.

Лінива Наталія Іванівна. Режим дня – запорука здоров’я вихованців групи продовженого дня.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 3857
Скачать документ

Лінива Наталія Іванівна,

вихователь групи продовженого дня,

Калинівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-Ш
ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

Городищенської районної ради

РЕЖИМ ДНЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Анотація

Режим дня – це раціональний розподіл часу активної діяльності та
відпочинку людини протягом дня. Автор акцентує увагу на дотриманні
режиму вихованцями групи продовженого дня як необхідної умови
збереження і зміцнення здоров’я та забезпечення високої
працездатності учнів.

ВСТУП

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає
організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і
виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний
час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий,
моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для
організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного
виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів
дітей.

Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того,
наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й настільки правильно
організований у ній режим. Від раціонального, із точки зору педагогічної
і гігієнічної побудови, режиму дня залежить підвищення успішності,
збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів.
Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню
здоров’я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність
школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості
як дисциплінованість, акуратність та організованість.

Основними елементами режиму дня є різні види розумової ї фізичної
діяльності, відпочинок з максимальним перебуванням на свіжому повітрі,
регулярне харчування, повноцінний сон та вільний час, що призначений для
задоволення індивідуальних нахилів та інтересів. Загальна тривалість та
особливості чергування основних режимних елементів залежать від віку
дітей та підлітків.

Правильне чергування у режимі дня праці та відпочинку в свою чергу
сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ДНЯ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Режим дня у групі повинен відповідати психолого-педагогічним,
гігієнічним і віковим особливостям учнів та сприяти перетворенню в
єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок, а також
трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати
такі вимоги:

відповідність режиму віковим особливостям школярів;

педагогічне забезпечення чергування режимних моментів;

раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок,
позакласні і позашкільні заходи, у тому числі максимальне перебування
дітей на свіжому повітрі;

чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей,
контроль за їх діяльністю.

Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію прогулянок тривалістю не менш як одна година 30
хвилин (для учнів перших-четвертих класів); харчування тривалістю не
менш як 30 хвилин; суспільно-корисної праці; денного відпочинку (сну)
в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого
класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів другого класу
тривалістю 45 хвилин, третього класу – одна година 10 хвилин,
четвертого класу – одна година 30 хвилин, п’ятого-шостого класів –
дві години 30 хвилин, для учнів сьомого класу – три години;

3) проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів першого
класу

тривалістю не менш як 35 хвилин, другого-четвертого класів – 40
хвилин, для учнів п’ятого-сьомого класів – 45 хвилин; занять у гуртках,
секціях, екскурсій.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови
(черговість проведення годин дозвілля і прогулянок на території школи,
час роботи загальношкільних гуртків та секцій), вихователь розробляє
режим конкретної групи продовженого дня, враховуючи пропозиції вчителів,
побажання батьків.

Особливо ретельно слід підходити до цього питання у групі продовженого
дня малокомплектної сільської школи з малою наповнюваністю класів.
Згідно положення про групу продовженого дня, у групах продовженого дня
мають перебувати діти не більше чотирьох вікових груп. Відповідно,
розклад уроків у дітей різний, тому важко говорити про режим у такій
групі як щось єдине ціле і непорушне, цілком зрозуміло, що це явище
варіативне і динамічне. Проте, враховуючи всі нюанси, розробити такий
режим можливо. Пропоную варіанти режиму дня в різновіковій групі
продовженого дня в сільській малокомплектній школі.

Понеділок, вівторок, середа

13.15 – 13.25 Прийом учнів у ГПД, підготовка до обіду.

13.25 – 13.40 Обід.

13.40 – 14.10 Година здоров’я.

14.10 – 14.20 Підготовка до сну/самопідготовки.

14.20 – 15.50 Сон/Самопідготовка.

15.50 – 16.00 Підготовка до години дозвілля.

16.00 – 16.55 Година дозвілля.

16.55 – 17.00 Хвилинка безпеки, збір дітей додому.

Четвер

12.20 – 12.25 Прийом у ГПД учнів 1 класу.

12.25 – 13.15 Робота з учнями 1 класу (тихі ігри, розваги).

13.15 – 13.25 Прийом у ГПД учнів 2 класу, підготовка до обіду.

13.25 – 13.40 Обід.

13.40 – 14.10 Година здоров’я.

14.10 – 14.20 Підготовка до сну/самопідготовки.

14.20 – 15.50 Сон/Самопідготовка.

15.50 – 16.00 Підготовка до години дозвілля.

16.00 – 16.55 Година дозвілля.

16.55 – 17.00 Хвилинка безпеки, збір дітей додому .

П’ятниця

12.20 – 12.25 Прийом учнів у ГПД.

12.25 – 13.15 Година здоров’я.

13.15 – 13.25 Підготовка до обіду.

13.25 – 13.40 Обід.

13.40 – 14.50 Тихі ігри, розваги.

14.50 – 15.00 Підготовка до години дозвілля.

15.00 – 15.55 Година дозвілля.

15.55 – 16.00 Хвилинка безпеки, збір дітей додому.

Спортивно-оздоровчі заняття у групі продовженого дня

Однією з головних умов збереження, зміцнення здоров’я та всебічного
фізичного розвитку дитини є дотримання нею відповідного рухового режиму.
Рухи, і передусім спеціально підібрані (тобто фізичні вправи, спортивні
та рухливі ігри), є необхідною умовою розвитку всіх систем дитячого
організму.

З метою збільшення рухової активності учнів бажано запровадити щоденне
проведення «годин здоров’я». Їх значення полягає в раціональному
чергуванні розумової та фізичної діяльності, зміцненні здоров’я дітей
засобами фізичної культури, підвищенні рівня фізичної підготовленості
молодших школярів. До складу «годин здоров’я» доречно ввести рухливі та
спортивні ігри, загальнорозвивальні вправи, естафети й конкурси.

Перед проведенням годин здоров’я учням повідомляють про значення цього
заходу, порядок виходу та входу до школи, місце для гри, а також
забезпечують їх відповідним інвентарем та обладнанням. Дітей, звільнених
від фізичних вправ, залучають до посильної допомоги в організації цих
занять.

«Години здоров’я» проводяться на свіжому повітрі (на стадіоні або
спортивному майданчику), за несприятливої погоди (дощ, мороз) — у
приміщенні школи. Особливість методики проведення годин здоров’я полягає
в їх загальному ігровому характері.

&

gd?C

gd?C

.занять фізичними вправами. В ході основної частини розвиваються такі
рухові якості як швидкість, спритність, сила, витривалість,
удосконалюються набуті на уроках фізичної культури знання, уміння і
навички. У процесі виконання спільних дій в учнів формуються
організованість, дисциплінованість, культура поведінки. В заключній
частині «години здоров’я» перевага віддається ходінню, повільному бігу
(до однієї хвилини), іграм на увагу, що зменшують фізичне навантаження.

Більшість часу, виділеного на проведення «годин здоров’я», займають
ігри. Вихователь проводить з дітьми кілька організованих ігор або
виконує серію ігрових завдань на формування певних фізичних якостей та
вдосконалення рухових навичок. На початку тижня, коли організму школяра
властивий відносно високий рівень відновлення, проводяться ігри та
естафети, спрямовані на розвиток сили й швидкості. В середині тижня, у
період стійкого стану високої працездатності, обираються ігри,
спрямовані на розвиток швидкісно-силових якостей та спритності.
Наприкінці тижня, коли спостерігаються ознаки втоми, використовуються
переважно ігри на витривалість.

Формуванню в учнів навичок самостійного виконання фізичних вправ
сприяють ігри та спортивні розваги. Для хлопчиків це футбол, волейбол,
баскетбол, хокей, теніс; для дівчаток — стрибки через скакалку,
«класики», спортивні ігри за спрощеними правилами (волейбол, баскетбол,
ручний м’яч, бадмінтон, теніс), естафети, катання на ковзанах, лижах,
народні ігри.

Формуванню здоров’язберігаючих умінь і навичок фізичного та психічного
здоров’я молодших школярів сприяють фізкультпаузи, які можна
використовувати під час самопідготовки. Виконання їх знижує
стомлюваність і підвищує розумову працездатність учнів.

Орієнтовний план проведення «години здоров’я»

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової
діяльності, розвивати м’язову систему, покращити роботу серцево-судинної
та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і
на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу,
дисциплінованість.

Інвентар: М’ячі (великі та малі), обручі, скакалки, кеглі, естафетні
палички, прапорці, мішечки з піском.

Підготовча частина. Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров’я.
Ходьба, різновиди ходьби. Повільний біг із переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м’язів рук і ніг.

Основна частина. Естафети, рухливі ігри.

Заключна частина. Шикування. Ігри низької рухливості. Дихальні вправи.
Приведення організму в спокійний стан. Підведення підсумків.
Організоване повернення у клас.

Обід

Для вихователя обід – це важливий виховний захід. Педагог зобов’язаний
закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни
поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів
харчування, навчити шанувати працю кухарів та обслуговуючого персоналу.

Підготовча частина

Миття та сушіння рук; повторення правил поведінки в їдальні.

Основна частина

При вживанні першої, другої та третьої страв акцентувати увагу дітей на
правильному використанні столових приборів, культурі поведінки за
столом.

Заключна частина

Подяка кухарям; прибирання черговими столів.

Прогулянка

Прогулянки дозволяють вихователю групи продовженого дня вирішувати цілий
комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Під час
прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та
інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь
повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У проведенні всіх заходів
під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше
самостійності і творчої ініціативи, не нав’язувати учням те, що їм не
подобається. Усі фізичні вправи треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на місцевості, вчаться
визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками,
сонцем тощо), можна розучувати різні пісні.

Готовність учнів до прогулянки вихователь попередньо перевіряє. У жаркі
дні обов’язкові головні убори. У зимовий період можна організовувати
погоди на лижах.

Після проведення прогулянки вихователь повинен поцікавитися, що
найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли піти наступного разу. Ці
побажання необхідно враховувати при плануванні роботи групи. Це підвищує
інтерес учнів, робить прогулянки, екскурсії цікавими.

На пам’ять про прогулянку можна замалювати чи сфотографувати пейзаж, а
свої враження занотувати.

Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні
завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально
використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з
підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність,
старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

Підготовча частина:

Приготування зошитів, підручників, необхідного приладдя. Уточнення
домашніх завдань. Дозування часу по предметах. Проведення вправ,
дидактичних ігор для збудження інтересу до тем.

Основна частина:

Повторення матеріалу, вивченого на уроці. Самостійне виконання домашніх
завдань. Індивідуальна робота. Фізкультхвилинки.

Заключна частина:

Відзначення найстаранніших учнів під час самопідготовки. Підсумок.
Виставка зошитів.

Година дозвілля

Заняття за інтересами:

настільні ігри;

сюжетно-рольові ігри;

виготовлення аплікацій;

читання художньої літератури з бібліотеки;

зображення ілюстрацій до улюблених казок та ін.;

хвилинки усамітнення.

Завершення роботи в ГПД

1. Прибирання робочих місць.

2. Хвилинка безпеки.

3. Збір дітей додому.

ВИСНОВКИ

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічного та
учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму
полягає в тому, що він забезпечує чітку організацію життя і діяльності
педагогів і учнів, виробляє у них відповідний стереотип, сприяє
піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам’ятати, що зайва регламентація
діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти
повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний як і саме життя
школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення
навчально-виховного процесу, педагоги постійно переглядають раніше
вироблений режим.

Отже, раціональний режим дня, правильне харчування, заняття спортом
та перебування на свіжому повітрі створюють найкращі умови для
правильного і всебічного розвитку особистості, починаючи із раннього
шкільного віку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

Богданова О.С., Петухова В.И. Методика воспитательной работы в начальных
классах. – М.: Просвещение, 1986.

Дерекнева Н.И. Справочник классного руководителя (1-4кл.) – М.: Вано,
2007. – 272с.

Кацинська Л.Л. Довідник класного керівника. (інструктивно-методичний
посібник), – К.: 2001.

Коробко С.Л., Бикова О.Ф. Заняття з морального орієнтування молодших
школярів. – К: Техніка, 2003.

Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.

Українська національна система виховання. – К., 1991.

PAGE

PAGE 6

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019