.

Маєвська Л.І., Медвєдєва Т.І.,

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 2870
Скачать документ

Л.І. Маєвська,

завідувач;
Т. І.
Медвєдєва,

вихователь-методист

ДНЗ
«Світлячок»,

м.
Корсунь-Шевченківський

Психолого-педагогічні умови

креативного розвитку дошкільників на засадах диференційованого підходу

Ми живемо в епоху глобальної перебудови суспільства, переходу
освіти, в тому числі й дошкільної, до нових, креативних технологій
виховання.

У сучасному світі дуже важливо вміти не тільки засвоювати певні
знання, а й оперувати ними, застосовувати їх у розв’язанні як життєвих,
так і професійних проблем, мислити творчо, креативно. І основи цієї
здатності треба закладати з дошкільного віку.

Ось чому у новій Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку
«Я у світі» як одну з пріоритетних ліній розвитку заявлено креативність.
Сьогодні розвиток креативності, як здатності до творчості, набуває
особливої значущості, бо вона є базовою якістю особистості, її ядром,
центральною характеристикою.

Ми переконані, що дитина не повинна пасивно спостерігати світ
довкола неї, «споживати» готову інформацію і репродукувати чи копіювати
пропоновані їй моделі, алгоритми дій тощо. Час повернутися обличчям до
природної здатності дитини творити, підтримати її, створити для її
прояву сприятливі умови, стимулювати прагнення дитини робити по-своєму,
виявляти оригінальність, креативність, виховувати у дошкільнят творче
ставлення до життя.

Тому першочерговим завданням педагогічного колективу ДНЗ
«Світлячок» було створення розвивального життєвого простору. Працюючи
над цією проблемою, ми дотримувались таких принципів :

наявність базису середовища для всіх видів діяльності дитини;

різноманітності елементів середовища;

свободи вибору діяльності дитиною та переходу від одного виду до
іншого;

гнучкості й відвертості у відношенні до діяльності як з боку дитини, так
і з боку дорослого;

стимулювання свободи і творчості як з боку дорослого, так і з боку
дитини.

Сформоване зусиллями нашого педагогічного колективу
предметно-ігрове середовище виконує свою розвивальну функцію. Воно є
базою для соціально-культурного становлення кожного вихованця, для
реалізації його потреб у розвитку власних здібностей у набутті
особистого життєвого досвіду. Тому в кожній групі обладнано ігровий,
бібліотечний, художній, етнографічний, музичний, природознавчий,
спортивний осередки, куточки чергових та відпочинку. Вони надають
дитині свободу, створюють образ того чи іншого процесу, налаштовують на
позитивні емоції, добре впливають на світосприйняття та самопочуття.
Облаштовуючи ці осередки, вихователі намагались забезпечити гармонійні
відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяти розвиткові
природної цікавості дитини до пізнання світу, розвиткові креативності.

Творчість не з’являється на порожньому місці. Вона, як правило, є
властивістю професіоналів, вихователів, які розуміють, що творчість не
формують, а стимулюють. З цією метою вихователі нашого садочка
використовують розвивальні завдання, намагаються правильно оцінювати
досягнення дітей у творчій діяльності, не переривають творчого процесу.
Вони утримуються від негативних оцінок під час прояву дитиною творчої
активності, без критики сприймають всі дитячі твердження, не зловживають
гальмівним впливом критичних зауважень, створюють ситуації вільного
спілкування, обміну думок.

Не кожен педагог може легко зламати стереотипи, тому наступним
нашим завданням було удосконалення теоретичного рівня педагогів,
формування психологічної готовності до вибору шляхів розвитку дитячої
креативності. Ми створили творчу групу педагогів, які будуть працювати
над проблемою «Психолого-педагогічні умови креативного розвитку на
засадах диференційованого підходу». На засіданнях цієї групи вихователі
детально розглянули процеси розвитку дітей у кожному віковому періоді,
визначили, які умови сприяють креативному розвитку дітей ( див. додаток
№1). Крім того, ми провели тренінг для вихователів, який дав їм
можливість усвідомити креативність у собі та побачити шляхи її розвитку
(див. додаток №2).

Працюючи над даною проблемою, ми прийшли висновку, що стратегія і
тактика взаємодії педагогів з батьками також потребує оновлення. Вкрай
важливо узгодити позиції та очікування педагогів і батьків в питанні
розвитку креативності дитини. Тому ми виробили таку тактику роботи з
батьками:

анкетування;

тестування (див. додаток №3);

налагодження партнерських стосунків;

інформування батьків про підходи ДНЗ до креативного розвитку
дошкільника;

роз’яснення батькам необхідності формувати креативну особистість у
дошкільному віці.

Дні відкритих дверей, зустрічі з творчими людьми, роздуми, бесіди,
конкурси-презентації, спільні свята та розваги дали змогу педагогам
акцентувати увагу батьків на важливість даної проблеми.

Над проблемою розвитку творчих здібностей ми працювали і раніше,
зокрема, застосовували технологію розвитку ТРВЗ, використовуючи різні
методи (емпатії, суперечності, синектики, методу контрольних запитань,
метод спроб і помилок та інші); працювали за методикою Л.Шульги
«Розвиток творчих здібностей дітей в зображувальній діяльності»; для
розвитку інтелектуальних здібностей дітей використовували досвід роботи
Нікітіних; для розв’язання логіко-математичних завдань – квадрат В.
Воскобовича. Крім того, у роботі з дітьми значну увагу приділяли
розвитку логічного та асоціативного мислення; під час ознайомлення дітей
з природою широко використовували експериментально-дослідну роботу.

Проаналізувавши роботу, яка проводилась з дітьми і вимоги Базової
програми «Я у світі», наш педагогічний колектив зробив висновок, що
треба виробити систему роботи по розвитку у дітей креативності та
змістити акцент на диференційований підхід до виховання у дітей
дошкільного віку здатності до творчості.

Додаток №1

План роботи творчої групи педагогів ДНЗ №4 «Світлячок»

Тема. Психолого-педагогічні умови

креативного розвитку дошкільників на засадах диференційованого підходу

Мета: активізувати діяльність педагогів на пошук ефективних методів і
прийомів креативного розвитку дошкільників, враховуючи індивідуальні
особливості кожної дитини; збагатити наукові знання педагогів про
психологічні особливості кожного вікового періоду для створення
сприятливих умов розвитку креативності у дітей дошкільного віку,
виховання в них творчого ставлення до життя; впроваджувати нестандартні,
інноваційні форми роботи з дітьми, які допомагають оновлювати
освітньо-виховний процес пошуковими завданнями; розкривати творчу
індивідуальність кожної дитини.

Вересень

1. Наукове обґрунтування теми, визначення мети, завдань
дослідно-експериментальної роботи з теми «Психолого-педагогічні умови
креативного розвитку дошкільників на засадах диференційованого підходу».

2. Ознайомлення з нормативними документами для проведення
дослідно-експериментальної роботи.

3. Тестування педагогічних кадрів на визначення креативності та
творчого потенціалу вихователів.

Жовтень

1. Вивчення процесів фізичного, психічного і соціального розвитку дітей
кожного вікового періоду та визначення рівня розвитку кожної дитини
для підбору завдань диференційованого характеру.

2. Створення умов для розвитку креативних здібностей дитини з
урахуванням її індивідуальності.

Листопад

1. Розвиток креативних здібностей педагога – шлях до педагогічної
майстерності і професіоналізму.

2. Формування компетентності педагогів щодо креативного розвитку
дошкільників на засадах диференціації.

Грудень

1. Тренінг креативності.

Мета тренінгу: усвідомлення креативності в собі та її розвиток.

Завдання тренінгу:

– усвідомлення та подолання бар’єрів прояву креативності;

– усвідомлення характеристик креативного середовища;

– формування навичок і вмінь управління креативним процесом.

Січень

1. Формування творчих здібностей дітей в інтелектуально-мовленнєвій
діяльності:

1.1 Використання елементів ТРВЗ в мовленнєвій діяльності дітей.

1.2. Розвиток творчої уяви за допомогою знаково-символічних
засобів.

1.3. Нові форми роботи з казкою як засіб розвитку словесної
творчості.

Лютий

1. Розвиток креативних здібностей дітей через використання творчих
завдань під час музичної діяльності:

1.1. Творчі завдання для розвитку ритмічного чуття, ладового,
інтонаційного слуху.

1.2. Творчі завдання для розвитку художньо-образних уявлень і
виконавських здібностей під час гри на музичних інструментах.

” 0 d

f

*??–?X

Z

°

?

1/4

f

?

&

N

-2. Розробка практичних рекомендацій для формування і розвитку
креативних здібностей дітей під час музичних занять.

Березень

1. Художня діяльність як чинник розвитку креативності.

2. Підбір вправ та завдань для розвитку художньої творчості та
сприймання дитиною навколишнього світу.

Квітень

1. Розвиток креативності у дошкільнят через розв’язання логічних і
асоціативних завдань.

2. Розробка членами творчої групи практичних рекомендацій для розвитку
креативності як базової якості.

3. Визначення показників компетентності креативності у дітей
дошкільного віку за Базовою програмою «Я у світі».

Травень

1. Розвиток креативних здібностей дітей у колі сім’ї.

2. Розробка та проведення зустрічі батьків і педагогів за круглим
столом на тему «Роль сім’ї та дитсадка у розвитку креативності дитини».

Додаток №2

Тренінг креативності .

Мета тренінгу: свідомлення креативності в собі та її розвиток.

Завдання тренінгу:

– усвідомлення та подолання бар’єрів прояву креативності;

– усвідомлення характеристик креативного середовища;

– формування навичок і вмінь управління креативним процесом.

Вправа 1. Креативна людина.

Мета вправи: усвідомити прояви креативності, особливості креативної
особистості.

Зміст. даючи один одному м’яч, учасники повинні, не повторюючись,
назвати якості, особливості поведінки, що властиві, на їхню думку,
креативній людині.

Після того, як кожний двічі-тричі отримає м’яч, тренер змінює
інструкцію: «Зараз,продовжуючи кидати м’яч, називатимемо якості,
особливості поведінки антипода креативної людини».

Вправа 2. Малюнок креативності.

Мета вправи: вправа дозволяє сформулювати суттєві характеристики
креативності як властивості особистості, творчого процесу, а також
відмінні особливості саме творчих продуктів діяльності.

Зміст. часники групи сидять по колу. У центрі кола лежить папір,

фарби, фломастери і все, що необхідне для малювання. Кожному учасникові
пропонується узяти аркуш паперу і намалювати креативність так, як він її
розуміє. Після того, як усі завершать малювати, кожен розповідає про
свій малюнок і про те, як розуміють креативність.

Вправа №3. Нестандартний спосіб.

Мета вправи: усвідомити бар’єри креативності.

Зміст. У тренера у руках м’яч. Він кидає його кому-небудь із
присутніх і називає якийсь предмет. Той, кому дістанеться м’яч, повинен
назвати три способи застосування цього предмета. Для виразнішого прояву
бар’єрів креативності тренер спонукає учасників реагувати швидко, тобто
створює зовнішній бар’єр: обмеження часу.

Вправа №4. Креативна подорож.

Мета вправи: усвідомити креативність у собі та розвивати її.

Зміст. Учасники сидять по колу. У тренера в руках м’яч. Він
говорить:»зараз той, хто розпочне нашу роботу,кине м’яч кому-небудь і
скаже, куди подорожуватиме той, кому адресований м’яч. При цьому немає
ніяких обмежень щодо місця подорожі. Це можуть бути навіть фантастичні
місця. Спіймавши м’яч, необхідно швидко назвати три предмети, які Ви
візьмете з собою туди, куди Вас направляють. При цьому треба бути дуже
уважними і намагатися не повторювати місця і предмети, які вже
називалися.

Вправа №5. Мій малюнок.

Мета вправи: розвивати креативність, вчити усвідомлювати її
бар’єри.

Зміст. Учасники сидять по колу. У колі лежать кольорові олівці,
крейда, фломастери, аркуші паперу.

Кожен з учасників бере аркуш паперу і все те, що йому буде
потрібно для малювання на своєму аркуші. Малювання триває 15 секунд.
Через 15 секунд кожен передає свій аркуш сусідові ліворуч. Після того,
як учасник отримує аркуш, на якому вже щось намальоване, необхідно буде
намалювати ще щось, розвиваючи сюжет у будь-якому напрямі. Робота триває
доти, поки аркуш кожного не пройде по колу і не повернеться до
«господаря».

Під час обговорення учасники наголошують на впливі стереотипів на
розвиток сюжету (море – корабель), виявленні ними критеріїв
нестандартності (поєднання на перший погляд несумісних речей,
використання незвичайних образотворчих засобів, зміна масштабу тощо).

Додаток №3

Тест для батьків «Якщо Ви хочете перевірити здібності Вашої дитини»

Чи трапляється дитині знаходити незвичне застосування якому-небудь
предмету?

Чи змінює вона свої нахили?

Чи любить малювати абстрактні картинки?

Чи любить малювати предмети, що виникають у її уяві?

Чи любить фантастичні історії?

Чи складає оповідання або вірші?

Чи любить вирізати химерні фігури з паперу?

8. Чи зробила коли-небудь те, чого не знала, чи те, чого не існує?

9. Чи буває у неї бажання щось переробити на свій смак?

Чи боїться темряви?

Чи винайшла коли-небудь нове слово?

Чи вважала це слово зрозумілим без пояснень?

Чи намагалась переставляти меблі за своїм розумінням?

Чи вдалим був цей задум?

Чи використовувала коли-небудь річ не за її призначенням?

Чи могла Ваша дитина, коли була ще зовсім маленькою, відгадувати
призначення різних предметів?

17. Чи надає перевагу у виборі одягу своєму смакові, а не іншому?

18. Чи є у неї свій внутрішній світ, недосяжний для оточуючих?

19. Чи шукає пояснень тому, чого ще не розуміє?

20. Чи часто просить пояснити явища, що її оточують?

21. Чи любить читати книжки без ілюстрацій?

22. Чи вигадує свої власні ігри або розваги?

23. Чи пам’ятає і розповідає свої сни або пережиті враження?

Результати оцінювання:

Від 20 до 23 очок: дитина дуже тямуща, здатна мати власну точку зору на
оточуюче, слід їй в цьому допомагати.

Від 15 до 19 очок: дитина не завжди виявляє свої здібності, вона метка і
тямуща лише коли чим-небудь зацікавлена.

Від 14 до 18 очок: велика тямущість, достатня для багатьох галузей
знань, де не обов’язковий власний погляд на речі.

Від 4 до 8 очок: Ваша дитина виявляє творче мислення лише за умови
досягнення важливої для неї мети, вона більше схильна до практичної
діяльності.

Менше 4 очок: дитині не вистачає винахідливості, але вона може досягати
успіху як гарний виконавець, навіть у складних професіях.

Анкета для батьків

Здібна? Обдарована? Талановита?

Моя дитина ініціативна, жвава, рухлива.

Її інтереси і захоплення досить постійні.

Її зацікавленість урівноважена.

4. Порівняно з однолітками виявляє інтерес і потяг (активно
виражений) до мистецтва, літератури, спорту, природи, моделювання,
техніки. (Підкреслити або записати).

5. Має не більше двох друзів (постійних), причому старших від себе.

6. Її цікавить усе загадкове, таємниче і навіть незрозуміле.

7. Любить багато запитувати, наполеглива в одержанні вичерпних
відповідей.

8. Її мова розвинена, дитина має великий запас слів, добре розуміє і
з використовує його.

9. Переважно намагається знайти самостійне рішення в тих або
ситуаціях, обставинах.

Не задовольняється поверховим поясненням і такими ж відповідями на свої
численні запитання.

Намагається дотримуватися власного погляду на ті або інші події,
незважаючи ні на які обставини та обіцянки.

12. Обов’язково (завжди) реагує на все нове.

13. Розпочату справу практично завжди намагається довести до кінця.

У суперечках відстоює власну думку, не хоче визнавати загальноприйняті
погляди.

У непередбачених і складних ситуаціях бере на себе роль лідера.

Має помітну схильність до якогось виду діяльності або до предмета
(групи предметів, іграшок, книжок тощо).

Настирлива, вперта, рішуча в досягненні бажаної мети.

Виявляє неприховану потребу в підтримці дорослих.

Легко знаходить і завжди має досить багато друзів.

Ставить багато запитань, переважно з кола своїх захоплень та інтересів.

На багатьох справляє враження не за віком старшої.

Нерідко виявляє риси егоїзму або навіть безпричинної агресії.

Знає собі ціну і своє покликання.

Легко і часто відволікається і залишає розпочату справу (заняття), гру
тощо.

Майже однаковою мірою цікавиться гуманітарними і технічними питаннями.

Якщо на запитання 1, 6, 12, 18, 24 Ви відповіли «так», Ваша дитина
загалом здібна. За умови негативних відповідей на запитання 18, 24
запишіть відповіді на запитання 2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22.
Якщо всюди буде «так», є серйозні підстави гадати, що дитина
по-справжньому обдарована. Коли й на останні запитання – 4, 5, 6, 9, 14,
15, 21, 23, 25 – відповіді позитивні, це може свідчити про ознаки
яскравої обдарованості, навіть таланту. Але, нагадуємо, результати
анкети відбивають тільки перші припущення, а для більш глибокого і
точного визначення здібностей і обдарувань дитини потрібні додаткові
обстеження.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020