Реферат на тему:

Педагогічні умови фізичної підготовки 6-річних дітей у процесі навчання

Дослідженнями останніх десяти років показано, що в Україні
спостерігається тривожна тенденція до зниження темпів біологічного
розвитку дітей різних вікових груп на фоні зсуву основних показників
морфофункціонального стану в сторону дисгармонійності (В. Березінь, О.
Литвинова, О. Іванно, М. Баранова, 1993; І. Смін, 1997; О. Горішна,
2001; А. Кірілаш, 2002; Б. Мицкан, 2003). Особливу занепокоєність
викликають 6- річні діти, фізичний стан яких з року в рік погіршується,
що веде до розвитку різноманітних захворювань як соматичного, так і
психічного характеру (П. Бур’ян, Р. Бевз,1993; Л. Виготський, 1997). Це
вкрай негативно відображається на функціональній готовності дітей до
навчання в загальноосвітній школі (А. Баранов, 1999).

Дослідженнями Г. Юрко (1991), М. Голубчікова (1995) показано, що у
першокласників, які не досягли належної фізичної готовності, процес
адаптації до навчання в школі відбувається ірраціональним шляхом, тобто
з високим напруженням діяльності фізіологічних систем організму, що в
кінцевому результаті призводить як до погіршення навчання, так і до
виникнення гострих і хронічних недуг.

gda ?

Куц, 1997). На сьогоднішній день фізична підготовленість дітей і
підлітків України не відповідає вимогам сучасного суспільства і
особистості (О. Боделан, 1998; Б. Шиян, 1999; С. Корнієнко, 2000; Т.
Круцевич, 2005). Так, за результатами обстежень, проведених у різних
регіонах країни, низький рівень фізичної підготовленості мають до 40 %
дітей дошкільного віку та школярів молодших класів загальноосвітніх шкіл
(В. Агарков, 1995; В. Іванов, 1999).

Раціонально використовуючи різноманітні засоби і методи фізичної
культури можна не тільки ліквідувати негативні наслідки факторів ранньої
соціалізації, але й підвищити рівень фізичної та розумової
працездатності    (Е. Вільчковський, 2000; Т. Круцевич, 2005). До таких
дієвих засобів фізичної культури відносять народні рухливі ігри (Є.
Приступа, О. Слімаковський, 1999; Б. Мицкан, Г. Презлята, 2003).
Позитивними особливостями застосування рухливих ігор є їх глибока
біологічна адекватність, універсальність, відсутність побічного
негативного впливу та можливість їх застосування як на уроці, так і
під час позаурочних форм фізичного виховання.

Ефективність навчання в школі залежить не тільки від профілю соціального
розвитку дитини (Фурман А., 2000), але й рівня її психофізичного
статусу. Це потребує застосування адекватних та дієвих засобів і методів
його удосконалення. Тому дисертаційне дослідження було спрямоване на
виявлення взаємозв’язків між психічним розвитком та готовністю 6-річних
дітей успішно здійснювати навчання в школі, що потребувало застосування
корекційного впливу засобами фізичної культури на стан соматичного
здоров’я, фізичної й розумової працездатності.

Таким чином, актуальність дипломного дослідження обумовлена проблемою
підвищення рівня фізичного розвитку 6-річних дітей, як одного з чинників
їх готовності до успішного навчання в школі. В умовах педагогічного
експерименту рівень фізичної працездатності у 6-річних першокласників ЕГ
збільшився в середньому в 1,2 рази і становив у хлопчиків і дівчаток, що
відповідає у хлопчиків вище середнього, а у дівчаток – середньому. В КГ
рівень фізичної працездатності набагато зріс, що вказує на ефективність
проведення експерименту.

Похожие записи