.

 Підгорна Галина Іванівна. Планування виховної роботи в групі продовженого дня

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
2 5558
Скачать документ

Підгорна Галина Іванівна,

вихователь ГПД,

Чигиринський НВК І-ІІІ ст. №3
Чигиринської районної ради

Планування виховної роботи в групі продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає
організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і
виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний
час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий,
моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для
організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного
виявлення і розвитку індивідуальних здібностей , запитів та
інтересів дітей.

Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того,
наскільки правильно організовано в ній режим, але й наскільки
цілеспрямовано спланована робота. Дотримання режиму дня,
висококалорійне харчування, екскурсії, прогулянки, цікаві рухливі,
інтелектуальні ігри, бесіди, заняття в різноманітних гуртках,
виховні заходи, години спілкування сприяють зміцненню здоров’я
фізичного і духовного, вихованню дисциплінованості, організованості,
акуратності.

Педагогічний досвід роботи показує, що всі елементи щоденного
плану можна сконцентрувати по таких етапах, які можна щоденно
конкретизувати різними видами діяльності.

Важливе значення в роботі групи продовженого дня має прийом
дітей у групу. Обов’язкове спілкування з класоводами про навчальні
завдання для учнів, відзначення відсутніх учнів у журналі і
визначення причини відсутності.

Під час обіду вихователь зобов’язаний закріпити в учнів навички
самообслуговування, культури та гігієни поведінки в їдальні,
бережливого ставлення до хліба і продуктів харчування. Так з
першокласниками проведено бесіду «Про культуру за столом». Метою
цієї бесіди є вдосконалення навичок культури поведінки, розвиток
самовиховання, вміння поводитися за столом вдома і в громадських
місцях, виховання поваги до себе і до інших. Після такої бесіди
і практичних занять, які навчають правильному користуванню серветками,
ложкою, виделкою та правилами поведінки за столом, школярі
намагаються дотримуватися таких правил.

Під час обіду практично закріплюють отримані знання. Дуже
важливими у вихованні в дітей бережного ставлення до хліба та
продуктів харчування відіграють художні твори, про хліб та працю
хліборобів. Рольові ігри «Виростимо врожай», « Водії» та інші
допомагають зрозуміти дітям, що необхідно докласти великих зусиль
для того, щоб хліб з’явився у нас на столі. Тиждень професій,
який проходить в середині вересня, допомагає першокласникам, які
відвідують групу продовженого дня, ознайомитися з різноманітними
професіями . І, саме головне, діти розуміють важливість кожної з
професій у житті людини. Саме тепер школярі знайомляться з працею
поварів та обслуговуючого персоналу і дуже важливим є виховання
поваги до їх нелегкої праці.

Навчити дітей учитися, дати їм міцні, глибокі знання, навички
самостійної роботи – це завдання в групі продовженого дня в основному
вирішується підчас самопідготовки учнів. Організація цього важливого
режимного моменту – одна із самих відповідальних і складних частин
багатогранної роботи вихователя. Під час приготування домашніх завдань
учні повторюють і закріплюють вивчений на уроці матеріал, вчаться
застосовувати знання на практиці, розвивають і удосконалюють навички
самостійної навчальної праці: уміння працювати з підручником,
довідниками, різноманітними посібниками. В процесі навчальної діяльності
у дитини формується допитливість, працелюбність, ініціатива, уміння
самостійно добиватись поставленої мети, відповідальність за доручену
справу.

На приготування домашніх завдань в 3 класі відводиться від 1 до 1,5
години, а для 4 класу – 1, 5 години в один і той же час після обіду,
тривалого відпочинку і обов’язкового перебування на свіжому повітрі.
Дуже важливо, щоб діти розпочинали роботу бадьорими, урівноваженими,
тому в кінці прогулянки вихователі, щоб зняти збудження, проводить ігри
малорухомі і слідкує за тим, щоб діти не бігали і не кричали .

Приготування домашніх завдань починається в спокійній діловій атмосфері.
Стороннім не дозволяється входити в кімнату, де йдуть заняття, під час
яких дотримується тиша. Всі зауваження вихователь робить також тихо,
напівголосно, звертаючись не до всієї групи, а до кожного учня окремо.

Вихователю слід пам’ятати, що учні 2 класу можуть самостійно і
інтенсивно працювати на протязі 10-15 хвилин, а учні 3-4 класів протягом
20-25 хвилин, після чого їм потрібна трьох-п’ятихвилинна розрядка. У
деяких дітей стомлюваність настає швидше, і таким дітям вихователь сам
рекомендує відпочити, але довільні перерви проводяться після завершення
певного етапу роботи, щоб не знизити працездатність, що пов’язана з
переключенням уваги учнів, порушенням ходу думок. Є учні, які не можуть
виконувати домашні завдання, особливо усні, разом з усіма, тому для них
вишукуються можливості використання інших приміщень, куточків кімнати.

Як показує практика, успіх самопідготовки в значній мірі залежить
встановленого по згоді з учителем певного проміжку часу на виконання
письмових і усних завдань. Це дисциплінує учнів, активізує їх розумову
діяльність, привчає берегти час. Разом з тим, регламентація часу не
може бути, як щось жорстоке і незмінне. Завжди у групі знайдуться учні
, для яких в групі буде встановлено індивідуальний режим.

Велике значення для чіткої організації початку і кінця самопідготовки
має встановлення чіткої черговості при виконанні учнями одержаних
завдань. В основі такої черговості лежить принцип: від більш складнішого
і об’ємного до більш легкого. Необхідно організувати самопідготовку так,
щоб учні перевіряли себе і старались самостійно виправити допущені
помилки.

Так як до складу групи продовженого дня входять учні першого та
другого класів, час, який зазвичай використовується на самопідготовку,
доцільно використати для проведення різноманітних дидактичних ігор і
тренувальних вправ, що підготують дітей до самостійної навчальної
діяльності. Дуже полюбляють школярі інтелектуальні ігри. А починати
роботу над формуванням й розвитком інтелектуальних здібностей учнів
необхідно уже з перших днів навчання, пропонуючи дітям невеликі
й спочатку не дуже складні ігри. Саме такі ігри розвивають
наочно-образне мислення, сприяють переходу від наочно-образного
мислення до логічного, розвивають увагу, образне мислення,
поліпшують спостережливість і образну пам’ять, розвивають вміння
виділяти головне, розвивають швидкість дії внутрішнього плану, вчать
узагальнювати.

Екскурсійні заняття в групі продовженого дня мають оздоровчо-виховні
цілі. Цим вони відрізняються від навчальних екскурсій .Їх треба
розглядати як одну з форм відпочинку, тому на них застосовуються
методи й засоби організації дозвілля. На екскурсійних заняттях
вихователь завжди може відійти від запланованої теми. Засвоєння
знань на екскурсії в позаурочний час носить довільний характер.
Крім усього екскурсійне заняття доречно переривати іграми
розважального характеру.

Усі екскурсійні заняття розподіляються на суспільствознавчі й
природничі. На перших важливо показати суспільний розподіл праці,
розкрити специфіку професій, висвітлити традиції народу на прикладах
рідного краю. Вихованці групи продовженого дня з великим задоволенням
відвідують музей Богдана Хмельницького, Замкову гору. Школярі
усвідомлюють, на якій землі вони живуть, хто були їхні предки. Діти
з великим захопленням слухають розповіді про Холодний яр та його
героїв.

Природничі екскурсії мають на меті ознайомити школярів із
різноманітністю навколишньої природи, розказати про значення її для
життя людей, про необхідність берегти і множити природні
багатства.

Прогулянка – одна з найдавніших форм активного відпочинку. Це хода
за певними маршрутами з метою задоволення організму в русі.
Педагогічна цінність прогулянки не вичерпується руховим змістом . У
ході її проведення відбувається інтенсивне збагачення школярів
новими знаннями, знайомляться з навколишнім світом за допомогою
спостережень.

Прогулянки дозволяють вихователю групи продовженого дня вирішувати
цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань.

Широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види
фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє
про це учнів, пропонує, що одягнути, як підготуватися.

Саме під час прогулянок по місту учні групи продовженого дня на практиці
закріплюють правила для пішоходів. Цьому сприяли попередньо розігрувані
рольові ігри, такі як «Водії та пішоходи». Спостерігаючи за рухом
автомобілів по вулиці міста, діти висловлюють свою думку про те, як саме
потрібно переходити вулицю коли відсутній пішохідний перехід.

Прогулянка сприяє ознайомленню учнів з історією свого міста,
мікрорайону, розвитку естетичних смаків. Вихователь звертає увагу дітей
на оточуючу природу. Проводяться бесіди про стан природи у різні пори
року. Бесіда «Кожна пора року чарівна» допомагає учням усвідомити, що
кожна пора року несе з собою свою красу. Школа розташовано у чудовому
куточку Чигиринщини. Навіть з вікон класної кімнати можна спостерігати
як дерева одягають зелені листочки, а восени вони буяють різними
кольорами. Сосновий ліс знаходиться поруч зі школою, тому прогулянки до
лісу для першокласників стали звичною справою. Ось саме тут завдання для
вихователя зробити ці прогулянки змістовними. Діти спостерігають за
життям лісових мешканців, вчаться розпізнавати голоси птахів за їх
співом. Там же проводяться бесіди про життя звірів та птахів. Учні
знають, які птахи залишаються зимувати в наших краях і потребують
допомоги людини.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У проведенні всіх заходів
під час прогулянки чи екскурсії, походу необхідно давати школярам більше
самостійності і творчої ініціативи, не нав’язувати учням те, що їм не
подобається. Всі фізичні вправи під час прогулянки потрібно проводити в
ігровій формі. Під час прогулянки діти займаються орієнтуванням на
місцевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за
деревами, пеньками, сонцем тощо ), розучують пісні .

Прогулянка в ліс – це спільний відпочинок , взаємне збагачення знаннями
про природу, адже ліс – скарбниця народних лікувальних засобів, а також
наукових ідей та відкриттів. Спостерігаючи за мурашником, діти в
захопленні від того, які мурашки працьовиті. Вихователь звертає увагу
дітей на те, що трудяг – мурашок дуже висока організація праці , немає
лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу і виконує її
сумлінно. Ці маленькі санітари знищують личинок, дрібних комашок, які
шкодять лісу. Після такого спостереження за життям мурашок жодна дитина
не завдасть шкоди мурашникам.

Вихователь звертає увагу на оточуючу красу природи, мальовничість
лісової просіки, узлісся з високою пахучою травою. Саме тут зароджується
любов до природи та рідного краю. Після прогулянки діти із задоволенням
замальовують на папері свої враження від побаченого.

Жодні пластикові іграшки не дадуть такої різноманітності відчуттів, як
природа. Можна порахувати шишки, скласти візерунки з камінчиків або
картини з сухого листя, створити чоловічків із жолудів. Можна просто
гратися, уявно перетворюючи каміння і шишки на казкових героїв та тварин
і, складаючи казки, будувати з природного матеріалу будинки й міста,
експериментувати з піском , глиною.

F H ° ? ? ¶ $

?

E

I

,|?&

d

i

F H ° ? ¦

* &L)„+?01/43I6r=hA>EaF?IEJRLoeoeoeoeiiaeUUUUUUUUUUUUUUUUUU

gdoe

Uо-судинної та дихальної системи, удосконалює навички стрибання, метання
в ціль і на дальність, виховують кмітливість, спритність, чесність,
дружбу, дисциплінованість. Особливістю занять під час спортивної години
є те, що вони проводяться у невимушеній обстановці, здебільшого у формі
гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми,
погодних умов, попереднього виду діяльності, активності учнів. Заняття
фізичними вправами проводяться з урахуванням інтересів дітей. Їм
надається вільний вибір рухливих і спортивних ігор. Разом з тим
намагаюсь організувати заняття першокласників фізичними вправами так,
щоб ігри з високою інтенсивністю передували іграм із середньою і низькою
інтенсивністю. Дітям подобаються ігри зі стрибками («Лелека без
гнізда», «З гірки на гірку», «Іванко, лісовик та лебеді»), з елементами
бігу («Хто перший?», «Третій зайвий», «День і ніч», «Кіт і миші»,
естафети з м’ячем «Мисливці та качки» , «М’яч через обруч» та інші ,
футбольні змагання.

Розроблено комплекси загальнорозвиваючих фізичних вправ, вправ для
фізкультхвилинок, гімнастичних вправ для очей, які діти із задоволенням
виконують. Спортивна година може бути самою різноманітною, але
обов’язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До
наступних можна віднести наступні види рухів:

– ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба,
звичайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку
руху, ходьба на носочках і п’ятках;

– біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по
сигналу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних
перешкод;

– стрибки на двох ногах і на одній , на місці і з
переміщенням вперед,

стрибки через скакалку, обруч і т. д.(ігри «Стрибки на купинах»,
«Естафета зі стрибками», «Вудочка», «Стрибнемо якнайдалі»;

– танцювальні вправи та танці « Ковзанярі», «Бальний
гопак» , «Вальс дружби»;

– кидання і ловлення м’ячів великих і малих, перекидання
м’ячів у парах ;

– метання м’ячів на дальність , у різні цілі ;

– лазіння , перелазіння через обручі , драбини та інші
конструкції на ігровому майданчику ;

– вис , упори на дитячих перекладинах ;

– вправи у рівновазі : ходьба по вузькій лінії , лавочці
без предметів і з предметами , з подоланнями перешкод: переступання
натягнутого шнурка , м’яча (ігри «На вузенькій доріжці», «Збережи
рівновагу», «Естафета з подоланням перешкод»;

– вправи з предметами (м’ячі , обручі , кеглі , скакалки )
«Естафета з обручами»;

– вправи для рук , ніг , тулуба , голови , які виконуються
на місці під час ходьби , в окремих іграх ;

– рухливі ігри з шикуванням і перешиковуванням ;

– естафети з ходьбою , бігом , стрибками , метанням ,
рухом на санках , лижах ;

– спортивні розваги типу катання на самокатах,
велосипедах, роликових ковзанах , а зимою на санках, лижах, елементи гри
у бадмінтон, розваги з баскетбольними, волейбольними м’ячами. («З гори у
ворота», «Швидкий лижник», «Нанайські гонки», «Хто далі спуститься на
санчатах», «Проскоч у ворота» , «Тягни на санчатах» , «Естафета зі
сніжками».

У « спортивній годині», як одній із форм організації фізичного розвитку,
можна виділити три умовні частини.

Перша – підготовча(10-15хв.) починається зразу після приходу
дітей на ігровий майданчик , її зміст : шикування , організаційні
вказівки вихователя , ходьба, повільний біг в колоні по одному, загально
розвиваючі вправи або підчас ходьби або в крузі, або в грі. Ходьба і
біг на початку спортивної години використовується як ефективний засіб,
активізуючий і такий, що тренує діяльність серцево-судинної і дихальної
системи, сприяє більш швидкому насиченню крові киснем, знімає застійні
явища за рахунок покращення крово- і лімфообігу. Крім цього ходьба, біг
загальнорозвиваючі вправи є засобом підготовки до наступних рухових дій
дітей.

Другу частину «спортивної години» (20-40хв.) можна назвати
основною для активного відпочинку дітей .Вона складається з загальних
для всіх дітей групи продовженого дня рухливих ігор, естафет, спортивних
розваг дітей. Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які
несуть у собі великий емоційний
заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид
діяльності, а , відповідно, і більш повному відпочинку. Активні рухи
цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і
витривалості, швидкісно – силових якостей; збагачують руховий досвід та
знання про рухливі ігри.

Третя частина – заключна (5-7хв.) направлена на організаційне закінчення
активного відпочинку учнів. У неї входять загальне шикування, спокійна
ходьба по майданчику.

Життя – це постійний екзамен. Кожна життєва ситуація – це тестування
розуму, швидкості реакції, духовних сил, якостей характеру тощо. Як же
підготувати дитину 6-10-річного віку до таких випробувань? Адже дитина
не повинна сприймати їх як стресову ситуацію. Вихователі групи
продовженого дня мають можливість в практичному плані допомогти дітям
підготуватися до сприйняття таких ситуацій. Вихователі нашої школи
проводять з учнями різні інтелектуальні ігри, що сприяють розвитку
інтелектуальних та творчих здібностей школяра, а також формуванню його
особистості – самостійної, самовпевненої, що вміє спілкуватися ,
доводити свою думку та думку товариша.

Конкурсні запитання в таких іграх побудовані за принципами тестування,
що, у свою чергу, в ситуації реального, неігрового тестування знімає в
учня почуття страху та невпевненості . Діти дуже полюбляють грати та
змагатися . Це навчає , виховує та об’єднує .

Починати роботу над формуванням та розвитком інтелектуальних здібностей
слід починати з перших днів перебування в школі , пропонуючи дітям
невеликі й спочатку не дуже складні ігри . Перед проведенням таких ігор
обов’язково з шести річками проводжу вступну бесіду про важливість
вміння думати та способи тренування такого вміння .

Такі ігри розвивають наочно – образне мислення (відрізнити одну несхожу
на інші картинку); сприяють переходу від наочно –образного мислення до
логічного (діти, не записуючи , на слух , мають знайти зайве слово,
пояснити, чому воно зайве); розвивають увагу, образне мислення
(розглядаючи малюнок, визначають, які предмети на ньому «заховані»,
називають і показують їх, протилежності на малюнках); поліпшують
спостережливість і образну пам’ять (складають перелік предметів, що
знаходяться в класі, по пам’яті описують учительку(одяг, зачіску, риси
обличчя, хода, швидко описують предмет ); покращують пам’ять ,
розвивають мовлення , вчать мисленню (зміст казки «Курочка Ряба»
розповісти від імені бабусі , дідуся , курочки , мишки), розвивають
вміння узагальнювати , виділяти головне (придумуємо заголовки до статей
, оповідань з дитячої преси ).

Дуже сподобався першокласникам конкурс «АБВГДейка», який допоміг дітям
пригадати українські народні казки та їх героїв.Учні другого класу із
захопленням приймали участь у математичній грі «Що? Де? Коли?».
Особливо полюбили читати та складати ребуси , розв’язувати задачі –
жарти.

Діти із задоволенням грають у творчі , рольові , сюжетно-рольові ігри. В
побутові ігри частіше грають дівчатка. Інтерес до таких ігор до кінця
молодшого шкільного віку значно падає. Для учнів 1-2 класів цікаві ігри
на сюжети з життя дітей. В таких іграх діти копіюють найбільш пам’ятні
їм ситуації: заняття в дитячому садку , виступ на святі , цікаві уроки в
школі і т. д.

Ігри з професійними сюжетами багато в чому залежать від оточення (від
професії батьків або родичів), від життєвих спостережень дітей і від їх
вражень. Сюжетні ігри, пов’язані з переглядом кінофільмів і телепрограм,
читанням оповідань , казок , пригодницьких розповідей.

За змістом ігрові дії дуже різноманітні .Це можуть бути відгадування
загадок як в іграх «Сюрпризи для ляльок», «Що в мішечку?» , рольові
дії за задуманою ситуацією(«Магазин іграшок», «Допоможемо Червоній
Шапочці», ); малювання за задумом («Придумай малюнок»); рухи, засновані
на увазі («Будь уважним» , «Запам’ятай і намалюй») ;перевтілення
відповідно ігровій ситуації («Розкажи про себе і своїх сусідів») ; дії ,
що включають порівняння предметів та їх класифікацію («Підберіть
предмети за формою « Консервний завод») ; складання просторових
перетворень (головоломки , пов’язані з геометричними поняттями ).

Із захопленням шести річки грають в ігри по ознайомленню з оточуючим
світом («Бібліотека», «Школа», «Приємного смаку», «Історія зошита» ,
«Історія олівця», «Загадки мудрого портфеля», «Чистота і здоров’я»,
«Поведінка в гостях» , «Овочі і фрукти» , «Господар вулиці – світлофор»
та інші.

Гра – інсценізація підвищує ефективність виховної роботи групи
продовженого дня при умові їх виконання в системі інших методів ,
засобів і форм виховання. Так першокласники є членами клубу «Книга і
гра».Учні приймають участь у різноманітних заходах :бесіда «Книга – наш
друг», екскурсія до бібліотеки , бесіда «Українські народні казки» ,
прослуховування казки «Рукавичка», розподіл ролей для майбутньої
інсценізації; розучування ролей та репетиції і , нарешті , виступ перед
учнями 2-4 класів. Слід пам’ятати , що кожна дитина – це
індивідуальність , яка по-своєму сприймає один і той же факт і по-своєму
ставиться до нього. Тому намагаюся максимально наблизитися до кожної
дитини , знати її уподобання , характер і ті умови , в яких вона росте.
Виховні заходи , години спілкування бесіди збагачують дітей духовно ,
викликають сильні почуття, не залишаючи байдужим жодного серця .Діти
повинні бути активними, вони мусять брати посильну участь у проведенні
бесід, годин спілкування, свят. Така участь сприяє швидкій адаптації в
колективі , розвиває впевненість у своїх силах, збагачує дитину духовно
інтелектуально . Діти навчаються будувати стосунки в колективі , що дуже
важливо для майбутньої адаптації в суспільстві емоційно здорової
людини.

Коли ми готували свято «День іменинника», всі діти намагалися прийняти у
ньому саму активну участь. Звичайно, як у кожному колективі, знайшлися
дітки , які бояться приймати участь у таких колективних заходах. Це
шестирічки, які перед школою або не відвідували дитячого садочка, або
відвідували його дуже мало. Саме на таких дітей я звертаю велику увагу,
намагаюсь допомогти їм адаптуватися в дитячому колективі і перебороти
психологічний бар’єр страху .

Повним ходом іде підготовка до новорічного ранку. Діти отримали ролі,
батьки готують костюми. На групі продовженого дня розучуємо слова
героїв новорічної казки, хороводи, пісні . Почали виготовлення прикрас
на ялинку та в класну кімнату. Велику фантазію проявили учні при
виготовленні новорічних «сніжинок» з паперу. Діти побачили, що можна,
при бажанні, вирізати досить багато таких «сніжинок» і жодного разу не
повторити орнамент двічі-що їх дуже здивувало і захопило бажанням
творити все нові «шедеври».

Важливу роль в роботі сучасної групи продовженого дня відіграють батьки.
Вони допомагають у вирішенні багатьох питань: харчуванн, наочність,
іграшки, ремонт приміщень . Вихователь групи продовженого дня повинен
знати , в яких умовах проживають учні , який у них стан здоров’я . Всі
номери мобільних і стаціонарних телефонів батьків своїх вихованців
вихователь повинен мати під рукою і тримати з ними зв’язок.

Наші діти із великим задоволенням відвідують гурток бального танцю ,
секцію з боксу, гурток з футболу. Ці заняття і дисциплінують, виховують
обов’язковість, відповідальність.

Ніжні дитячі душі легко ранити , а вилікувати набагато важче . Тому я
намагаюся своїм ставленням до них виховати у них почуття любові і
доброти , щирості і щедрості , чуйності і людяності. У роботі вихователя
важлива душевна щирість і простота людяність і любов, щоб дитина
відчувала себе рівною серед рівних , щоб у неї не розвивався страх перед
школою , учителем, а панувала сердечність і простота у стосунках.

Використані джерела

М.Е.Кульпедінова. «Організація роботи в групах продовженого дня».

М.М. Анцибол, Н.Ф.Голованова. «Особливості організації педагогічного
процесу в початкових класах з продовженим днем».

Ю.Є.Бардакова. «Інтелектуальні ігри в початковій школі».

Н.В.Кудикіна. «Дидактичні ігри і цікаві завдання для першого класу».

О.Л.Співак. «Навчально-виховні заняття в групі продовженого дня».

Бібліотека вчителя початкової школи, №4, 2005р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020