.

Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5264
Скачать документ

Порівняльний аналіз ППЗ з історії України та всесвітньої історії для
загальноосвітніх навчальних закладів

Електронний підручник або програмований педагогічний засіб (ППЗ)
останнім часом посідає чільне місце серед інших засобів навчання історії
у школі.

Питання розроблення, використання та методичного забезпечення ППЗ,
зокрема і з історії, розглядалися різними авторами. Проблема
використання персонального комп’ютера як універсальної складової
оптимізації роботи вчителя досліджено О. Мокрогузом [6], загальні
принципи використання комп’ютера на уроках різних типів подані у
П.А. Гевал [1], проектування комп’ютерних систем навчального призначення
розроблялися А.В. Солововим [7], загальні принципи та методи розробки
електронних підручників визначено А.І.Шевченком  [10], електронні
підручники як засоби навчання стали предметом дослідження А.М.Гуржій та
інших [2; 3], головні принципи роботи з електронними підручниками на
уроках різних типів запропоновано у працях у А. Фоменка та О. Пометун
[8], методологічні, ергономічні, інформаційні та технологічні аспекти
електронних посібників, комп’ютерних курсів і навчальних програм
розроблені А.Фоменком [9].

З появою ППЗ з історії України та всесвітньої історії з’явилися
публікації, в яких аналізується зміст засобів, даються методичні
рекомендації щодо їх використання на уроках [4], а також розробки
конкретних уроків, на яких було використовується ППЗ [5].

Аналізуючи порівняно недавно (2002 р.) наявні українські комп’ютерні
продукти та ППЗ, спрямовані на допомогу вчителеві у процесі вивчення
суспільних дисциплін у школі, А. Фоменко та О. Пометун зробили невтішний
висновок про відсутність на ринку навчальних комп’ютерних програм, що
відповідали б вимогам сучасної школи і задовольняли потреби вчителів
історії [3].

Проте на сьогодні (2006 р.) ситуація змінилася на краще. Звичайно, що
пропозиція українських виробників комп’ютерних програм з історії далеко
не повна, проте з’явилися повноцінні електронні підручники та електронні
атласи для деяких класів (див. Додаток 1. Автор статті не аналізує 
комп’ютерні програми з суспільних дисциплін, створені за межами
України).

Вихід на ринок ППЗ з історії, впровадження їх у процес навчання протягом
останніх років дає змогу проаналізувати та порівняти головні елементи
ППЗ, вийти на методичні рекомендації для виробників ППЗ.

Використовуючи запропоновані А.Фоменко підходи [9] та внісши до них
доповнення, нами проаналізовано найбільш поширені у сьогоденні
електронні підручники — з всесвітньої історії для 10 класу (фірма
«АВТ»), з історії України для 9 класу та 11 класу (“Історія України”,
“Всесвітня історія” — фірма «Дієз-продукт»), загальний курс історії
України (творча група «AGG») (див. Таблицю 1.

Таблиця 1

Порівняння електронних засобів навчання

з історії України та всесвітньої історії

 Критерії порівняння ППЗ для 10 класу з всесвітньої історії ППЗ для 9
класу (історія України),

11 класу з історії України та всесвітньої історії Мультимедійний курс

«Історія України»

 

Встановлення програми на жорсткий диск комп’ютера Стандартне Стандартне
Стандартне, може також запускатися безпосередньо з зовнішнього носія без
встановлення на жорсткий диск

Інтерфейс:

а) навігація в межах курсу та курсом, ергономічність Зовнішній вигляд
схожий зі стандартною програмою «Провідник» операційної системи Windows
Зовнішній вигляд копіює друковане видання Зовнішній вигляд близький до
друкованого видання

б) завантаженість екрана На весь екран, зовнішній вигляд не
перевантажений На весь екран, зовнішній вигляд не перевантажений Частина
екрану, зовнішній вигляд не перевантажений

в) стильова єдність   Всі ППЗ виконані в одному стилі  

г) уніфікація форми, розташування і функції стандартних клавіш
Уніфікована Уніфікована Уніфікована

д) Можливість запам’ятовування перерваної ситуації і продовження роботи
через певний час Відсутня Відсутня Відсутня

Наявність конструктора уроків Наявний конструктор уроків Відсутній
Відсутній

Текстова наповненість:

а) паперовий підручник Продається окремо Продається у комплекті, може
продаватися окремо Відсутній

б) методичний посібник для вчителя Відсутній Є друкований посібник на
допомогу користувачеві та методична розробка уроку з використанням ППЗ
Відсутній

в) текст підручника, можливість пошуку в тексті Наявний, є пошук в
тексті Наявний, пошук в тексті відсутній Наявний, пошук в тексті
відсутній

г) документи, можливість пошуку за текстом Наявні, є пошук за текстом
Наявні Наявні, невелика підбірка

д) біографії історичних діячів, можливість пошуку за текстом Відсутні
Наявні, кількість біографій невелика, проте біографії розгорнені Наявні,
велика кількість біографій, проте біографії енциклопедичного характеру,
є система пошуку біографій

е) словник, можливість пошуку по тексту Наявний, є пошук по тексту
Наявний, пошук по тексту відсутній Відсутній

ж) хронологія основних подій, можливість пошуку за текстом Наявна, є
пошук за текстом Наявна, пошук за текстом відсутній Наявна, пошук за
текстом відсутній

з) можливість друку тексту або його частини на принтері Є можливість
надрукувати текст, ілюстрації, документи Тільки через зовнішні програми
Тільки через зовнішні програми

Аудіо-відео компоненти:

а) наявність та якість відеоматеріалів Наявні відеоматеріали, частина з
яких низької якості Наявні, інколи аудіотекст диктора низької якості
Відсутні

б) наявність та якість графічних матеріалів Наявні (портрети діячів,
фото, ілюстрації, схеми, анімаційні схеми) Наявні (портрети діячів,
фото, ілюстрації) Наявні (портрети діячів низької якості, ілюстрації,
фото)

в) карти Наявні як частина графічних матеріалів Наявні з усіх тем, є
можливість масштабувати зображення Частково наявні (декілька карт)

г) наявність та якість аудіо матеріалів Наявні як частина відео Наявні
як частина відео, інколи низької якості Наявні, є можливість прослухати
лекцію з теми, у процесі цього демонструється слайд-шоу з ілюстрацій

Організація тестування Тестування п’яти видів, можливість звернутися до
матеріалу тексту з невідомого питання Тестування одного виду Відсутня

 

Допомога користувачеві Наявна на диску Наявна на диску Наявна на диску

 

Порівнявши наявні ППЗ, можна запропонувати рекомендації їх розробникам.
ППЗ з історії, на нашу думку, повинні включати в себе наступні
компоненти:

???$??X???

???$??X???

???$??X???

исту авторських прав, проте в умовах школи не рекомендується, оскільки
це призводить до швидкого зношування диску, а отже, – й ППЗ);

·       можливість запам’ятовування перерваної ситуації і продовження
роботи через певний час;

·       конструктор уроків;

·       обов’язковий комплект паперового підручника з ППЗ, оскільки
читання тексту з екрану призводить до швидкого псування зору учнів;

·       методичний посібник для вчителя, у якому розкрито питання
використання ППЗ на уроках різних типів;

·       повний текст паперового підручника в ППЗ, можливість пошуку за
текстом;

·       база історичних документів з можливістю пошуку;

·       база біографій з можливістю пошуку;

·       словник термінів та понять з можливістю пошуку;

·       база відеоматеріалів (перехід на більш ємний формат запису даних
— DVD — надає змогу збільшити кількість та якість відео- та
аудіоматеріалів);

·       база графічних матеріалів (портрети діячів, ілюстрації,
навчальні картини тощо);

·       база історичних карт з можливістю анімації та масштабування;

·       наявність аудіолекцій (бажано — слайд-шоу з ілюстрацій та
відео);

·       різнорівневе тестування за різними формами, можливість звертання
до матеріалу тексту з невідомого питання;

·       допомога користувачеві на диску.

Одним з головних недоліків електронних підручників, окрім курсу з
історії України, є відсутність можливості прослухати лекцію. ППЗ повинен
бути не повторенням паперового підручника, хоча його текст обов’язковий,
а насамперед, аудіо- та відеопомічником учню та вчителю. Необхідна
інформація повинна сприйматися, передусім, на слух та зір, проте це не
повинен бути текст. Наголошуємо, що читання великого обсягу матеріалу з
екрана — найгірший із варіантів для збереження зору школярів.

Створені останнім часом ППЗ з історії заслуговують на увагу до них, їх
потрібно використовувати на уроках, проте, вважаємо, у їх розробників є
можливості для покращення електронних підручників.

 

Додаток 1

 

РЕЄСТР КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

З СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Клас Предмет Назва Розробник

5 клас Історія України Електронний атлас

з історії України Інститут передових технологій, м. Київ

6 клас Інтегрований курс всесвітньої історії та історії України Програма

«Стародавній Рим» Фірма «Промінь»

7 клас Історія України Програма

«Трипільська культура» «EnterMedia»

за участю співробітників Інституту археології НАНУ

Електронний атлас

з історії України Інститут передових технологій, м. Київ

Всесвітня історія Електронний атлас

з всесвітньої історії Інститут передових технологій, м. Київ

8 клас Історія України Електронний атлас для курсу

з історії України Інститут передових технологій, м. Київ

Всесвітня історія Електронний атлас для курсу

з всесвітньої історії Інститут передових технологій, м. Київ

9 клас Історія України ППЗ «Історія України» ТОВ «Компанія

«Дієз-продукт», м. Київ

Всесвітня історія Електронний атлас для курсу

з всесвітньої історії Інститут передових технологій, м. Київ

10 клас Історія України Електронний атлас для курсу

з історії України

  Інститут передових технологій, м. Київ

Всесвітня історія ППЗ «Інтегрований електронний комплекс «Всесвітня
історія, 10 клас» ТОВ «АВТ лтд.»

 

Електронний атлас для курсу

з всесвітньої історії Інститут передових технологій, м. Київ

11 клас Історія України ППЗ «Новітня історія України» ТОВ «Компанія

«Дієз-продукт», м. Київ

База даних

«Помаранчева революція» ТОВ «Компанія

«Дієз-продукт», м. Київ

Електронний атлас для курсу

з історії України Інститут передових технологій, м. Київ

Всесвітня історія ППЗ «Всесвітня історія. Новітня історія, 1939—2003
рр.» ТОВ «Компанія

«Дієз-продукт», м. Київ

Людина

і світ.

Людина

і суспільство Електронна база знань

«Людина, суспільство і світ» Інститут педагогіки АПН,

м. Київ

Для декількох класів

Мультимедійний курс

«Історія України» Творча група «AGG» (текст —

Гайдуков Л.Ф., Крушинський В.Ю.)

Електронний атлас

«Історія України» Інститут передових технологій, м. Київ

ППЗ «Міфи народів світу»

(6-8 класи) Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, м.
Донецьк

 

 

Список використаної літератури

1. Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних
типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2000. — № 3.

2. Гуржій А. М., Жук Ю. О., В. П. Волинський. Засоби навчання: Навч.
посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів та слухачів системи
післядипломної освіти; АПН України, Інститут педагогіки. — К., 1997.

3. Гуржій А. М., Орлова I. В., Шут М. I., Самсонов В. В. Засоби навчання
загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи):
Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів та слухачів системи
післядипломної освіти: Національний педагогічний ун-т ім. М. П.
Драгоманова. — К., 2001.

4. Дрібниця В.О. Електронний підручник — сучасний засіб навчання //
Історія в школі. — 2004. — № 2.

5. Дрібниця В.О. Електронний підручник з історії для 11-го класу //
Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2004. — № 3.

6. Дрібниця В.О. Електронний підручник — сучасний засіб навчання //
Історія України. — 2004. — № 14.

7. Дрібниця В. Використання комп’ютера на уроках суспільно-гуманітарних
дисциплін // Історія та правознавство. — 2005. — № 14 (42).

8. Ладиченко  Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії —
новий крок до оволодіння навчальним матеріалом // Історія в школах
України. — 2005. — №4.

9. Дрібниця І., Дрібниця В. До джерел землеробства. Конспект уроку з
використанням комп’ютерної програми “Трипільська культура”. Історія
України, 7 клас // Історія в школах України. — 2005. — № 3.

10. Дрібниця І., Дрібниця В. Розробка уроку з історії України за темою
“Найдавніші землероби і скотарі” з використанням комп’ютерної програми
“Трипільська культура”. 7 клас // Історія та правознавство. — 2005. — №
16—18.

11. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя
(з практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) //
Історія в школах України. — 2005. — №1.

12. Соловов А. В. Проектирование компьютерных систем учебного
назначения: Учебное пособие. — Самара, 1995.

13. Фоменко А., Пометун О. Сучасні комп’ютерні навчальні програми з
історії та підходи до їх використання на уроках // Історія в школах
України. — 2002. — №3.

14. Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних
комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії // Історія в
школах України. — 2003. — №1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020