.

Маковей Катерина Олександрівна З досвіду роботи бібліотекаря Христинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
137 1817
Скачать документ

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання
електронних інформаційних ресурсів

МАКОВЕЙ Катерина Олександрівна,

бібліотекар Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Реформування освіти викликало необхідність перетворення бібліотеки на
куль-турно-освітній центр пропаганди творів літератури, мистецтва;
задоволення націо-нально-культурних запитів учнів-читачів у книзі та
бібліографічній інформації; оновлення змісту її роботи, пошуку активних
форм і видів діяльності.

Згідно з “Положенням про бібліотеку ЗНЗ”, основні завдання бібліотеки
поля-гають у формуванні в учнів умінь та навичок бібліотечного
користувача, розкритті перед ними головних (модельних, базових) функцій
бібліотеки, ознайомленні з пра-вами і обов’язками користувача, вихованні
поваги до правил бібліотеки, популяри-зації ББЗ учнів шляхом проведення
бесід, організації бібліотечних виставок, огля-дів, лекцій, бібліотечних
уроків, надання індивідуальних та групових консультацій тощо. Динамічний
розвиток суспільства, а також комп’ютерних технологій потребує від усіх
постійного та активного впровадження інновацій у свою діяльність. Роль
бібліотекаря сьогодні набуває нових рис – він не тільки виконує свої
безпосередні функції, а й здійснює постійний пошук активних форм роботи
з учнями щодо ви-роблення вміння орієнтуватись у зростаючому потоці
інформації. Такий підхід до організації роботи ШБ потребує від
бібліотекаря впровадження в практику нових інноваційних технологій.
Головна мета всіх новацій – це високоефективне, якісне та комфортне
обслуговування користувачів.

У рамках найбільш уживаної в сучасній школі форми організації навчання –
класно-урочної в нашій школі використовуються різні методи та форми
інтерак-тивного навчання. Інтерактивне навчання – спеціальна форма
організації пізнава-льної діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень
відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть
інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбу-вається за
умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Організація такого
навчан-ня передбачає моделювання рольових ігор, спільне вирішення
проблеми на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій. Воно
ефективно сприяє формуванню на-вичок і вмінь, виробленню життєвих
цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, допомагає
сформувати вміння та навички навчатись самостійно, кори-стуючись
доступною інформацією. Інтерактивні методи навчання допоможуть уч-ням
оволодіти загальними знаннями про бібліотеку, виховувати в собі культуру
ро-боти з книгою, вміння користуватись абонементом і читальним залом
бібліотеки, довідковою літературою, періодикою, рекомендованою
бібліографією, ДБА бібліо-теки, правильно використовувати бібліографічні
описи книг.

Серед багатьох форм та методів роботи окрему увагу варто звернути на
метод проектів за якого учні набувають знань і навичок у процесі
планування і виконання практичних завдань (проектів), які поступово
ускладнюються. На сьогодні метод проектів один з найбільш розповсюджених
видів дослідницької роботи школярів. Особливість проекту полягає в тому,
що він базується на взаємодії всіх учасників навчально-виховного
процесу. Це співпраця, в якій і наставник, і учні, і батьки є
суб’єктами. Наставник виступає лише в ролі організатора процесу,
координатора роботи груп. Метод проекту надає можливість школярам
спільно досягати загальних цілей, набувати навичок колективної
співпраці, розвивати організаторські вміння та збагачувати досвід
самоорганізації і самоуправління.

Організація позакласної та позашкільної діяльності Христинівської ЗОШ
під час реалізації завдань краєзнавчого проекту “Сповідь солдатських
сердець”, присвяченого 65-річчю Перемоги.

Паспорт проектної краєзнавчої роботи.

Діяльність складалася з ІІІ етапів:

І етап. Підготовчий. Визначення проблеми, теми, формулювання мети і
завдання майбутньої діяльності, планування роботи над виконанням.

Тема: Мої земляки в період Великої Вітчизняної війни, їй вклад в
здобуття Перемоги.

Тип проекту: інформаційно-дослідницький; за кількістю учасників –
колектив-ний; за тривалістю виконання – короткотривалий.

Учасники проекту: учні 5-11 класів, класні керівники, заст. директора з
вихов-ної роботи, бібліотекар.

Мета: Вивчення історичних подій Великої Вітчизняної війни.

Визначення ролі наших земляків у здобутті Перемоги.

Висвітлення невідомих сторінок війни.

Дослідження долі воїна-переможця.

Завдання: Провести пошукову роботу щодо обліку ветеранів – жителів села.

Зібрати та узагальнити матеріали про життя наших земляків та їх участь у
Вели-кій Вітчизняній війні.

Оформити книгу слави з узагальненням фактів життя, особистих документів,
інтерв’ю з ветеранами та ін.

Матеріали використовувати для уроків історії, класних виховних годин,
спіль-них заходів з ветеранами.

План роботи: 1. Збір інформації.

2. Аналіз інформації.

3. Представлення результатів.

4. Оцінка результативності роботи.

ІІ етап. Практично-виконавчий. Основний вид діяльності – пошукова
робота. Керівник – заст. директора з виховної роботи.

І група – класні пошукові бригади (куратори – класні керівники);

ІІ група – архівна робота (документи та матеріали, що стосувались теми
про-екту; куратор – бібліотекар);

ІІІ група – випуск книги слави (куратор – учитель фізики).

ІІІ етап. Заключний. Представлення результатів виконання мети:

матеріал про ветеранів (книга слави);

сценарії виховних годин;

матеріали для куточку бойової слави.

Інформаційний простір нині пропонує читачеві надзвичайну кількість
літерату-ри на різноманітних носіях (папір, мікрофільми, аудіо-, відео-
та електронні матеріа-ли). У цьому інформаційному просторі
зорієнтуватись дуже важко. А як почувається в такій ситуації читач?
Потік різноманітної інформації перетворюється для читача на небезпечне
явище. В такій ситуації бібліотекар повинен стати провідником, який
кожному допоможе не заблукати у лабіринтах інформаційного простору,
піднятися над собою. У зв’язку з цим варто звернути увагу на проведення
у школах бібліотеч-них уроків, які не лише розширюють знання учнів, а й
формують їх як духовно розвинених людей.

Програма бібліотечних уроків має складатися з урахуванням вікових
особли-востей учнів та вимог шкільної програми з позакласного читання.
Нею передбача-ється поступове набуття і поглиблення учнями знань: від
загального ознайомлення з бібліотекою – до знання змісту окремих
розділів книжкового фонду, використання ДБА бібліотеки тощо. Знання
школярів поступово поглиблюються, тому кожне наступне заняття має
будуватись на більш складному матеріалі.

Під час проведення уроків доцільно використовувати різні методи: бесіди,
лек-ції, практичні заняття, доповіді та повідомлення учнів, різні види
змагань, ігри, вік-торини та ін. Варто пам’ятати, що найгірше
засвоюються знання, подані в готовому вигляді, а найефективнішою є
робота, що організує школяра до самостійних дослід-жень, спонукає
здобувати знання, здійснювати відкриття.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020