.

Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників: морально-етичні проблеми (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2356
Скачать документ

Реферат на тему:

Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників:
морально-етичні проблеми

Соціальна робота базується на принципах гуманізму, які передбачають
«визнання людини найвищою цінністю, захист її гідності і громадянських
прав, створення умов для вільного і всебічного вияву здібностей кожного»
[1, C.30]. Людяність, людинолюбство – органічна властивість соціальної
роботи, її сутнісна характеристика. Повага і чуйність до людини яка
потребує допомоги, дозволяє спеціалісту соціальної роботи вирішувати ряд
проблем: регулювати правові, економічні відносини людини з суспільством,
надавати їй підтримку у самоствердженні й поверненні до повноцінного
життя, набутті досвіду самостійного розв’язання проблемних ситуацій.
Оскільки кожен індивід заслуговує на увагу і має право на гідне
існування, гуманістичний принцип вимагає бачити людину в наркомані,
злочинці, психічно хворому й намагатись полегшити долю клієнта та його
близьких.

Гуманістичним по своїй природі є принцип визнання права кожного на
самовизначення, тобто права будувати своє життя згідно власного
розуміння, особистих потреб і пріоритетів. Це право є реальним виявом
особистісної свободи. На практиці цей принцип означає максимальне
врахування побажань клієнта, відмову від нав’язування клієнту власних
думок та способів вирішення проблем.

Гуманістичним є також принцип справедливості, забезпечення всім людям
рівних можливостей розвитку і самореалізації.

Набуваючи професію соціального працівника студент засвоює професійно
цінні знання та навички, які базуються саме на гуманістичних принципах.
Найважливіші професійні принципи соціальної роботи, котрі рекомендують
методи знаходження рішень за умов етичної дилеми, розглядають проблеми
взаємозв’язку соціальних працівників із клієнтами, колегами та іншими
особами, знайшли відображення у етичному кодексі. За Міжнародною
декларацією етичних принципів соціальної роботи [2, C.67-75], працівники
діють на благо людини, якщо чітко дотримуються таких головних принципів:

· кожна людина є унікальною цінністю, на яку слід зважати і
ставитись з повагою;

· кожна людина має право на самореалізацію такою мірою, щоб це не
утискувало таке ж право інших людей;

· кожне суспільство повинно функціонувати так, щоб забезпечити
максимальні блага для всіх своїх членів;

· соціальні працівники віддані принципам соціальної
справедливості;

· соціальні працівники зобов’язані присвятити здобуті знання і
навички наданню допомоги окремим особам та групам в їх розвитку та
розв’язанні конфліктів як поміж собою, так і в стосунках із суспільством
та наслідків цих конфліктів;

· соціальні працівники повинні надавати якомога кращу допомогу
будь-кому, хто потребує допомоги та поради, не маючи несправедливих
обмежень щодо статі, віку, непрацездатності, расової приналежності,
соціального класу, походження, релігії, мови, політичних переконань або
сексуальної орієнтації;

· соціальні працівники поважають головні права людини, осіб та
груп людей відповідно до міжнародної декларації прав людини ООН та інших
міжнародних конвенцій, що випливають з цієї Декларації;

· соціальні працівники ставляться з повагою до принципів
приватного життя, конфіденційності та відповідального використання
інформації в своїй професійній роботі;

· соціальні працівники повинні повною мірою співпрацювати зі
своїми клієнтами заради інтересів останніх, водночас віддаючи належну
повагу інтересам інших людей;

· соціальні працівники повинні звести до мінімуму застосування
правового примусу у розв’язанні проблем клієнта:

· соціальна робота не сумісна з прямою або непрямою підтримкою
осіб, груп індивідів, політичних сил або силових структур, які
використовують тероризм, тортури та інші заходи, спрямовані на
пригноблення людей;

gd/mx

· соціальні працівники приймають етично обґрунтовані рішення й
дотримуються їх, віддаючи належну повагу положенням Міжнародної
декларації етичних принципів МФСП, а також положенням міжнародних
етичних стандартів соціальних працівників, ухвалених їхньою професійною
асоціацією.

Етичним кодексом закріплені моральні стандарти, яким повинна відповідати
діяльність соціального працівника. Але в практиці соціальної роботи
часто виникають ситуації, в яких доводиться зіставляти різноманітні
потреби, і жертвувати одними за рахунок задоволення інших. Будь-яка
людина психологічно важко переживає ситуацію вибору і конфлікт потреб, а
тим більше, якщо від цього вибору залежатиме доля інших людей.
Наприклад, літню людину діти, що проживають в іншому місці, мають наміри
поселити в будинок перестарілих, бажаючи покращити медичний догляд та
обслуговування. Соціальний працівник, знаючи про те, що зміна місця
проживання в літньому віці може прискорити розвиток психічних
захворювань і призвести до смерті клієнта, до того ж враховуючи бажання
клієнта (згідно принципу на самовизначення), повинен прийняти правильне
рішення. Будь-який варіант вирішення проблеми, може бути розцінений як
негуманний – піти проти волі клієнта, або залишити його на самоті. Отже
явище позитивне з одного боку може бути розцінено негативно з іншого.

Конфлікт цінностей і інтересів часто стає причиною моральних ускладнень.
Певний внутрішній конфлікт закладений в самих гуманних принципах
соціальної роботи. В суспільстві, свободи однієї людини обмежуються
свободами інших людей. Обов’язки перед іншими та соціальна
відповідальність обмежують інтереси людини. Працюючи з маргіналізованими
верствами населення, соціальний працівник надає допомогу наркоманам,
правопорушникам, які являють собою потенційну загрозу іншим людям та
стабільності і добробуту суспільства. Здійснюючи допомогу, соціальний
працівник при вирішенні проблем, виходить зі свого розуміння благ
клієнта, його оточення й суспільства загалом. Нав’язування власної
думки, навіть етичними засобами, заперечує праву клієнта на
самовизначення.

Готуючи соціальних працівників, необхідно враховувати всю складність
морально-етичних проблем, з якими доведеться зіткнутися в майбутній
професійній діяльності. Невміння подолати професійний стрес, що може
виникнути при роботі з різними випадками особистих та соціальних
негараздів, психологічний конфлікт цінностей створюють ефект
професійного «вигорання» навіть добре обізнаного і високоморального
соціального працівника.

Висновки

Засвоєння студентами професійних норм і цінностей при підготовці до
соціальної роботи є необхідним елементом навчання та входження в
професію. Етичні правила визначають загальні орієнтири поведінки, але
вибір рішення соціальним працівником буде залежати від багатьох реальних
обставин. До того ж майбутній фахівець повинен бути психологічно готовим
до діяльності соціального працівника, мати сформоване професійне
мислення, вміти самостійно аналізувати конкретну ситуацію, оцінювати
можливі наслідки та брати відповідальність за обрані рішення, які часто
пов’язані з життям людини. Такі особистісні якості як витримка,
толерантність, врівноваженість, розсудливість, інтуїтивність є важливими
для соціального працівника. Сучасна соціальна робота звільнена від
чітких ідеологічних догм, тому підвищується інтерес до ціннісного
аспекту діяльності й морально-етичних проблем. І в цьому значенні
важливо розвивати у майбутніх спеціалістів соціальної сфери моральну
чутливість.

Література

Соціальна робота: навчальний посібник// Соціальна робота. Книга ІІ.- К.:
ДЦССМ, 2002.– С.30.

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти, ухвалено Міжнародною
федерацією соціальних працівників (МФСП) Коломбо, Шрі Ланка, 6-8 липня
1994 р./ Переклад з англ. Н.Білоус// Соціальна політика і соціальна
робота. – 1998. – № 4 (8). – С.67-75.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020