.

Городня Кі. Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземних мов. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
146 1979
Скачать документ

Городня Катерина Володимирівна,

учитель англійської мови

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13

міста Сміли Черкаської області

Практичне застосування засобів ІКТ

на уроках іноземних мов

У сучасних умовах найбільш актуальним завданням освіти є формування
комунікативної культури учнів. ІКТ стає найбільш ефективним засобом, що
сприяє розширенню освітнього простору сучасної школи.

Педагогічна майстерність заснована на єдності знань і умінь, що
відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки та їх продукту –
інформаційних технологій.

Інформаційними технологіями, як правило, називають технології, що
використовують такі технічні засоби як аудіо, відео, комп’ютер,
Інтернет.

Специфіка ІКТ як засобів навчання пов’язана з такими характеристиками
як:

Інтерактивність – можливість діалогу із зворотним зв’язком і оцінкою;

Незалежність – рівні можливості при навчанні, оскільки ІКТ доступні
всім, хто навчається в школі безкоштовно;

Адаптивність – можливість пристосуватися до рівня кожного учня (темп,
матеріал, мотивація, методи, переваги);

Автентичність – ІКТ дають можливість для автентичніших видів діяльності:
сприйняття мови на слух і зорове сприйняття культури.

У вивченні іноземної мови широко застосовуються комп’ютерні технології.
Специфіка комп’ютера як засоба навчання пов’язана з такими його
характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність.
Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш
повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і
психологічних принципів, робить процес навчання цікавішим і більш
творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою
для реалізації принципів індивідуальності та диференційованого підходу у
навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується
індивідуальний темп роботи кожного учня. Використовуючи комп’ютер, можна
організувати на уроці індивідуальну, парну і групову форми роботи. Проте
необхідно пам’ятати, що комп’ютер не може замінити вчителя на уроці.
Необхідно ретельно планувати час роботи з комп’ютером і використовувати
його саме тоді, коли він дійсно необхідний.

На уроці англійської мови найчастіше використовують:

1) електронні підручники і посібники, що демонструються за допомогою
комп’ютера і мультимедійного проектора;

2) інтерактивні дошки;

3) електронні енциклопедії і довідники;

4) освітні ресурси Інтернету;

5) науково-дослідні роботи і проекти;

6) DVD і CD диски;

7) інтерактивні карти і атласи;

8) інтерактивні конференції і конкурси;

9) матеріали для дистанційного навчання, дистанційне навчання.

Розглянемо їх детальніше.

1)Електронні підручники і посібники, що демонструються за допомогою
комп’ютера та мультимедійного проектора.

Є два види таких посібників: готові (на дисках, в системі Інтернет) і
ті, що вчитель сам готує для конкретного уроку.

А) Стало все більше готових електронних підручників і посібників для
вивчення іноземної мови. Безперечними перевагами таких підручників, з
одного боку, є їх мобільність, доступність зв’язку з комп’ютерними
мережами, адекватність рівню розвитку сучасних наукових знань. З
іншого боку, створення електронних підручників сприяє рішенню і такої
проблеми, як постійне оновлення інформаційного матеріалу. У них може
міститися велика кількість вправ і прикладів, детально ілюструватися в
динаміці різні види інформації.

B) Враховуючи вікові або психологічні особливості конкретного класу,
найчастіше вчителеві доводиться самому підбирати і складати наочний
матеріал. Важливою складовою підготовки матеріалу і подальшого
використання комп’ютера або проектора є програма Power Point, яка
дозволяє зробити урок яскравішим на різних етапах і допомагає вчителеві
пробудити інтерес школяра до англійської мови. Завдяки даній програмі
можна використовувати різні інформаційні об’єкти: зображення (слайди),
звукові та відеофрагменти.

Традиційне вивчення теми або розділу закінчується повторенням,
закріпленням і узагальненням. Всі ці елементи можна об’єднати,
запропонувавши учням створити мультимедійний проект.

2) Інтерактивні дошки

Інтерактивна дошка – це пристрій, що дозволяє вчителеві об’єднати два
різні інструменти: екран для відображення інформації і звичайну маркерну
дошку. Дошка дозволяє показувати слайди, відео, робити позначки,
малювати, креслити різні схеми, як на звичайній дошці, в реальному часі
наносити на проектоване зображення позначки, вносити будь-які зміни і
зберігати їх вигляді комп’ютерних файлів для подальшої роботи.

3) Електронний словник сполучає в собі пошук інформації і демонстрацію
мовних закономірностей, що і дає можливість засвоїти навчальний
матеріал. Майже всі сучасні електронні словники використовують звукові
засоби мультимедійних ПК для відтворення вимови. Безперечно, що
можливість використання практично будь-якого словника через інтернет
економить час і сили, сприяє творчій роботі учня.

Хотілося б відзначити словник «Lingvo» з найбільшою і сучасною
електронною базою. Він дозволяє надати довідково-інформаційну підтримку,
оскільки це автоматизований довідник і з граматики, в якому діє система
виявлення граматичних помилок на морфологічному рівні, дозволяє
працювати над лексикою учнів – підбір синонімів і антонімів, допомагає
при перекладі. У словнику можна знайти приклади використання слів, форми
слів, визначення.

Отримати будь-яку інформацію допоможуть нижче наведені енциклопедії, які
містять відео та аудіо матеріали.

HYPERLINK “http://www.britanica.com/” \t “_blank” www HYPERLINK
“http://www.britanica.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.britanica.com/” \t “_blank” britanica HYPERLINK
“http://www.britanica.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.britanica.com/” \t “_blank” com HYPERLINK
“http://www.wikipedia.com/” \t “_blank”

HYPERLINK “http://www.wikipedia.com/” \t “_blank” www HYPERLINK
“http://www.wikipedia.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.wikipedia.com/” \t “_blank” wikipedia HYPERLINK
“http://www.wikipedia.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.wikipedia.com/” \t “_blank” com HYPERLINK
“http://www.encyclopedia.com/” \t “_blank”

HYPERLINK “http://www.encyclopedia.com/” \t “_blank” www HYPERLINK
“http://www.encyclopedia.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.encyclopedia.com/” \t “_blank” encyclopedia HYPERLINK
“http://www.encyclopedia.com/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://www.encyclopedia.com/” \t “_???????????????

?

?

?

Zr

?

c

¤

?

¬

®

?

Zr

&

&

&

gduFg

7

&

&

&

gduFg

9жну літературу, тощо. На уроках іноземної мови Інтернет дозволяє
вирішити цілий ряд дидактичних завдань: сформувати навики й уміння
читання, використовуючи матеріали глобальної мережі (автентичні тексти);
удосконалювати уміння письмової мови школярів, використовуючи сайти
соціальних мереж англомовних країн або просто електронну пошту;
поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку
мотивацію до вивчення англійської мови, розвивати навички аудіювання й
допомагати у вивченні граматики.

HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” http HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” ://
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” www HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” .
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” learn HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” 4
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” good HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” .
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” com HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” /
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” languages HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” /
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” english HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” _
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” le HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” vel
HYPERLINK “http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t
“_blank” . HYPERLINK
“http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm” \t “_blank” htm

HYPERLINK “http://a4esl.org/” \t “_blank” http HYPERLINK
“http://a4esl.org/” \t “_blank” :// HYPERLINK “http://a4esl.org/” \t
“_blank” a HYPERLINK “http://a4esl.org/” \t “_blank” 4 HYPERLINK
“http://a4esl.org/” \t “_blank” esl HYPERLINK “http://a4esl.org/” \t
“_blank” . HYPERLINK “http://a4esl.org/” \t “_blank” org

HYPERLINK “http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” http HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” :// HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” hotpot HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” uvic HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” . HYPERLINK
“http://hotpot.uvic.ca/” \t “_blank” ca

HYPERLINK “http://www.esl-lab.org” www.esl-lab.org

І найголовніше те, що Інтернет дозволяє продемонструвати учнями
практичне вживання іноземної мови.

5) Усе більш популярною серед школярів стає науково-дослідна робота, що
втілюється у підготовці проекту. Унікальність проектної роботи з
використанням ІКТ полягає в тому, що в створенні проектів може брати
участь кожен учень, розвиваючи свій творчий потенціал. Проектна
діяльність підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, сприяє
набуттю досвіду виступу перед аудиторією і, як результат, підвищує
самооцінку учнів. Проектна діяльність сприяє модернізації освіти,
розвиває міжпредметні зв’язки, формує комунікативну і інформаційну
компетенції і підвищує ефективність навчання. Тема проекту має бути
цікавою для учнів і відповідати віку дитини і шкільній програмі.

6) CD і DVD ресурси. Використання інтернету на занятті не має бути
самоціллю, адже сьогодні існує безліч програм для аудіювання,
перегляду і навіть для ігор на CD і DVD носіях. Найчастіше, це ті ж
самі вправи, що і в підручниках, але різниця в тому, що учні бачать
їх на моніторі комп’ютера. Такого роду ТЗО можна використовувати як на
уроці, так й індивідуально вдома. Існують і диски з інтерактивними
програмами. З’являються електронні зошити.

7) Інтерактивні карти і атласи дозволяють наочно продемонструвати
місцезнаходження потрібної країни, міста, допомагають знайти і описати
потрібний маршрут. Багато атласів містять і додаткову інформацію, що
може доповнити картину про об’єкт, що цікавить.

8) Інтерактивні конференції і конкурси. Інтерактивні конференції
дозволяють більш повно розвивати комунікативну компетенцію школярів,
оскільки їм доводиться мобілізувати всі свої сили і знання для
спілкування і обговорення якої-небудь теми, проекту. А якщо це
співрозмовники з інших країн, учні бачать практичне використання мови,
що вивчається ними. Інтерактивні конкурси також дозволяють оцінити свої
знання і можливості у володінні мовою.

HYPERLINK “http://www.epals.com/” \t “_parent” www HYPERLINK
“http://www.epals.com/” \t “_parent” . HYPERLINK
“http://www.epals.com/” \t “_parent” epals HYPERLINK
“http://www.epals.com/” \t “_parent” . HYPERLINK
“http://www.epals.com/” \t “_parent” com

HYPERLINK “http://www.its-myworld.com/open/penpals.asp” \t “_parent”
http://www.its-myworld.com/open/penpals.asp – особисте лмстування

Epals – міжнародний Інтернет – проект – це співдружність вчителів з
різних країн світу, які хотіли б, щоб учні використовували свої знання
англійської мови для спілкування зі своїми однолітками. Головна мета
даного проекту – це створення безпечного середовища для міжкультурного
обміну між школярами.

9) Матеріали для дистанційного навчання, дистанційне навчання.
Успішність і якість дистанційного навчання великою мірою залежать від
ефективності організації і методичної якості матеріалів,що
використовуються, а також керівництва, майстерності педагогів, що беруть
участь у цьому процесі. Учні можуть додатково потренувати лексику і
граматику, поспілкуватися не лише з вчителем, але й з іншими учнями. Хоч
дистанційне навчання в основному націлене на самостійну роботу, але плюс
полягає в тому, що цю роботу можна виконувати у вільний час.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020