.

Підгора Тетяна Антонівна З досвіду роботи бібліотекаря Драбово-Пристанційної ЗОШ І-ІІІст. Драбівської районної ради 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1081
Скачать документ

Інноваційні форми бібліотечно – бібліографічної роботи і використання
електронних інформаційних ресурсів

Підготувала Підгора Тетяна Антонівна,

бібліотекар
Драбово-Пристанційної ЗОШ І-ІІІст.

Драбівського району Черкаської області

Школа для кожної людини це ті сходи, якими вона піднімається,
наближаючись до знань, а шкільний бібліотекар, уважний до дитячих
проблем, обізнаний із віковою психологією, закоханий у книги, може
вибудувати справжній місток у царство пізнання, духовності і культури.
Бібліотека – книжковий океан, а бібліотекар – стерновий
учнівського вітрильника, що прагне навколосвітніх мандрів. Споконвіку
бібліотеки були документальною пам’яттю людства, центрами духовності,
книжковим відображенням усіх явищ світового життя.

Книжка завжди була наймогутнішим засобом просвіти, тому роль
бібліотек у житті людства надзвичайно велика. Саме в шкільній бібліотеці
дитина вперше знайомиться із самостійно прочитаною книгою, вчиться
вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості книг, які її
оточують. Саме до неї поспішає і молодий, і досвідчений учитель, щоб
знайти в книгах мудрість великих педагогів. Не проходять повз шкільну
бібліотеку і батьки, які хочуть постійно вдосконалюватись. Скільки
читачів, стільки й відповідей повинна дати шкільна бібліотека, нікого не
обділивши увагою найпрекраснішого дива світу – книги.

Уся робота бібліотеки ведеться згідно з річним планом, виходячи
з основних документів про школу та нормативно – правових документів,
якими визначається діяльність бібліотеки: « Положення про мережу
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та «Положення
про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

Сучасне освітянське життя вимагає модернізації змісту діяльності
шкільних бібліотек, впровадження в шкільну бібліотечну справу інновацій.

Зміст інноваційної діяльності шкільних бібліотек полягає у :

переосмисленні бібліотечними працівниками роботи з навчальною
літературою, впровадженню інтерактивних методик її популяризації;

створенні в бібліотеці комфортних умов для самоосвітньої, науково –
дослідницької роботи учнів;

поліпшення якості бібліотечного, бібліографічного, педагогічного,
інформаційного, методичного, технічного консультування користувачів
бібліотекою;

створенні на базі шкільних бібліотек комп’ютерних, відео – медіа – зон
і надання на цій основі нових бібліотечних послуг школярам та
педагогічним працівникам, формуванні у них практичних вмінь і

навичок роботи з електронними носіями;

виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку
інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки
інформації;

сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;

навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.

Роль бібліотекаря сьогодні набуває нових рис – він не тільки
виконує свої безпосередні функції, а й здійснює постійний пошук активних
форм роботи з учнями щодо вироблення вміння орієнтуватись у зростаючому
потоці інформації. Такий підхід до організації роботи шкільної
бібліотеки потребує від бібліотекаря впровадження в практику нових
інноваційних технологій. Запровадження інноваційних форм популяризації
літератури дає можливість всебічного і нетрадиційного розкриття
книжкових багатств, дозволяє читачам виявити і поповнити свої пізнання в
різних галузях знань, розкрити творчий потенціал як бібліотекарів під
час підготовки так і учасників заходів. Істинність інновації – у її
позитивному впливі на якість обслуговування.

Вимагає модернізації зміст моніторингової діяльності
шкільних бібліотек. Він має включати вивчення читацького попиту,
читацького інтересу дітей та батьків, якості
бібліотечно-бібліографічного обслуговування, ставлення читачів до
бібліотеки і їх уявлення про перспективи розвитку бібліотеки. Матеріали
моніторингу доцільно використовувати при проведенні таких технологій як
«Портрет найкращого читача бібліотеки», «Захист читацького формуляра»,
«Культура читання школярів».

Вивчаються запити читачів за допомогою анкетування,
тестування, аналізів читання, це допомагає ефективно організовувати
роботу по задоволенню потреб читачів, знаходити оптимальні форми з
виховної роботи, інформаційної культури читачів.

Критерієм ефективності роботи є те, що учні школи вміють
працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, різними
джерелами інформації, володіють способами роботи з критичною
літературою, методикою підготовки й захисту рефератів, своїх наукових
робіт, вміють працювати з періодичними виданнями, складати списки
літератури з теми.

oooooooaeOOAEAEAEooo????

gd”|?

;Складаючи програму бібліотечно – бібліографічної освіти, намагаємось
поступово розвивати у дітей навички бібліотечно-бібліографічної
грамотності, поглибленої роботи з книгою. Під час проведення
бібліотечних уроків бібліотека тісно співпрацює з вчителями. Пропаганда
бібліотечних знань вимагає серйозної підготовки: складання чіткого
розгорнутого плану кожного заняття відповідно до структури
інтерактивного уроку, добору потрібної літератури, наочних посібників,
детальної розробки практичних завдань. З основами
бібліотечно-бібліографічної грамотності діти знайомляться не тільки на
бібліотечних уроках, але й під час масової роботи бібліотеки. Найбільш
популярними формами роботи є книжкові виставки, огляди літератури,
читацькі конференції, літературні ранки, пізнавальні ігри, конкурси,
вікторини, а також літературні вечори та свята. У бібліотеці оформлені
як постійнодіючі книжкові виставки «Твій друг – книга», «Наш великий
земляк», «Мова наша барвінкова», так і виставки до окремих свят та
ювілеїв.

Велику увагу бібліотека приділяє вихованню шанобливого
ставлення учнів до книги. Любов і повага до книг виховується у школярів
при проведенні таких масових заходів як урок-гра «Шануймо книгу», бесід,
під час проведення свят «Посвята в читачі», «Прощавай букварику», усного
журналу «Книга – твій друг», бібліотечних ігор «Бібліотечне лото» та
«Книга – бібліотека – читач».

Допомогти читачам у формуванні і розвитку їх інтересів сприятиме
використання такого прийому як презентація книги. Маючи в бібліотеці
комп’ютерну техніку, Інтернет, проектор ми поєднали інформацію про
книгу, творчість письменника з сучасними технічними можливостями для
того, щоб стимулювати читача, розвинути його допитливість.

Фактографічну інформацію ми намагаємось доповнити сучасними
комп’ютерними технологіями, ефектом анімації, музичним супроводом.
Використання нових інформаційних технологій в цьому випадку
розглядається нами як метод високого емоційно-естетичного впливу на
пробудження інтересу читача до того, чи іншого твору, інформації і один
із шляхів розвитку інтегрованої бібліотеки, яка поєднує в собі
традиційні та електронні ресурси, застосовує в роботі сучасні і
комп’ютерні технології та впроваджує інноваційну діяльність – і все
заради підтримки читання.

Використання комп’ютерних технологій сприяє і вихованню в
дітей естетичного смаку. Так завдяки їх впровадженню бібліотекар вводить
своїх читачів у багатогранний і прекрасний світ мистецтва. За допомогою
мультимедійних засобів діти отримують інформацію про образотворче
мистецтво, слухають класичну і сучасну музику, переглядають фрагменти
театральних і кіно шедеврів.

Вагомим стимулом занять на комп’ютері є комп’ютерні тести, що
дають можливість нашим учням перевірити свої знання. Крім того наша
бібліотека створила базу даних про наявність підручників у шкільній
бібліотеці, картотеку руху підручників, рекомендаційні списки літератури
« Символи Вітчизни – символи народу», «Здоров’я – найвища цінність»,
«Батьки та діти», «Наш край і народ» та ін.

Час формує нове покоління користувачів. Бібліотека як сучасний і
інформаційний центр обслуговує їх на основі комп’ютерних технологій, а
як центр виховання культури, залишається надійним засобом підготовки
юного покоління до життя в інформаційному суспільстві.

У наш час змін і модернізації до бібліотеки йде новий читач із новими
запитами, проблемами, цілями. Змінюються шкільні програми і зростає
інтелектуальний рівень школярів. У читачів з’явилася можливість
отримувати необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного
книжкового фонду, а й за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. Із
появою Інтернет – послуг сутність нашої бібліотеки та її послуг не
змінюється, але зростає якість обслуговування читачів, оскільки до
наявних друкованих ресурсів додаються електронні повнотекстові видання,
що допомагає читачам знайти себе у світі інформації.

В своїй роботі бібліотека використовує публікації фахових
періодичних видань «Шкільна бібліотека», «Шкільна бібліотека плюс»,
«Освіта», «Освіта України», але найбільшу допомогу в роботі бібліотеки
надає комп’ютер та доступ до мережі Інтернет, яку нещодавно підключили і
до комп’ютера нашої бібліотеки. Кожен шкільний бібліотекар відчуває
потребу знати про Інтернет, електронні каталоги, видання, книги,
періодичні видання більше, мати вміння і навички як застосовувати ці
знання в практичній площині. У бібліотеці нагромаджуються інформаційні
банки даних з різних тем і напрямків, в тому числі для підготовки учнями
доповідей, рефератів, повідомлень: «Повернуті із забуття», «Людина та її
здоров’я», «Символіка незалежної України» та ін..

Спектр використання інноваційних технологій найрізноманітніший,
але головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб
застосування комп’ютера носило світоглядний, загальнокультурний
характер, було спрямовано на всебічний розвиток дитини та розкриття
їхніх творчих здібностей.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020