.

Організація уроку іноземної мови в початковій школі за педагогічною системою Марії Монтессорі (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
150 1707
Скачать документ

Організація уроку іноземної мови в початковій школі за педагогічною
системою Марії Монтессорі

Головною метою української освіти є створення умов для особистісного
розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України,
формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, створення й
розвиток цінностей громадянського суспільства, сприяння консолідації
української нації, інтеграції України у європейський і світовий простір
як конкурентноспроможної і процвітаючої держави.

Вагомий внесок у розвиток освіти, а також психолого-педагогічної думки в
Україні зробила Марія Монтессорі. Праці італійського педагога не тільки
історичний факт, а й цілком сучасний із сьогоднішніх позицій погляд на
загальну проблему школи й освіти, визначення її цілей, завдань, основних
принципів побудови змісту, форм і методів організації виховання і
навчання.

Поштовхом до написання наукової роботи були спостереження за системою
викладання в Канадській школі Марії Монтессорі. Під час участі в
волонтерській обмінній програмі “Канада-Світ-Молодь” я мала можливість
відвідати уроки в Монтессорі школі, і ознайомитись з системою робити
учнів у нетиповому для України навчальному осередку. Активна діяльність
та зацікавленість дітей у поданому матеріалі наштовхнула мене на ідею
застосування даної методики в Україні під час викладання іноземної мови.
Варто зазначити, що Марія Монтессорі розробила схему роботи школи, а не
схему подачі матеріалу на конкретному уроці. Саме тому робота була
зроблена від загального до конкретного. Головне питання постало як саме
не змінюючи схему роботи усього учбового закладу та дотримуючись вимог
щодо знань учнів, а також враховуючі національні особливості дітей
розробити план уроку іноземної мови за методикою Марії Монтессорі в
українській школі.

Проаналізувавши ті дослідження, які вже проведені і які постійно
поповнюють список досліджень спадщини Монтессорі, ми визначили, що
цілеспрямованого вивчення і аналізу потребують психологічні засади
організації суспільного виховання дітей початкової школи, врахування
типових та індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку,
використання дидактичного матеріалу та свободи вибору на уроках
іноземної мови як основних методів виховання дітей, а також педагогічні
засади, зокрема, вимоги до підготовки педагога, сутність, мета і зміст
застосування принципів Монтессорі при вивченні іноземної мови саме в
Україні тощо.

Отже, актуальність теми дослідження обумовлюється важливістю
застосування нових підходів до навчання іноземної мови для розвитку
глобального мислення у школярів, імплікація досвіду інших країн, зокрема
Канади, використання індивідуалізації в навчанні, що сприятиме
гармонійному розвитку суспільства та особистості у ньому, а також
покращить ефективність практичного застосування набутих знань в школі.

У ході дослідження використовувались аналітичний метод та метод
систематизації. Для вивчення та опрацювання наукової літератури був
використаний загальнонауковий метод аналізу та синтезу, що
характеризується об’єктивним та адекватним відображенням дійсності.

Новизна даної наукової роботи полягає в розробці адаптованої схеми уроку
з іноземної мови із залученням принципів навчання Монтессорі-педагогіки
в українській початковій школі.

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування результатів
дослідження під час викладання іноземної мови не лише в
Монтессорі-школі, але й закладах будь-якого рівня акредитації.

Для того щоб розробити адаптований план уроку в українській початковій
школі були проаналізовані відмінності викладання в Монтессорі школі, а
також особливі вимоги за даною методикою. Отже ми розглянули відмінність
тривалості уроку, поведінки учня під час занять та особливість критеріїв
подачі матеріалу.

Від традиційного шкільного уроку, який триває 45 хв., урок у класі
Канадській Монтессорі школи №257, м. Реджайна, відрізняється тим, що він
більше нагадує півторагодинну студентську пару. Проте під час цього
довгого заняття дитина не зобов’язана сидіти нерухомо, склавши руки на
парті. Для виконання завдань можна вільно рухатися класом, брати й
користуватися необхідним їй матеріалом. А може взяти килимок і
переміститися з ним у куточок. Коли ж зголодніє, має право витягнути з
ранця запакований їй бутерброд і в сусідній кімнаті з’їсти його,
запиваючи чаєм чи какао, які готує соціальний педагог [25].

Першою і головною властивістю уроку за педагогічною системою Марії
Монтессорі повинна бути стислість. Друга характерна особливість уроків в
школі М.Монтессорі – це простота, в уроці не повинне бути нічого, окрім
абсолютної істини. Третя якість уроку – це об’єктивність, на уроці особа
вчителя повинна відступати на другий план, даючи місце тільки предмету,
до якого потрібно привернути увагу дитини. Основним керівництвом для
ведення такого уроку повинен служити метод спостереження, що включає і
свободу дитини. Керівник повинен дотримувати двох умов, по-перше, не
можна сильно тиснути на дитину, повторюючи урок, і, по-друге, не можна
давати відчути дитині, що вона помилилася або не зрозуміла, тому що цим
порушиться її природний стан, який необхідний вчителю для психологічних
спостережень [23, 56].

Приймаючи до уваги вікові особливості учнів 6-12 років, їхні можливості
і потреби, національні особливості саме українських дітей та досвід
спостережень в канадській школі ми виділили наступні завдання навчання:

– сприяти розвитку системного мислення, пояснювати зв’язок між рідною та
іноземною мовами, давати порівняльні схеми, виділяти деталі як частини
одного цілого;

– через іноземну мову подати знання про світову культуру, визначити
власне місце, пояснити національні особливості, а також усвідомлення
себе як українця, представника країни на міжнародній арені;

– сприяти розвитку екологічної культури, почуття причетності до всього
живого на Землі і усвідомлення унікальності та неповторності життя;

– показати по можливості місце Землі та людини в Космосі. Виховувати
повагу до природи, людей, досягнень цивілізації;

– сприяти розвитку спроможності самостійно здобувати знання, самостійно
вчитися, робити вибір та відповідати за результати власної діяльності.

Серед основних методів навчання можна виділити наступні:

1) від загального до конкретного, від цілого до деталей;

2) класифікація;

3) пробудження уяви дитини;

4) допомога в вивченні вибраної теми на основі самостійної діяльності з
дидактичним матеріалом;

AE

E

E

Sфронтальне вивчення, робота в групах, особливо при вивченні іноземної
мови.

Велике значення надається також повторенню вже вивченого матеріалу.
Часто повторюючи, викладач додає певні деталі, розширюючи бачення дитини
про використання матеріалу та покращуючи його засвоєння. Такі уроки за
Монтессорі педагогікою мають назву «уроки-номенклатури», на яких
закріплюються навики роботи та вводяться нові поняття. Такий урок в свою
чергу складається також з трьох ступенів:

1. асоціація сенсорного сприйняття з назвою (обговорення з педагогом
зв’язку між предметом, його якостями та його назвою);

2. розпізнання предмета і якості, які відповідають його назві;

3. запам’ятовування слова на основі узагальнених ідей про вивчене
поняття, класифікація набутих знань[1, 129].

Як результат дослідження застосування елементів методики Марії
Монтессорі в українській школі був розроблений урок іноземної мови для
дітей 3-4 класів. Урок був проведений під час викладацької практики у
Київської спеціалізованої школі №60. Під час підготовки до уроку були
використані вище зазначені головні принципи та ідеї виховання дітей за
Марією Монтессорі, результати спостереження в іноземній країні, а також
знання вікових особливостей учнів.

Оскільки навчання Монтессорі базується на індивідуальному підході до
учнів, в розробці плану уроку було включені результати попереднього
спостереження за класом і поради викладача іноземної мови Герасимюк
Жанни Володимирівни.

Урок був присвячений вивченню назві пір року та місяців (Four Seasons of
the Year). Оскільки в основу навчання лягає самобудівництво, велика
увага приділялась вже набутому досвіду учнів про пори року. Метою
навчання було не тільки подання лексичного матеріалу, а й виховання
«космічного мислення».

Урок був поділений на три головні частини:

1. Під час першої діти збирались в колі, і на базі вивченого лексичного
матеріалу ділились враженнями про власний настрій, бажання щось вивчити,
власні турботи. Цей метод навчання був запозичений з досвіду обмінної
програми Канада Світ Молодь (Canada World Youth) і має назву Circle
Check («Обговорення в колі»). Дітей заохочують висловлювати думки саме
англійською мовою, простими реченнями.

На початковому етапі для створення іншомовного середовища можна
використати елемент гри – на приклад одна з рольових ігор, може бути
запропонована таким чином: уявімо що кожен з нас – представник якоїсь
країни. Ми всі розмовляємо різними мовами, єдиний шлях щоб поділитись
своїми думками – говорити англійською. Вам дуже цікаво познайомитись
один з одним і ви хочете розповісти що ви любите або не любите, як
представник певної країни.

Застосування цієї гри розвиває глобальне мислення учнів, самоаналіз та
ідентифікацію себе, як представника своєї країни. Вона також демонструє
учням важливість вивчення іноземної мови.

Відчуваючи настрій учнів, їхні бажання, на даному етапі можна просто
стимулювати обговорення в колі, запропонувати дати відповідь на просте і
завжди актуальне питання «Як справи?» (How are you?) або «Як твій
настрій сьогодні?» (What is your mood today?).

Для дискусій в колі виділяється 10-15 хвилин. Викладач не лідує, а
спостерігає за учнями, допомагає лише тоді коли потрібно.

2. Друга частина уроку – дослідницька, самостійна робота з дидактичним
матеріалом. Дитина має право вибирати те, чим вона хоче займатись, однак
не забувати що вона не одна в класі і має зачекати, якщо матеріал
зайнятий кимось іншим. Серед запропонованих видів діяльності були –
двомовні картки з назвами місяців і їх перекладом на іншій стороні; гра,
в якій потрібно було визначити який місяць належить до якої пори року;
олівці для розмалювання місяців за відповідними порами року; аудіо
посібник з навушниками, де діти могли послухати пісню про місяці і т. д.

З досвіду проведення уроку діти часто працювали по двох, запитуючи один
одного. Дидактичний матеріал був різнокольоровим і цікавим для дітей,
тому вони були сконцентровані на дослідженні і не виникло проблем з
поведінкою учнів.

Варто зазначити, що на цьому етапі викладач уважно спостерігає за
дітьми, підходить на допомогу, лише коли вона потрібна, індивідуально
працює з кожним. На цю частину уроку виділяється 15-20 хвилин.

3. Під час третьої частини уроку діти знову збираються в колі і по
одному діляться тим, що вони взнали сьогодні нового, аналізують власні
досягнення. Під час проведення цього етапу в Київській школі,
відчувалась недостатня кількість часу для втілення Монтессорі ідей.

На узагальнення виводиться 10-15 хвилин.

Дітям для заохочення ми подарували зошити-спостереження, в яких було
зроблено дві колонки : What I know… / What I want to know…

Серед рекомендацій для вдосконалення проведення уроку за системою Марії
Монтессорі на базі досвіду проведення занять за вище зазначеним планом
можна виділити наступне:

– Доцільним було б використання досвіду Канадської Монтессорі школи і
проводити уроки-пари (90хв.), де діти можуть вільно вибирати скільки
часу їм потрібно для засвоєння матеріалу, і викладач не змушений
переривати дослідницьку роботу учнів. Потрібно знаходити час для
проведення різноманітних ігор в групі, що майже не можливо з класичним
лімітом в 45 хвилин.

– Для проведення уроку необхідна велика кімната з легкими партами,
стільцями, які при бажанні можна легко пересувати. Діти мають не
заважаючи один одному рухатись по класу.

– Звичайно бажаним є замовлення дидактичного Монтессорі-матеріалу для
створення відповідної навчальної бази. На приклад потрібний дидактичний
матеріал виготовляється всесвітньо відомою голландською фірми
«Нієнхауз».

На основі досвіду проведення уроку англійської мови в 3 класі Київської
спеціалізованої школи №60 можна зробити висновок, що навчання за
методикою Марії Монтессорі активізує пізнавальну діяльність учнів,
розвиває навички самонавчання та стимулює дітей до аналізу власного
прогресу. Застосування головних вимог до навчання (стислість, простота і
об’єктивність) покращує ефективність сприйняття матеріалу.

Отже, використання особистісно-орієнтованої педагогіки Марії Монтессорі
загалом, і на уроках іноземної мови, зокрема, виховують свідомих
громадян з глобальним мисленням, які вміють робити свій вибір і знають
як практично застосувати свої знання. Індивідуалізація в викладанні
покращує ефективність навчання і є невід’ємною частиною розвитку освіти
дітей молодшого шкільного віку в незалежній державі.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020