.

Схема психолого-педагогічної характеристики родини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2360
Скачать документ

Схема психолого-педагогічної характеристики родини

Для більш ретельного вивчення родини пропонується схема
психолого-педагогічної характеристики родини

Така схема включає: загальні відомості про родину, коротку
характеристику виховних можливостей кожного члена родини та педагогічну
культуру батьків, трудове виховання та профорієнтаційну роботу в умовах
родини, соціальну цінність родини, її спрямованість, організаційну
сутність, її підготовленість до спільної діяльності, емоційну й вольову
характеристику родини.

Для більш ретельного вивчення родини пропонується схема
психолого-педагогічної характеристики родини, що включає: загальні
відомості про родину, коротку характеристику виховних можливостей
кожного члена родини та педагогічну культуру батьків, трудове виховання
та профорієнтаційну роботу в умовах родини, соціальну цінність родини,
її спрямованість, організаційну сутність, її підготовленість до спільної
діяльності, емоційну й вольову характеристику родини.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ

1. Прізвище, ім’я, по батькові батьків учня:

батька

матері

2. Адреса родини:

3. Склад родини (потрібне підкреслити): повна родина (батьки, діти),
повна складна (батьки, діти, батьки батьків), неповна (один із батьків
офіційно не живе в родині).

4. Кількісний склад родини: ………., у тому числі дітей ……….,
із них хлопчиків ………., дівчинок …………..;

учень довіреного вам класу старшій чи молодший у родині:

5. Віковий склад родини:

батьків

дітей

6. Ким і де працюють дорослі члени родини:

7. Освіта членів родини:

батька

матері

8. Чи має хтось із дорослих членів родини педагогічну освіту, указати,
що закінчили (педагогічне училище, педагогічний інститут, курси тощо).

9. Середня сума доходу на кожного члена родини:

10. Житлові умови:

Чи має учень постійне місце для занять, ігор:

11. Наявність у родині домашньої бібліотеки та педагогічної літератури:

Які педагогічні журнали в родині виписують регулярно:

II. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1. Інтереси та схильності членів родини:

2. Улюблені заняття:

батька

матері

3. Ставлення до роботи:

батька

матері

4. Як у родині відпочивають:

5. Сімейні свята та традиції:

6. Чи допомагають старші брати та сестри у вихованні малят:

7. Ставлення в родині до дідусів і бабусь:

III. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ

1. Батьки вміють ураховувати вікові особливості дітей (знаходять вірний
тон у відносинах із дітьми в залежності від віку, їхніх індивідуальних
розходжень)

2. Батьки вміють виявляти й оцінювати позитивні риси характеру своїх
дітей

3. Знають недоліки в характері та звичках своїх дітей, уміло організують
перевиховання

4. Батьки займаються педагогічною освітою, постійно займаються
самоосвітою й самовихованням

5. Батьки цікавляться позитивним досвідом виховання в інших родинах,
намагаються застосовувати його у своїй родині

6. Батьки висувають єдині вимоги до дітей

7. У родині є традиції, спільно проводяться свята, відпочинок

8. Батьки заохочують дітей у родині (за що та як заохочують)

9. Батьки карають дітей у родині (за що і як карають)

IV. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ У РОДИНІ

1. Чи мають діти трудові обов’язки в родині:

постійні (перелічити, які); тимчасові або разові (перелічити, які)

2. Чи люблять діти трудитися

3. Якими мотивами керуються діти при виконанні доручень (змушують
дорослі, обіцяють подарунки, хочеться допомогти мамі, бабуся старенька,
їй треба допомогти, тощо)

4. Мотиви навчання дітей у школі (учитись цікаво, хочеться багато
довідатися, сам книжки хочу читати і дізнаватись про цікаве, у школі
цікаво, примушують дорослі вчитись, хочу поступити в інститут, коли
школу закінчу, й ін.):

5. Колективні справи в родині

6. Чи любить дитина допомагати дорослим у роботі

7. Як удалось родині привчити дітей до праці

8. Чи поважають діти працю дорослих, як це виявляється

9. Чи знають діти про роботу батьків, як ставляться до професії:

батька

матері

10. Чи бачать батьки інтереси та схильності дітей до певних видів праці,
до певної професії

11. Ким би хотіли бачити батьки своїх дітей, яку професію хотіли б
рекомендувати для своїх дітей

V. СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ РОДИНИ

1. В якій сфері виробництва працюють батьки

2. Чи задоволені своєю роботою

3. Чи діляться батьки успіхами у своїй роботі в родині, за яких обставин

4. Яку суспільну роботу виконують батьки на роботі, чи люблять її, як
про неї відкликаються в родині

5. Чи знають про громадську роботу батьків їхні діти

6. Чи цікавляться батьки громадською роботою своїх дітей, чи допомагають
їм у їхніх суспільних справах

7. Яку допомогу батьки можуть зробити школі

8. Які урядові нагороди батьки мають за свою працю, чи знають про це
діти, як реагують

VI. ОРГАНІЗОВАНІСТЬ РОДИНИ

1. Родина активно впливає на своїх членів, у тому числі й на дітей

2. Батько й мати в родині є авторитетними організаторами всіх сімейних
справ.

3. У родині легко вирішуються питання взаємодопомоги, підтримки один
одного

4. Невдачі та труднощі ще більше згуртовують родину, роблять її стійкою

5. Батьки позитивно ставляться до допомоги школі, іншим організаціям у
роботі

6. Члени родини відчувають задоволення від ділової атмосфери в родині,
готові впливати на всіх її членів

VII. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1. Батьки швидко та легко знаходять загальну мову в родині, приходять до
єдиної думки, не допускають суперечок у принципових питаннях

2. Взаєморозуміння всіх членів родини доставляє радість спілкування та
ділового настрою

3. У родині колективно обговорюються справи родини та досягається
взаємне розуміння

4. У родині є свої авторитети, свої більш активні члени, які впливають,
хто це: батько, мати, старші брати чи сестри

5. Родина легко вступає в контакти з іншими родинами, проводить разом
свята, відпочиває разом

6. Родина дозволяє дітям дружити з іншими дітьми, бувати в них удома,
грати разом, проводити дитячі свята

7. У родині легко йдуть на заклик школи допомогти у вихованні дітей, у
керівництві гуртками, у проведенні екскурсій

VIII. ЕМОЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РОДИНИ

1. Родину відрізняє єдність емоційних переживань, єдність почуттів,
доброзичливість стосунку один до одного

2. Членам родини добре, приємно вдома

3. Взаємне розуміння й любов характеризують атмосферу родини

4. Успіхи чи невдачі в родині дружно переживаються, намічаються
конкретні заходи боротьби з недоліками та невдачами

5. Тимчасові невдачі дітей мобілізують батьків на конкретну допомогу

6. Родина відчуває радість від спільно проведених свят, вихідних днів,
відвідування театрів, кіно й ін.

7. Родина любить разом відпочивати, чим при цьому захоплюються її члени

8. Спільні колективні справи в родині, у саду доставляють радість і
дорослим і дітям

IX. ВОЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИНИ

1. У батьків вистачає терпіння та наполегливості в досягненні
поставлених перед родиною задач

2. Чи розуміють батьки необхідність домагатись виконання прийнятих
зобов’язань на роботі й у родині

3. Чи завжди батьки виявляють приклад наполегливості та старанність у
досягненні мети

4. Як батьки учать дітей переборювати труднощі, що зустрічаються, у
навчанні, суспільній роботі

5. Батьки самі вміють і вчать дітей доводити почату справу до кінця

6. Усі члени родини мають чіткий режим дня й вимагають виконання режиму
від дітей

7. Батьки не допускають розбіжності слова та справи і цього вимагають
від своїх дітей

8. Родина здатна надихнути інші родини на подолання труднощів, що
зустрічаються в них

Вам багато доведеться допомагати своїй дитині при організації виконання
домашнього завдання, у розвитку пізнавальних здібностей, читання,
письма.

Вам треба співробітничати із класним керівником, іншими вчителями, які
працюють з дітьми, психологами.

Будьте готові до цього!

Віримо в успіх!

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ „ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА РОДИНИ”

1. Де ви зустрічаєтеся з учителями-предметниками та класним керівником?

а) на батьківських зборах;

б) при відвідуванні вдома;

в) при індивідуальному відвідуванні школи;

г) не зустрічались;

д) щось інше.

2. Як часто ви приходите у школу?

а) тільки на батьківські збори (укажіть, скільки разів ____);

б) у міру необхідності;

в) уважаю відвідування школи недоцільним;

г) за викликом класного керівника чи адміністрації школи;

д) щось інше.

3. Які проблеми обговорювались на батьківських зборах протягом року?

а) проблеми успішності;

б) проблеми відвідуваності;

в) проблеми внутрішньокласної діяльності;

г) проблеми виховання, фізіології й інші вікові особливості дітей,
профорієнтаційні проблеми;

д) щось інше.

4. Яку допомогу ви бажали б одержати? Чи звертались ви по неї (якщо ні,
то чому)?

а) зустріч із фахівцями;

б) консультування;

в) психологічна допомога;

г) щось інше.

5. Які проблеми виникали при взаємодії з учителямипредметниками, класним
керівником, адміністрацією школи?

а) проблеми зустрічі;

б) ускладнення у спілкуванні з учителями;

в) щось інше.

6. Чи ознайомлені ви з нормативними документами:

а) статутом школи;

б) законом «Про освіту»;

в) Сімейним кодексом;

г) Декларацією прав дитини?

7. Які форми взаємодії школи з батьками вас улаштовують?

а) батьківський день;

б) батьківське навчання – педвсеобуч;

в) батьківські збори;

г) індивідуальні консультації;

д) активні форми роботи (свята, змагання, ділові ігри тощо);

е) щось інше.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Шановні батьки!

Ми пропонуємо вам відповісти на запитання анкети, мета якої – виявити
проблеми дітей, що впливають на успішну адаптацію дітей до школи,
навчальної діяльності, зняти емоційну напругу дитини. Разом ми завжди
зможемо вирішити труднощі, які у вас виникають.

Дякуємо за відповіді!

1. Прізвище, ім’я дитини

2. Ваші очікування від навчання сина (дочки), перелічите, будь ласка

3. Що вплинуло на вибір нашої школи (позначте знаком +)

близьке місце розташування

авторитет школи в окрузі

профіль школи

зовнішні фактори

викладацький склад

система викладання

інше (указати, що).

4. Що ви думаєте про здібності своєї дитини? У чому бачите її
ускладнення? (сформулюйте, будь ласка)

5. Хто із членів родини приділяє дитині більше часу (у підготовці до
школи):

мати

дідусь

батько

бабуся

інші члени родини (указати, хто)

6. Які сімейні проблеми ви обговорюєте разом з дитиною? (Сформулюйте,
будь ласка)

7. З якою періодичністю ваша дитина відвідує музеї, театри, виставки
разом із членами родини (позначте знаком +):

1-2 рази на тиждень

раз на місяць

1-2 рази у квартал

рідко

іноді (немає умов)

Перелічите, будь ласка, які виставки, музеї, концерти, спектаклі театру
ви відвідали з дитиною останнім часом

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020