Тема: Г.Черінь „Рідна хата”, Б.Харчук „Найдорожчий скарб”, Ю.Рибчинський
„Наша мова”.

Мета: сформувати уявлення про новий розділ, формувати уміння працювати з
текстом, розвивати навички читання, пізнавальні інтереси, комунікативні
уміння, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки;
виховувати любов до рідної мови, інтерес до її вивчення, повагу до
національних цінностей.

Обладнання: малюнки для ейдетичного запам’ятовування, підручник
”Українська література” 5 клас ( автори Оксана Івасюк, Ніна Гуйванюк,
Валентина Бузинська), „Введение в историю Украины» ( авторы В.Власов,
О. Данилевская).

Тип уроку: повідомлення нових знань.

Перебіг уроку

І. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку

1. Робота над притчею.

— Ми розпочинаємо новий розділ, тему якого вам підкаже притча Василя
Сухомлинського.

Учитель читає притчу з відкритим кінцем, учні повинні завершити
останню фразу.

Був у матері син. Поїхав він у далекі краї. Жив там довго, але
великий сум був у його серці. Написав син матері листа: „Надійшли мені,
матінко, з дому щось хороше, найдорожче для мене.” Послала мати сину
щіпку рідної землі. Приклав син землю до серця, одразу ж перед його
очима постали сади, уквітчані рожевим цвітом, Дніпро велично ніс свої
води, посміхалася матуся, біліла вдалині рідна хата. Зрозумів він, що
біля серця тримає він найголовніше для людини. А це головне …
(Батьківщина).

— Що для людини є найголовнішим?

— Як називається наша Батьківщина?

— Від якого слова утворилося слово „Батьківщина”?

— Що уявляв хлопець, коли тримав щіпку землі біля серця?

— Чи можете ви тепер спрогнозувати тему, яку ми починаємо вивчати?

2. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Ми розпочинаємо роботу над розділом „Україна – рідний край”, у
якому познайомимося з творами українських письменників про історичне
минуле нашої Батьківщини, про долю українського народу, про рідний
край. Знання, які ви отримаєте при розгляді цього розділу у 4 класі,
будуть фундаментом для вивчення історії України та української
літератури у 5 класі.

— Продивіться у підручнику на с.158 зміст теми.

— Які твори ми будемо вивчати? Хто є авторами? Які твори цих
письменників вам вже відомі? Назви яких творів вас зацікавили? Чому?

— Які сподівання, очікування у вас з приводу вивчення цієї теми?

IІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Робота над віршем Г. Черінь „Рідна хата”.

А) Передбачення.

— Яке з прислів’їв, на ваш погляд, найбільш точно може
відобразити зміст вірша, який має назву „Рідна хата”?

За рідний край і життя віддай.

Добре тому, хто в своєму дому.

Там земля мила, де мати народила.

— Що об’єднує всі ці прислів’я?

Б) Читання вірша учителем.

— Які почуття висловлює поетеса?

В) Читання вірша учнями. Підготовка до виразного читання.

— Які слова є найважливішими? Які треба виділити голосом?

¦

?

— Які епітети вживає автор? Які ще можете вжити?

Д) Підготовка до вивчення вірша напам’ять. Ейдетичне
запам’ятовування. Вчитель на дошці малює запропоновані учнями „образи
рядків”.Наприклад, „Різні в світі є країни…” – земна куля з контурами
континентів тощо.

Е) Можливе читання вірша „Рідна хата” напам’ять деякими учнями.

· Фізхвилинка. Вправи на розслаблення м’язів спини.

2. Гра „Дешифрувальник”.

— Прочитайте слова, що називають прізвища авторів творів розділу
„Україна – рідний край”. Вони містять зашифроване слово. Цифра у дужках
біля прізвища вказує, яку букву треба виписати.

Василь Симоненко (3)

Ольга Хорошковська ( 4)

Роман Завадович (3)

Костянтин Паустовський (2)

Слово : МОВА.

3. Робота над оповіданням „Найдорожчий скарб” (за Б.Харчуком).

а) Читання оповідання учнями мовчки.

— Знайдіть у тексті слова, які є для вас новими?

б) Словникова робота..

Звитяга – перемога, досягнення, успіх.

В) Робота над мовними засобами текту.

— Як письменник описує ніжність української мови, її міць, силу?

— Продовжить фразу словами з тексту:

„ … така українська мова. Ніжна й тендітна, а міцніша броні, бо …”

— З чого складається українська мова? Чому оповідання має таку назву?

Д) Розвиток навичок читання.

— Прочитати текст у темпі скоромовки.

4. Робота над віршем Ю. Рибчинського „Наша мова”.

А) Самостійне читання вірша учнями. Виконання вправи „Мовний дослідник”
(в групах).

Діти обирають спосіб читання ( один, кожний).

— Які слова у тексті є для вас невідомими? Можливі варіанти слів:
грішник, спокута, полова, марять, криваві рими.

— Попрацюйте зі словниками. З’ясуйте значення цих слів.

Учням пропонуються тлумачний та українсько-російський
словники. Група працює над значенням одного слова чи словосполучення.

Б) Робота над мовними засобами тексту.

— З чим порівнює автор нашу мову? Знайдіть рядки, зачитайте.

— На початку вірша автор називає нашу мову кольоровою. Які кольори у
вас асоціюються з мовою? Наведіть приклади і рядками тексту, і своїми
спостереженнями.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Рефлексія. Складання сенканту „Мова”.

Мова.

Рідна, милозвучна.

Навчає, любить, захищає.

Ми вивчаємо рідну мову.

Україна.

VI. Підсумок уроку. Колове обрамлення

— Що для нас є Батьківщина?

— Який найдорожчий скарб мають українці?

— Порівняйте зміст оповідання „Найдорожчий скарб” та вірша „Наша мова”:
що їх об’єднує ? Яка тема та головна думка творів?

VII. Домашнє завдання

Вивчити вірш „Рідна хата” напам’ять.

Творче завдання (на вибір). Скласти твір-враження (5-6 речень) „Що
значить рідна мова для кожного народу”.

Похожие записи