.

Гончарик Ольга Филимонівна,Олефіренко Наталія Михайлівна, Ходоровська Стелла Іванівна. Навчаючи – виховуємо.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 1342
Скачать документ

Матеріали для участі в обласній науково-методичній Інтернет-конференції:
„Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні
дітей та учнівської молоді”.

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Кам’янської районної ради Черкаської області

Навчаючи – виховуємо

З досвіду впровадження проектної методики виховного спрямування

Творча група:

Гончарик Ольга Филимонівна,

учитель математики вищої категорії, учитель-методист

Олефіренко Наталія Михайлівна,

учитель інформатики вищої категорії,

тренер “Intel® Навчання для майбутнього”

Ходоровська Стелла Іванівна,

учитель математики вищої категорії, учитель-методист

Брати на озброєння комп’ютер – це значить

посилити свої можливості в кілька разів.

Беріться – і успіх буде!

О.В.Фещенко

Сучасному суспільству потрібна компетентна, інтелектуальна, духовно
розвинена, творча, цілеспрямована на успіх особистість. Тому особливого
значення набуває робота з підвищення конкурентоспроможних випускників,
створення реальних можливостей для розвитку їх творчих здібностей,
стимулювання особистих потреб, насамперед потреб у постійному
саморозвитку, самовираженні, самовдосконаленні, формування навичок
колективної співпраці, самоорганізації, підготовки до майбутньої
професійної діяльності.

Успіх кожної людини залежить не тільки від обсягу здобутих знань, а й
від уміння працювати в колективі, вихованості, що закладається змалечку.

З досвіду роботи відомо, що батьки часто з певних причин не приділяють
достатньої уваги вихованню своїх дітей, тому левова частка цієї роботи
припадає на школу.

Планування виховної діяльності школи має ґрунтуватися на підставі
програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» і здійснюватися за основними напрямами:

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до людей;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до мистецтва;

ціннісне ставлення до себе.

Сьогодення вимагає кардинальної зміни самого процесу виховання, його
форм і методів. Актуальності набуває не засвоєння окремих умінь і
навичок, а розвиток індивідуальних особливостей; не педагогічні вимоги,
а педагогічна підтримка, співробітництво і діалог учителя з учнем; не
об’єм знань, а цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його
включення у значиму діяльність та орієнтація на успіх.

Вже три роки в школі на уроках успішно впроваджується метод проектів,
який свідчить про бажання педагога хоч в якійсь мірі внести зміни у
звичайний – часто нудний і неефективний – процес навчання.

На сьогодні метод проектів вийшов за рамки уроку і успішно
використовується у виховному процесі.

Пріоритетним напрямком нашої роботи ми визначили ціннісне ставлення учня
до себе.

Ми переконані, що слова дорослих, їх дії піддаються учнями критиці,
ставляться під сумнів. І в той же час аргументи, наведені однолітками,
їх думки сприймаються беззаперечно.

Щоб бути успішними в житті, сучасні діти повинні навчитися здобувати,
аналізувати і обробляти всіляку, деколи суперечливу інформацію, приймати
обґрунтовані рішення в ситуаціях з випадковими результатами, оцінювати
міру ризику і шанси на успіх.

Важко уявити наше сьогодення без статистичних досліджень: це і політика,
і бізнес, і демографія, і соціологія, різні галузі науки і т.п. Останнє
телевізійне шоу, яке базується на статистичних даних, – «100%
українець», «Я люблю Україну!».

Руйнівна сила куріння спонукала нас звернутися до цієї проблеми, шукати
відповіді на питання і спробувати допомогти учням позбутися цієї звички.

Куріння – одна із шкідливих і розповсюджених звичок серед молоді та в
середовищі нашої школи. Ця звичка перешкоджає формуванню у підлітків
адекватних віку поведінкових установок на здоровий образ життя,
уповільнює особистісний та емоційний ріст.

Проекти 2008-2009 н.р. які реалізовувались на уроках математики при
вивченні теми «Вступ до статистики» були присвячені пропаганді здорового
способу життя, метою яких було проведення дослідження з даного питання,
науково обґрунтована обробка результатів та формулювання висновків з
подальшим використанням цих проектів у роботі виховної служби школи.

Обираючи теми досліджень, ми виходили з інтересів як учнів, так і
вчителів та зацікавлених осіб (це можуть бути і підприємці, і службовці,
і т.п.). Учні повинні відчувати всю необхідність своєї роботи.

Проектна діяльність мала триєдину мету:

навчальна –

відпрацювати навички розв’язування прикладних задач, пов’язаних з темою
«Вступ до статистики», практичне застосування вмінь і навичок роботи з
офісними програмами MS Word та MS PowerPoint;

навчати учнів самостійно застосовувати набуті знання, уміння і навики,
здійснювати їх перенесення в нові умови;

учити спостерігати, міркувати, аналізувати;

учити грамотній математичній мові.

розвивальна –

організувати діяльність учнів, направляючи її на отримання знань, не
обмежуючи їх думку, ініціативу, творчість;

розвивати навики самостійної роботи;

розвивати в учнів уміння висловлювати думки, робити висновки,
узагальнення;

розвивати інтерес до науки, виробляти навики самостійної роботи,
пізнавальної діяльності, дослідницької роботи і роботи з додатковою
літературою;

розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати, зіставляти і
застосовувати отримані знання на практиці.

виховна –

розвинути творчі здібності учнів;

hAu

?

?

I

oooooooooooiiiiieeeiiiiYY

!

?

?

E

l

Ae

o

&

8

!

h”+

?&?

?&?

h”+

h”+

????????????????????¬?о експериментальної роботи, самостійність,
прагнення до знань;

формувати відношення до “інших людей”: толерантність, ввічливість,
дисциплінованість;

виховання уваги, взаємодопомоги;

формувати в учнів школи негативне ставлення до куріння.

Навчальні предмети: математика (тема «Статистика»), інформатика, основи
безпеки життєдіяльності.

Клас, вік: 11 клас, вік 15-17 років

Завдання:

З’ясувати масштаби розповсюдження тютюнопаління в нашій школі;

Виявити основні причини тютюнопаління;

Знайти шляхи і методи боротьби з цією згубною звичкою.

Ключовими моментами нашого проекту є:

Надання повної інформації про шкідливий вплив тютюнопаління на організм
людини;

Проведення статистичних досліджень (анкетування, опитування) з подальшою
обробкою даних;

Думки фахівців у цій області.

На початку провели настановче заняття, на якому повідомили теми, дали
рекомендації стосовно методів досліджень, вказали який теоретичний
матеріал слід опрацювати для успішної роботи над проектом, запропонували
перелік літератури та Інтернет-джерел інформації, рекомендували
звернутися до шкільного психолога, соціальної служби школи. Все це
супроводжувалося показом презентації. Таким чином спонукали, дали зразок
використання інформаційних технологій. Учитель інформатики, проводячи
консультації, теж дала рекомендації по використанню Microsoft PowerPoint
та Microsoft Excel.

Під час досліджень наші учні не тільки складали анкети і проводили
опитування учнів середніх та старших класів нашої школи, а й всіх кого
це стосується і результати доволі цікаві. Питання анкети розроблялися
разом з психологом.

Діти самостійно опрацювали результати опитувань використовуючи
математичний апарат, наглядно представили у вигляді діаграм і зробили
висновки та виробили рекомендації.

Паралельно з описаним проектом, інші групи працювали над не менш
актуальними для підлітків темами: ”Алкоголь і підлітки”, ”Що нам цікаво:
фільми”, ”Чи сучасно читати книги?”, ”Кишенькові витрати школяра”, ”Чи
бережемо честь змолоду?”.

На захист проектів ми запросили директора школи, заступника директора з
виховної роботи, шкільного психолога, класного керівника. Ось відгуки
присутніх:

Могилка Анатолій Петрович, директор Кам’янської ЗОШ №1:

Даний проект – це приклад успішного використання інноваційних та
інформаційних технологій під час навчання та виховання підростаючого
покоління.

Учні могли торкнулись тих кричущих соціальних проблем, які хвилюють
суспільство в цілому, і молодь, зокрема. Кожен з них зумів провести
значну підготовчу роботу, пов’язану з опитуванням серед учнів, батьків,
знайомих, жителів міста. Проведення усієї роботи передбачало залучення
при захисті окремих проектів двох-трьох учнів.

Практична значимість даного проекту полягає в тому, що діти висвітлюючи
своїм власним поглядом проблеми куріння, вживання спиртних напоїв,
відносин дітей з батьками змогли підготувати себе до життя в умовах
сучасного, інколи надто жорсткого, світу.

Клименко Жанна Юліївна, заступник директора з виховної роботи
Кам’янської ЗОШ №1:

Ми бачили усі ваші старання

І шлях, який вас вів всіх до мети

Роботи ваші були й про кохання

Про поцілунки і затятих паліїв

Це змусило задуматись усіх нас

І привело когось до радикальних змін

І є у нас і в вас одна надія

Що марні ці уроки не для всіх!

Шаблій Ольга Миколаївна, практичний психолог Кам’янської ЗОШ №1:

Побувавши на підсумковому уроці з математики в 11 класі, де учні
демонстрували та презентували проекти з теми «Статистика», була приємно
здивована проробленою роботою. Зокрема, психологічні дослідження при
підготовці презентації на тему «Тютюнопаління серед школярів»; «Вживання
спиртних напоїв», та інші.

Робота вчителя та учнів в цьому напрямку дуже потрібна. Вивчення теми,
дослідження обраних проблем дозволяє дітям самим проводити діагностику
тих чи інших явищ в шкільних колективах, сприяє розвитку комунікативних
здібностей дітей, дає можливість замислитись над важливими темами, які
вони вивчали.

Під час проведення захисту проектів помітним було емоційне піднесення,
задоволення результатами своєї роботи і природне хвилювання. Ми досягли
головного: ніхто з учнів не залишився байдужим!

Зазвичай по закінченню роботи над проектами проводимо рефлексію та
підводимо підсумки, відмічаючи досягнення та недоліки. Аналіз листів
самооцінювання учасників проектів свідчать, що

90% дітей подобається такий вид роботи,

70% назвали рекомендації учителів зручними і зрозумілими;

для 90% проект був інформативним;

50% виконали творчі завдання;

100% здобули дослідницькі навички;

50% вважають свій проект цікавим і пізнавальним для себе і інших.

Даний проект став частиною системи виховної роботи з профілактики
тютюнопаління, мета якої формування життєвих стратегій, як умова
психосоціального благополуччя з позиції здорового способу життя.
Одинадцятикласники познайомили з результатами своїх досліджень учнів
7-10 класів під час проведення у школі Тижня профілактики тютюнопаління,
алкоголізму, наркоманії. Також проект став учасником районного конкурсу
учнівської молоді з інформаційних технологій, де зайняв І місце.

Отже, застосування методу проектів дозволило досягти поставленої мети як
у навчанні, так і у вихованні людини майбутнього.

PAGE

PAGE 6

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019