.

Математичний потяг (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
91 1210
Скачать документ

Математичний потяг

3клас

Мета. Систематизувати, перевірити засвоєння матеріалу, розвивати логічне
мислення, увагу, пам’ять, кмітливість, здатність аналізувати,
узагальнювати, виховувати зацікавленість до знань, самопізнання.

Обладнання. Конверт з завданнями, талони, плакат з правилами гри,
дзвоник.

Хід заходу

І. Вступне слово вчителя.

— Съогоднi ми пограємо у гру, яка називається «Математичний потяг».

— Ознайомимося з умовами гри.

1. При входi в класну кiмнату отримайте конверт з трьома задачами i
шiстьма талонами.

2. Сідайте за парту i, дiставши з конверта картки-завдання, дайте
вiдповiдь на запитання, розв’яжiть задачi.

3. Запишiть розв’язки і відповiдi на паперi і звернiться в касу, щоб
отримати квиток.

Примітка. Якщо ви не можете розв’язати задачу або відповісти на
запитання, зверніться по допомогу у «Довідкове бюро». В залежності від
змісту довідки визначається плата:

а) Перевірка правильності розв’язку задачі і вказування помилки –
безплатно.

б) Прохання допомогти знайти шлях розв’язку задачі – 1 талон.

в) Підказка шляху розв’язку задачі – 2 талони.

г) Прохання розв’язати задачу – 3 талони.

– Знайте! Квиток в «м’який» вагон видається при правильності
розв’язку всіх трьох задач і задач в касу не менше 3 талонів. Правильний
розв’язок всіх задач і здачі 2 талонів дає право на отримання квитка у
плацкарту. Для отримання квитка в з загальний вагон – здача 1 талона при
правильному поясненні всіх задач.

Завдання на картках.

І варіант

1. У селищi 280 кам’яних будинкiв, а дерев’яних – на 70 менше. Скiльки
дерев’яних будинкiв у селищі? (280 – 70 = 210 (б.)).

2. Дуб поглинає за 5 днiв 40 відер води, а осика – за 7 днiв 42 вiдра.
Що поглинає води за один день бiльше – дуб чи осика і на скiльки відер
бiльше? (40 :5 = 8(в.); 42 : 7 = 6(в.),; 8 – 6 = 2(в.)).

3. На 6 дорослих костюмiв витратили 18 м тканини. Скiльки дитячих
костюмiв можна пошили з 12м тканини, якщо на один дитячий костюм
потрiбно на 1м тканини менше, ніж на дорослий? (18: 6 = 3(м); 3 – 1=2
(м); 12 : 2 = 6 (к.)).

ІІ варіант

1. У 4 ящиках привезли 36 кг помідорiв, а в 5 ящиках – 40 кг огiркiв.
Чого бiльше в одному ящику – помидорiв чи огіркiв i на скiльки
кiлограмів більше? (36 : 4 = 9(кг); 40 : 5 = 8(кг);9 – 8 = 1(кг)).

2. У шкiльному саду посадили 120 дерев. Iз них 50 яблунь 40 груш, а
решта — сливи. На скiльки бiльше посадили яблунь, нiж слив? (50 + 40 =
90(д.); 120 – 90 = 30 (сл.); 50 – 30 = 20 (д.).

3. У 6 самоварiв розлили порівну 36 л води, а в 4 чайники – 12 л води.
Порiвняй мiсткiстъ самовара i чайника. (36 : 6 = 6(л); 12 : 4 = 3(л); 6
– 3 = 3(л)).

ІІІ варіант

1. У магазинi за три днi продали 45 пляшок олiї. Першого дня продали 13
пляшок, другого — на 4 пляшки бiльше. Скiльки пляшок олiї продали в
магазині третього дня? (13 + 4 = 17(пл.); 13+ 17 = 30(пл.); 45 – 30
= 15(пл.)).

2. За 3 дні на заводi виготовили 45 телевiзорiв. Радiоприймачiв за день
випускаютъ на 3 менше, нiж телевiзорiв. За скiльки днiв на заводi
зберуть 48 радiоприймачiв? (45 : 5 = 9(т.); 9 – 3 = 6(р.); 41 : 8 = 6
(дн.)).

3. У гаражi стояло 15 машин. Це становитъ 1/5 тієї кiлькостi машин, які
поїхали. Скiльки машин поїхало? (15 : 5 = 3(м)).

IV варіант

1. В одному альбомi 230 марок, а в другому – на 100 марок бiльше.
Скiльки марок разом у двох альбомах? (230 + 100 = 330(м); 230 + 330 =
560(м)).

2. У трьох рулонах було 87 м тканини. У першому – 48 м, у другому – у 6
разiв менше. Скiльки метрiв тканини було у третьому рулоні? (48 : 6 =
8(м); 48 + 8 = 56(м); 87 – 56 = 31(м)).

3. У фермера було 48 кролiв. З них 1/3 бiлi, а 1/4 – сiрi. Скiльки білих
і сірих кролів разом було у фермера? (48 : 3 = 16(кр.); 48 : 4 =
12(кр.); 16 + 12 = 28(кр.)).

(Пiсля розв‘язання задач, учнi йдуть у свої вагони, де воконують новi
завдання.

Подається дзвінок-сигнал. Потяг відправляється.

Учні, які не отримали квитків – вибувають з гри).

М’який вагон

Станція «Обчислень»

На деревi сім гнізд було,

По вiсiм птахiв в них жило.

Не полохайте ви їх,

А порахуйте. Скiльки всiх? (8 х 7 = 56)

9 стрiчок у Марiчки,

Втроє менше у сестрички.

Скiльки стрiчок

У двох сестричок? (9 : 3 + 9 = 12).

9 олiвців у Валi.

Більше вчетверо у Галi.

Порахуйте зразу,

Скiлъки буде разом? (9 х 4 + 9 = 45).

Сiм рибалок-хлопчакiв

В магазин ходили,

8 та іще 6 гачкiв

Там вони купили.

Порівну кожний з них дiстав.

*

f

i?

?

А по скiльки? Вiдгадав? (8 + 6) : 7 = 2)

Сiм стручкiв гороху взяли,

По сiм зернин ми з них дiстали.

Усі мiркуйте, як один,

Скiльки буде горошин? (7 х 7 = 49)

Станція «Жарти»

1. Трiйка коней за 1 годину пробiгла 15 км. Скiльки кілометрiв пробiг
кожен кінь? (15 км).

2. У тварини двi ноги, двi лiвi ноги, двi ноги попереду, дві – позаду.
Скільки ніг у тварини? (4).

3. Лiтак летитъ вiд Москви до Санкт-Петербурга 1 годину. А назад цiлих
60 хвилин. Чому така рiзниця? (Різниці немає ніякої, 1 година – це 60
хв.).

4. На парканi сидiло 6 горобцiв. До одного пiдскочив кiт, щоб спіймати
його, та горобчик полетів. Скiльки горобцiв залишилося на парканi?
(Жодного).

5. На деревi росло 55 груш, а на вербi – на 14 менше. Скiльки груш росло
на вербi? (На вербi грушi не ростуть).

6. Стоїь у полi дуб. На дубi – три гiлки, на кожнiй гiлцi – по три
яблука. Скiльки всього яблук? (Жодного, бо на дубі яблука не ростуть).

Станція «Мислення»

1. У стола 4 кути. Якщо один спиляти, скільки залишиться? (5).

2. Сума яких двох чисел на циферблатi механiчного годинника, які
розташованi – одна проти одної, будуть дорівнювати 12? (9 i 3).

3. Скільки мiсяцiв складає пiвроку? (6 мiсяцiв).

4. Чи може iти дощ два днi пiдряд? (Нi, бо між ними буде ніч).

Станція «Старовинні задачі»

Летів табун гусей, а назустрiч їм летiв один гусак i каже: «Добрий день
вам, 100 гусей!». Нас не сто гусей, – відповiдає йому вожак табуна. –
Якби нас було стiльки, скiльки тепер, та ще стільки, та ще пiвстiльки,
та чверть стiльки, та ще ти з нами, тодi нас було б 100 гусей. Скiльки
гусей у табунi? (36 гусей).

Станція «Логічні задачі»

1. Василько написав на папiрці число 89 i сказав Сергійку: «Не виконуючи
нiяких записiв, зменш число на 21». Сергiйко вiдразу розв’язав задачу.
Як він це зробив? (Перевернув папірець).

2. Колесо має 10 спиць. Скiльки промiжкiв мiж спицяма. (10).

Плацкарта

Станція «Обчислення»

70 + 120 (190)

670 – 600 (70)

560 – 320 (240)

420: 2 (210)

36: 3 (12)

4 х 20 (80)

Станція «Жарти»

1. У трьох братiв по однiй сестрi. Скiльки всього дiтей у сiм’ї? (4).

2. Ви – пiлот літака, який летитъ з Гавани у Київ з пересадкою в Алжирi.
Скiльки років пiлоту? (Стільки, скільки учневi).

3. Один ослик віз десять кілограмів цукру, а другий — 10 кг вати. У кого
вантаж важчий? (Однаковий).

4. На руках 10 пальців. Скiльки пальцiв на 10 руках? (50).

Станція «Мислення»

1. Двоє домовилися сiсти у 5-й вагон потягу. Але один сiв у 5-й вагон з
кінця, а другий — у 5-й вагон з початку. Скільки має бути вагонiв у
потяга, щоб вони зустрілися? (9).

2. Йшов мiй друг дорогою i знайшов 5 копiйок. Скiльки копійок знайдемо
ми, коли пiдемо вдвох? (Теж 5 копійок).

Станція «Логічні задачі»

1. У кошику 6 груш. Як їх поділити мiж шiстьма дівчатками, але так, щоб
одна груша залишилася у кошику? (Одній дівчинці дати грушу разом з
кошиком).

2. Що буде з козою, коли їй мине 5 рокiв? (Піде шостий).

Загальний вагон

Станція «Обчислення»

630 — 520 (110)

50+ 110 (160)

20+ 250 (270)

180- 100 (80)

30+ 720 (750)

31 х 2 (62)

Станція «Жарти»

1. Кухар насипав рис порівну у 2 склянки. Потім вiн з однієї склянки
пересипав рис у каструлю. Де рису бiльше у другiй склянцi чи в каструлi?
(Порівну).

2. Йшла бабуся у село, а назустрiч їй — троє дідусів. У кожного дiдуся —
по мішку, а в кожному мішку — по коту. Скiльки живих iстот йшло у село?
(Одна бабуся).

3. Одне яйце варять 4 хв. Скiльки часу треба, щоб зварити 5 яєць? (4
хв.).

4. Скiльки літрiв води можна налити в сито, якщо лити з 5 вiдра?
(Ніскільки).

Станція «Мислення»

1. Скiльки було: баба, дві дочки, двi матерi та онука? (3).

2. У мами 2 сини, у кожного є сестра. Скільки дітей у мами? (3).

Станція «Логічні задачі»

Летіла зграя гусей: одна гуска попереду, а двi позаду; одна позаду i дві
попереду; одна гуска між двома i три в ряд. Скiльки всього було гусей?
(3).

(Гра закінчується прибуттям потягу на станцію «Фініш»).

ІІІ. Підсумок гри.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020