.

Капля Вікторія Дмитрівна. Система гурткової роботи в нашій школі. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
157 2340
Скачать документ

Капля Вікторія Дмитрівна,

вчитель початкових класів,

Золотоніської спеціалізованої школи №2

інформаційніх технологій

Золотоніської міської ради

Система гурткової роботи в нашій школі

Молодший шкільний вік, як ніякий інший етап шкільної освіти, багатий
своїми ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати і розвинути.
Онови багатьох психічних якостей школяра закладаються саме в цьому віці.
Молодших школярів відрізняє сильна пластичність і вразливість психіки,
їхня готовність сприймати і наслідувати, випробовувати себе, довіра до
батьків. Учителів, надзвичайна природна допитливість та емоційність. Все
це створює унікальні можливості для повноцінного виховання, навчання і
розвитку дітей цього віку.

Завдання вчителя – творити таке поле добра і любові, щоб кожна дитина
довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов
приходить справжня зацікавленість навчанням, осягається «щастя шкільного
життя», відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів.
Дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дається не кожному, а
лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього
розуму й серця. Розвинути обдарованість можна лише тоді, коли дитина
працює під умілим керівництвом вчителя. Психолога, батьків, переходячи з
першого до кожного з наступних класів. Адже хоч би якими були від
природи задатки, ніякого таланту не буде, якщо їх не розвивати.

Проблема навчання обдарованих не є простою, а процес дотримання
наступності в розвитку таких дітей надзвичайно складний і довгий.
Сучасна система освіти повинна не тільки давати необхідні знання, а й
всебічно розвивати дитину, виявляти і вдосконалювати її здібності й
інтереси, формувати життєві цінності.

Діти, що сьогодні сидять за партами, незабаром визначатимуть наше
майбутнє. Кожна дитина здібна й талановита. Як збудити в ній радість
творчості і пізнання? Як розвинути її здібності та вміння мислити
сміливо, творчо, нестандартно? Чи можна такого мислення навчити? Чи не є
таке мислення тільки генетично обумовленим?

Учені стверджують, що можна. Людина використовує лише незначну частину
можливостей мозку. Якщо бути конкретним, то тільки 3 % мозку працює, а
що роблять ще 75 %, вченим поки що невідомо. Але невже занять за
шкільною програмою недостатньо для формування та розвитку мислення
дітей? Сучасні дослідження свідчать, що справді недостатньо. Якщо під
час занять із математики та інших шкільних предметів ідеться здебільшого
про засвоєння матеріалу та його відтворення, то під час навчання
мислення в позаурочний час метою занять є розвиток розумових та творчих
здібностей дітей, цілеспрямоване формування певних операцій та прийомів
мислення.

Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і
здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням
сучасної української національної школи. У розвитку зазначених якостей
особистості молодшого школяра особливого значення набуває гурткова
робота. Здебільшого цей вид навчання й виховання притаманний старшій
школі. Вважається, що молодші учні ще недостатньо дорослі для нього. Та
таке твердження є безпідставним. Адже саме в цьому віці діти з
найбільшою цікавістю пізнають світ. Вони, як свідчить досвід педагогів,
із величезним задоволенням займаються в позаурочний час. У такий спосіб
діти не лише краще пізнають навколишній світ, а й розвивають мислення,
учаться аналізувати, порівнювати і зіставляти, узагальнювати,
конкретизувати, абстрагуватись, робити умовиводи.

Звісно, учитель на уроці не може охопити розвиток цих умінь у всіх
дітей, він не встигає виховувати всіх учнів у правильному напрямку на
класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним бажанням,
відвідуватиме різноманітні гуртки, то вона й на уроках зацікавленіше
ставитиметься до навчального матеріалу, вона краще розумітиме й
засвоюватиме його.

Передумови для розвитку конкретних якостей дитячої особистості,
формування навчальних та соціальних умінь створює гурткова робота, вона
дозволяє не переривати лінії виховання, навчання та розвитку дитини.
Робота в гуртках цілеспрямовано сприяє вихованню і розвитку пізнавальних
і творчих здібностей молодшого школяра в ігровому, інтелектуальному,
художньому, практичному і комунікативному видах діяльності.

Вчителі нашої школи плідно працюють над тим, щоб кожен день перебування
дитини у стінах рідної школи був яскравим, захоплюючим, незабутнім.
Основним своїм завданням ми ставимо розвиток всебічно розвиненої,
творчої особистості. У центрі уваги педагогічного колективу школи –
творча обдарованість як здатність особистості йти нестандартними шляхами
вирішення різноманітних проблем. Свої зусилля спрямовуємо на створення
виховних і розвивальних ситуацій. Коли активно працюють моральні
почуття, інтерес, мимовільна увага, пам’ять. Дбаємо також про те, щоб
дитину оточувало естетично привабливе розвивальне і виховне середовище.
При чому не створене раз і на завжди, а мінливе, змінюване педагогами,
батьками разом з дітьми. Головне – пам’ятаємо, що в кожній дитині
«дрімає» маленький Архімед. Тому спрямовуємо наші зусилля на те, щоб
розбудити його і запалити вогник захоплення та радості в дитячих очах та
дитячому серці.

Основними завданнями гурткової роботи ми вбачаємо цілеспрямований
розвиток обдарованих дітей, створення максимально сприятливих умов для
інтелектуального розвитку учнів початкової школи, надання можливостей
молодшим школярам реалізувати власні творчі здібності під час здійснення
дослідно-пошукової діяльності.

Ці завдання намагаємося розв’язувати шляхом комплексного впливу на всі
аспекти формування дитячої особистості ( сенсорне і розумове виховання,
духовне, морально-етичне, громадянське, трудове, художньо0естетичне). У
творчості, різноманітних іграх та вправах відбувається розвиток дитячої
особистості, її соціалізація – поступове залучення до системи
особистісних і громадянських відносин, усвідомлення себе людиною з
певним родоводом і громадянською позицією.

На нашу думку, мета гурткової роботи полягає у задоволенні інтересів і
запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у
різних сферах діяльності та спілкування. Вона планується так, щоб
сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя,
гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і
родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу
між поколіннями.

Зацікавити учнів математикою, показати її красу, змусити полюбити її –
завдання кожного вчителя початкових класів. Уміння бачити цікаве й
дивуватися дає дітям радість, породжує творчі поривання, розвиває уяву,
що особливо важливо на уроках математики. Таке вміння потрібно
виховувати й розвивати в учнів систематично як на уроках, так і в
позакласній роботі з математики. З цією метою в школі діє гурток «Цікава
математика», організація якого допомагає розширенню світогляду учнів у
різних галузях елементарної математики. Гурткова робота сприяє розвитку
у дітей математичного мислення, лаконічності мовлення, умілому
використанню символіки, правильному застосуванню математичної
термінології, умінню робити доступні висновки й узагальнення,
обґрунтовувати свої думки та ін. Робота гуртка впливає на підвищення
інтересу до математики. На заняттях гуртка учні можуть реалізувати свої
побажання щодо змісту матеріалу, що їх цікавить, форм організації своєї
роботи, що саме й приваблює дітей до його відвідування. Гурткова робота
з математики є складовою частиною всього навчального процесу, природним
продовженням роботи на уроці. Вона складається з математичних розваг,
ігор, змагань. Тут широко використовуються вправи і завдання,
запропоновані у цікавій формі.

На гурткових заняттях з математики використовуються завдання з програми
«Скарбниця знань». Ця програма містить завдання для стимулювання
різноманітних мислитель них операцій. У ній представлено багато цікавих
завдань з використанням казкових персонажів. Своїм завданням ця програма
передбачає розвиток спостережливості, кмітливості, швидкості, розуму,
почуття краси. При розв’язанні пізнавальних завдань представлених у цій
програмі, у школярів з’являється інтерес не тільки до знань, а до
способів їх набуття. Програма «Скарбниця знань» визначає стратегію
пошуку, навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей. Вона
передбачає подальшу розбудову сучасної системи роботи навчального
закладу шляхом модернізації існуючих та створення нових механізмів, які
дадуть змогу максимально повно забезпечити індивідуальні і освітні
проблеми учнів та впроваджувати в практику роботи закладу провідні ідеї,
концепції особистісно-орієнтованого навчання.

Ця програма використовується також і на заняттях гуртка «Логічними
стежинами». Окремі розділи цієї програми пропонують вчителеві завдання
для стимулювання різноманітних мислительних операцій. Зокрема, визначити
зайве або ж розкласти по групах предмети за спільними ознаками. Дитина
вчиться обирати пару множин для малюнка; вибирає множину, елементом якої
є визначений предмет або ж обирає малюнок для множини, позначеної
відповідним знаком. Для розвитку й стимулювання логічного мислення
представлені розділи: «Увага», «Лабіринт», «Знайди відмінності». Дитина
має можливість «Олівцем» малювати малюнки різної складності по клітинках
вибирати, порівнювати, переміщати малюнки. Учні мають змогу ознайомитись
з анаграмами. Вони читають анаграми, визначають слово, яке відповідає
цій анаграмі за значенням. Також дитина має можливість поставити поряд
із зашифрованим словом відповідну позначку. В розділі «Логіка» учні
знайомляться із істинними та хибними твердженнями, розпізнають їх,
усвідомлюють суть понять «Судження», «Вилучення», виконують найпростіші
логічні вправи на вилучення одиничних понять та збірних, розв’язують
найпростіші числові ребуси.

& t ?

he

Робота гуртка «Логічними стежинами» орієнтується на розвиток основних
аспектів розумової діяльності і має на меті стимулювати мислення дітей,
навчити їх основних операцій і прийомів мислення, закласти основи
логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути
кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу. Завдання, які
виконуються на заняттях, розвивають швидкість реакції, уміння
орієнтуватися в просторі, збагачують просторову уяву, сприяють засвоєнню
змісту і прийомів виконання арифметичних дій. Учні набувають умінь,
знаходячи певні закономірності в логічних послідовностях, набувають
початкових навичок аналізувати предмети, виявляти їх взаємозв’язки.
Учням пропонуються задачі, спрямовані на розвиток зорової та просторової
уваги: молодші школярі вчаться розпізнавати найпростіші геометричні
фігури за малюнками, схемами і навколишніми предметами; використовувати
їх властивості та комбінації. Задачі на використання графічних елементів
у поєднанні з числовими сприяють розвитку творчих здібностей дитини.
Завдання, які розглядаються на заняттях гуртка «Логічними стежинами»
сприяють формуванню здібностей знаходити творчий підхід до розв’язання
задач, підвищувати якість розумової діяльності.

З метою організації пізнання дитиною багатства господарсько-культурної
спадщини українського народу, виховання почуття національної
самосвідомості, патріотизму, розвитку інтересу до історії свого народу,
краю, держави, у школі створено гурток «Народознавство». Він допомагає
дітям вивчати звичаї і традиції українського народу, обряди, явища
природи, рослинний і тваринний світ, взаємозв’язки в природі, виховувати
любов до всього живого. Гурток «Народознавство» допомагає активізувати
розумову діяльність учнів. Зіставлення наукових пояснень явищ та їх
трактування у фольклорі урізноманітнює заняття, збагачує уяву, формує
вміння і навики самостійно робити узагальнення і висновки. На заняттях
гуртка широко використовуються народні прислів’я, приказки, загадки,
народні прикмети. Тематичні загадки розвивають кмітливість, увагу,
допитливість, спостережливість, коли вивчаються явища природи,
навколишнє середовище, чи трудова діяльність людини. Є матеріали про
крашанки і писанки. У переддень Великодня діти із задоволенням слухають
історію виникнення розпису яєць, про символіку малюнку на писанках, а
потім розмальовують їх до свята. Цікаво учням слухати легенди та міфи
про рослинний та тваринний світ. Вони простежують їх життя, дізнаються
як ставилися до природи наші предки, які свята організовували на честь
живих істот, і самі теж переймаються любов’ю до світу природи. Отже,
вивчаючи народознавство ми передаємо учням у спадщину емоційне,
естетичне, моральне багатство народної душі, її красу.

Серед усіх видів творчості особливе місце посідає літературна, оскільки
вона сприяє вихованню емоційно-ціннісного ставлення дитини до світу. ЇЇ
завдання спрямовуються на розвиток поетичної творчості молодших
школярів. Це формування повноцінного сприймання поетичного тексту,
вміння декламувати і римувати; усвідомлення жанрової специфіки вірша:
рима, ритм, звукопис, настрій. З метою поглиблення вмінь розуміти поезію
та розвитку здатності до поетичної творчості у школі створено гурток
«Юні поети». Цікаві та ігрові завдання допомагають розвивати,
збагачувати мову учнів, вміння образно мислити, бачити і знаходити
цікаве довкола, передавати враження цікаво, образно. Вони розвивають
культуру мовлення, уміння спілкуватися, виховують любов до мови та
поезії. Ігрові завдання сприяють розвитку творчих здібностей, мислення,
пам’яті, мовного чуття, уяви, фантазії дитини, спостережливості,
збагачують словниковий запас та всебічно розвивають особистість.

Всім відомо, що головною діяльністю дитини до підліткового віку є гра.
Саме гра формує ті життєві навички, які залишаються у дитини на все
життя. А яка гра приносить задоволення дітям? Звичайно ж, театр! У нашій
школі діє гурток «Театр в гості кличе». Незалежно від свого розвитку,
характеру, особливостей пам’яті, мови, дитина має можливість розкритися
і само реалізуватися. Театр учить відчувати, розуміти переживання,
почуття інших, приваблювати до себе людей, бути чуйним, душевно
гармонійним. Театральні виступи виховують у дітей сміливість, звільняють
їх від надмірної сором’язливості. Тут панує атмосфера вимогливості до
себе і до товаришів по спільній справі, а це привчає до дисципліни і
самодисципліни. Розкриття творчих можливостей веде до емоційного
розкріпачення дитини і допомагає її психологічній адаптації в колективі.

В наш час проблема розвитку художньої творчості дитини, творчих
здібностей, дитячої активності та самостійності набуває особливого
значення. Для успішного вирішення цієї проблеми створено для учнів
молодшого віку гурток «Вмілі рученята». Визначальним кроком діяльності
гуртка стало вивчення естетичного середовища розвитку дитини. Глибокий
аналіз естетичної розвиненості кожного учня дає змогу ефективно
планувати діяльність колективу, забезпечити індивідуалізацію процесу
відбір відповідних методів естетичного впливу на колектив у цілому і
кожного його учасника окремо.

Головна мета занять гуртка «Вмілі рученята» – навчити дітей майструвати,
працювати з будь-яким підручним матеріалом, фантазувати й власноруч
створювати симпатичні саморобки, так щоб і процес, і результат приносили
радість и задоволення. В програму занять дібрано такі розділи: робота з
аплікацією та оригамі, робота з ліпленням та природним матеріалом,
робота з витинанками.

Вся діяльність гуртка«Вмілі рученята» спрямована на те,щоб заняття
стали:

– осередком соціальної адаптації особистості у реальному житті;

– місцем культурного дозвілля і зміцнення здоров’я дітей;

– центром для пошуку, розвитку, підтримки юних талантів, обдарувань, для
формування творчої та наукової еліти у різних галузях життя;

– місцем втілення в життя інноваційних технологій.

Використання в гуртковій роботі казкового матеріалу, ігрових форм
роботи, творчих завдань, активізація фантазії та розвитку здібностей,
сучасних вимог до проведення заняття, великої кількості ілюстративного
матеріалу дидактичних ігор, інтегрування з літературою та іншими
предметами надає можливість стимулювати творчий потенціал особистості,
виховувати потребу і здатність до художньо-творчої самореалізації та
духовного самовдосконалення учнів.

Аплікація – дуже доступний і цікавий вид мистецтва виготовлення різних
візерунків і сюжетних та предметних картин з паперових форм, що потім
закріплюються на відповідному тлі. Це найбільш простий і доступний засіб
створення художніх робіт, при якому зберігається реалістична основа
самого зображення. Що дає можливість займатися цим видом мистецтва з
молодшими школярами. Основними ознаками аплікації є: силуетність,
площинне, узагальнене трактування образу, локальність великих кольорових
плям. Аплікація розвиває у дітей почуття форми, кольору, пропорції,
тренуються м’язи пальців рук, удосконалюються окомір та зорово-рухова
пам’ять.

Одним із важливих чинників у навчанні молодшого шкільного віку є
розвиток дрібної моторики рук, здатність вольового управління власною
поведінкою, підпорядковуючи одні прагнення іншим, готовність руки дитини
до виконання дрібних, точних та різноманітних рухів, узгодження руки та
ока, розвиток окоміру що вимагає оволодіння письмом. Підготувати дитину
до цього важливого періоду життя, стати помічником у її всебічному
розвитку чи не найкраще допомагає художнє конструювання та оригамі.

Орігамі – це мистецтво виготовлення різноманітних фігурок шляхом
складання паперу з мінімальним використанням ножиць і клею.

Дії з папером виникають ще у ранньому дитинстві – діти люблять м’яти,
рвати папір; малюкам подобається шурхіт, колір, перетворення аркуша у
жмут. Усе це – корисні для розвитку дитини заняття, адже вони розвивають
відчуття, слухову увагу та сприйняття, дрібну моторику. У молодшому
шкільному віці заняття художнім конструюванням та оригамі дають змогу не
тільки оволодіти різними прийомами та способами дій з папером, такими як
згинання, багаторазове складання, надрізування, склеювання, а й
розвинути у дітей зорову увагу та пам’ять – шляхом концентрації на
процесі та послідовності виготовлення іграшок; мовлення – шляхом
збагачення словника спеціальними термінами на позначення назв
геометричних фігур, понять «кут», «центр», «середина»,коментування
виконуваних дій; творчу уяву шляхом придумування ігор – драматизацій з
паперовими фігурками.

Отже, аплікація, художнє конструювання та оригамі – цікаве та корисне
заняття для дітей молодшого шкільного віку. Виготовлена разом з
дорослим, а згодом і самостійно, – з частинкою спільної праці, фантазії
та любові, – іграшка стане набагато ціннішою, ніж та, яку придбали у
магазині.

Систематичні заняття з дітьми аплікацією – запорука їй всебічно –
творчого розвитку.

Заняття з аплікації у техніці оригамі навчають дітей бути більш
уважними, посидючими, з’являється інтерес до самостійної творчості.
Дозволяє розвивати у дітей почуття пропорції і композиції.

Гурткова робота сприяє поглибленню знань, яких учні набувають на уроках,
прищепленню навичок застосовувати ці знання на практиці, вихованню
моральних якостей: волі, наполегливості, критичного ставлення до
виконаної роботи, а також розвиває інтерес до вивченого предмета. Робота
в гуртках зберігає широкі можливості створення атмосфери творчого
піднесення, індивідуальної і колективної практичної діяльності учнів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020