.

Інтерактивні технології – технології співпраці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1735
Скачать документ

Інтерактивні технології – технології співпраці

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його
соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який
відповідав би міжнародним стандартам.

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно
з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в
центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її
становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних
умов:

-створення позитивного настрою для навчання;

-відчуття рівного серед рівних;

-забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних
цілей;

-усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

-можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

-вчитель не є засобом „похвали і покарання”, а другом, порадником,
старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до
інноваційних.

Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних
технологій та інтерактивних уроків спробуємо з’ясувати суть
інтерактивного навчання та зіставити його з традиційним навчанням.

Так історично склалося, що освіта у навчальних закладах (ЗОШ) надається
учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання.
Основна одиниця такого навчання – урок. Кожний урок будується за певною
структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями.
Скористаємося підходами, запропонованими Я.Голантом ще у 60-х роках XX
ст. Він виділяв активну і пасивну моделі навчання залежно від участі
учнів у навчальній діяльності.

Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за О.Пометун, Л.Пироженко)
моделі навчання і порівняємо їх.

1. Пасивна модель навчання.

За цією моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає
матеріал, який йому подає вчитель: відеофільм, текст із підручника тощо.
За такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або
слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу
вчителем, демонстрація).

Спробуємо визначити позитивні та негативні сторони такої моделі:

Позитивні

Негативні

1.1 Можна подати великий

за обсягом матеріал за короткий час.

2. Одночасно сприймають

матеріал усі слухачі.

3. Витрачається мало часу

на розповідь або пояснення.

1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем.

2. Не виконують ніяких завдань.

3. Вчителю важко зрозуміти якість засвоєння поданого матеріалу.

4. Відсутній контроль за знаннями.

5. Як правило, невисокий

відсоток засвоєння знань.

Навчання за такою моделлю пасивне. Цю модель можна назвати “Монолог”.

2. Активна модель навчання.

У цьому випадку вчитель і учень перебувають у постійному взаємозв’язку.
Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. Вчитель має змогу
співпрацювати з кожним учнем зокрема. За такої моделі використовують
активні методи навчання: бесіду, дискусію, фронтальне опитування тощо.
Визначимо позитивні і негативні сторони цієї моделі:

Позитивні

Негативні

1. Високий рівень інформації (проблемний метод).

2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати
інформацію.

3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий.

4. Майстерність педагога відіграє велику роль в організації такого
навчання.

5. Учитель може проконтролювати надані учням

знання.

1. Учні спілкуються тільки з учителем.

2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для
опитування.

3. Учень перебуває у постійній напрузі – „спитає – не
спитає”.

4. Учень може бути незадоволений тим, що його не запитали, не вислухали
його думку.

Навчання за такою моделлю – активне. Таку модель можна назвати “Діалог”.

3. Інтерактивна модель навчання.

Схема цієї моделі відображає постійне спілкування вчителя з учнями,
учнів з учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. Під час
навчання за такою моделлю використовують ділові та рольові ігри,
дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати.
Перерахуємо позитивні та негативні сторони моделі:

Позитивні

Негативні

1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування,
аналіз, застосування інформації з різних джерел).

2. Як правило, високий рівень засвоєння знань.

3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань
учнів.

4. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант.

5. Партнерство між учите лем і учнями та в учнівському колективі.

1. На вивчення певної інформації потрібен значний час.

2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів.

3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.

4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.

Подану модель можна назвати “Полілог”, вона є свідченням активного
навчання.

Якщо порівняти ці моделі, то можна зробити висновки про те, що за
наявності певних недоліків остання модель досить ефективна.

У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що
джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор,
відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію,
трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати,
розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому сприяють
інтерактивні технології навчання.

Слово “інтерактив” прийшло до нас з англійської мови від слова “Шег” –
взаємний і “асг” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до
взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це специфічна форма
організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх
учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання,
навчання у співпраці, коли вчитель і учні – рівноправні суб’єкти
навчання. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у
класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу
вчителеві стати справжнім лідером дитячого колективу. Організація
інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і рольових
ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної
ситуації. Вирішення певних проблем відбувається переважно в груповій
формі. Але не слід плутати інтерактивне навчання з груповими формами
роботи, які компенсують всі недоліки фронтальної та індивідуальної
роботи. Групова форма роботи передбачає навчання однією людиною групи
учнів; всі учні групи працюють над одним завданням разом із наступним
контролем результатів.

? \?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020