.

Методика розвитку почуття гумору у старших дошкільників (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2233
Скачать документ

Реферат на тему:

Методика розвитку почуття гумору у старших дошкільників

Дослідженню природи почуття гумору, його ролі в житті людини присвячені
роботи філософів: Арістотеля, С. Афанасьєва, Канта, О. Лука,
С. Ш.Монтеск’є, Ф. Ніцше, Л. Саккетті, Л. Фейєрбаха; психологів: І.Беха,
Л. Божовича, М. Боришевського, Д. Вайленда, Л. Виготського, О.Запорожця,
Б. Ізарда, Н. Казинса, О. Кононко, Б. Ніколенко, З. Фрейда, П. Якобсона;
педагогів: Ш. Амонашвілі, І. Зязюна, Я. Коменського, А. Макаренка, В.
Леві, І. Підласого, О. Савченко, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського.

Враховуючи, що моральною основою почуття гумору є життєрадісність,
гуманність, товариськість, доброзичливість, тактовність,
комунікабельність, вміння безконфліктно контактувати, виявляти увагу,
справедливість, ці якості були покладені нами в основу спостереження за
особливостями почуття гумору у старших дошкільників.

Процес виховання почуття гумору був спрямований на те, щоб сприяти
розумінню сутності гумору і виникненню потреби у користуванні ним в
різних життєвих ситуаціях; спонукав до інтелектуального, емоційного і
естетичного розвитку, вдосконалював комунікативні здібності; впливав на
морально-етичну поведінку дітей, їх соціалізацію у суспільстві.

В ролі фіксованого змісту виховання виступали: небилиці, жартівливі
віршики і пісні, гумористичні оповідання, дотепи, скоромовки, лічилки,
голосилки, мовчалки, примовлянки, загадки, народні і рольові ігри,
ігри-пастки, ігри-забави, ігри-завдання. Широко використовувались веселі
мультфільми, дитячі комедійні фільми, комікси, демонстрація фокусів.

Методами активізації були: проблемний підхід, творчі завдання, ситуації
успіху і заохочення, вправляння у двох типах відповідей (серйозній і
жартівливій), розіграші, метод контрольних запитань, приклад педагогів і
батьків.

????рших дошкільників з’являється моральний критерій, який дозволяє їм
судити про вчинки оточуючих. Спостерігається також зростання здатності
оволодівати правилами поведінки, взаємостосунків і регулювати їх на
основі більшої усвідомленості: діти починають керуватися
соціально-значимими мотивами.

Особливостями виховання та сформованості почуття гумору в дошкільників є
недостатнє розуміння його сутності, обмеження способів включення у
повсякденну практику спілкування, переважання примітивних форм вияву,
недостатнє стимулювання гумористичних намагань дітей, недотримання умов
виховання, за яких відбувається повноцінний розвиток почуттів дітей.

Для оцінки рівня нахилів і здібностей та здатності до творчої
гумористичної діяльності використано такі параметри: оволодіння умінням
бачити в завданні комічне, поглянути на ситуацію не лише серйозно, але й
гумористично; уміння аналізувати ситуацію; уміння швидко зорієнтуватися;
самостійність при виборі оптимального варіанту застосування гумору;
прояв емпатійного розуміння співбесідника та осіб, по відношенню яких
використовується гумор.

У дошкільників поступово сформовуються такі вміння: виділяти головне і
суттєве в змісті гумору; узагальнювати висновки; мислити
самостійно;мислити критично, творчо, нестандартно; в усіх явищах і
ситуаціях знаходити смішні боки.

Отже, почуття гумору передбачає вміння розрізняти серйозний і
жартівливий стиль спілкування; знання прийомів і правил застосування
гумору, реагування на жарти інших; вміння передавати гумористичну
інформацію за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування;
вміння взаємодіяти з оточуючими, встановлюючи, підтримуючи контакти
засобами гумору; виявляти ініціативу у застосуванні гумору, виходити із
складних чи конфліктних ситуацій за допомогою гумору.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019