.

Проектна діяльність у патріотичному вихованні. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
116 1214
Скачать документ

Проектна діяльність у патріотичному вихованні.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
199 2261
Скачать документ

Сахно Оксана Григорівна, Степанівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів Драбівського району Черкаської області, класний керівник
8 класу.

Проектна діяльність у патріотичному вихованні.

Досвід участі учнівської молоді у патріотично спрямованих
Інтернет-проектах.

У проекті представлено презентацію «Мальовнича Степанівка», де подаються
фото куточків рідного села та підібраних до них цитат із віршів
поета-односельчанина Миколи Рудка, та презентацію «Степанівка –
частиночка Вкраїни», в якій учні досліджували історію села. Автор
проекту: Сахно Оксана Григорівна, Степанівська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Драбівської районної ради.

Ми прагнули, щоб у кожного підлітка поступово формувалося особисте
ставлення до Батьківщини: бажання, духовний порив утвердити її гідність,
велич, честь, славу, могутність.

В.О.Сухомлинський

На сучасному етапі українського державотворення, я переконана,
надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління
патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння
усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основ і
національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є
нагальною потребою держави, якій необхідні національно свідомі
громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі,
особистості, які своєю діяльністю, любов’ю до Батьківщини прагнуть
створити суспільство, зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості,
становлення її патріотичної самосвідомості здійснювалися на моральній
основі та визнанні пріоритету прав людини.

У програмі патріотичного виховання дітей та школярів (автори І.Д. Бех,
К.І. Чорна), концепції національно-патріотичного виховання молоді,
затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
оборони України, Міністерства культури і туризму України, на нових
засадах визначається стратегія цілеспрямованого й ефективного процесу
розвитку учня як суб’єкта громадянського суспільства,
громадянина-патріота своєї держави, висвітлюються сучасні теоретичні
засади патріотичного виховання. Розроблена модель процесу формування та
розвитку патріотичних почуттів молодого покоління з урахуванням
територіальних, соціальних, історичних та національних особливостей
регіону, що активізує самовиховну діяльність учнів як громадян-патріотів
України [2].

Розглядаючи механізми реалізації виховного ідеалу, «треба так
перебудувати навчально-виховний процес, щоб учні не були пасивним
об’єктом, щоб вони брали активну участь у ньому під керівництвом
педагогів. Школа мусить стати для них маленькою Батьківщиною, яку вони
люблять і честю якої вони дорожать, яку вони разом з педагогами
розбудовують» [3].

????????????$?и, створення проблемних ситуацій, методики колективних
творчих справ, традицій, засобів народної педагогіки.

До своєї експериментальної роботи ми залучаємо і новітні технології,
використовуючи як допоміжні засоби Інтернет, комп’ютери для реалізації
шкільної проектної діяльності, яка включала в себе збір та аналіз
історичних матеріалів, роботу з домашніми архівами, а також для
підготовки тематичних уроків, шкільних і позашкільних заходів.

Особливо цікавою формою виховної роботи для учнівської молоді є проектна
діяльність. Кожен з патріотично спрямованих проектів, над якими працюють
учні, має практичну спрямованість. Працюючи над ними, учні досліджують і
збирають матеріали про історичне минуле села, своїх односельців,
звертають увагу на красу рідного краю…

Старшокласники, проводячи велику дослідницьку роботу, залучаючи багато
матеріалів, з великим інтересом ставляться до оформлення своїх творчих
проектів. Крім того, завдяки використанню нових технологій, в т.ч.
Інтернету, сімейні фотографії та документи військових років отримують
друге життя на електронних носіях і зберігаються в сімейних архівах для
майбутніх поколінь. Такі роботи подаються не тільки на рівні шкіл, але і
на рівні району, області та Інтернет-проектів.

Орган учнівського самоврядування Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. взяв участь
у підпроекті «Пишаюся тобою, рідний краю» Інтернет-проекту «Ми –
патріоти Черкащини», за що був нагороджений Грамотою.

Актуальність проекту.

Нехтування традиціями свого народу, незнання історії рідного краю
призвело до втрати молодим поколінням національної свідомості,
патріотизму. Без знання традицій, звичаїв, історії рідного краю
неможливо виховати справжнього громадянина суверенної держави.

Мета і завдання проекту.

Виховання громадянина, патріота, гуманіста.

Вироблення навичок активності та соціальної відповідальності учнів
шляхом їхньої активної участі у практичній громадській діяльності в
шкільному та позашкільному просторі.

Сприяння становленню активної позиції учня в реалізації ідеалів і
цінностей демократії в Україні.

Сприяння активізації пошуково-краєзнавчої роботи.

Вивчення творчості письменників рідного краю.

Вдосконалення учнями навичок проектної роботи.

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учасників проекту.

Розвиток життєвих компетенцій.

Використана література.

1. Проектна діяльність у школі /Упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ,
2007 – 128С. – (Б-ка «Шк. світу»).

2. Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена
спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України,
Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №
3754/981/538/49.

3. Кремень В. Веління часу: плекати національну гордість у молоді
//Педагогічна газета. – 1998. – № 7.

4. Микола Рудик «Подих вічності». Літературно-художнє видання.
1997.-98 с.

5. Микола Рудик «Історія села Степанівка».

6. Фотографії куточків села Степанівка.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Проектна діяльність у патріотичному вихованні.

Досвід виховної роботи Комунального закладу « Нікопольська
середня загальноосвітня школа №2 ім.Героя Радянського Союзу В.М.Усова»
Автор: заступник директора з виховної роботи, вчитель-методист,
вищої категорії з історії і правознавства – Хорунжа Любов
Михайлівна.

Сьогодні в умовах величезних змін в соціальному, економічному та
політичному житті України постала проблема радикальної перебудови
у сфері виховання , мета якої – формувати людину,забезпечити
прогрес людського суспільства.

Змінилася система поглядів на виховання як педагогічний процес.
Вони відбивають проблеми розвитку суспільства, що змінюються, і
самої людини. Тобто значних змін зазнала філософія виховання.

Як організувати процес виховання в сучасній школі? Ця проблема
цікавить весь педагогічний колектив школи, який покликан працювати
над становленням людської особистості .

У виховній роботі школа організовує свою діяльність на грунті
громадянського виховання , національної культури й національних
традицій, патріотичного усвідомлення історії своєї держави.

Проводяться заходи щодо формування любові до свого народу,поваги
до історії своєї держави. Звертаючи особливо увагу на події
Великої вітчизнянної війни.

Ми повинні не лише усвідомлювати себе патріотами , але й
мусимо прийняти як аксіому те , що патріотизм – це не тільки
велика любов , але й високий обов»язок кожного.

Метою є не тільки вшанування подвигу нашого народу , виховання
почуттів патріотизму , любові до своєї Батьківщини, але і
усвідомлення уроків життя в процесі нерозривного зв»язку поколінь.

« ЦЕ ПОТРІБНО НЕ МЕРТВИМ – ЦЕ ПОТРІБНО , ЖИВИМ !»

Успішне вдосконалення виховної системи в школі значною мірою
пов»язане з розвитком системи через метод проектів. Така форма
роботи дає можливість створити для учнівської молоді «розширену
діяльність», в якій вона діє, пізнає і спілкується. Наслідком цього
процесу стає усвідомлення і прийняття власних життєвих перспектив,
можливого місця і ролі в суспільному житті, визначення своїх
покликань, формування життєвого проекту.

Тому, проекти, здійснювані сьогодні у нашому навчальному закладі,
можна вважати провісниками нової якості виховного процесу.

Розмаїття проектів – запорука успішного

виховання та розвитку учнів

Види проектів

« Моя школа – моя гордість» ( до 90р.школи)

?

?

a

B

?

A

h

‘ h

h

h

h

$ h

h

h

?H?Т??M?Т??????J?J???????«Його ім’я носить наша школа» (90р.В.М.Усова)

«Погляд учня» (розвиток шкільного прес центру)

«Лідер» (розвиток самоврядування)

«Євро клуб « Ювента» « Я – випускник»

«Моя школа – мій дім» (благоустрій)

«Моя родина» (сімейне виховання)

«Творча обдарованість»

«Весняна декада добра»

«Місто моєї мрії»

«Закони життя»

Наша школа працює в напрямку «Патріотичного виховання», це не
тільки традиція, але і моє особисте бажання – і як вчителя
історії,і як громадянина держави. Ми знаємо, яке не однозначне
ставлення в суспільстві до цього питання. Але за допомогою
проекту « Пам»ять серця » вдалося відродити традиції, залучити
велику кількість дітей до виконання проекту,де зародити,а де ще
більше розвити зерно поваги, любові, шани і відданості.

Над цим проектом школа працює протягом року. В нього входить і
пошукова діяльність, коли учні збирають відомості, меморіальна
діяльність, коли учні облаштовують пам»ятники ( на території школи
відновили 3 пам»ятні знаки, та пам»ятник героям,учням нашої школи).

Плідна робота в мікрорайоні школи – зустрічі,допомога,благодійні
концерти. Окремим міні-проектом відбувається робота з
воїнами-інтернаціоналістами. Складання літопису класа передбачає
походи,екскурсії,відвідування бібліотек,музеїв та історичних місць.

Тісна співпраця з Локомотивним ДЕПО, організацією прикордонників,
участь у міських заходах розкриває нам нові можливості,
перспективи та значимість роботи, що проводиться.

Дослідження на уроках історії, створення міні-проектів, лекцій
старшокласників. Шкільні кінолекторії, написання творів, вражень від
переглянутого – це крок до розуміння дитиною себе, своєї діяльності
та необхідності участі в проектах.

2010-2011 н.р. – рік проведення проекту « Шкільний музей ».

Дані соцопитування нам довели значимість та доцільність такої
роботи.

Згуртовуючи дітей навколо проекту, вчитель отримує велике
задоволення, а найголовніше задоволення – задоволені очі дітей !

Виховна система школи – комплекс виховних цілей, спільність людей,
спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають
одній меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення
заданого результату.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020