Реферат на тему:

Корекційно-розвивальна програма роботи з дітьми, які мають труднощі
мовної комунікації

Мовна комунікація була сформована історично в ході матеріального
перетворення діяльності людей; форма спілкування, опосередкована мовою.
У мовленні представлені зовнішній почуттєвий, а також внутрішній
смисловий аспекти. У ході мовного спілкування відбувається безперервне
кодування і розкодування інформації. Мовна комунікація містить процеси
породження і сприйняття повідомлення для спілкування. Мовлення буває
активним, яке конструюється щоразу заново, і реактивним – низкою
динамічних мовних стереотипів. В умовах спонтанного усного мовлення
свідомий вибір і оцінка використаних у ній мовних засобів зведені до
мінімуму, тоді як у писемному мовленні й у підготовленому усному вони
займають значне місце. За видами мовна комунікація поділяється на усну,
письмову, зовнішню і внутрішню. Вона виконує комунікативну, експресивну
та сигніфікативну функції. Різні види мовлення будуються відповідно до
специфічних законів, за допомогою мовних засобів, які сприймаються на
слух. Окремі компоненти мовного повідомлення породжуються і сприймаються
послідовно. Процес породження усного мовлення містить у собі ланки
орієнтування, програмування, мовної реалізації і контролю, при цьому
планування відбувається по двох рівнобіжних каналах і стосується змісту
і моторно-артикуляційних сфер мовлення.[2]

Під час корекційних занять використовуються як групові, так і
індивідуальні форми роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Тривалість
заняття психокорекційної програми розраховано до 35 хвилин. Заняття
проводяться два рази на тиждень. Нами, зокрема, було розроблено п’ять
занять корекційної роботи спрямовані на розвиток мовленнєвого апарату та
фонематичного слуху у дітей, які мають труднощі мовної комунікації.
Шосте заняття – підсумкове для визначення результатів психокорекційної
роботи.

Для експерементального дослідження мовної комунікації молодших школярів
можна використовувати методики: з метою визначення рівня розуміння
граматичних конструкцій – „Тест розрізнення та вибору фонем”, „Методика
вивчення розуміння ситуацій на основі слухового та зорового сприйняття”,
„Назви слова” для виявлення слів, які зберігаються в активній пам’яті
дитини; „Визначення понять” для виявлення вміння володіти словом при
висловленні думки; „Виявлення пасивного словникового запасу”.

Структура занять психокорекційної програми може містити такі вправи та
ігри:

Заняття № Ігри,

Вправи № Структура заняття Мета Обладнання Час (хв.) Примітки

1. 1. „Озвуч слова” Зняття напруги

3 Використо

вуються заготовлені слова

2. „Скоромовка” Розвиток фонематичних умінь

10 Діти читають скоромовки по-черзі

3. „Читай чітко, швидко” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із
словами 5 Діти читають по-черзі

4. „Чи буває так?” Розвиток вільного мовлення

5 Діти висловлюються по бажанню

5. „Луна” Розвиток фонематичного слуху і точного звукового сприйняття

5 Діти сидять у колі

Загальна тривалість заняття 28 хвилин

Заняття № Ігри,

Вправи № Структура заняття Мета Обладнання Час (хв.) Примітки

2. 1. „Розклади на звуки” Розвиток фонематичного слуху

6

2. „Хто відгадає?” Розвиток вільного мовлення

10

3. „Читай швидко, вимовляй чітко” Розвиток мовленнєвого апарату

Картки із словами 5 Діти читають по-черзі

4. „Аукціон слів” Розвиток вільного мовлення

5

5. „Чарівні квадрати” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із
квадратами 3

Загальна тривалість заняття 29 хвилин

Заняття № Ігри,

Вправи № Структура заняття Мета Обладнання Час (хв.) Примітки

3. 1. „Зачароване слово” Розвиток фонематичного слуху

5 Діти повинні вимовляти звуки чітко і голосно

2. „Плутанина” Розвиток слухового розрізнення

7 Психолог використовує заготовлені речення

3. „Знайди зайве слово” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із
реченнями 5 Діти виконують по-черзі

4. „Слово за слово” Розвиток вільного мовлення

10

5. „Читалочки -анаграми” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із
анаграмами 3 Діти виконують по-черзі

Загальна тривалість заняття 30 хвилин

Заняття № Ігри,

Вправи № Структура заняття Мета Обладнання Час (хв.) Примітки

4. 1. „Полагодимо зіпсований телефон” Розвиток фонематичного слуху

10 Діти сидять у колі близько один біля одного

2. „На одну букву” Збагачення словникового запасу

7 Діти сидять у колі

3. „Читай – думай — доповнюй” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із
незакінченими реченнями 4

4. „Скільки знаємо різних слів, скільки однакових?” Розвиток вільного
мовлення

6

5. „Відтвори” Розвиток фонематичного слуху Предмет для утворення і
відтворення звуків 3 Можна використовувати будь-який предмет

Загальна тривалість заняття 30 хвилин

Заняття № Ігри,

Вправи № Структура заняття Мета Обладнання Час (хв.) Примітки

5. 1. „Розмова лісу” Зняття напруги

3 Діти сидять у колі

2. „Придумай пропозицію” Розвиток вільного мовлення Камінець або м’ячик
10 Діти сидять у колі

3. „Не помились” Розвиток мовленнєвого апарату Картки із словами 5 Діти
читають по-черзі

4. „Склади розповідь” Розвиток вільного мовлення Малюнок 10

5. „Підбери слова” Розвиток фонематичного слуху

7

Загальна тривалість заняття 35 хвилин

Зміст ігор та вправ

1. „Озвуч слова”. Ведучий називає слова, а діти повинні їх озвучити.
Наприклад, слова: дощ, машина, грім, вітер, шкільний дзвінок, гусенята.

2. „Скоромовка”. Дітям зачитуються скоромовки, які їм потрібно повторити
чітко, голосно і швидко. Наприклад: коси, косо, поки росо. У полі просо,
у просі роси. Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі з бібу борщ. Ми носили
воду в ситі, та дерева не политі, воду в ситі не носити, саду ситом не
полити.

3. „Читай чітко, швидко”

Мак – лак – рак

Син – сир – сич

Гірка – дірка – зірка

Ланка – ласка – латка Ліс – рис

Суп – сук

Лук – люк

Кіт – кіл

Коза – коса

Рука – ріка

Нора – гора

Сало – жало

Клен – клей Ранок – ганок

Голос – колос

Гілка – голка

Білка – балка

Річка — нічка

akdT

gd/–‚kd~

????#? Наприклад, речення: дівчинка бігає по небу, на деревах ростуть
книжки, цукерки виготовляють із снігу, тварини ходять на підборах,
лісники живуть і працюють в морі.

5. „Луна”. Дітей запитують: „Ви чули коли–небудь луну? Коли ви в лісі чи
у великому залі, то ви можете почути луну. Якщо ви скажете: „Луно,
привіт!”, то і вона вам так само відповість”. Ведучий – луна – повторює
слова сказані йому, від простих до складних, щораз швидше і швидше.

6. „Розклади на звуки”. Учасникам гри пропонуються незвичні слова, які
потрібно розкласти на звуки. Наприклад: жонжовір, лягусік, друп-дряп.

7. „Хто відгадає?”. Одного з учасників гри просять описати по пам’яті
який-небудь із предметів, що є в кімнаті так, щоб інші учасники гри
відгадали. При цьому не можна дивитися на предмет і називати його.

8. „Читай швидко, вимовляй чітко”. Дитині даються картки із словами, які
їй потрібно прочитати правильно і чітко.

сум

сім

сом

сам дзижчить

дзюрчить

дзюрчать

дзижчать

маска

миска

мишка

мушка дзвенить

дзвінок

дзвоник

дзвонить

криниця

крамниця

кролиця

кориця смішити

спішити

служити

смітити

глиб – гриб

плід – пліт

плач – плащ

сніг – сніп

звір – збір

грак – граб клен – клин

зміст – зріст

гість – вість

краб – граб

грім – грам

сталь — стиль

9. „Аукціон слів”. Ведучий гри називає будь – який склад, який забажає,
а всі інші діти повинні придумати якнайбільше слів із цим складом.
Виграє той, хто називає найбільшу кількість слів.

10. „Чарівні квадрати”. Дитині пропонують прочитати слова у рядках і
стовпцях квадрата

У Р О К

Б Р У С

Р І П А

Р Я С Т

О П І Р

У С Т А

К А К А

С Т А В

Потім дитині необхідно скласти слова по горизонталі і по вертикалі

МИ ЛО ВА

СО ВА ДА

ЛИ СІ НО

МИ ЛИ СИ

СИ НИ ВА

ЛО СІ РІ

11. „Зачароване слово”. Ведучий пропонує дитині розчарувати зачаровані
слова (спочатку використовуються прості слова із трьох – чотирьох букв,
а потім слова ускладнюються ), які він буде називати. Дитині необхідно
повторити ці слова по звуках чітко і голосно. Наприклад, слова: сила,
жива, сяє, літо, сад, сон, мова, ясне, ліс, мама, хліб, духмяний,
веселка, гомонить.

12. „Плутанина”. Дитині необхідно відгадати, які слова переплутано. Не
мала жаба клопоту – купила порося. Лізе гак – неборак, як ущипне – буде
жах. Жили собі дід і баба, і була у них дочка Івасик Пелесик. З’їла
Лисичка – сестричка кругляка. У квіточці народилася маленька дівчинка
Горошинка.

13. „Знайди зайве слово”. Дитині пропонують знайти „зайве” слово в рядку
і пояснити, чому воно зайве.

Кіт, миша, стіл, сорока, риба.

Білка, заєць, лисиця, рак, вовк.

Струмок, струмочок, струм.

Співає, слухає, спів, йде, крокує.

Будинок, будити, побудувати, будова, будівництво.

Вишиває, малює, грає, бурхливі, читає.

14. „Слово за слово”. Ведучий вимовляє два випадкові слова, а наступний
учасник пов’язує їх у речення і придумує два наступні слова, наступний
учасник знову пов’язує їх у речення і придумує два інших слова для
наступної людини і т.д. Програє той, хто не зміг швидко скласти речення.

15. „Читалочки -анаграми”

3 4 5 6 2 1

5 4 3 2 1 6

1 4 5 2 3

г л о б у с

г о л о в а

з л и в а

3 2 4 5 1

3 2 4 1 5

1 5 4 2 3

с и л а ч

ч о в н и

в і ч н о

16. „Полагодимо зіпсований телефон”. Учасники гри сидять у колі близько
один біля одного і передають швидко один одному на вухо слова, які
проголошує ведучий. Потім всі учасники оголошують слова, які почули і
той, хто першим неправильно почув слово стає ведучим.

17. „На одну букву”. Учасники гри сидять у колі і називають слова на
певну букву, але використовують лише ті слова, які є назвами предметів,
що знаходяться у кімнаті. Виграє той, хто назве найбільшу кількість
предметів.

18. „Читай – думай — доповнюй”. Доповнити незакінчені речення: у кріслі
відпочивала бабуся…, з крісла виглядав … ,біля крісла … , на кріслі
… , за кріслом … , під кріслом … , над кріслом … .

19. „Скільки знаємо різних слів, скільки однакових?”. Ведучий гри
називає слово, а всі інші учасники придумують до нього ознаки.
Наприклад, слово ЛІС і його ознаки: темний, густий, старий і т.д.

20. „Відтвори”. Ведучий гри простукує певну серію ударів будь-яким
предметом, а всі інші учасники повинні її відтворити.

21. „Розмова лісу”. Уявіть, що ми у лісі чуємо певні звуки, давайте
відтворимо їх.

Вітерець у лісі – ш-ш-ш.

Повзе вуж у траві – с-с-с.

Прилетів жук – ж-ж-ж.

Заспівав комарик – з-з-з.

Пролетів птах – шух-шух.

Запихкав їжачок – пих-пих.

Забриніла бджілка – дж-дж-дж.

22. „Придумай пропозицію”. Діти сидять у колі. Ведучий називає слово, а
наступний гравець повинен придумати із цим словом речення,(при цьому
передається камінчик) наступний учасник придумує інше речення, яке
близьке до попереднього. Таким чином учасники гри складають розповідь.

23. „Не помились”. Дитині пропонують прочитати слова чітко, виразно,
голосно і правильно. Слова на картці: лис, кед, кедр, пар, парк, зуб,
зубр, гра, граб, жар, жарт, їжа, їжак, лан, банк, банка, буря, буряк,
ром, ромб, метр, метро, лото, лоток, міст, місто, коза, козак, сорок.

24. „Склади розповідь”. Дітям пропонують малюнок, і вони по черзі
оголошують своє придумане речення, але так, щоб вийшла із цих речень
розповідь.

25. „Підбери слова”. Ведучий пропонує підібрати слова за певними
ознаками, які він називає (наприклад, зі звуком „д” на початку, в
середині, в кінці слова; слова, що починається на ту ж букву що і слово
„зозуля”).

Список використаних джерел

Дидактичні ігри на уроках читання// БВПШ.- 2005-№3.-С.11-23.

2.Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко: Под. общ. ред.
А.В. Петровського, М.Г. Ярошевського. – М.: Политизд, 1985. – 431с.

Методики розвитку художньо-словесних здібностей // Практична психологія
та соціальна робота.- 2000-№2.-С.9-14.

Немов Р.С.Психология. В 3-х кн. Кн.: Психодіагностика.-. 4-е
изд.-М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2006.- 631с.

Піроженко Т. Мовлення дитини. Психологія мовленнєвих досягнень дитини//
Психологічний інструментарій-К.:Плавник,2005.-112с.

Розвиток мовлення//Психолог.- 2003-№30.-С.12-16.

Розвиток мовленнєвої творчості// Обдарована дитина.- 2000-№1.- С.42-45

Розвиток пізнавальних процесів// Психологічний
інструментарій.-К.:Мікрос.-СВС,2003.- 112с.

Похожие записи