.

Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Cумської області.проект з патріотичного виховання ‘Пам’ять’.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
140 2067
Скачать документ

Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 розпочинає свою
діяльність з 1898 року. Завдяки історії Путивльського краю
пріоритетним напрямком в роботі школи є патріотичне виховання, яке
базується на роботі шкільного музею Радія Руднєва, заснованого в 1968
році. З червня 2005 року йому надано статус народного. Використовуючи
активні методи і форми позакласної роботи, запроваджується метод
проектів – найбільш розповсюджений вид дослідницької роботи школярів,
який сприяє практичній взаємодії всіх учасників навчально – виховного
процесу.

ПРОЕКТ

з патріотичного виховання «ПАМ’ЯТЬ»

Актуальність проекту:

Путивльщина – край багатий своєю історією, тому одним з пріоритетних
напрямків у виховній роботі школи є патріотичне виховання. На базі
шкільного музею Радія Руднєва в школі працює центр патріотичного,
громадського виховання. До склади ради музею входять групи: «Пошук»,
гурток «Юний краєзнавець», гурток екскурсоводів (ключовий аспект
діяльності цих груп – патріотичне виховання, що поєднує в собі
національну духовність громадянську свідомість, пам’ять і повагу до
минулого) для більш ефективної діяльності вони інтегрувались в єдиний
центр.

Мета проекту: створення єдиного центру патріотичного, громадського,
історико-краєзнавчого виховання.

Завдання проекту:

Оволодіння знаннями з історії рідного краю.

Формування патріотичних почуттів, вироблення глибокого розуміння
громадських обов’язків, виховання поваги до ветеранів.

Впровадження в практику роботу нових гуртків і товариств заданої
спрямованості.

Учасники проекту:

Керівник – Новікова Н.В.

Творча група: Леонькова О.Ф. – керівник музею.

Стельмах Л.І. – викладач історії та права

Смілик О.В. –
педагог-організатор

Беренська В. М. – ветеран Великої Вітчизняної війни

Гузенко Л.І. – ветеран
педагогічної праці

Члени ради музею.

Шляхи реалізації проекту.

Розробка моделі навчально-методичного супроводу проектів.

І
семестр 2009-2011 н.р.

Розробка програм індивідуальних творчих планів для формування вмінь і
навичок роботи з пам’ятками історії та культури, збори інформацій,
матеріалів, узагальнення й опису текстового матеріалу, інтерв’ювання,
проведення екскурсій .

Січень-лютий 2009 року

Організація навчання патріотично активної молоді в групі «Пошук»,
гуртках «Екскурсоводів», «Юний краєзнавець», волонтерських загонах.

Лютий –березень 2009 року

Створення банку ідей за формами і методами військово-патріотичного
виховання.

Квітень 2009 року

Створення посібника-збірника « Тематика екскурсій по музею

Р. Руднєва».

Квітень 2009 року

Пошукова робота волонтерських загонів під керівництвом групи «Пошук».

2009-2011 н.р.

Участь у проектах, конкурсах, конференціях обласної і Всеукраїнської
спрямованості .

2009-2011 н.р.

Участь у виданні «Книги пам’яті».

Листопад 2010 року

Робота волонтерських загонів у наданні допомоги ветеранам Великої
Вітчизняної війни.

2009-2011 н.р.

Очікувані результати:

синтез знань учнів з історії рідного краю,історії країни, військової
історії, з умінням ведення пошукової діяльності, формуванням навичок
роботи в музейній та екскурсійній діяльності;

практична діяльність пошукових, ректорських, екскурсійних груп центру з
надання інформації, читання лекцій, проведення екскурсій класних
учнівських колективів;

використання результатів діяльності обласних і всеукраїнських проектах,
конкурсах, конференціях учнівської молоді;

проведення регулярних зустрічей-свят з ветеранами Вітчизняної війни,
педагогами пенсіонерами, воїнами-афганцями;

Надання систематичної допомоги ветеранам, які її потребують.

Місце проекту в класифікаційній системі.

За кількістю учасників – груповий

За тривалістю – довгостроковий

За типом – інтегрований

За змістом – практичний

За формою презентації – зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи Т.П. Корнєва

Проект

( підпрограма ) з патріотичного виховання «Рідна школа»

( в рамках проекту «Пам’ять» )

Обґрунтування актуальності проекту:

Путивльська загальноосвітня школа № 1 найстаріший навчальний заклад
Путивльського району, відкрита у 1998 році у статусі жіночої гімназії
імені Єфросінії Ярославни.

У 2008 році школі виповнюється 110 років з дня відкриття, 25 років з
переходу школи в нове приміщення, у жовтні 2008 року школа святкувати ме
40- річний ювілей з дня присвоєння імені Радія Руднєва. З метою
виховання поваги та любові до школи, її традицій, вчителів провести 25
жовтня 2008 року свято ювілею школи. До 2011 року відкрити музей історії
школи.

Мета проекту: виховання патріотичних почуттів до рідної школи, «малої»
батьківщини.

Завдання проекту:

Оволодіння знаннями з історії рідної школи.

Виховання поваги до шкільних традицій, бажання продовжити їх.

Впровадження в практику подальшої взаємодії з колишніми випускниками
школи.

Учасники проекту:

Керівник – Новікова Н.В., заступник директора з виховної роботи

Творча група: Леонькова О.Ф. – керівник музею, викладач історії;

Смілик О.В. – педагог-організатор; Булава Л.Г. – викладач української
мови, керівник літературної студії «Сеймські світанки»; Гузенко Л.І. –
ветеран педагогічної праці.

Творча група учнів школи.

Творча група вчителів школи.

Шляхи реалізації проекту:

Збирання пошуковими загонами класів матеріалів з історії школи, свідчень
про ветеранів педагогічної праці, ветеранів Великої Вітчизняної війни –
учителів школи, колишніх директорів.

Січень-березень 2008 року

Анкетування колишніх випускників школи.

Квітень-травень 2008 року

Оформлення матеріалів на тему «Рідна школа» , написання творів, віршів,
виготовлення плакатів, малюнків, підбір світлин з історії школи.

Вересень 2008 року

Проведення свята ювілею школи; підготовлення сценарію та концертної
програми, проведення екскурсій, анкетуваня.

Жовтень 2008 року

Оформлення матеріалів про проведення свята ювілею школи.

Листопад 2008 року

6. Збирання пошуковими загонами матеріалів з історії школи до
музейної експозиції.

2008-2011 рік

7. Оформлення музейної експозиції з історії школи в музеї Радія Руднєва.

Вересень 2010 року

8. Створення музею історії школи.

До вересня 2011 року

Очікувані результати:

uueth:

z

? ??t?/???????ня здібних учнів до творчих справ для класу, школи;

Організація групової і колективної діяльності учнів у класних учнівських
колективах;

Обладнання актового залу, рекреацій школи;

Сформування громадянської свідомості;

Шанобливе ставлення до освіти, школи, вчителів;

Відкриття музею історії школи.

Місце проекту в класифікаційній системі:

За кількістю учасників – груповий;

За тривалістю – довгостроковий ( початок січень 2008 р., закінчення –

листопад 2011 р );

За типом – інтегрований;

За змістом — практичний;

За формою презентації – свято ювілею школи.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи Т.П.
Корнєва

Проект

( підпрограма ) з патріотичного виховання «Мій край, моя історія»

( в рамках проекту «Пам’ять» )

Обґрунтування актуальності проекту.

Місто Путивль – древнє місто, засновано в X столітті, має свої історичні
та культурні традиції. Тому творча група вважає одним із своїх
пріоритетних завдань формувати в учнів національну свідомість,
виховувати любов до «малої» батьківщини, зацікавленість до її історії,
бажання працювати на благо міста.

Мета проекту: формування почуття патріотизму, приналежності до історії
рідного міста.

Завдання проекту:

Формування почуття патріотизму.

Вивчення історії рідного міста

Проведення дослідницьких робіт з історії міста, виникнення назв вулиць.

Учасники проекту:

Керівник – Стельмах Л.І. учитель історії.

Творча група: класні керівники, класоводи, педагог-організатор.

Творчі учні школи, екскурсоводи шкільного музею.

Шкільний бібліотекар.

Шляхи реалізації проекту:

Екскурсії по історичних та пам’ятних місцях рідного краю.

Вересень-жовтень 2008 р

Написання творчих робіт «Назви вулиць розповідають».

Листопад 2008 р

Екскурсії до краєзнавчого музею.

Грудень 2008 р

Конкурс творів «Путивль – місто над Сеймом».

Січень 2009 р

Участь в районному конкурсі творчих робіт та фотографій з історії
рідного міста на приз районної газети «Путивльські відомості»

Лютий 2009 р

Свято «Я – путивлянин» по творам поетів – земляків А.В. Луговського,
О.Д. Педяша, О.Д. Лєпьошкіна.

Березень 2009 р

Брейн – ринг з краєзнавства.

Квітень 2009- 2010 р

Участь у толоці з благоустрою території школи, рідного краю.

Квітень 2009-2010 р

Оформлення матеріалів з історії Путивля та біографічних даних видатних
людей Путивльщини.

2009-2010 р

Очікувані результати:

Формування історичної пам’яті.

Формування почуття приналежності до історії рідного міста.

Розвиток самостійної творчої діяльності школярів.

Залучення здібних учнів до творчих справ для школи.

Формування прагнення в учнів зробити місто чистим, вироблення навичок
трудової діяльності.

Місце проекту в класифікаційній системі.

За кількістю учасників: груповий, індивідуальний.

За тривалістю: довгостроковий ( початок – вересень 2008 року, закінчення
-вересень 2010 року ).

За типом: ознайомлювально – орієнтовний.

За змістом: теоретично – практичний, історичний.

За формою презентації: оформлення стенду та сторінки в інтернеті «Рідне
місто в житті кожного».

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи Т.П.
Корнєва

Проект

( підпрограма ) з патріотичного виховання «Партизанськими стежинами» ( в
рамках проекту «Пам’ять» )

Обґрунтування актуальності проекту:

Путивльщина є колискою партизанської слави. В Спадщанському лісі у 1941
році було сформовано партизанський загін, який був згодом розширений у
партизанське з’єднання С.А. Ковпака. В партизанському загоні були
представники Путивльського району, в тому числі комісар С.В. Руднєв,
начальник штабу С.А. Ковпак, юний партизан Р. Руднєв, ім’я якого носить
школа.

Виконання проекту пов’язане з 110-ю річницею з дня народження С.В.
Руднєва та 85-ю річницею з дня народження Р. Руднєва, 65-ю річницею
партизанського руху на Путивльщині.

Мета проекту: залучення учнів до вивчення легендарного минулого воєнних
років рідного краю, біографій видатних земляків.

Завдання проекту:

Розвиток творчих здібностей учнів;

Виховання патріотичних почуттів, поваги до героїв та ветеранів Великої
Вітчизняної війни;

Проведення дослідницьких робіт з історії героїчного минулого рідного
краю та зе «ляків;

Активізація роботи волонтерських загонів.

Учасники проекту:

Керівник – Леонькова О.Ф. керівник музею Р.Руднєва.

Творча група:

Смілик О.В. – педагог-організатор, класні керівники;

Старожилов І.В. – учитель ОЗВ;

Члени гуртка «Юний екскурсовод», групи «Пошук», волонтерських загонів;

Творчі учні школи.

Шляхи реалізації проекту:

1. Збір матеріалів про героїчне минуле рідного краю його земляків.

Вересень – квітень 2008-2011 р

Робота з матеріалами з історії партизанського руху Путивльщини.

Вересень – грудень 2008-2011 р

Оформлення творчих робіт:

«Діти в партизанському русі Путивльщини».

Лютий 2008 р

«У війни не жіноче обличчя» ( роль жінок в боротьбі з фашизмом на
Путивльщині ).

Березень 2009 р

Оформлення тематичних презентацій :

«Пам’ять живе в наших серцях»

Жовтень 2009 р

«Історія партизанського руху».

Вересень 2010 р

«Святими місцями Путивльщини»

Лютий 2011 р

«Стежинами Спадщанського лісу»

Вересень 2011 р

Екскурсії до музеїв С.В. Руднєва ( педагогічний коледж ); С.А. Ковпака (
школа-інтернат); Г.Я. Базими ( ЗОШ № 2 ).

Вересень-квітень

Робота шкільного музею Р.Руднєва.

Вересень-травень

Підготовка привітань ветеранам Великої Вітчизняної війни,
партизанам-ковпаківцям.

Вересень, березень, травень

Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-афганцями.

Вересень-травень

Засідання клубу «Пам’ять» «Юний герой Путивльщини» до 85-річча з дня
народження Радія Руднєва.

Липень

Засідання клубу «Пам’ять» «Партизанськими стежинами» до 65-річчя
партизанського руху на Путивльщині.

Надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни членами
волонтерських загонів.

Догляд за Постом Р. Руднєва.

Очікувані результати:

Формування почуття вдячності за подвиг ветеранів ВВв;

Формування історичної пам’яті;

Формування навичок роботи в екскурсійній діяльності;

Проведення зустрічей-свят, уроків мужності.

Створення в Інтернеті сторінки «Музей Радія Руднєва Путивльської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1».

Місце проекту в класифікаційній системі:

За кількістю учасників – груповий;

За тривалістю – довгостроковий ( початок – вересень 2008 року,
закінчення – грудень 2011 року);

За типом – винахідницько-творчий;

За змістом – теоретично-практичний;

За формою презентації – засідання клубу «Пам’ять», комп’ютерна
презентація «Стежинами Спадщанського лісу», мультимедійна презентація
«Святими місцями Путивльщини».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020