.

Проблеми професійного саморозвитку педагога (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2409
Скачать документ

Реферат на тему

Проблеми професійного саморозвитку педагога

”Справжня цінність людської природи визначається мірою свободи від
самого себе”, – зазначав А.Ейнштейн.

Існує припущення, що людина має природжений стимул до росту та розвитку.
Цей стимул імпліцитно присутній у природі людини. Згідно з ним
спроможність діяти творчо породжує потребу у використанні цієї
здатності, а невміння розпорядитися нею закінчується порушенням
нормального розвитку та нещастям. Людина за своєю природою наділена
здатністю говорити та думати. Якщо ці здібності не будуть реалізовані, у
неї можуть статися серйозні життєві та соціальні порушення.

Пропонуємо Вам розглянути визначні риси розвинутої особистості
педагога-менеджера. Такий педагог:

бере на себе відповідальність за свої педагогічні дії та власне
навчання;

задовольняє свої потреби без шкоди для інших людей, учнів, батьків та
колег;

досягає значних успіхів в роботі, знаходить сфери та форми
самовираження;

активно насолоджується життям;

демонструє енергію та життєстійкість в своїй професійній діяльності;

відкритий до змін та нового життєвого досвіду.

Індивідуальний розвиток залежить від безлічі факторів, серед яких ми
основними “гальмами” вважаємо такі:

Власна інертність. Частина педагогів погоджуються з відсутністю
перспектив (соціальних, професійних, особистих) та неможливістю
позитивних змін, розвитку. Їх спроби що-небудь змінити малосильні та
безрезультатні. Справа у тому, що вони “капітулюють” раніше, ніж
використовують свій потенціал у напрямку змін, підривають у собі віру в
успіх.

Вплив сім’ї. Сформовані в сім’ї у дітей установки пускають коріння так
глибоко, що їх надзвичайний вплив навіть не помічається людиною, яка вже
стала дорослою, вона може прожити все життя, реалізовуючи “програму”,
закладену ще в роки власного дитинства.

Розчарування. Деякі вчителі виразно деморалізуються при перших невдачах.
Будь-яка більш-менш складна перешкода викликає у них зневіру. Характерна
для них позиція “тут не можна нічого зробити” призводить до повторних
невдач.

Недостатня підтримка. Діючи в певному напрямку, педагог завжди ризикує:
можливі невдачі, невизначеність, критика. Зацікавлена підтримка колег,
керівництва завжди допомагає долати ці проблеми.

Неадекватний зворотній зв’язок. Наше спілкування з колегами включає
мимохідь і їх оцінку. Іноді це – компліменти, але частіше, все-таки –
критика. Дуже рідко ми відчуваємо себе вільними у вираженні своїх
почуттів та уявлень про інших.

“Ворожість” оточення. Не розуміючи Вашого стану, учні, колеги іноді
намагаються саботувати Ваші спроби що-небудь змінити, піддають сумніву,
висміюють, конфліктують з Вами.

Недостатність ресурсів. Привабливі фантазії можуть приємно хвилювати
нашу уяву, але реальний розвиток бере свої витоки в буденних діях та
вчинках.

Індивідуальний розвиток – це боротьба з труднощами та прийняття
необхідності ризику, бути більш відкритим та правдивим у всіх сферах
своєї життєдіяльності.

Перший крок – пізнання самого себе: необхідно набратися рішучості
вивчити власну натуру, не зазначаючи наперед результатів. Єдиної, точної
формули немає, Ваш успіх буде залежати від глибини інтересу до себе.
Працюючи над собою, Ви побачите багато перешкод у Вашому розвитку, які
тільки здаються непереборними. За заявою Р.У. Енерсона, “те, що лежить
за нами та те, що лежить попереду нас, незрівняне за важливістю, з тим,
що лежить всередині нас”. Пізнати себе можна за допомогою таких
прийомів:

Читаючи. Більше читайте про те, що відкриває Вас, про психологію
індивідуального розвитку. Слідкуйте за своєю бібліотекою. В бібліотеці
Спінози було 60 книг, а у І.Канта – 300, а у Вас?;

Розмовляючи з родичами та друзями. Наполягайте на “серйозній” розмові,
нехай Вашими співрозмовниками будуть колеги, спитайте в учнів їх думку
про Вас;

Засвоюючи новий досвід. Спробуйте провести уроки в новому, не властивому
Вам стилі. Навіть коли Ваш експеримент буде невдалим, він дозволить Вам
виявити Ваші потенційні можливості;

Роблячи помітки. Стисло позначайте свої думки на папері, а пізніше
“ознайомтеся” з ними. Іноді це дає дивний, несподіваний для самого себе
результат (“Оце я дав!”, “Як я міг так думати?”);

Приєднуючись до групи індивідуального розвитку. Приєднуйтесь до таких
же, як Ви. У такому випадку у Вас буде загальне “ноу-хау”;

Слухаючи лекції та беручи участь у дискусіях;

В пошуках творчого застосування сил. Намагайтеся себе виразити в
приємних для Вас справах, в тому, що вимагає повної самовідданості;

В пошуках фізичних перешкод. Виявляючи фізичну активність (ранкова
гімнастика, прогулянки, фізична праця), Ви тим самим посилюєте свої
можливості;

Виявляючи своїх недоброзичливців. Ця альтернатива може бути для Вас
джерелом корисної інформації про себе;

Згадуючи своє виховання. Можна провести глибокий самоаналіз,
зустрічаючись з друзями та відвідуючи місця Вашого дитинства.

Давайте ознайомимося з характеристиками “відкритої людини” та
“людини-гравця”.

Таблиця 18

“Відкрита людина” “Людина-гравець”

потенційні переваги

має силу переконання;

викликає довіру;

послідовний;

знижує напруженість;

береться за важкі справи;

взаємодіє з навколишніми;

турбується про справу; ефективний та надійний;

гнучкий;

уміло підтримує;

обережний у зобов’язаннях;

раптово міняє позицію;

керується особистими інтересами;

в справах індиферентний;

потенційні недоліки

може “підставитися”;

спричиняє обурення;

зациклений на внутрішніх сумнівах;

визнає свої слабі сторони та невдачі. здатний викликати недовіру;

неавторитетний;

підриває повагу до себе;

утрудняється вирішувати особисті протиріччя (провокатор конфліктів).

Педагоги особливо потребують зворотного зв’язку, адже ефективність їх
діяльності прямо залежить від характеру відносин iз учнями та колегами.
Використовуючи цей метод, вчитель може зрозуміти, як треба налагоджувати
відносини з учнями, зможе поліпшити навички роботи з ними, подолати
труднощі людського спілкування.

В.А.Кан-Калік виділяє наступні стилі такого спілкування:

спілкування на основі захопленості спільною творчою діяльністю;

спілкування на основі дружніх відносини;

спілкування-дистанція;

спілкування-залякування;

спілкування-загравання.

Для вчителя та керівника школи нормою повинні стати перші два стилі
спілкування, але для цього їм необхідно бути відкритими людьми.

Визначте, до якого типу Ви відноситесь, та починайте працювати над
своїми недоліками. Розвиток відкритості необхідно починати з управління
своїми емоціями, але це намагайтеся робити без внутрішніх оцінок.
Необхідно вивчити свої внутрішні сумніви, причини несміливості, бо вони
визначають вплив на Вашу поведінку та почуття задоволення від власних
дій. Постійне прагнення дотримуватися позитивного образу являє собою
потенційну перешкоду для розвитку гнучкості поведінки.

ЛІТЕРАТУРА

Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения
к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). –
Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. – 381с.

Амонашвили Ш.А. Личностно – гуманная основа педагогического процесса. –
Мн.: Университетское, 1990. – 560с.

Амосов Н.М. Алгоритмы розума. – Киев: Наукова думка, 1979. – 223с.

Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. – К.: Байда, 1994. –
184с.

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. – М.:
Педагогика, 1980. – 232с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. – М.:
Просвещение, 1991. – 159с.

Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение,
1989.-224с.

Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування:
Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 328с.

Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород:
МП “Балахинская типография”, 1994. – 71с.

Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой
судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. – М.: Лист-Нью; Центр
общечеловеческих ценностей, 1997. – 336с.

Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1982. – 200с.

Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. – М.: Педагогика,
1983. – 272с.

Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для
руководителя. – М.: АО “ИНФРА-М” – АОЗТ “Премьер”, 1995. – 204с.

Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой
роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.

Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический
материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.

Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для
руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991. – 320с.

Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. –
К.: Политиздат Украины, 1989. – 189с.

Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. –
Москва-Белгород, 1995. 251с.

Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно
обучать специалистов. – Симферополь: Таврия, 1992. – 112с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для
учителя и руководителей. – М.: Просвещение

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020