій у формуванні здорового способу
життя;

визначенні і впровадженні в практику найбільш ефективних методик
діагностики моніторингу і корекції стану здоров’я учнів.

Практична значимість полягає у впровадженні у навчальний
процес навчальних закладів факультативного спецкурсу “Пропаганда
здорового способу життя”. Кожен є носієм змін (особисті думки і
майстерність – ось найкращий засіб досягнення успіху). Розробка моделі
валеологічного середовища, поширення досвіду школи здоров’я.

Оздоровчі технології – здоров’язберігаюче освітнє середовище

Л. В. Зубрицькі

Заступник директора з наукової роботи

СЗШ №10

м. Умань, Черкаська область

Враховуючи те, що здоров’я дітей погіршується за роки навчання в школі,
питання зміцнення і збереження їхнього здоров’я, формування здорового
способу життя стає одним із найважливіших.

Ми повинні пам’ятати, що пріоритет освіти – це пріоритет дитини, а не
пріоритет системи. Успіх освіти ґрунтується не лише на міцних знаннях, а
й на міцному здоров’ї.

Даючи знання, не відбирай здоров’я! Так говорили ще у стародавньому
Римі, визначаючи один із найгуманніших принципів освіти. Не втратив він
актуальності й сьогодні. Цей принцип було покладено в основу діяльності
педагогічного колективу нашої школи, що з 2003р. ввійшла до Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю, яка проводить науково-дослідну та
експериментальну роботу за темою «Створення моделі школі зміцнення
здоров’я», є переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної
моделі навчального закладу – школи сприяння здоров’ю.

Школа займає провідні позицій по впровадженню неперервної валеологічної
освіти, валеологізації навчального процесу, широко застосовує
різноманітні оздоровчі технології, а також удосконалює фізичне виховання
і медичне обслуговування учнів.

Кожний член педагогічного колективу працює над тим, щоб оволодіти
теорією та методикою впровадження у навчально-виховний процес
здоров’язміцнювальних технологій, методикою формування основ здорового
способу життя учнів.

Методична робота в школі спрямована на впровадження інноваційних
освітніх технологій, які передбачають не просто контроль знань та вмінь
школярів, а й діагностику їх діяльності, розвитку, розгляд дитини не як
об’єкту, а як особистості, що інтенсивно розвивається.

Невід’мним питанням навчального процесу є його валеологізація –
валеологічних підхід до викладання навчальних предметів (позитивний
емоційний настрій, валеологічна розвантаження учнів протягом уроку,
ефективний підбір методів та форм роботи на уроці, психологічний комфорт
при спілкуванні «учень – учитель»).

Валеологічний режим запроваджено в усі компоненти навчального процесу.
Ідея здорового способу життя проходить крізь навчальні предмети в
початковій школі, у середній та старшій – через викладання основ
здоров’я, біології, географії, фізичної культури, ОБЖ, фізики,
гуманістичних дисциплін, шороко використовуючи матеріал валеологічного
змісту (текст для контрольного списування, диктантів і переказів за
тематикою «Основ здоров’я»; математичні вузлики; валеологічні вправи і
задачі; загадки, прислів’я, приказки, твори про здоров’я).

Ми добре знаємо, що навчальний процес є провідним в одержанні знань
учнями і супроводжується втомою і зниженням працездатності. І звичайно,
щоб зберегти високу працездатність на протязі уроку потрібно
використовувати рухову діяльність. Адже учні стомлюються на уроках не
тільки від розумової діяльності, а й від значного статичного
навантаження, сидячи за партою. Саме через це педагоги нашої школи на
уроках проводять оздоровчі паузи та фізкультурні хвилинки, розминки.

Кожний комплекс фізкультхвилинок складається як правило з 3-4 вправ,
які повторюються 4-6 разів. У комплексі підібрані прості, доступні
вправи, які не потребують складної координації рухів. Вони охоплюють
великі групи м’язів, в основному ті, які безпосередньо беруть участь у
підтриманні положення сидіння під час уроків. У комплексах
фізкультхвилинок використовуються вправи на потягування, прогинання,
нахили і напівнахили, напівприсіди і присади з різними рухами рук,
пальчикова гімнастика.

В початковій школі фізкультхвилинки проводяться з використанням
каштанів, горіхів, масажних рукавичок, дерев’яних масажерів для
профілактики плоскостопості. Сприяє підвищенню сучасного уроку і
дихальна гімнастика. Так в початковій і середній школі кожний урок
розпочинається з використання максимального вдиху і наступної затримки
дихання до 20 сек., а під час видиху голосно рахують «21, 22, 23…».
Тривалість рахунку прямо пропорційно залежить від ступеня втоми, тобто
дня тижня, складності предмету і порядку уроку в навчальному дні.
Особливо важливо виконання таких дихальних вправ після бурхливої перерви
(заспокоює нервову систему, вгамовує бурхливу діяльність дітей, виконує
гіпервентиляцію легень, посилює кровообіг).

Розминки є невід’ємним елементом структури уроків з використанням
стратегії критичного мислення. Вони допомагають вчителям створити
сприятливий психологічний клімат, налаштувати учнів на активну і плідну
індивідуальну, парну групову форми роботи. Перша група розминок є
універсальними, вони безпосередньо не пов’язані з темою уроків, можуть
використовуватись на будь-якому уроці з будь-якої теми. Друга група
розминок – спеціальні, пов’язані з викладанням конкретного предмету. Ці
розминки застосовують для мотивації вивчення теми, створення ситуацій
здивування.

Однією з форм оздоровчо-виховної роботи в нашій школі є гімнастика до
занять, яка проводиться щодня за 20 хв. до початку уроків і закінчується
за 5 хв. до початку першого уроку. Вона позитивно впливає на весь
організм, сприяє формуванню правильної постави, виховує звичку до
систематичних занять фізичними вправами. В холодну пору року, тобто в
зимовий період, гімнастику до занять ми замінили валеологічної паузою,
яка проводиться з 8.00 до 8.10. Кожний день учні починають з посмішки та
вірша-привітання. Потім виконують 3 вправи, які допомагають зберегти
красиву поставу, рухливість суглобів рук, дозволяють зміцнити м’язи
спини, покращити кровообіг головного мозку.

Рухова діяльність мозку має велике значення у процесі навчання, і дуже
добре коли вона поєднується з пізнавальною.

Психологи вважають, що інформація запам’ятовується швидше, якщо дитина
не тільки чує, але й бачить, образно уявляє те, що вона почула на фоні
ігрової діяльності, або яких-небудь рухових дій, які сприяють емоційному
фону та настрою. Тому в нашій школі рухова діяльність інтегрується в усі
уроки – особливо у початковій школі так на уроках математики діти
показують плечовими суглобами арабські та римські цифри; носиками
«пишуть цифри», відтворюють рахунок; на уроках української мови
відображають кожну літеру в вигляді імпровізованих рухів; виконують
розбір слова, визначаючи значущі частини за допомогою плечових суглобів.

Кожна хвилина присутності учня в школі спрямована на зміцнення не
тільки фізичного, а й духовного здоров’я. Ми зрозуміли наскільки важливо
ще з молодшого шкільного віку виховувати у дітей активне відношення до
власного здоров’я, розуміння того, що здоров’я – найбільша цінність, яку
подарувала людині природа. Ще В. Сухомлинський писав, що природа – це
сад здоров’я фізичного і духовного.

Дзвінкі весняні струмки, краплини ранкової роси, шелест листя, лісовий
аромат, різнобарвні дзеркальні відблиски снігу – все це має позитивний
вплив на дітей.

Природа заспокоює нервову систему, робить людину добрішою. Тому уроки
на природі, прогулянки, виховні години мають великий ефект. Спілкуючись
з природою ми виконуємо вправу «притулися до свого дерева».

У кожної людини є певний запас енергії, яка в процесі життя
витрачається. І цей запас її може збільшуватися чи зменшуватися від
контакту з тим або іншим деревом. За цією ознакою дерева можна поділити
на три групи: ті, що віддають людині енергію, що відбирають; нейтральні.
Діти знають, що для більшості людей постачальниками енергії є дуб,
береза, сосна, клен, горобина. Використання того чи іншого дерева або
його частинки може служити засобом для коригування енергетичного стану
організму або окремого органа. Діти контактують з деревами 4-10 хв після
чого поліпшується самопочуття, з’являються відчуття бадьорості, припливу
сил, зникнення головного болю, нормалізації кров’яного тиску. Навіть
існує система зв’язку дерев і людей відповідно до дня народження.

Проте якщо немає поблизу дерева дитини, діти можуть притулитися до дуба
чи берези.

Рослини є одним із цілющих чинників природи. Цілющу дію рослин
використовуємо у вигляді ароматерапії.

Її проводимо різними методами, використовуючи гілки хвойних дерев,
очищені плоди часнику і цибулі, ароматичні палички і свічки, ефірні
рослинні олії в аромалампах методом інгаляцій.

Завдяки використанню запахів герані, м’яти, часнику, лимона, евкаліпта,
сосни, ми сприяємо зміцненню організму, посиленню імунітету і
запобігання розвитку вірусних інфекцій.

Для стимуляції пам’яті і інтелекту ми використовуємо запахи гвоздики,
розмарину; для зняття розумової перевтоми – аромати лавра і троянд; для
нормалізації функції центральної нервової системи, зняття стресів і
переживань – м’ята, часник, герань; для заспокоєння і розслаблення –
аромат ромашки.

Цілющі властивості мають не тільки рослини, а й музика. Російський
невропатолог і психіатр В. М. Бехтерєв довів, що в ранньому віці
нормальному розвиткові дитячого організму сприяють ніжні колискові пісні
та ніжні звуки музики. Музика позитивно впливає на психіку дитини. В нас
час музика широко застосовується в лікування нервової системи.

В нашій школі музичні твори використовують для заспокоєння нервової
системи і зняття нервового і розумового напруження, розслаблення під час
виконання самостійних, лабораторних, практичних робіт, фізкультхвилинок,
розминок, гімнастики до занять, під час перерв.

Звичайно, стан здоров’я сучасної людини залежить не тільки від
зовнішніх умов, а й від особистого відношення до здоров’я. Зрозуміло, що
виробити таке відношення – найважливіша умова оздоровлення суспільства.
І починати його необхідно зі школи, оскільки саме вона – єдиний
інститут, через який проходять все населення держави.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020