.

Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
145 1078
Скачать документ

Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних
закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”)

Розпочате в Україні реформування загальної середньої освіти передбачає
профільність старшої школи. Як наслідок цього мають бути створені
сприятливі умови для свідомого вибору випускником школи галузі своєї
майбутньої професійної діяльності та реалізації у межах
навчально-виховного процесу початкової, точніше, ознайомлювальної,
професійно-світоглядної підготовки з певного фаху. Перехід на профільне
навчання ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей,
інтересів і потреб учнів та має забезпечити гармонійне розкриття
особистості під час її подальшої продуктивної діяльності. Тобто
профільна школа потенційно має найбільше можливостей для практичної
реалізації принципу особистісно орієнтованого навчання, реально
уможливлює вибір кожним учнем власної освітньої траєкторії в аспекті
опанування предметними знаннями, вміннями, навичками і досвідом
практичної діяльності, які максимально відповідають сфері обраної ним
майбутньої професійної діяльності. Реалізація зазначеного вимагає певних
змін у цілях, змісті, організації навчально-виховного процесу,
модернізації чи розроблення новітніх дидактичних засобів та педагогічних
технологій.

Перехід до профільного навчання у старшій 12-річній школі, створення
відповідних умов, апробація та впровадження педагогічних новацій, пошук
оптимального поєднання нового з традиційним – складне
психолого-педагогічне та управлінське завдання. Воно передбачає
вирішення цілого комплексу психологічних, педагогічних, організаційних,
навчально-методичних, адміністративних, фінансових, технічних та інших
проблем.

Отже, актуальність дослідження визначається намаганням підвищити
ефективність управлінської діяльності на основі запровадження
інноваційних технологій навчання.

Нормативно-правовою базою профілізації навчання у старших класах є такі
документи:

– Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті;

– Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 9, 15, 18, 30, 32,
36);

– Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

– Концепція профільного навчання у старшій школі;

– Типовий навчальний план для профільного навчання на ІІІ ступені
загальноосвітніх навчальних закладів;

– Примірне положення про порядок організації профільного навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності.

Методологічним підґрунтям профільності є цілі і завдання сучасної
освіти, визначені в Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ
столітті, а саме:

– спрямованість навчання на особистісний розвиток дитини;

– урізноманітнення типів навчальних закладів;

– варіативність умов для здобуття освіти з урахуванням можливостей,
інтересів і здібностей учнів;

– наступність рівнів загальної середньої освіти, стимулювання її
неперервності з урахуванням особистісних і соціальних потреб.

Теоретичні засади (напрями, зміст навчання, особливості організації
навчально-виховного процесу) профільного навчання викладено в Концепції
загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001 рік) та Концепції
профільного навчання (2003 рік).

Науково-теоретичні питання профільного навчання обґрунтовано у працях
провідних вітчизняних дидактів, психологів, педагогів (Н.Бібік,
В.Кремінь, В.Мадзігон, С.Максименко, В.Огнев’юк, В.Олійник, В.Рибалка,
П.Сікорський та інші). Розкриття практичних аспектів проблеми, апробація
обґрунтованих наукових ідей і концепцій в освітній практиці – одне з
пріоритетних завдань інститутів післядипломної педагогічної освіти та
сучасної школи.

Отже, для реалізації профільного навчання у гімназії було розроблено та
апробовано проект “Мультипрофіль”

Мета створеного проекту “Мультипрофіль” полягає у такому:

– забезпечення рівного доступу до якісної освіти різних категорій учнів
відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб та інтересів;

– виконання державного замовлення на підготовку молоді, здатної
самореалізуватися у суспільстві;

створення умов для забезпечення особистісної орієнтації освіти,
диференціації змісту навчання старшокласників за допомогою поглибленого
і профільного вивчення окремих дисциплін програми загальної середньої
освіти;

– виконання громадського запиту на профілізацію старшої школи,
забезпечення наступності між загальною і професійною освітою, ефективна
підготовка випускників школи до засвоєння програм вищої професійної
освіти;

– підвищення якості загальної середньої освіти на основі більш
ґрунтовної і спеціалізованої підготовки учнів за декількома освітніми
напрямами;

– створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді, її
повноцінного розвитку на основі надання можливості здобувати знання
понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння
реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань учнів для
задоволення допрофесійних і професійних запитів.

Відповідно до визначеної мети було сформульовано такі завдання:

– створити та апробувати модель «мультипрофілю» навчально-виховного
процесу в профільній старшій школі;

– розробити оригінальну структуру навчально-виховного процесу в
гімназії;

– вивчити запити учнів, їхніх батьків щодо потреб у професійному,
профільному навчанні; цілеспрямовано і заздалегідь проводити формування
контингенту учнів для поглибленого вивчення окремих предметів;

– зреалізувати в навчальному процесі нові підходи та елементи технологій
особистісно орієнтованого навчання і виховання з урахуванням
індивідуальних особливостей учнів з метою підвищення якості освіти,
задоволення освітніх потреб клієнтів гімназії як освітньої організації;

– організувати постійну творчу співпрацю та взаємозв’язок між педагогами
і гімназистами;

– підвищити ефективність профільного навчання;

– залучити гімназистів до нових видів діяльності за допомогою
впровадження “мультипрофільного” навчання;

– постійно здійснювати моніторинг ефективності профільного навчання в
межах “мультипрофілю”.

Визначення потреб учнів і їхніх батьків передбачало таке:

1. Анкетування батьків 8-9 класів для виявлення потреб у профільному
навчанні.

2. Обговорення питання на засіданні батьківської ради гімназії,
прийняття рішення щодо необхідних профілів навчання.

3. Анкетування учнів 8-9 класів на предмет виявлення освітніх потреб
гімназистів.

Очікуваними результатами впровадження проекту було визначено такі:

– варіативність змісту, засобів і форм організації навчально-виховного
процесу;

– інтегрований підхід до викладання навчальних дисциплін;

– підвищення рівня якості навчання.

Список використаної літератури

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. –
2004. – №3. – С.76-80.

2. Закон України “Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство
України про освіту: Зб. Законів за станом на 10 березня 2002 р. – К.:
Парламентське видавництво, 2002. – С.11-35.

3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою:
Довідник управління. – Ч.15-16. – 2005. – С.33-46.

4. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. –
Харків: Основа, 2003. – 176с.

5. Кравченко О., Шевчук Т. Організація програмно-методичного супроводу
профільного навчання // Директор школи. – №33. – 2007. – С. 33.

6. Лобанова Н. Організація профільного навчання // Директор школи. –
№34. – 2007. – С. 13.

7. Мерзлякова О., Александрова Т. Проблеми та перспективи профільного
навчання // Директор школи. Україна. – 2006. – №1. – С.38.

8. Нова організаційна модель освіти старшокласників. З досвіду роботи
Артемівської СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з профільним навчанням Донецької області
// Директор школи. – 2007. – №18. – С. 3.

9. Остапенко А. Профільне навчання як можливість одержання якісної
освіти // Директор школи. – №31-32. – 2007. – С. 3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020