.

Галочка Ірина Володимирівна. Логічні знання і вміння як складові критичного мислення.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
138 1652
Скачать документ

Галочка Ірина Володимирівна,

вчитель початкових класів

Уманський НВК «загальноосвітня школа

I – III ступенів № 7 – колегіум»

Уманської міської ради

Логічні знання і вміння

як складові критичного мислення

Шкільне навчання поступово змінює зміст діяльності учня, що зумовлює
розвиток його мислення. Цей процес виявляється у збагаченні наявних і
формування нових понять. У результаті учні оволодівають понятійним, або
словесно-логічним мисленням, яке містить у собі два етапи:
конкретно-понятійний та абстрактно-понятійний (про це необхідно
пам’ятати вчителю, щоб полегшити процес становлення словесно-логічного
мислення в учнів).

Дослідження зарубіжних психологів Норберта та Бінко свідчать, що лише 39
% 17-річної молоді вміють знаходити необхідну інформацію; подібна
інформація і в нас. “Усі погоджуються з тим, що учні у школі вчаться
мислити – спірне питання”, – стверджує психолог Уілберт Дж. Маккічі.
Наша початкова освіта традиційно була достатньо обґрунтованою та
алгоритмізованою. Учні були чудовими виконавцями, мали достатню
кількість знань, умінь і навичок. Проте написання вільного есе
викликало безліч запитань про необхідні слова, кількість речень та інше.
Від учнів більше вимагалося репродуктивне відтворення навчальної
інформації. А саме це і призводить до перевантаження, яке блокує творчу
роботу, мислення людини.

Було встановлено, що на навчальне перевантаження і стомленість учнів
впливає не стільки час, який вони проводять на навчальному занятті,
скільки інші фактори, а саме:

– домінування в програмах завдань на заучування, повторення,
дій за зразком, що призводить до інтелектуального
недовантаження і психічно недорозвитку учнів;

– несформованість у молодших школярів раціональних
способів навчальної роботи, прийомів, способів, навичок .
інтелектуальної діяльності;

. – диспропорція інтелектуального та
мотиваційного розвитку.

Наведені факти дають підставу про те, що стомлений учень некритично
засвоює навчальну інформацію, а отже, не виявляє, самостійності,
привласнюючи чужі думки, не завжди усвідомлюючи, для чого.

Проте парадигма нової освітньої моделі вимагає самостійності мислення
нашого учня, уміння ставити нові завдання і розв’язувати їх без
допомоги. Інших людей. Самостійність мислення тісно пов’язана з
критичністю мислення людини. Учень, який критично мислить, здатен не
підпадати під вплив чужих думок, може об’єктивно оцінювати позитивні та
негативні аспекти явища або факту, виявити цінне та помилкове в них.
Важливим моментом критичного мислення є те, що учень вимогливо оцінює
свої думки, ретельно перевіряє рішення, намагається зважити всі
аргументи “за” і “проти”, виявляючи самокритичне ставлення до своїх дій.

Включення до початкової школи логіки (автор Митник О.Я.) покращить
становлення критичного мислення учнів. Тим більше, що засади його
впровадження базуються на конструктивній взаємодії між учителями та
учнями, спрямовуючи увагу вчителя не на результат засвоєння певних
знань, а на його процес.

Курс логіки допоможе сформував її креативність знаходження нових
варіантів оптимального рішення; дивергентність визнання варіативності
оптимального рішення: рефлективність – постійний самоаналіз діяльності.
Це збагатить мислення дитини сумісними або несумісними, тотожніми або
протилежними поняттями .

Отже, логіка допоможе молодшим школярам розвинути своє критичне мислення
і такі його якості:

-готовність до планування;

-гнучкість;

-наполегливість;

-готовність виправляти власні помилки;

-усвідомлення;

-пошук компромісних рішень тощо.

Опановуючи логічні завдання в процесі роботи з посібниками з логіки,
учні навчаються групувати, упорядковувати інформацію, знаходити ключові
слова, висловлювати судження, моделюючи їх схематично. Синтез взаємодії
мислення, почуттів та уяви під час вивчення логіки покращить процес
засвоєння навчальної інформації.

Важливо, щоб учні початкових класів не просто активно сприймали
навчальну інформацію, а критично оцінювали її. Саме цьому і буде
допомогати процес засвоєння логіки учнями початкової школи, розширюючи
можливості їх мислення. Знання з логіки – це не просто “мертвий
капітал”, що сумується з іншими шкільними знаннями, це – інструментарій,
який допоможе краще усвідомлювати себе, своє “Я”, навколишній світ, а це
– шлях до власної свободи та демократичного суспільства.

Додаток 1

ТЕМА. Віднімання виду 600 – 270.

Задачі, які включають суму двох або трьох додатків.

МЕТА: ознайомити учнів з прийомами віднімання круглих трицифрових чисел
з переходом через розряд.

Формувати вміння розв’язувати задачі, які включають суму двох або трьох
доданків. Розвивати творче мислення, логічне мислення.

ХІД УРОКУ

I. Контроль, корекція і закріплення знань учнів.

1.Математична розминка.

Як зміниться число, якщо до двоцифрового числа приписати зліва цифру 5?

Які з тверджень правильні?

II†

?

??????????6?

¤

yyyy^„

&

&

(неправильне)

б)Периметр прямокутника із сторонами 5 см і 3 см дорівнює 16см.

(правильне)

в)5 м – це 500 дм
(неправильне)

2. Задача.

Коли у мишеняти з’являються гроші, воно біжить до крамниці і всю готівку
витрачає на сир. Якось у мишеняти з’явилося два папірці по 5 грн.
Примчало воно до крамниці, а там кожна головка сиру коштує 4 гривні.

Скільки сиру купило мишеня (здачі воно не бере)?

Відповідь: 2 з половиною головки сиру.

3. Задача.

Шаховий кінь так розвоювався, що став бити всіх підряд: і пішаків, і
королів; і своїх, і чужих. Кінь побив четверту частину від 32 шахових
фігур. Скільки фігур він ще може побити?

Відповідь: 23 фігури.

4. Записати всі трицифрові числа, які складаються з цифр 2 та 4.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення виразу 600 – 270 =

Від сотень віднімаємо сотні, а потім – десятки:

600-200 = 400

400-70 = 330

№ 872 (самостійна робота по варіантах)

Бесіда про міста нашої України.

Яка столиця країни?

Які ви знаєте найбільші промислові міста?

В яких містах доводилося бувати?

Що найбільше сподобалося?

№ 870 (задачу розв’язують біля дошки з поясненням).

Завдання: змінити питання до задачі: Яка відстань від Львова до Харкова?

Гоа „Задумай число”.

– Задумайте яке-небудь число, менше від 10.

Відніміть задумане число від 15.

Скільки вийшло у Артема? – 8.

Ти задумав число 7.

Скільки вийшло в тебе, Марино ? – 6

Отже, ти задумала число 9.

(„Секрет” розгадування знаходиться в правилі знаходження від’ємника.)

Задача на логічне мислення.

Вік чаклуна записується чотиризначним числом з різними цифрами. Про це
відомо:

– якщо першу і останню цифру закреслити, то вийде двоцифрове число, яке
при сумі цифр, що дорівнює 13, є найбільшим;

– перша цифра більша за останню в 4 рази.

Скільки років чаклуну?

Відповідь: 8 942 роки

III . Геометричний матеріал.

Назвати зображені фігури і показати, скільки всього їх зображено.

IV. Старовинна задача.

Чоловік випиває діжку квасу на 120 л за 20 днів, а його дружина таку
саму діжку квасу може випити за ЗО днів. За скільки днів вони разом
вип’ють цю діжку квасу?

Завдання додому.

№ 875 (скласти обернену задачу), №876

IV. Підсумок уроку.

Додаток2

111.У Бананії є тільки купюри вартістю 3 і 5 бананів. Інших грошей банк
цієї країни не випускає. Продавець здачі не дає .Чи може бананець
заплатити за товар що куштує :

а) 6 бананів

б) 14 бананів

в) 1 банан?

Написати по одному з розв`язку для кожного з випадків.

112. У Бананії кожний продавець і кожний покупець має багато купюр
вартістю 3 і 5 бананів. Продавець може дати здачу, якщо потрібно. Як
заплатити за покупку, котра коштує:

а) 1 банан;

б) 2 банани;

8) 4 банани?

113. У країні Кокосії випустили монети вартістю 3 і 6 кокосів.

Чи можна заплатити за товар вартістю:

а) 6 кокосів;

б) 15 кокосів;

в) 7 кокосів;

г) 1 кокос?

114. Мешканець Лимонії та мешканець Бананії зустрілися на кордоні і
хваляться, у кого більше грошей.

У бананця є 5 купюр по три банани.

А у лимонця — 2 купюри по 5 лимонів.

Хто з них багатший, якщо за 1 лимон дають 2 банани?

У країні Ананаси є в обігу тільки купюри вартістю 2 ананаси та 7
ананасів. Як можна розрахуватися з продавцем за будь-який товар вартістю
від 1 ананаса до 20? Продавець хоче продати товар і тому, якщо
потрібно, дасть здачу.

У країні Лимонії ходять такі гроші: 1, 3, 5, 10 лимонів. По

купець хоче придбати в магазині іграшковий корабель за 20 лимонів.

А є в нього такі гроші:

1 лимон, 3 лимони, 3 лимони, 5 лимонів, 10 лимонів. Чи може він придбати
іграшковий корабель? Чи може він купити його без здачі?

За один ананас дають 3 лимони або 6 апельсинів. Скільки

апельсинів дають за 1 лимон?

У Лимонії за один справжній ананас потрібно заплатити 3 лимони. Прийшов
покупець, у якого є 30 лимонів грошей. Скільки ананасів він може
придбати?

На кордоні між Лимонією та Бананією в магазинах беруть як лимони, так і
банани. Прийшов покупець, у якого 2 купюри по 3 банани і 4 купюри по 5
лимонів. Відомо, що 1 лимон вільно міняється на 2 банани. Скільки грошей
є у покупця, якщо лічити їх у бананах? А якщо в лимонах?

120. У Лимонії до магазину зайшов моряк з такими грішми: 1
лимон, 5 лимонів, 10 лимонів, 3 купюри по 3 лимони. Він побачив дуже
гарний килимок ціною 50 лимонів. Чи зможе він його придбати?

121. Щоб придбати килимок, моряк вирішив продати свого

годинника за 30 лимонів. Чи зможе він тепер купити цей килимок? Чи зможе
він купити його без здачі?

Використана література

1. « ЛОГІЧНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ ЯК СКЛАДОВІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ »
Початкова освіта – 2005 р.

2. Беденко М. В.

Оце так…… задачник. – К . : А.С.К., 1997 .

3. Розробка уроку авторська з використанням задач з книги Беденка М. В .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020