.

Панченко Валентина Миколаївна З досвіду роботи бібліотекаря Хмільнянського навчально-виховного комплексу ‘Дошкільний навчальний заклад – загальноосві

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
115 1427
Скачать документ

Відділ освіти Канівської райдержадміністрації

Хмільнянський навчально-виховний комплекс

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ст.»

Канівської районної ради Черкаської області

Підготувала бібліотекар

Панченко Валентина Миколаївна

,

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання
електронно – інформаційних ресурсів.

Зміни, які характеризують нову парадигму освіти, диктують зростання
вимог до інформаційного забезпечення освітніх закладів, як важливого
інструменту навчальної, наукової та пізнавальної діяльності.
Модернізація школи вимагає від шкільних бібліотек більш високого рівня
забезпечення навчально-виховного та наукового процесів повною,
оперативною та актуальною інформацією.

У глобальному інформаційному просторі світовою професійною
спільнотою проголошено і підтримано розвинутими країнами: “Бібліотека –
це серце інформаційного суспільства. Шкільна бібліотека – це серце
школи”.

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є:

якісне комплектування фонду;

використання традиційних і прогресивних бібліотечних форм і методів
пропаганди літератури;

комп’ютеризація бібліотечних процесів;

участь в корпоративній каталогізації;

навчання бібліотечно-інформаційної грамотності учнів.

Бібліотека школи заснована у 1971 році. Сьогодні бібліотека стала
сучасним науково-інформаційним центром школи.

За час свого існування, зберігаючи традиції, впроваджуючи сучасні
інформаційні технології бібліотека виконує свою основну місію –
сприяння педагогічному колективу школи у виконанні навчально-виховного
процесу та науково-дослідницькій роботі, забезпечення доступності
документів, інформації на основі якісного і оперативного
бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування
користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

Упродовж року бібліотека обслуговує близько 140 користувачів за
єдиною реєстраційною картотекою, загальна кількість відвідувань за рік
– 12 611 .

Надбанням бібліотеки є фонд, який становить 2296 шт. підручників, 458
примірників довідкових видань, 1013 книг художніх творів. Бібліотека
укомплектована літературою з педагогіки, психології. Всього за рік
передплачується близько 20 періодичних видань.

Основним джерелом комплектування бібліотечного фонду є подарунки
приватних осіб, батьківських комітетів, спонсорів, районного відділу
освіти та ТОВ Черкасикнига .

Значно поповнюється фонд бібліотеки за рахунок подарунків від вчителів,
учнів школи. Вивчення і забезпечення інформаційних потреб учнів та
вчителів школи – одне з головних завдань бібліотеки. У бібліотеці
проводиться значна бібліографічно-інформаційна робота на допомогу
навчально-виховній та науково-дослідній роботі.

Пріоритетними напрямками є:

Організація довідково-бібліографічного апарату.

Поновлення електронної бази даних аналітичних описів статей.

Довідково-бібліографічне обслуговування.

Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.

Видавнича робота.

Вимоги сучасності до науково-інформаційного забезпечення освітян
потребують кардинального переосмислення основ бібліотечної справи та
створення нової парадигми діяльності бібліотечно-інформаційних
інституцій, спрямованість на наукоємні технології: процеси формування
бібліографічної інформації, реферування наукової літератури, підготовка
оглядово-аналітичних і прогностичних матеріалів для педагогічних
працівників школи.

Відповідно до рекомендації МОН України рішенням педагогічної ради
школи прийнято проводити бібліотечно-бібліографічні заняття для учнів,
які спрямовані на формування бібліотечно-інформаційної грамотності
користувачів. Бібліотека бере на себе місію формування інформаційної
культури майбутнього громадянина України. Учні вивчають основи
інформаційної культури, знайомляться з структурою бібліотеки школи,
довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки (ДБА), з правилами
бібліографічного опису, створенними електронними ресурсами (електронним
каталогом, базами даних), правилами пошуку.

Працівники бібліотеки приймають участь у науково-практичних
конференціях, семінарах.

Традиційно напередодні нового навчального року (31 серпня) проводиться
обслуговування вчителів та учнів. Учням організовано, за графіком,
видаються на навчальний рік комплекти підручників, підготовлені
працівниками бібліотеки відповідно до навчальних планів та рекомендацій
викладачів. Проводиться видача навчально-методичної літератури
вчителям.

З метою збереження документного фонду бібліотеки систематично
проводиться робота по ліквідації читацької заборгованості.
Попередження і ліквідація заборгованості всіх категорій є постійною
турботою і проблемою бібліотечного працівника. Постійно проводяться
групові та індивідуальні бесіди, нагадування про правила користування
книгою. Двічі на рік переглядають всі читацькі формуляри, і складають
списки читачів, у яких є література, не повернена в строк.

У бібліотеці важелі впливу – совість та добра воля користувача.

Використовуючи традиційні і прогресивні бібліотечні форми, бібліотека
школи проводить культурно-просвітницькі заходи. Виховна робота
організовується згідно з “Концепцією виховання дітей та молоді в
національній системі освіти”, планом виховної роботи школи. Протягом
року бібліотекою проводиться масові заходи, серед яких –
бібліографічні огляди (тематичні, інформаційні), бесіди, літературні
вечори, конференції, презентації книг, тематичні та інформаційні
виставки і перегляди літератури. Бібліотека приймає активну участь в
усіх загальношкільних заходах.

Велику увагу працівники бібліотеки приділяють автоматизації
бібліотечних процесів, що є дуже важливим для інформаційної підтримки
навчальної та наукової діяльності школи.

Зберігаючи традиції бібліотека навчального закладу впроваджує нові
інформаційні технології, які вимагають перегляду і вдосконалення
традиційних бібліотечних форм.

Серед першочергових завдань бібліотеки навчального комплексу:

створення електронної бібліотеки (ЕБ), заснованої на власних ресурсах і
на доступі до якісної світової наукової інформації (ресурсів
віддалених).

Трансформація книгозбірні з пасивних автономних сховищ документованих
знань на паперових носіях в активних їх розповсюджувачів засобами
електронних комунікацій та навігаторів у безмежному світі інформації.

Створення власних електронних ресурсів (ЕР) – електронних каталогів,
електронних фондів, повнотекстових ресурсів власної генерації.

ae

?Т?Т?Т?Т?~‚V

X

gd?H…

„¤THiR

T

V

X

`

b

* бібліотека впроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології,
зберігаючи традиції, прагне трансформуватися в інтегрований
інформаційний, науково-освітній, дослідницький, культурологічний,
видавницький центр з завданням широкого спектру інформаційних послуг та
функціями досвідченого навігатора з інформаційних потоків.

На базі кабінету інформатики систематично для бібліотекаря
проводяться заняття по вдосконаленню знань для роботи з комп’ютерними
програмами. Тренер у справі комп`ютеризації є завідувач кабінетом
інформатики Островий Сергій Григорович, який вивчає придбане програмне
забезпечення, розробляє інструкції, навчає бібліотекаря працювати з
програмою. У 2009-2011рр. прийнято рішення про створення електронної
бібліотеки.

Пройдені перші кроки в автоматизації бібліотечних процесів,
пережито складний психологічний бар`єр. Всі, без винятку, зрозуміли
необхідність переходу на нові автоматизовані форми роботи.

Бібліотека активно працює над створенням власних електронних ресурсів
(електронний каталог, фонд повнотекстових електронних документів,
видання на компакт-дисках). Велика робота приділяється створенню
повнотекстової колекції конспектів вчителів школи.

Поступово бібліотека трансформується в прогресивну структуру
освітнього закладу, справжній інформаційний центр школи з
впровадженням та використанням комп`ютерних технологій, перетворюється
на гібридну бібліотеку, де поряд з традиційною створюється електронна
бібліотека.

У перспективі – вирішення таких питань як: штрих-кодування фонду,
введення електронного формуляра, створення Інтернет-залу, активне
використання як власних електронних ресурсів, так і відділених.

З метою забезпечення навчального процесу та науково-дослідної
роботи бібліотекою розроблено заходи щодо вдосконалення роботи
бібліотеки, створення електронної бібліотеки (ЕБ) та використання
традиційних та інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій у
науковому і навчально-виховному процесах школи.

У сучасній бібліотеці потрібно автоматизувати всі бібліотечні
процеси. Читачі здійснюють пошук необхідної інформації через електронні
каталоги, а бібліотекар використовує штрихове кодування й відповідне
обладнання для видачі книг. Електронні каталоги мають бути не тільки на
книги, а й на журнальні та газетні статті. Бібліотека повинна мати
доступ до каталогів бібліотек мережі і можливість дистанційного
замовлення книг. Це стосується й окремих електронних баз даних.

Пройде певний час і проекти типу “Усі знання світу” перестануть
бути утопією.

Зрушення у сфері цифрових бібліотек значні, й українським
бібліотекарям слід уже нині задумуватися про своє подальше існування.
Сьогодні мова йде про те, як досягти угоди про єдиний формат файлів для
електронних книг і цифрового контенту і як долучити читачів до
електронних книг. Для вирішення останньої проблеми є один шлях — зробити
електронну книгу схожою на паперову. Деякі компанії досягли певних
успіхів, наприклад “Sony” і “jRex” створили електронний “папір”, що дає
можливість читати при звичайному денному світлі.

Висновок.

У цій невеликій статті була спроба викласти проблеми бібліотек і
напрями їхнього вирішення в умовах карколомного розвитку інформаційних
технологій, широкого представлення інформації в цифровому вигляді і
навіть створення цифрових бібліотек. В умовах ринкової економіки, появи
приватних університетів з потужними видавництвами й розвиненою
технологією створення електронних книг, з’явилися нові, небачені
можливості інтеграції бібліотек, уведення до широкого наукового і
культурного обігу їхніх унікальних фондів і колекцій. Інформація нині є
важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і
ступінь розвитку та її доступність підносить рівень і якість освіти.
Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм
роботи. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах
людської діяльності і бібліотечна – не виняток.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу
будь-якого навчального закладу. Цю роль традиційно виконує бібліотека.
Наскільки її інформаційний простір відповідає запитам користувачів,
настільки успішною стає навчальна та науково-дослідницька робота
закладу. Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліотеки
залежить створення необхідних для книгозбірні набору інструментів,
використання яких дозволить забезпечити кожному учневі та вчителеві
оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного фонду, а
бібліотекарям реалізувати нові форми роботи з користувачами. Надійність
процесу обслуговування в бібліотеці визначається не кількістю послуг, що
надаються, а тим, наскільки повно і якісно вони задовольняють
інформаційні потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно
мати соціально корисний за змістом і формою перелік
бібліотечно-бібліографічних послуг.

Підвищення соціальної і інформаційної ролі бібліотек у сучасній освітній
діяльності диктує необхідність формування нових методів організації
інформаційного простору бібліотеки школи, який реалізується на базі
комп’ютерних технологій.

Нова концепція побудови сучасної бібліотечної системи базується не лише
на автоматизації окремої бібліотеки. Її головна мета — створення єдиного
всеукраїнського інформаційного простору та інтеграція у світовий
бібліотечний інформаційний простір. Для досягнення цієї мети необхідно
вирішити такі завдання:

• створення бібліотечно-бібліографічної інформації та публікаційних
текстів в електронному вигляді;

• забезпечення доступу через Інтернет до бібліографічної інформації і
повнотекстових баз даних (БД);

• забезпечення електронних засобів пошуку і обслуговування запитів на
інформаційні ресурси бібліотеки.

Із розвитком комп’ютерних і телекомунікаційних технологій
інформаційний простір бібліотеки буде розширюватися до міжбібліотечного,
міжрегіонального, а з часом його межі стануть ще ширшими.

Література.

Ванеев А.Н. О консерватизме и традициях в библиотечном деле//
Библиотековедение. – 1997. – № 5-6. – С.28-34.

Вершинина Л.П., Ландер Т.С. Совершенствование деятельности вузовской
библиотеки на основе процессного похода// Науч. и техн. библиотеки. –
2007. – №4. – С. 56-64.

Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра // Бібліотечний вісник. – 2006. –
№ 5. – С.3-7.

Електронні ресурси для науки, освіти, виховання: Матеріали міжвуз.
наук.-практич. конф. – Донецьк, 2006.- 207с.

Петрова Л.Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін: Монографія.
– К. 2003. – 302 с.

Сатановська Л. Формування творчої особистості педагога у процесі
професійної підготовки у вищому навчальному закладі// Вісник Книжкової
палати. – 2006. – № 1. – С. 23-25.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020