.

Операційні системі в школі (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3311
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра прикладної математики

КУРСОВА РОБОТА

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Методика вивчення теми

“Операційні системи” в ШКОЛІ

Зміст

TOC \h \z \t “Заголовок 1;2;Заголовок 2;1” HYPERLINK \l
“_Toc503086772” Вступ PAGEREF _Toc503086772 \h 3

Розділ 1. Вимоги до вивчення теми “Операційна система MS-DOS”

HYPERLINK \l “_Toc503086773” 1.1. Поурочне планування PAGEREF
_Toc503086773 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc503086774” 1.1.1. Теоретичні заняття PAGEREF
_Toc503086774 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc503086775” 1.1.2. Практичні заняття PAGEREF
_Toc503086775 \h 4

Розділ 2. Методичні рекомендації до вивчення теми “Операційна система
MS-DOS”

HYPERLINK \l “_Toc503086776” 2.1. Методичні зауваження і дидактичні
матеріали до теоретичних занять PAGEREF _Toc503086776 \h 2

2.1.1. HYPERLINK \l “_Toc503086777” Дерево каталогів PAGEREF
_Toc503086777 \h 3

2.1.2. HYPERLINK \l “_Toc503086778” Шлях до файла PAGEREF
_Toc503086778 \h 4

2.1.3. HYPERLINK \l “_Toc503086779” Склад операційної системи MS-DOS
PAGEREF _Toc503086779 \h 6

2.1.4. HYPERLINK \l “_Toc503086780” Завантаження операційної системи
MS-DOS PAGEREF _Toc503086780 \h 6

2.1.5. HYPERLINK \l “_Toc503086781” Склад операційної системи MS-DOS
PAGEREF _Toc503086781 \h 7

HYPERLINK \l “_Toc503086782” 2.2. Питання для тестування PAGEREF
_Toc503086782 \h 8

HYPERLINK \l “_Toc503086783” 2.3. Методичні зауваження і дидактичні
матеріали до практичних занять PAGEREF _Toc503086783 \h 12

HYPERLINK \l “_Toc503086784” 2.3.1. Виявлення дерева каталогів.
PAGEREF _Toc503086784 \h 12

HYPERLINK \l “_Toc503086785” 2.3.2. Створення дерева каталогів
PAGEREF _Toc503086785 \h 13

HYPERLINK \l “_Toc503086786” 2.4. Питання до тестування PAGEREF
_Toc503086786 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc503086787” Висновок PAGEREF _Toc503086787 \h 20

HYPERLINK \l “_Toc503086788” Література PAGEREF _Toc503086788 \h
21

HYPERLINK \l “_Toc503086789” Додаток. План-конспект уроку з
інформатики PAGEREF _Toc503086789 \h 22

Вступ

Тема «Операційна система MS-DOS» є однією з найважливіших тем при
вивченні інформатики в школі. У той же час вона є однією з тем, які
важко сприймаються учнями, тим більше тими, котрі мають комп’ютер вдома
і працюють в оболонці Norton Commander, що, як відомо, спрощує багато
операцій з файлами і каталогами. Однак розуміння процесів, що
відбуваються на більш низькому рівні, дозволяє учням повніше засвоїти
такі поняття, як «файл», «каталог», «дія з файлами і каталогами», тим
більше що деякі поняття низького рівня, наприклад, таке, як «повне ім’я
файлу», можуть знадобитися навіть користувачу Windows.

Курсова робота включає поурочне планування по даній темі, дидактичні
матеріали і методичні зауваження по змісту уроків, а також теоретичний
зміст навчального матеріалу та план конспект уроку по темі:
“Форматування дискет. Створення системної завантажувальної дискети”.

Оскільки в половини шкіл не має достатньо потужної техніки для вивчення
операційних систем такого рівня Windows’ 95, 98, а в основному у всіх
школах без виключення йде вивчення операційної системи MS-DOS, то я
присвятив написання цієї курсової роботи методиці викладання операційної
системи MS-DOS.

Розділ 1. Вимоги до вивчення теми “Операційна система MS-DOS”

1.1. Поурочне планування

Уроки теми «Операційна система MS-DOS» розділені на дві частини
(розділи):

теоретичну (уроки у формі лекцій) і практичну (уроки, на яких учні
працюють на комп’ютерах, що включають фронтальні і самостійні практичні
роботи). Теоретичні заняття присвячені знайомству учнів з операційною
системою, а на практичних заняттях вони вчаться працювати з основними
командами MS-DOS. По закінченні вивчення матеріалу кожного з розділів
проводиться залікове заняття.

1.1.1. Теоретичні заняття

Урок 1. Поняття про операційну систему.

Урок 2. Файлова система персональних комп’ютерів.

Урок 3. Файлова система персональних комп’ютерів.

Урок 4. Склад операційної системи MS-DOS. Завантаження операційної
системи MS-DOS.

Урок 5. Операції з файлами. Командний режим роботи MS-DOS.

Урок 6. Залікове заняття [7, ст. 12].

1.1.2. Практичні заняття

Урок 1. Найпростіші команди MS-DOS. Команди роботи з файлами і
директоріями.

Урок 2. Команди роботи з файлами і директоріями.

Урок 3. Команди роботи з файлами і директоріями.

Урок 4. Копіювання файлів. Створення текстових файлів.

Урок 5. Команди роботи з файлами і директоріями. Зовнішні і внутрішні
команди MS-DOS.

Урок 6. Форматування дискет. Створення системної завантажувальної
дискети.

Урок 7. Залікове заняття [7, ст. 13].

Розділ 2. Методичні рекомендації до вивчення теми “Операційна система
MS-DOS”

2.1. Методичні зауваження і дидактичні матеріали до теоретичних занять

Теоретичні заняття проводяться в формі лекцій.

Урок 1

Тема уроку: Поняття про операційну систему

На першому уроці вводиться деяка умовна класифікація програмних засобів
персонального комп’ютера (мал. 1), характеризується кожний із елементів
запропонованої класифікації, означається, яке місце в цій класифікації
займають операційні системи. Щоб у школярів з’явилося загальне враження
про різноманітність операційних систем, можна привести приклади
конкретних операційних систем (OS/2, Unix, PT$-DOS, DR-DOS, Novell-DOS,
Windows 95, 98, 2000, NT4.0).

Мал. 1.

Урок 2.

Тема уроку: Файлова система сучасних комп’ютерів.

Вводяться поняття файла, необхідно розглянути ті основні характеристики,
які притаманні всім файлам (мал. 2), і особливо зупинитися на розширенні
імені файлу, його призначенні, бажано провести список найбільш вживаних
розширень.

Урок 3.

Тема уроку: Файлова система персональних комп’ютерів.

Розглядаючи систематизацію файлів в каталогах (директоріях), можна
використовувати спеціальні схеми дерева каталогів (мал. 3,4), оформлені
або у вигляді плакатів, або у вигляді роздаткового матеріалу.

Мал. 2.

2.1.1. Дерево каталогів

Диски: A: B: C: D:

файли

GAMES DOS WINDOWS WORK

файли файли файли файли

файли файли файли

Наприклад, при розгляді поняття повного імені файлу зручно користуватися
схемою, зображеною на мал. 4. Разом з учнями потрібно написати повні
імена декількох файлів, а потім запропонувати учням самостійно на
окремих листках написати повні імена інших файлів схеми. Так на
теоретичному рівні можна провести закріплення введеного поняття.

2.1.2. Шлях до файла

Повне ім’я файлу

GAMES

Scandisk.exe

defrag.exe

E

wolf.exe pre2.exe mylib1.dll a1.pic pismo.txt

mylib1.dll a2.pic

fox.pcx

home.bmp

Урок 4.

Тема уроку: Склад операційної системи MS-DOS. Завантаження операційної
системи MS-DOS.

При розгляді питання, пов’язаного з завантаженням операційної системи
MS-DOS, можливо використати дві схеми, оформлені у вигляді плакатів
(мал. 5, 6).

На першій з цих схем описаний склад операційної системи. Від вчителя тут
знадобиться детальна характеристика кожного з приведених модулів.

Друга схема описує процес завантаження операційної системи MS-DOS.
Вчителю тут також потрібно прокоментувати кожен з етапів завантаження,
необхідно особливо зупинитися на файлах конфігурації config.sys i
autoexec.bat.

2.1.3. Склад операційної системи MS-DOS

Мал. 5

2.1.4. Завантаження операційної системи MS-DOS

Мал. 6

Урок 5.

Тема уроку: Операції з файлами. Командний режим роботи MS-DOS.

В кінці блоку теоретичних занять необхідно розглянути основні операції з
файлами (створення, вилучення, відновлення, копіювання, переміщення,
перейменування, завантаження, редагування і т.д.), а також розказати про
користувача в операційній системі, командному управлінні комп’ютером,
звернути увагу на складові частини MS-DOS.

2.1.5. Склад операційної системи MS-DOS

Мал. 7

Урок 6.

Тема уроку: Залікове заняття.

На останньому уроці теоретичної частини проводиться залік по розглянутій
теорії і формі письмової роботи (учням задається декілька питань для
письмової відповіді), або тестування.

2.2. Питання для тестування

В наведеному тесті в кожному питанні перший варіант відповіді є вірним,
вчителю потрібно переставити варіанти відповідей в будь-якому порядку.

Програми, які застосовують для вирішення одної або декількох задач в
різних областях науки, техніки та житті, називають

а) прикладними програмами;

б) системними програмами;

в) утилітами.

Програми, які мають допоміжні значення, які розширюють можливості
операційної системи називають

а) утилітами;

б) прикладними програмами;

в) системними програмами;

Місце на носії інформації, яке має ім’я, призначене для збереження
інформації, називається

а) файлом;

б) каталогом;

в) диском.

Для визначення типу файлу необхідно знати

а) розширення імені файлів;

б) розмір файла;

в) основне ім’я.

5. Розширення txt, doc мають

а) текстові файли, файли документів;

б) файли закодованих зображень;

в) виконувані файли.

Розширення exe, com мають

а) виконувані файли;

б) файли закодованих зображень;

в) файли документів.

7. Файл cat.pic знаходиться на диску с: у каталозі work у підкаталозі
picture; його повне ім’я

а) c:\work\picture\cat.pic

б) \work\picture

в) c:\picture\cat.pic

8. Програми, що забезпечують можливість роботи інших програм, зв’язують
усі пристрої комп’ютера в єдину систему, називаються

а) системними програмами:

б) прикладними програмами;

в) утілітами.

9. Комплекс взаємозалежних програм, призначених для того, щоб
забезпечити користувачам і програмам зручний спосіб спілкування з
пристроями комп’ютера, називається

а) операційною системою;

б) прикладною програмою;

в) утилітою.

10. Для зручності роботи з файлами і систематизації файлів їх групують

а) у директорії;

б) у файли;

в) на дискетах.

11. Щоб із двох файлів з однаковими іменами вибрати той, у якому
зберігається більш нова інформація, потрібно знати

а) дату і час створення цих файлів;

б) розширення цих файлів;

в) розміри цих файлів.

12. Розширення piс, pcx, bmp мають

а) файли закодованих зображень;

б) текстові файли;

в) виконувані файли.

13. Розширення pas, bas, с, asm мають

а) файли текстів програм на мовах програмування;

б) файли закодованих зображень;

в) файли документів.

14. Файл test.txt знаходиться на диску d: у каталозі school у
підкаталозі test; його повне ім’я

a) d:\school\test\test.txt

б) d:\school\test

в) d:/school/test/test.txt

15. Основним критерієм, за яким файли групують у каталоги, є

а) відношення групи файлів створених одним програмним засобом;

б) однакові розширення файлів:

в) близькі дати і час створення файлів.

16. Модулем, що не входить у склад MS-DOS, є

а) BIOS;

б) io.sys;

в) msdos.sys.

17. Файлом, що розширює базову систему введення-виведення (BIOS), що
входить у склад MS-DOS, є

а) io.sys;

б) msdos.sys;

в) command.com.

18. У процесі завантаження операційної системи в оперативну пам’ять
спочатку завантажується файл

а) config.sys:

б) command.com;

в) autoexec.bat.

19. Першим етапом завантаження операційної системи відразу після
включення комп’ютера є

а) тестування комп’ютера;

б) пошук програмою початкового завантажувача MS-DOS на дисках;

в) зчитування io.sys.

20. Файл, що відповідає за конфігурацію комп’ютера в процесі
завантаження MS-DOS, називається

а) config.sys;

б) autoexec.bat;

в) command.com.

2l. Файл, який налагоджує комп’ютер на користувача в процесі
завантаження операційної системи, називається

а) autoexec.bat;

б) config.sys:

в) command.com.

22. Для виконуваних файлів найбільш характерна операція

а) завантаження в ОЗУ;

6) редагування;

в) перейменування.

23. Для текстових файлів найбільш характерна операція

а) редагування;

б) завантаження в ОЗУ;

в) копіювання.

24. Команда MS-DOS у загальному випадку складається з

а) трьох частин;

б) двох частин;

в) чотирьох частин.

2.3. Методичні зауваження і дидактичні матеріали до практичних занять

На практичних заняттях по цій темі можна виділити дві форми роботи
учнів:

фронтальну (учні працюють на комп’ютерах під безпосереднім наглядом
учителя, розглядають запроповані вчителем приклади, виконують їх на
комп’ютері) і самостійну (учні самостійно в обраному ними темпі
виконують запропоноване вчителем завдання на закріплення визначеного
навчального матеріалу; у цьому випадку учням, що виконують завдання
швидше інших, можна або давати більш складні завдання, або пропонувати
їм консультувати однокласників).

Уроки 1-3

Тема уроків: Найпростіші команди MS-DOS. Команди роботи з файлами і
директоріями.

Практичні заняття починаються з розгляду найпростіших команд MS-DOS:
сls, ver, time, date. Далі вводяться чотири основні команди роботи з
файлами і директоріями; команда зміни поточного диска, dir, md, cd.

Команда перегляду вмісту каталога dir розглядається з параметрами і
ключами (/р, /w). Підкреслюється, у якому випадку застосувати команду з
параметром, у якому без нього. Також при розгляді цієї команди вводиться
поняття шаблону файла.

Для закріплення цього матеріалу учнем можна запропонувати наступні два
види самостійної роботи.

2.3.1. Виявлення дерева каталогів.

На диску С: міститься каталог SCHOOL. Потрібно виявити дерево каталогів
цього каталога за допомогою вивчених команд і накреслити його.

Учитель повинний заздалегідь на кожнім комп’ютері створити необхідне
дерево (наприклад, відповідно до схеми, зображеної на мал. 8). Можна
продумати завдання різних рівнів.

Мал. 8

2.3.2. Створення дерева каталогів

Потрібно створити за наведеною схемою (мал. 9) і показати його вчителю.

“Створення дерева каталогів”

Мал. 9

Цей вид самостійної роботи також може бути різнорівневим. Перевірка
завдання здійснюється або за допомогою команди tree, або в Norton
Commanderі.

Якщо учням важко самостійно виконувати розглянуті завдання відразу після
вивчення команд, то необхідно до проведення самостійних робіт провести
аналогічні фронтальні практичні роботи.

Урок 4

Тема уроку: Копіювання файлів. Створення текстових файлів.

Наступною основною командою, що розглядається на практичних заняттях, є
команда копіювання copy. Тут необхідно приділити увагу не тільки її
основному призначенню, але і створенню за допомогою цієї команди
текстових файлів.

Урок 5

Тема уроку: Команди роботи з файлами і директоріями. Зовнішні і
внутрішні команди MS-DOS.

Вводяться команди type, ren, del.

Перед вивченням того, як треба форматувати дискети, необхідно дати учня
поняття про внутрішні і зовнішні команди MS-DOS, завантажити зовнішній
редактор MS-DOS Editor, розглянути черговість завантаження файлів з
розширеннями com, exe, bat, що мають однакові основні імена.

Урок 6

Тема уроку: форматування дискет. Створення системної завантажуваль-ної
дискети.

b

?†

AeAEEEII?OO

B

D

F

z

|

~

?

dh

M0M„M1/4MTHMN:N„NAeNiNc***c***c***c***EEEE

&

dh^„`„A

czc?cEcaecRdtd”d1/4dHeUeeNioooooooooooaaooaaooaIA

¤ `„A

q\qiq&r*r,r.r0r2r4r6r8r:r[email protected]

алгоритму (при цьому учні записують алгоритм у зошиті):

1. Вставити дискету в дисковод.

2. Ввести команду format а:. У відповідь на запит про вставлену дискету
натиснути клавішу Enter.

3. Стежити за форматуванням; у відповідь на запит про введення мітки
диска натиснути клавішу Enter. У відповідь на питання про форматування
наступної дискети послідовно натиснути клавіші N і Enter.

4. Для перезапису системних файлів на диск ввести команду sys а:.
(Команда sys є зовнішньою командою MS-DOS. Вона дозволяє переписувати
системні файли з твердого диска на дискету і навпаки.)

5. Переконатися, що необхідні системні файли переписані, ввівши команду
dir a:.

6. Перезавантажити комп’ютер; у відповідь на запит про дату і час
натиснути клавішу Enter. Запит дати і часу з’являється в тому випадку,
якщо на завантажувальному диску відсутній файл autoexec.bat.

7. Створити на диску а: файл autoexec.bat, увівши команди:

copy con a:\autoexec.bat

echo off сls

echo Завантаження із системної дискети

ver

і послідовно натиснувши клавіші

F6 і Enter.

Команда echo використовується в пакетних файлах для виведення
повідомлень. Параметр off відключає виведення наступних команд на
монітор під час виконання файлу.

8. Переконатися, що файл autoexec.bat створений, увівши команду dir a;.

9. Перезавантажити комп’ютер.

Для перевірки засвоєння процесу форматування можна запропонувати учням
виконати ще раз це завдання за розглянутим алгоритмом.

Урок 7

Тема уроку: Залікове завдання.

Для перевірки засвоєння учнями теми «Основні команди MS-DOS» проводиться
заліковий урок. Учням пропонуються варіанти різної складності, які не
повтрюются:

Робота учнів полягає в практичному виконанні завдання, що полягає в
створенні зазначеного дерева каталогів і текстового файлу в одному з
каталогів, а також копіюванні і перейменуванні зазначеного файлу. При
цьому учні користаються всіма основними командами MS-DOS для роботи з
файлами і директоріями.

Після виконання практичної роботи учні проходять тестування по основних
командах MS-DOS.

2.4. Питання до тестування

У приведеному тесті в кожному питанні перший варіант відповіді є вірним:
учителю буде потрібно, переставити варіанти відповідей у довільному
порядку.

1. Команда ver виконує

а) виведення версії операційної системи:

б)очищення екрана:

в) висновок вмісту каталогу.

2. Команда сls виконує

а) очищення екрана;

б) виведення версії операційної системи;

в) виведення вмісту каталога.

3. Команда time здійснює

а) виведення поточного часу і зміну поточного часу системного годинника
комп’ютера;

б) висновок поточних дати і часу і зміна їх;

в) висновок поточних дати і часу.

4. Команда dir здійснює

а) перегляд вмісту поточного каталогу;

б) виведення версії операційної системи;

в) очищення екрана.

5. Команда dir /р здійснює

а) виведення вмісту поточного каталогу;

б) виведення вмісту поточного каталогу в короткій формі;

в) виведення вмісту поточного каталогу в повній формі.

6. Команда dir /w здійснює

а) виведення вмісту поточного каталогу в короткої формі

б) поекранне виведення вмісту поточного каталогу;

в) виведення вмісту поточного каталогу в повній формі.

7. Команда dir с:\агс\*.ехе здійснить

а) виведення файлів з розширенням ехе з каталогу arc на диску с:;

б) виведення всіх файлів з каталогу arc на диску с:

в) висновок усіх файлів, крім файлів з розширенням ехе з каталогу
с:\агс.

8. Шаблону ?u*.с* відповідає ім’я файлу

а) luc.com;

б) muc.exe;

в) ulu.com.

9. Шаблону kf??.*m відповідає ім’я файлу

а) kfpr.com;

б) kfprt.com;

в) kfsd.txt.

10. Усі файли з основним ім’ям, що починається на fpt і складається не
більш ніж з 5 символів, з довільним розширенням, мають шаблон

а) fpt??.*

б) fpt??.?

в) fp???.*

11. Команда md здійснює

а) створення каталогу;

б) зміну поточного каталогу;

в) перегляд вмісту каталогу.

12. Команда cd здійснює

а) зміну поточного каталогу;

б) створення каталогу;

в) перегляд вмісту каталогу.

13. Команда copy здійснює

а) копіювання файлів;

б) перейменування файлів;

в) переміщення файлів.

14. Команда ren здійснює

а) перейменування файлів;

б) видалення файлів;

в) копіювання файлів.

15. До створення текстового файлу приведе введення команди

а) copy con as.txt

б) copy myl.txt my2.txt

в) ren my1 .txt my2.txt

16. Текстові файли можна переглядати за допомогою команди

а) type;

б) echo;

в) dir.

17. У деякому каталозі знаходяться три файли: primer.ехе, primer.com,
primer.bat. Якщо ввести команду primer, то на виконання буде запущений
файл

а) primer.com;

б) primer.exe;

в) primer.bat.

18. Для форматування дискет і дисків застосовується команда

a) format;

б) sys;

в) echo.

19. Для переносу системних файлів застосовується команда

a) sys;

6) format;

в) echo.

20. Зовнішньою командою MS-DOS є команда

а) format:

б) dir;

в) time.

21. Внутрішньою командою MS-DOS є команда

а) copy;

б) tree;

в) sys.

22. Форматування дискет у першу чергу призначене для

а) розбивки дискети на доріжки і сектори, у які буде записуватися
інформація;

б) очищення дискети від якої-небудь інформації;

в) перевірка працездатності дискети і дисковода (НГМД).

Висновок

Вивчення операційної системи MS-DOS є однією з основних фундаментальних
тем в шкільному курсі інформатики. Знання цієї теми становлять основу
знань учнів.

Знання операційної системи MS-DOS дуже допоможе учням вийти із багатьох
важких ситуацій (в які я попадав не раз) а також уникнути цих ситуацій,
дасть розуміння процесів, що відбуваються на більш низькому рівні,
дозволить учням повніше засвоїти такі поняття, як «файл», «каталог»,
«дія з файлами і каталогами».

В курсовій роботі подані зауваження та дидактичні матеріали по
практичних і теоретичних заняттях, а також короткі теоретичні матеріали
і практичні завдання на кожне теоретичне і практичне заняття по даній
темі. Також тут є перелік можливих питань для тестування учнів як по
теоретичному так і по практичному курсі.

Курсова робота в собі вміщає ряд таблиць і схем які вчителі можуть
використовувати як наочний матеріал для пояснення матеріалу по даній
темі. Це допоможе учням більш зрозуміти і усвідомити тему.

Описані в курсовій роботі план та методи підходу до викладання теми
“Операційна система MS-DOS” допоможе вчителям у їх підготовці до
проведення уроків по цій темі.

Література

Ахметов К. С. Курс молодого бойца. М.: ТОО фирма «Компьютер-Пресс»,
1994. – 148 c.

Григорьев В. Л. Самоучитель по операционной системе для персональных
компьютеров. М.: Энергоатомиздат. 1992. – 378 c.

Дашкова Л. В. Лабораторная работа по операторам МS-DOS // Информатика и
образование. 1997, № 1 – 3.

Зверев С. А. Практическая работа в MS-DOS: Серия «Персональный
компьютер. Решение прикладных задач». М.: Воениздат. 1991. – 380 c.

Ляхович В. Ф. Основы информатики. Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1996. –
142 c.

MS-DOS 5.0. Краткий справочник/Сост. В. С. Журцов. М.; Наука, Гл. ред.
физ.-мат. лит., 1992. – 257 с.

Програма для середніх закладів освіти “Основи інформатики і
обчислювальної техніки”. – К.: «Перун», 1996. – 23 с.

Работа в MS-DOS 6.0 для всех/Desk book (на рус. яз.)/Сост.: Г. Л.
Губина, Ю. П. Лисовец, В. П. Смирнов. М.: Информавто. 1993. – 532 с.

Сорокин К.А. Методика проведения уроков по теме «Операционная система
MS-DOS» // Информатика и образование. 1999, № 3.

Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Финансы и статистика, Компьютер-Пресс, 1991. – 630 с.

Франкен Г., Молявко С. М. MS-DOS 6.0 … для пользователя. К.:
Торгово-издательское бюро BHV, 1993. – 440 с.

Шауцукова Л. 3. Основы информатики в вопросах и ответах: Учебное пособие
для учащихся, студентов и абитуриентов. Нальчик: издательский центр
«ЭЛЬ-ФА», 1994. – 140 с.

Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии: Учебное пособие для VII –
XI классов по курсу «Информатика и вычислительная техника». М.: АБФ,
1997. – 120 с.

Додаток. План-конспект уроку з інформатики

Тема уроку: Форматування дискет. Створення системної завантажуваль-ної
дискети.

Мета уроку: Навчальна, виховна, розвиваюча.

Навчити учнів створювати системні завантажувальні дискети, а також
вміння працювати з ними.

Тип уроку: Практична робота.

Обладнання: Підручник “Основы информатики и вычислительной техники”, –
Ершов А.П., “Основы информатики и вычислительной техники”, – Каймин В.М.
та інші, комп’ютер.

Вступна частина (3 хв).

Заходжу, вітаюсь з учнями, пропоную сісти і підготуватись до уроку.

Пояснення нового матеріалу (27 хв):

Вчитель: Уявіть собі, що ви купили коробку нових дискет і збираєтесь
переписати на них результати своєї роботи. Спочатку потрібно їх
відформатувати. Що це таке? Нові дискети пусті, на них нічого не
записано. Тому спочатку потрібно її розмітити, тобто створити магнітні
доріжки, доріжки розбити на сектори і потім створити кореневий каталог.
Все це називається форматуванням і виконується автоматично за допомогою
команди FORMAT. Тільки після форматування на дискету можна що-небудь
записати. Слід відмітити, що деколи дискети продаються відформатовані.

Якщо вам потрібно відформатувати тридюймову дискету в дисководі А:,
введіть наступну команду:

FORMAT A: /F:1.44 + Enter

Відповідно для форматування дискети в дисководі В:, потрібно вказати
ім’я В: в команді FORMAT замість А:. Ключ /F:1.44 вказує, що дискета
після форматування повинна вміщувати в себе 1,44 Мб інформації. Якщо вам
потрібно відформатувати п’ятидюймову, то ключ /F:1.44 потрібно замінити
на /F:1.2, так як п’ятидюймові дискети вміщують тільки 1,2 Мб.

Отже, ви запустили програму форматування і на екрані з’явилося
повідомлення про необхідність вставити дискету в дисковод. Дискета уже
вставлена в дисковод. Натисніть клавішу Enter. Почнеться процес
форматування, при цьому на екран буде виводитись число, яке відображає
відсоток виконаної роботи.

Після форматування дискети ви можете переконатися, що на ній ще немає
ніяких файлів.

DIR A: + Enter.

Виведеться повідомлення, що файлів не знайдено (тобто на дискеті немає
файлів).

За допомогою команди FОRMAT ви можете створити завантажувальну або як ще
її називають, системну дискету, тобто дискету, з якої можна завантажити
операційну систему, наприклад в тому випадку, коли комп’ютер не
завантажується з вінчестера. Для цього команді FОRMAT потрібно задати
ключ /s. Спробуємо створити завантажувальну дискету в дисководі А:. Якщо
А: у вас тридюймовий дисковод, то введіть команду:

C:\>FORMAT A: /S/F:1.44 + Enter

Для п’ятидюймового дисководу команда повинна бути наступна:

C:\>FORMAT A: /S/F:1.44 + Enter

Після форматування на диск будуть скопійовані файли операційної системи,
зокрема COMMAND.COM і ще декілька файлів, які ви можете побачити тільки
за допомогою команди DIR A: /AS.

Зауваження: завантажити операційну систему з дискети можна тільки з
дисковода А:. Тому, якщо у вас два дисководи для дискет, створювати
системну дискету на дисководі В не варто. Але, може бути, ви захочите
використовувати її для завантаження операційної системи на іншому
комп’ютері.

Після того як ви відформатуєте дискету з використанням ключа /s в
команді FORMAT, необхідно створити на ній каталог і скопіювати в нього
файли AUTUEXEC.BAT i CONFIG.SYS із кореневого каталогу диска С:. Ці
копії потім можуть бути потрібні в тому випадку, якщо ви випадково
вилучите оригінали на диску С:.

Слідуючим кроком ви повинні на вінчестері знайти програму SYS.COM і
записати її в кореневий каталог системного диску. Програма SYS.COM є
утілітою DOS і призначена для створення системних дисків без операції
форматування. При використанні програми SYS.COM диск повинен бути
відформатований.

Після того як ви скопіюєте файл SYS.COM на системну дискету, вийміть її
з дисководу і встановіть перехідник в позицію захисту від запису. Це
необхідно для того, щоб захистити інформацію від випадкового вилучення
або враження комп’ютерним вірусом.

Закріплення нового матеріалу (15 хв)

Тепер давайте самостійно спробуємо виконати наступні дії за
запропонованим алгоритмом.

Загальний алгоритм (роздається усім учням). При цьому учні записують
алгоритм у зошиті:

1. Вставити дискету в дисковод.

2. Ввести команду FORMAT A:. У відповідь на запит про вставлену дискету
натиснути клавішу Enter.

3. Стежити за форматуванням; у відповідь на запит про введення мітки
диска натиснути клавішу Enter. У відповідь на питання про форматування
наступної дискети послідовно натиснути клавіші N і Enter.

4. Для перезапису системних файлів на диск ввести команду sys а:.
(Команда sys є зовнішньою командою MS-DOS. Вона дозволяє переписувати
системні файли з твердого диска на дискету і навпаки.)

5. Переконатися, що необхідні системні файли переписані, ввівши команду
dir a:.

6. Перезавантажити комп’ютер; у відповідь на запит про дату і час
натиснути клавішу Enter. Запит дати і часу з’являється в тому випадку,
якщо на завантажувальному диску відсутній файл autoexec.bat.

7. Створити на диску а: файл autoexec.bat, увівши команди:

copy con a:\autoexec.bat

echo off сls

echo Завантаження із системної дискети

ver

і послідовно натиснувши клавіші

F6 і Enter.

Команда echo використовується в пакетних файлах для виведення
повідомлень. Параметр off відключає висновок наступних команд на монітор
під час виконання файлу.

8. Переконатися, что файл autoexec.bat створений, увівши команду dir a:.

9. Перезавантажити комп’ютер.

Домашнє завдання (3 хв.)

Відформатуати будь-яку дискету і записати на неї усі програми, які ви
робили.

Створити системну дискету і потренуватися завантажувати комп’ютер з неї.

PAGE

PAGE 25

PAGE

Програми

Прикладні

Системні

Операційні системи

Утиліти

Файл

Ім’я

Розмір

Дата і час створення

Основне ім’я (filename)

1-8 символів

Розширення імені (file extension)

1-3 символи

Кореневий каталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Підкаталог

Каталоги 1-го рівня

Каталоги 2-го рівня

Каталоги 3-го рівня

С:

GAMES

DOS

WINDOWS

WORK

PICTURE

SYSTEM

PRHIST

WOLF

TEXT

BMP

C:\WORK\TEXT\pismo.txt

Мал. 4

Базова система введення-виведення

Блок початкового завантаження

Boot record

BIOS

Модуль розширення базової системи введення-виведення

Io.sys

Основний модуль операційної системи

Msdos.sys

Командний процесор

Command.com

Утіліти, які розширюють можливості операційної системи

Fdisk.com, format.com, sys.com, scandisk.com, defrag.com

Из ПЗП

BIOS

Тестування комп’ютера

Перевірка конфігурації

Активізація програми початкового завантаження

Пошук MS-DOS

Зчитування в оперативну пам’ять з дисків

Io.sys

Msdos.sys

Файл конфігурації config.sys

Командний процесор command.com

Настройка на користувача – autoexec.bat

Запрошення DOS – C:\>

Команда

Ім’я команди

Параметри

Ключі

(перемикачі, опції)

пропуск пропуск

dir

*.txt

/w

SCOOL

W1

W2

W3

SC1

SC2

SC3

SC4

PRIVET

WORK

MYTEXT

MYPIC

MYGAMES

TEXT

DOC

BMP

PCX

WOLF

PRINCE

FORMULA

DATA

Мал. 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020