.

Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання в Мельниківському НВК.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1514
Скачать документ

Мельниківський навчально-виховний комплекс

„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів”

Чорнобаївської районної ради

Черкаської області

/ 19934 с. Мельники Чорнобаївський район Черкаська область
вул. Леніна 108 /

Автори: Кріт Анатолі Іванович – директор НВК,

Гладун Тетяна Володимирівна – заступник директора по навчально-виховні
роботі,

Василенко Лариса Іванівна – заступник директора з виховної роботи.

Анотація

В статті подано інформацію про структуру органів учнівського
самоврядування, яку можна використовувати в роботі з активом.
Зосереджено увагу на розвитку патріотичних почуттів учнівської молоді,
вмінню активно і творчо побудувати дозвілля.

Стаття вміщує матеріал, який допоможе класним керівникам спланувати
роботу з органами самоврядування, організувати актив класу.

Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання в
Мельниківському НВК

Процес становлення незалежної демократичної України з її
прагненнями стати повноправним членом європейської спільноти передбачає
всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті
цивілізаційних норм життя на основі загальнолюдських цінностей та
духовних , моральних і культурних засадах життя українського народу.
Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні
компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати
громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально
зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність.
Головною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного
ставлення особистості до суспільного і духовного довкілля та самої себе.
Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників
виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і
збереження своєї індивідуальності; суспільства , зусилля якого
спрямовані на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої
у тому, щоб діти зростали громадянами – патріотами, здатними забезпечити
країні гідне місце у цивілізаційному світі.

Нормативно – правовим забезпеченням виховного процесу у навчально –
виховних закладах є : Декларація прав дитини, Конвенція про права
дитини, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню
освіту”, Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття),
Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти,
Програма «Орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів у загальноосвітніх
навчальних закладах».

Учнівське самоврядування у Мельниківському НВК – це засіб розширення
діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу,
можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це
засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства , де
існують гуманістичні відносини між людьми.

Учнівське самоврядування вМельниківському НВК має на меті:

через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити
залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;

зробити мету і завдання реформування виховної роботи особливо значущими
для кожного учня;

сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на
принципах рівності, демократизму та відкритості.

Головне завдання учнівського самоврядування в Мельниківському НВК – це
розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної
гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських
навичок

Структура шкільного учнівського самоврядування в Мельниківському НВК –
це учнівський комітет, під керівництвом якого в системі самоврядування
діють комісії з представників класів:

1) навчальна (облік відвідування; керівництво роботою навчальних
кабінетів, гуртків, наукових товариств; організація огляду знань,
підготовка та проведення олімпіад, конкурсів, предметних вечорів тощо);

2) комісія праці (обладнання майстерень та кабінетів, організація
таборів праці та відпочинку, створення кабінетів профорієнтації,
організація трудових справ, організація самообслуговування, облік
збереження майна, дрібний і поточний ремонт, упорядкування території,
санітарний стан класних приміщень, виставлення оцінок за чистоту,
піклування про зовнішній вигляд учнів, боротьба за дотримання
санітарно-гігієнічних вимог тощо);

3) дисципліни та порядку (організація та контроль за чергуванням,
боротьба за дотримання учнями правил поведінки, слідкувати за листками
учкому, чергування класів, чергування під час шкільних свят і т. д.);

4 ) культмасова комісія ( сприяє естетичному вихованню учнів,
відродженню народних традицій та звичаїв, організація дозвілля школярів,
проведення шкільних ранків, свят; залучення учнів у гуртки художньої
самодіяльності, шкільні гуртки і т. д.)

5) спортивно-масова комісія ( залучення учнів до систематичних занять
різними видами спорту, підвищення спортивної майстерності школярів,
проведення спортивних свят, змагань і. т.д.)

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування в школі
дотримуються певних умов.

По-перше, подолання формалізму в діяльності учнівського самоврядування
і педагогічного керівництва ним. Воно має займатися конкретними
справами, з його рішеннями повинен рахуватися і педагогічний колектив, і
дирекція школи, і не вважати їх дитячими забавами.

По-друге, залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту
діяльності школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів.
Вони повинні активно допомагати педагогам у використанні нових форм
виховної роботи з учнями, національних традицій, включатися у виховну
роботу із запобігання і подолання серед школярів куріння, вживання
алкоголю і наркотиків.

По-третє, надання самоврядуванню реальних прав і обов’язків. Слід чітко
визначити, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає
учнівське самоврядування, які конкретні права та обов’язки має кожен
його член.

По-четверте, підбір до органів самоврядування найавторитетніших лідерів
учнівського колективу. Члени учнівського самоврядування мають бути
взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських обов’язків.

По-п’яте, прагнення до розширення цих органів. За таких умов зростає
кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу,
більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільне корисної
діяльності, створюються можливості для уникнення перевантажень
найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців
виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого
розвитку.

По-шосте, повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу
і його органів, не нав’язування учням своєї волі у справах, які є
компетенцією самоврядування.

По-сьоме, кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському
активу, навчання його складної справи управління.

По-восьме, практикування в дитячому колективі зміни функцій керівника і
підлеглого. Тривале перебування школяра на керівній посаді може
призвести до формування у нього небажаних якостей (зверхності,
зазнайства та ін.). Тому педагогічно доцільно, щоб у роботі органів
учнівського самоврядування брало участь якомога більше учнів, щоб воно
постійно оновлювалося. Це дасть змогу значній частині школярів набути
організаторських навичок.

?

?

~

о дає можливість здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її
поліпшенню, а також запобігає можливим зловживанням становищем у
колективі.

Класні керівники Мельниківського НВК вміло використовують і такий
важливий орган учнівського самоврядування, як збори колективу класу.
Раціональна їх організація — могутній чинник зміцнення учнівського
колективу і важливий засіб виховання в учнів високих моральних якостей:
почуття честі й обов’язку, сміливості та мужності, принциповості й
відповідальності за свої вчинки, вміння самостійно аналізувати питання,
підпорядковувати особисті інтереси суспільним, сказати правду у вічі та
вислухати справедливу критику товариша.

Учнівські збори класу найчастіше присвячуються питанням повсякденного
життя: організації допомоги кому-небудь із школярів, обговоренню заходів
щодо поліпшення успішності та зміцнення дисципліни, підготовці до
культурно-масового заходу, випуску журналу, підсумкам навчальних занять
за семестр або рік та ін. Особливо важливими є збори, присвячені
хвилюючим питанням сучасності, визначним історичним подіям, досягненням
у галузі державотворення, питанням морального виховання.

Звісно, в усіх випадках вважається на вік учнів, їх підготовленість і
розвиток. Педагогічний колектив домагатися того, щоб питання, які
розглядаються на зборах, були близькі, зрозумілі дітям, цікавили їх.
Ідейність і цілеспрямованість зборів не повинні випадати з поля зору
вчителя.

Особливу увагу звертають на класні збори в початкових класах, коли учні
тільки-но залучаються до нової форми суспільного життя. На цьому етапі
доводиться зупинятися на дрібних, часто організаційних питаннях, вчити
їх готувати збори, організовано вести їх, фіксувати прийняті рішення,
стежити за їх виконанням. Усі ці питання, нерідко технічного характеру,
мають вагоме виховне значення, бо привчають школярів серйозно ставитися
до керівного органу учнівського колективу, поважати його рішення,
дисципліновано поводитися під час його виконання.

Учням старших класів надається більше самостійності як у складанні
порядку денного зборів, так і в їх проведенні. Завдання класного
керівника — своєчасно помітити питання, що найбільше хвилюють учнів,
допомогти ґрунтовніше підготуватися до їх обговорення на зборах,
тактовно наполягати на правильному їх вирішенні.

Співпраця керівництва школи з учнівським самоврядуванням передбачає:
відмову від адміністративного характеру управління; в своїй основі —
повагу до особистості школяра; особливу організацію діяльності, яка
породжує у школярів потребу в самоврядуванні; конкретну методику
залучення учнів до процесу творення; дружні, товариські, довірливі
стосунки між педагогами й учнями; захищеність школярів від приниження,
звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати
участь у діяльності; унеможливлення примусу до діяльності; впевненість у
досягненні мети; створення інтелектуального тла колективу; колективний,
спільний аналіз загальної роботи; звільнення від звички мовчати.

Учнівське самоврядування Мельниківського НВК має двоступеневу структуру

Загальношкільний рівень Класний рівень

Робота органів самоврядування. Керівництво самоврядування зосереджене в
учкомі, який обирається на учнівській конференції відкритим
голосуванням. До складу учкому входять учні, рекомендовані вищими
органами класу, класними зборами. Враховуючи традиції та потреби школи ,
інтереси і запити школярів, учком складає конкретний план виховних
заходів на навчальний рік; заслуховує звіти комісій, класних органів
самоврядування тощо.

Робота учнівського самоврядування в комплексі була спрямована на тісну
співпрацю учня , вчителя, та батьків . Велика увага приділялася
плануванню і організації позаурочної навчально-виховної роботи з дітьми,
підлітками в школі. Вивчення та врахування індивідуальних особливостей
учнів сприяло розвитку їх здібностей, талантів, навичок ,
самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і
відпочинку. Членами учнівського комітету школи проводилася робота по
організації гурткової роботи, роботи спортивних секції, організовувалася
робота гуртків художньої самодіяльності , а також учні мали можливість
відвідувати музичну школу.

Органи учнівського самоврядування школи велику увагу приділяють
попередженню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх .
Комісія дисципліни і порядку здійснювала індивідуальну роботу з учнями
схильними до правопорушень. Органами учнівського самоврядування
проводиться робота по попередженню шкідливих звичок у дітей. Тренером
проводяться тренінги по програмі „Рівний – рівному”, конкурс плакатів
„Антиалкоголь”, проводяться зустрічі з лікарями та працівниками
прокуратури, міліції. Спільно з учителями фізичної культури проводилися
свято та лінійка до дня фізичної культури та спорту.

У школі проводилися виховні заходи , які були спрямовані на утвердження
поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,
працелюбства, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,
поміркованості. Згідно плану виховної роботи школи проводилися такі
тижні : тиждень здоров”я, фізкультури та спорту; тиждень музики,
гуманістичного виховання, тиждень здоров’я та морального виховання;
тиждень історії України, громадянського виховання; тиждень правознавства
та правового виховання; тиждень екології, краєзнавства, ціннісної
орієнтації; тиждень безпеки життєдіяльності та родинного виховання;
тиждень рідної мови ; тиждень правових знань та превентивного виховання;
тиждень військово-патріотичного виховання; тиждень відкритих дверей .

Члени учнівського самоврядування беруть активну участь у проведенні
загальношкільних свят та лінійок.

Під час підготовки даних свят проводилася тісна співпраця органів
учнівського самоврядування з педагогогом-організатором, з учнями ,
класними керівниками, дирекцією школи, соціальним педагогом, батьками,
колективами установ культури .

Учням дається можливість виявити свої здібності і таланти під час
підготовки конкурсно-розважальних програм, брейн – рингів, тренінгів,
бесід, диспутів, лекцій, КВК, конкурсів газет, виставок дитячих робіт і
т. д.

У 2010-2011 році органи учнівського самоврядування і педагогічний
колектив школи працюють за такими напрямками виховної роботи :

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства, і держави :

– патріотизм ;

– національна свідомість;

– правосвідомість;

– політична культура;

– культура міжетнічних відносин.

2. Ціннісне ставлення до людей.

3. Ціннісне ставлення до природи.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

5. Ціннісне ставлення до праці.

6. Ціннісне ставлення до себе:

– ціннісне ставлення до свого фізичного „Я”; – Ціннісне ставлення до
свого психічного „Я”:

– Ціннісне ставлення до свого соціального „Я”.

Педагогом – організатором проводяться акції «Ветеран живе поруч»

Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни

В комплексі діє вокальний гурток «Веснянка», учасники якого є призерами
Міжнародного конкурсу «Чорнобаївські зорепади», а також обласного
конкурсу «Грайлива веселка»

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019