.

Пономаренко А.М. Інноваційні форми роботи у діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
174 1928
Скачать документ

Інноваційні форми роботи в діяльності

Будинку дитячої та юнацької творчості

На реалізацію проблемного питання «РОЗВИТОК ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДИТИНИ ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», педагогічний колектив в Будинку
дитячої та юнацької творчості здійснює:

моделювання та забезпечення психолого-педагогічних умов успішного
розвитку дитини (схема 1);

реалізацію компетентнісного підходу до позашкільної освіти (формування
основних груп особистісно-центрованих та соціально-центрованих
компетентностей);

допрофільну, профільну та допрофесійну підготовка вихованців;

реалізацію цільових програм:

«Розвиток творчого потенціалу дитини як джерела її духовності»;

збереження та розвитку психічного здоров’я учасників навчально-виховного
процесу;

проектну діяльність (творчі проекти: «Штурм», «Новорічна зірка»,
просвітницькі проекти : «Навчально-виховний центр морально-духовної
культури «Духовні джерела», «Наше кіно», «Хочеш стати успішним – стань
здоровим!», «12 місяців», «Літо в радість!»)

Схема 1

Оптимальні умови для успішного розвитку дитини

Просвітницькі проекти

«НАШЕ КІНО»

Проект дитячої телестудії «Я + ТИ»

Проект «Наше кіно» пропонує взаємодію дитячої телестудії “Я+ТИ”
Смілянського Будинку дитячої та юнацької творчості з загальноосвітніми
та позашкільними навчальними закладами у вирішенні завдань
морально-етичного виховання молоді та формування здорового способу
життя.

Мета проекту – забезпечення широкого спектру взаємодій у соціальному
навчально-виховному процесі для вирішення завдань національного
виховання, духовно-морального розвитку дітей і молоді, формування в них
життєвих компетентності та мотивацій до здорового способу життя,
ціннісного ставлення до життя та до власного здоров’я.

Завдання проекту:

сприяння громадському визнанню дитячої творчості та зростанню її
соціальної значущості;

створення оптимальних умов для духовного життя підлітків у сфері
інтелектуальних, естетичних і моральних цінностей, для збагачення їх
духовних інтересів і потреб;

формування в молоді особистісно значущої системи цінностей і духовних
орієнтирів,

сприяння набуттю підлітками особистісного соціального і духовного
досвіду, формування життєвих компетенцій молоді;

розвиток загальної культури молоді, в тому числі глядацької, розвиток
культури ведення діалогу.

Технологія реалізації проекту: інтерактивні форми педагогічної взаємодії
– дискусії в стилі телевізійного ток-шоу «Точка зору»:

«Моральність на кожен день» (за фільмом «Скільки коштує риба?»);

«Молодь і проблеми тютюнокуріння» (за телефільмами «Перекур»,
«Мальборо»);

«Чи жити нам у красивому світі?» (за фільмом «Річка мого дитинства»);

«Про це» (за фільмом «Всьому початок є любов»).

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЦЕНТР

МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

«Духовні джерела»

Створений на реалізацію договору виконкому Смілянської міської ради
народних депутатів із Міжнародним фондом сприяння розвитку християнської
освіти і культури «Добро» (2004) навчально-виховний Центр
морально-духовної культури дітей та молоді «Духовні джерела» визначив
своє «надзавдання», за термінологією К. Станіславського) як створення
цілісного виховуючого середовища для духовного самопізнання дитини, її
самовизначення, самоактуалізації, саморозвитку і життєтворчості,
формування і збагачення її духовних інтересів, потреб, цінностей,
орієнтирів, поглядів і переконань, середовища вільного, особистісно
зорієнтованого і розвиваючого, толерантного, діалогового і психологічно
безпечного, емоційно та естетично насиченого.

Традиційні та інноваційні підходи до вирішення цього завдання:

Культурологічний напрям діяльності Центру – сприяння національній
самоідентифікації дитини, відтворення, збереження, пропаганда і розвиток
досягнень національної та світової культури, першоджерелом яких є
культура християнська; трансляція традиційних національних цінностей
спілкування, сім’ї, громади.

Народні морально-етичні, естетичні цінності інтегруються в зміст
навчального матеріалу гуртків та студій української вишивки,
бісероплетіння, петриківського розпису, фольклорно-етнографічного
ансамблю «Придніпряни» та різні форми виховної роботи, що дають
можливість використовувати всі переваги таких форм діяльності як
навчання, гра, дослідження, творчість і праця.

Просвітницький напрям:

пізнавальні конкурсно-розважальні програми до свят
народно-християнського календаря («Покрова», «Яка радість, який рай –
прийшов святий Миколай», «Писаночка мальована», «Зелені свята»);

обрядові дійства (вертеп, колядування, щедрування);

організація (за підтримки громадського об’єднання
Культурно-просвітницький центр «Світанкова Зоря» м. Сміли) і методичний
супровід тематичних виставок комп’ютерних репродукцій («Давньоруський
іконопис в колекції Третьяковської галереї», «Духовні велети епохи
Відродження», «Образ Божої матері в світовому живописі», «Християнські
сюжети в європейському живописі»);

створення Центром засобів масової інформації БДЮТ спеціальних теле-,
радіопрограм, фільмів морально-етичної, історико-культурної проблематики
(«Хто, хто Миколая любить?», «Стрітення); тематичних матеріалів у газеті
Спілки дитячих та юнацьких організацій міста Сміли «Сміляночка».

«Проблематизація» як спосіб представлення історичного
морально-етичного досвіду людства стає умовою засвоєння («привласнення»)
дитиною найвищих орієнтирів духовного розвитку, загальнолюдських
моральних принципів, норм і правил, стає джерелом її особистісного
зростання, відбувається корекція пізнавальної, ціннісно-смислової та
діяльнісної сфери дитини.

Психолого-педагогічний: створення оптимальних психолого-педагогічних
умов для особистісної діяльності пізнання і вирішення світоглядних
питань, а також самовизначення, самореалізації, саморозвитку та
самовдосконалення молоді в інтелектуальній, морально-етичній,
естетичній, творчій і духовній сферах, психологічний супровід та
підтримка духовного розвитку дитини

Реалізація завдань напряму:

пакет матеріалів для діагностики та самодіагностики;

програма практичного психолого-корекційного та розвиваючого курсу
«Психологія духовності»;

методичні рекомендації та практикуми для педагогічних працівників
із особистісно орієнтованого навчання для педагогічних працівників;

робота психолога з подолання кризових станів дитинства (консультації,
індивідуальна робота, з дітьми та батьками).

o

p?,

O

?p?I

a

a

?

o

oe

o

&

&

&

%попередження девіантної поведінки дітей та молоді; превентивне
виховання; психокорекційна робота психолога з подолання кризових станів
дитинства; індивідуальна робота.

Реалізація завдань напряму:

тренінги життєвої компетентності: «Я досягну успіху без шкідливих
звичок», «Навчись говорити «Ні!»,

робота за освітньо-профілактичним проектом «Рівний-рівному»;

реалізація комплексних програм «За здоровий спосіб життя», «Ні –
проблемам»,

благодійні акції «Час творити добро», «Ветеран живе поруч», «Дім без
самотності», «За здоровий спосіб життя»;

співпраця із клубом спілкування дітей із особливими потребами «Сорока»;

співпраця із ЦСССМ та громадськими організаціями.

Художньо-творчий: включення дітей у творчу діяльність, що реалізується в
руслі існуючої духовно-культурної традиції:

організація та проведення тематичних творчих конкурсів, фестивалів,
мистецьких заходів (виставки «До всіх народів через усі віки», «Різдвяна
листівка», «Розмалюймо писаночку», «А на тім рушникові…», «Барви рідного
краю», конкурс есе «Через століття – до сердець»;

мистецькі вітальні «Разом до прекрасного і високого» («Горить, горить
Неопалима купина – і не згорає!.. »);

тематичні вистави дитячих театральних колективів (вертеп, «Книга про
хліб» (за повістю Уласа Самчука «Марія»);

участь у благодійницькій роботі (концерти художнього відділу в
інтернатах).

Інформаційно-аналітичний та науково-методичний:

вивчення запитів дітей, батьків та педагогів у сфері додаткової освіти;

програмово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу (створення
наскрізних програм, експериментальної програми «Етика на засадах
християнських моральних цінностей», розробка методичних рекомендацій),
удосконалення форм і методів діяльності, підвищення професійної
майстерності педагогічних працівників (постійно діючий семінар-практикум
«Духовність як головний орієнтир педагогічної діяльності,
смислоутворюючий фактор навчально-виховного процесу та його результат»);

надання інформаційної та методичної допомоги іншим освітнім установам у
межах компетенції Центру (проведення науково-практичних, методичних
семінарів, створення банку тематичних відеоматеріалів, розробка
методичних рекомендацій);

моніторинг інтелектуального та психологічного розвитку дитини, динаміки
її інтересів і запитів, навчальних, творчих, спортивних, особистісних
досягнень, рівня вихованості та культури дітей;

зв’язок із громадськістю, висвітлення діяльності Центру в ЗМІ.

«ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ»

Освітньо-просвітницький проект Центру творчого дозвілля

Проект розроблено з метою сприяння процесові саморозвитку вихованців у
сфері формування духовних потреб, національної свідомості та культури
через організацію творчого дозвілля і спрямовано на виконання заходів
Програми духовного розвитку м. Сміли на 2008 – 2010 рр.

Завдання проекту:

ознайомити вихованців позашкільного закладу з народними звичаями,
традиціями і обрядами українського народно-християнського календаря;

розширити уявлення дітей про різноманітність і багатий світ довкілля, що
впливає на буття українського народу;

популяризувати народні свята і традиції;

посилити мотивацію вихованців до самопізнання та творчого самовиявлення;

дати досвід колективної творчої діяльності з реалізації проекту.

Шляхи реалізації проекту:

відтворення в театралізованих пізнавальних виставах і конкурсних
розважальних програмах до свят народного календаря цілісної етнологічної
картини України;

координація освітньо-виховних можливостей різних освітніх структур
позашкільного навчального закладу;

створення умов для емоційно забарвленого переживання вихованцями «буття
в традиції»;

використання творчих сил дитини у продуктивній діяльності;

удосконалення методичного супроводу становлення духовності дітей і
молоді.

ХОЧЕШ БУТИ УСПІШНИМ – СТАНЬ ЗДОРОВИМ!

Проект з формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя

Мета проекту: створити в Будинку дитячої та юнацької творчості
оптимальні умови для набуття учасниками проекту досвіду позитивного
відповідального ставлення до себе, до власного здоров’я та оздоровлення
засобами фізичної культури та спорту; сприяти повноцінному фізичному,
психічному та моральному розвиткові підлітків, орієнтації їх на
життєтворчість, продуктивну самореалізацію, формуванню позитивної
мотивації на здоровий спосіб життя як умови становлення загальної
життєвої компетентності особистості.

Завдання проекту:

формувати потребу вихованців БДЮТ у руховій активності та позитивній
мотивації щодо здорового способу життя;

сприяти захисту, збереженню та покращенню здоров’я вихованців;

підвищити позитивну мотивацію учасників проекту щодо ведення здорового
способу життя;

формувати в підлітків знання та навички безпечної поведінки в ситуаціях
ризику;

закріпити та розвинути в позашкільній діяльності знання, вміння та
навички дітей щодо здорового способу життя дітей, отримані в
загальноосвітній школі;

підготувати вихованців БДЮТ до участі в просвітницькій роботі серед
однолітків.

Шляхи реалізації:

інтеграція зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу у
підвищенні мотивації щодо здорового способу життя;

забезпечення в позашкільному навчальному закладі комплексного підходу до
організації оздоровчої та просвітницької роботи на основі вивчення
потреб, ціннісних орієнтацій, мотиваційних установок підлітків;

активізація просвітницької роботи в закладі;

використання виховного потенціалу дитячих засобів масової інформації;

залучення дітей і молодь до здорового способу життя через різні види
фізкультурно-оздоровчої діяльності за уподобаннями (у спортивних
гуртках, секціях, клубах за інтересами);

підготовка вихованців БДЮТ до участі в просвітницькій роботі серед
однолітків.

Автор: Пономаренко Алла Миколаївна

Будинок дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

Черкаської області

20700, Черкаська обл., м.Сміла, вул.Свердлова, 124, тел.(04733)3-34-83

Е-mail: [email protected]

Визнання,

дитини,

культивування

її унікального

досвіду

Збагачення

досвіду

соціальної

взаємодії,

соціально-рольової

поведінки

Система

педагогічної

підтримки

Психологічний

супровід

розвитку

дитини

Організаційно

– методичне

забезпечення

Створення

цілісного

розвиваючого

середовища

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020