.

  Шпак Тетяна Петрівна. Інноваційна діяльність у сучасних освітніх закладах. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 1702
Скачать документ

Шпак Тетяна Петрівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Драбівського НВК
Корсунь-Шевченківський район

Інноваційна діяльність у сучасних освітніх закладах

У наш
хаотичний час педагогічних проблем,

мов грибів
після рясного дощу.

За цих умов нас
врятує лише пошук нових

методів,
прийомів, технологій.

Кожен день,
кожен рік мають бути

несхожими на
попередні.

О.А.Захаренко

«Якщо знання – це новий капітал,

то інновації – нова валюта».

Кевін Келлі

Тема використання освітніх інновацій у шкільній практиці є однією з
найпопулярніших у сучасній педагогіці. Це свідчить про значний інтерес
освітян до можливості внесення змін у навчально – виховний процес
загальноосвітнього навчального закладу. Мабуть, немає жодного
навчального закладу, в якому б не говорилося про необхідність
використання педагогічних інновацій, визначеність спрямованості змін в
навчальному процесі.

Педагогічний колектив Драбівського навчально – виховного комплексу
розуміє важливість даної проблеми. Нині інноваційна діяльність у школі
просто необхідна. Однією з істотних перешкод, що виникли при
нововведенні, була слабка мотивація вчителів до інноваційної діяльності.
Стало необхідністю обрати новий напрямок роботи школи. Почали з науково
– методичної проблеми: «Особистісно – орієнтований підхід в процесі
навчання та виховання школярів». А це дало змогу опрацювати теоретично
та впроваджувати в навчально – виховний процес нові форми та методи
роботи.

Підхід до особистісно–орієнтованої моделі навчання та виховання
спонукає вчителів до пошуку таких методів і засобів навчання , які б
забезпечували повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів
у всіх сферах їхньої діяльності.

Шляхів розвитку інтелектуально – творчого потенціалу особистості
існує багато. Одним із способів створення умов взаємодії учасників
навчально – виховного процесу є застосування методів інтерактивного
навчання як складової частини інноваційних технологій. Саме активні
методи навчання дають змогу тому, хто навчається, розкритися як
особистості.

Упроваджуючи інтерактивні технології у роботу школи, ми ставимо
перед собою мету:

забезпечити безперервну теоретичну – методичну підготовку вчителів із
питань інноваційних технологій;

сприяти чіткій організації самоосвіти педкадрів щодо питань
інтерактивного навчання.

Інтерактивний підхід передбачає застосування методів, які
стимулюють активність вчителя, учня, інших учасників навчально –
виховного процесу.

Під час організації інтерактивної взаємодії ми моделюємо
різноманітні ситуації, використовуємо ділові, рольові ігри, тренінги,
диспути, організовуємо спільне розв’язання проблем, самостійну роботу
над проблемою, творчу роботу, інноваційну діяльність учителя.

Самоосвіта вчителя – один із найважливіших напрямків його роботи і
роботи педагогічного колективу. Адже результатом її є розвиток учнів,
досягнення ними життєвих висот.

У нашому закладі ми надаємо значної уваги цій частині діяльності
колективу. Методом переконання прагнемо довести кожному, що
послаблювати, а тим більше нехтувати самоосвітою не можна нікому і
ніколи. Оскільки основною формою діяльності школи є урок, тому
поглиблена підготовка вчителя до нього є головною формою самоосвіти.
Крім цього, намагаємося, щоб кожен педагог брав активну участь у таких
формах самоосвіти, як засідання педради, науково-практичні конференції,
семінари-практикуми, наради при директору, методичні оперативки,
психолого-педагогічні семінари, засідання методичних об’єднань,
індивідуальні консультації та бесіди, наставництво, передплата фахових
періодичних видань, відкриті уроки.

Інтерактивні методи, технології, спрямовані на високий кінцевий
результат. Використовуючи їх, ми очікуємо зростання самооцінки вчителя,
впевненості у власних силах, тобто відбувається розвиток творчої
особистості кожного.

Інноваційний підхід реалізується у різних напрямках роботи школи:

управлінська діяльність;

самоосвіта та професійне становлення вчителя;

– розвиток творчого потенціалу учнів в процесі навчання;

виховна система школи.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В

УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасне оновлення освіти у напрямі гуманізації та демократизації
потребує і нових методів щодо її організації в навчальному закладі. І
це оновлення неможливе без перебудови саме внутрішкільного управління.

Оптимальне поєднання класичних і оновлених підходів до управлінської
діяльності керівника дає можливість сформувати творчий колектив
однодумців, демократизувати навчально – виховний процес, залучити
батьків, громадськість до розв’язання проблем школи.

Робота над науково-методичною, виховною проблемою школи сприяє розвитку
творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового
педагогічного досвіду.

Тому вибір їх визначається особливостями школи, інтересами й потребами
вчителів, нерозв’язаними проблемами. Адміністрація школи в процесі
реалізації контролюючої функції управління й аналізу за підсумками
контролю об’єктивно визначила науково-методичну проблему:
“Особистісно-зорієнтований підхід у процесі навчання” та виховну
проблему: «Виховання всебічно – розвиненої особистості красою та
розвитком творчої діяльності учнів».

Це викликало необхідність впроваджувати нетрадиційні форми роботи, бо
нового не можна навчити старими методами.

Найпершою передумовою розв’язання проблем є створення психологічного
мікроклімату в колективі. Це тривалий процес, який відбувається в
декілька етапів, але найважливіше місце на цьому шляху посідає
педагогічна рада, яка повинна виявляти резерви для вдосконалення
навчально-виховного процесу та виробляти стратегії розвитку школи, тому
форму проведення педрад обираємо щоразу іншу, відійшовши від
традиційних. Це засідання за круглим столом, педагогічний міст, ділові
ігри та дискусії. Нові технології викликали значний інтерес у
педагогічних працівників школи.

Адміністрація школи, створюючи систему виховної роботи, враховувала те,
що першочерговим завданням є утвердження принципово нової ролі
виховної роботи з дітьми.

З одного боку, прагнули зберегти кращі традиції школи, а з іншого –
впровадити особистісно-орієнтовані методики роботи.

В освітню концепцію школи була закладена модель соціального портрету
випускника. Це:

громадянин України, готовий до свідомого соціального вибору, який любить
свій народ, рідну землю, бажає працювати для зміцнення та розквіту
України, готовий захищати її, дбати про її високу мовну культуру;

здорова та фізично розвинута особистість, схильна до здорового способу
життя;

наслідувач загальнолюдських принципів, таких як доброта, правда,
справедливість, патріотизм, працьовитість, гуманізм, взаємодопомога,
милосердя, терпіння, сумлінність, повага до старших;

інтелектуал, готовий до здобуття наступних ступенів освіти, до трудової
діяльності.

В основу виховної системи покладено прагнення допомогти дитині
випробувати свої сили в різних галузях творчої діяльності, щоб знайти
себе, не розгубити природні можливості.

У роботі з учнівським колективом намагаємось , щоб кожен у своїй галузі
трудової діяльності удосконалився , став майстром, людиною , що творить
добро.

«Усі діти від природи талановиті», – так вважає педагогічний колектив
нашої школи, варто лише дати творчим силам малесенький поштовх:
поставити в середовище , близьке серцю дитини. І вона заспіває і
затанцює, чи виллється з душі її пісня або поетичне слово, чи народиться
диво – квітка, чи війне таїною забутий обряд.

На практиці головне розвивати природні задатки та створювати сприятливі
умови діяльності учнів. Кожен вчитель намагається вчасно виявити юне
обдарування , допомогти розвинути здібності , підтримати бажання
творити. Адже дитина , яка творить прекрасне, не здатна заподіяти зло.

Наш педагогічний колектив втілює в життя слова О.А.Захаренка:

« Шановний друже! Визнач своє місце в оточенні вихованця. Допоможи йому
відповісти на запитання , які йому ставить білий світ. І твоє щастя буде
без меж , бо зробиш ще одну людину духовно багатою. На світі добавиться
краси, порядності, а значить щастя.»

ТІЛЬКИ ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ

МОЖЕ ВИХОВАТИ ТВОРЧОГО УЧНЯ

Учитель і творчість – поняття , які існують завжди поруч. Як сонце і
тепло необхідні для розквіту квітки, так любов, повага і безумовне
прийняття кожного – передумови розквіту педагога-майстра, творчого
вчителя, здатного виховати обдаровану особистість .

Головним завданням нашої школи є турбота про розвиток творчого
потенціалу кожного вчителя і колективу в цілому. А щоб спонукати
вчителя до творчої діяльності, потрібно його підтримати – доручити ,
запропонувати, порадитись…Такий підхід викликає потребу у підвищенні
самовіддачі.

Наш педагогічний колектив досить молодий, тому і робота, в основному,
направлена на формування молодшого вчителя як особистості та на
впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику. Ми не
маємо поки що авторських проектів, підручників, але молоді педагоги
досить творчо і вдало використовують у навчально-виховному процесі
готові до практичного застосування наукові розробки сучасних досягнень
науки і техніки.

Основним завданням методичної роботи вважаємо створення такого
інноваційного середовища, в якому робота вчителя може насправді стати
творчістю й пошуком.

Вирішенню цього завдання сприяє оптимальна модель внутрішкільної
методичної роботи, вивчення нових педагогічних ідей і технологій,
самовдосконалення вчителя та підвищення фахових знань; вивчення,
узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду.

Реалізація проблеми особистісно–зорієнтованого навчання потребує
створення відповідно і особистісно-зорієнтованої моделі методичної
роботи. А це, перш за все, різні форми роботи з педагогічними кадрами:
колективні, групові, індивідуальні. У школі практикуємо нестандартні
педради у вигляді бесід за круглим столом, ділових ігор,
науково–практичних конференцій. Вдалою груповою формою є творча група
вчителів, що впроваджує на практиці інноваційні методи навчання .
Індивідуальні : участь учителів у конкурсі

«Учитель року», « Творчий звіт-презентація учителя, що атестується»,
індивідуальні консультації, особливо з молодими вчителями.

В школі діє майстер-клас з хімії вчителя–методиста Яценко Т.М.,
«Школа педагогічної майстерності», «Школа вдосконалення педагогічної
майстерності», методоб’єднання вчителів початкових класів, класних
керівників та «Школа молодого вчителя».

Робота кожного вчителя спрямована на вдосконалення теоретичної і
практичної підготовки по реалізації єдиної колективної
науково-методичної теми «Особистісно – зорієнтоване навчання у навчально
– виховному процесі».

Педагогічний колектив школи має цільові проекти:

«Обдарована дитина»

«Школа краси , творчості, надії»

«Особистісно-зорієнтоване навчання»

«Добротворець»

«Каліграфія».

R

O„

&

&

При реалізації даних проектів маємо відповідні досягнення: Шевченко
О.О.- директор школи – була учасником обласного конкурсу «Учитель року»,

Федосій Л.В. та Михайлюк Ю.О. стали призерами районного конкурсу
«Учитель року – 2009», роботи заступника директора з навчально –
виховної роботи Шпак Т.П. та вчителя – методиста Яценко Т.М.,
представлені на обласній виставці педагогічних технологій, були
відмічені дипломами Головного управління освіти Черкаської області,
досвід учительки української мови та літератури Федосій Л.В. занесено до
книги передового педагогічного досвіду вчителів району.

Маємо призерів районних предметних олімпіад, призерів конкурсу читців
районного та обласного рівнів, призерів конкурсу мовознавців ім. Петра
Яцика.

Працюючи творчо, крок за кроком педагогічний колектив не тільки
розв’язує поставлені перед ним завдання, а насамперед виконує основну
місію школи – формує творчу особистість.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

У ПОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Завдання сучасної школи – розвивати дитину як неповторну

індивідуальність, формувати в ній творчий потенціал, прагнення до
самостійної індивідуальної діяльності. Саме тому у своїй школі ми
намагаємося створити умови, за яких учень займає позицію суб’єкта
навчально-виховної діяльності.

У 2008 – 2009 навчальному році наша школа обрала новий,
художньо-естетичний напрямок роботи. Вибір був невипадковим. До нього ми
поставилися усвідомлено і обґрунтовано. Оскільки на базі нашої школи
працює школа мистецтв, яку охоче відвідують діти, для них і створено
сприятливі умови для підвищення ефективності художньо-естетичного
навчання та виховання.

Наші вчителі переконані, що основним завданням навчально –
виховного процесу є розвиток дитини як неповторної індивідуальності,
формування в ній творчого потенціалу, прагнення до самореалізації. А
тому виникла потреба у внесенні змін до навчального плану школи.
Враховуючи побажання дітей, батьків, можливість залучити спеціалістів
школи мистецтв, в розкладі з’явилися нові предмети: уроки хореографії та
художньої культури. З радістю було сприйнято нововведення, але в перші ж
дні разом із захопленням з’явилися і перші проблеми: це відсутність
програм для вибраних предметів та достатньої матеріальної бази.

З переходом на новий профіль навчання постало питання у створенні і
нової виховної системи, яка б найповніше забезпечувала потребу кожної
дитини у самовизначенні, самореалізації і самовихованості. В основу
нашої виховної системи покладено прагнення допомогти дитині випробувати
свої сили в різних галузях творчої діяльності, щоб знайти себе, не
розгубити природні можливості. Наша школа з 2007 року бере участь в
експерименті, що проводить Інститут педагогіки Академії педагогічних
наук України, Лабораторія сільської школи: «Педагогічні засади
формування навчально – виховного середовища у загальноосвітніх
навчальних закладах сільської місцевості». Ми з гордістю можемо сказати,
що наш колектив доклав багато зусиль аби виконати поставлене перед нами
завдання.

Наш навчальний заклад – це школа юних талантів. Учні пишуть вірші,
казки, оповідання; співають, танцюють, грають на різних музичних
інструментах.. І як важливо нам, дорослим, дослухатись до голосу чистої
дитячої душі.

Найважливіший засіб у справі навчання та виховання – сам учитель, його
вміння спілкуватися з дитиною, його живий приклад, авторитет. Так,
К.Роджерс порівнював діяльність педагога з працею садівника. Адже
садівник, щоб виростити гарну квітку, вчасно поливатиме її,
підживлюватиме тощо. Тільки тоді квітка розвиватиметься у всій своїй
красі. Тому святим обов’язком учителя є створення всіх умов для
всебічного розвитку дитини, розкриття її таланту, здібностей та
обдарувань.

Народна мудрість говорить : «Якщо твої плани розраховані на рік – сій
жито, якщо на десятиліття – саджай дерева, а якщо твої плани
розраховані на віки – виховуй дітей.»

І справді, діти – це золотий генофонд держави, це її майбутнє.
Сьогодні наше майбутнє сидить за шкільними партами, воно ще надто наївне
і довірливе, готове щиро, всім серцем сприймати навколишній світ. Наш
колектив упевнений, що саме вчитель формує у дитячій свідомості уявлення
про складні процеси оновлення суспільства. Маленька дитина сприймає світ
по-своєму, зовсім не так, як дорослі. Діти живуть у чарівному світі
мрій, переживань, чудових перетворень. Мудрість та обдарованість учителя
полягає в умінні потрапити за ворота дитячого казкового світу, зрозуміти
дитину, зануритись у світ дитячих почуттів, переживань та сподівань.

Місія нашого навчального закладу:

«Створити умови для реалізації творчого потенціалу особистості засобами
мистецтва»

ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ

Важливим питанням сьогодення є створення в школі виховної системи, яка
б найповніше забезпечувала потребу кожної дитини у самовизначенні,
самореалізації і самовихованості.

Упровадження у виховну систему інноваційних технологій дозволяє
здійснювати особистісно – зорієнтований підхід з організації виховної
діяльності школи.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
поставила нам державне замовлення: «Виховання гармонійно розвиненої,
високоосвіченої , соціально активної й національно свідомої людини, що
наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними
якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань
національної культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення».

Перед кожним із учителів нашої школи постало питання : « Що ж допоможе
виконати нам це замовлення? Які ж пріоритети в підходах до виховання
дітей сьогодні ми повинні визнати первинними?» Девізом колективу стали
слова В.О.Сухомлинського: « Навчити людину жити в світі прекрасного, щоб
вона не могла жити без краси світу, творила красу в ній самій».

Ми переконані, що людина з розвиненими естетичними почуттями та
естетичною свідомістю не допустить браку на виробництві, її стосунки з
людьми будуть щирішими, взаємини і спілкування будуватимуться на засадах
взаєморозуміння і поваги.

Відштовхуючись від ідей великих мислителів – гуманістів минулого і
джерел народного виховання, ми сформулювали педагогічну концепцію, яка
має загальнолюдський характер, спирається на об’єктивні закони і
закономірності: основою концепції є повага і довір’я до дитини,
визнання її унікальності та права на власний вибір.

Виховною проблемою школи є:

«Виховання всебічно – розвиненої особистості

красою та розвитком творчої діяльності учнів».

Згідно проблеми визначено пріоритетні напрямки роботи нашого навчального
закладу:

– виявлення здібних і обдарованих дітей;

– сприяння духовному становленню особистості учня;

– створення умов для його самореалізації у різних видах творчої праці;

Для реалізації даних напрямків у школі проводяться конкурси:
«Учень року», «Клас року», «Поет року», «Голос року», «Художник року»,
«Актор року», «Декламатор року», «Спортсмен року», «Інтелект року»

Щороку в Драбівському НВК організовується система заходів,
спрямованих на максимальне охоплення учнів позаурочною діяльністю. В
школі працюють гуртки: вокального співу, ансамбль «Мрії», «Юний хімік»,
студія «Дивослово», шкільний драматичний театр, спортивні секції
футболу, баскетболу, волейболу.

Гордістю школи став духовий оркестр, знаний як у районі, так і в
області. Його керівник Білий В.М. уже в початкових класах виявляє і
розвиває музичні здібності школярів.

Якщо підрахувати кількість дітей, задіяних у гуртках, то вона перевищує
кількість учнів у школі, адже більшість із них відвідують не один
гурток, а й Школу мистецтв, з якою ми тісно співпрацюємо. Наші діти
мають змогу оволодівати грою на різних музичних інструментах, основами
бального та народного танцю, вчаться малювати.

У школі протягом навчального року організовуємо театралізовані дійства,
на які запрошуємо всіх жителів села, проводимо конкурси, змагання, що
згуртовують дитячий колектив, сприяють розвитку творчих обдарувань
дітей.

Учні нашої школи є неодноразовими переможцями в районному та обласному
конкурсах художньої самодіяльності «Грайлива веселка», «Зірки Надросся»
та конкурсі декламаторів.

Основне педагогічне кредо кожного вчителя нашої школи:

«До серця дитини через захопленість»

Ми прагнемо, щоб кожен учень чимось захоплювався, у чомусь
виявляв свої здібності, досяг значного успіху.

Наш педагогічний колектив переконаний, що «відкриваючи навколо себе
красиве, захоплюючись і зачудовуючись красивим, маленька дитина ніби
дивиться в дзеркало, бачить свою власну людську красу. Чим раніше вона
її відчула і чим щиріше зачудувалась нею, тим вище її почуття людської
гідності» В.О. Сухомлинський.

Науковий зміст роботи школи, спрямований на виявлення
обдарованих і талановитих. Є два підходи до проблеми виявлення й
розвитку обдарованості: якщо перший передбачає роботу з “елітою”, тобто
спеціально відібраними учнями, для яких характерні вже розвинуті
підвищені здібності (так звані особливо обдаровані діти), то ми
керуємося другим підходом, що випливає з уявлень про резерви
обдарованості, закладені практично в кожній дитині.

Слід пам’ятати , що учень не “посудина”, яку треба наповнювати, а факел,
який треба запалити. Щоб “запалити” цей факел, на заняттях гуртків
створюються позитивні емоції, весь час розвивається потреба дитини в
пізнанні. Неможливо мати які-небудь здібності, не маючи при цьому
розвиненої уяви, пам’яті.

Керівник гуртка літературної студії “Дивослово” Федосій Л.В. прагне ,
щоб діти могли своєю творчою уявою створювати нові оригінальні образи і
сюжети, вчилися мислити словесно художніми образами. На заняттях
літературної студії використовуються унікальні можливості мистецтва
слова як образного символічного відображення дійсності, розвивається
асоціативне мислення дітей, формується творча особистість.

Цьому сприяють зустрічі з митцями рідного краю у літературній вітальні
, завдяки яким гуртківці мають змогу особисто познайомитись із
видатними людьми Корсунщини, почути художній твір із уст самих
авторів, поспілкуватися з творчими людьми. Часто такі зустрічі стають
джерелом натхнення для більшості школярів.

Саме на гуртку юні починають “перші вірші
прикладно складати”.

Варто зазначити, що учні Людмили Василівни мають уже певні досягнення,
а саме: Ахмедова Ірада стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу
«Об’єднаймося ж, брати мої!» та неодноразовим переможцем районного
конкурсу читців у номінації «Власна поезія», інші учасники літературної
студії беруть участь у щорічному районному конкурсі читців і вже
традиційно 8 років поспіль займають призові місця у різних номінаціях.
А останні два роки гуртківці літературної студії «Дивослово»
перемогли у обласному конкурсі читців , присвяченому Т. Г. Шевченку.

Ці досягнення не є випадковими, оскільки робота оцінюється відповідно
до її результату, а результатом роботи нашої школи є життєспроможні,
культурні, грамотні молоді люди, які здатні до самовдосконалення.

Підсумовуючи сказане, вкотре переконуюсь у мудрості слів О.А.Захаренка:
«Якою буде освіта ХХІ століття? Відповідь дає програма «Освіта». А яким
буде навчальний заклад? Гадаю, кожен матиме свій стиль, характер,
зовнішність і оформлення. Школа, що особистість, не може бути копією
іншої. Дитина в ній – центр Всесвіту. Учитель теж. Головна мета –
виховання громадянина, господаря біосфери і власної долі».

PAGE

PAGE 12

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020