.

Формування життєвої компетентності дошкільника через провідну діяльність – гру

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
113 1297
Скачать документ

Формування життєвої компетентності дошкільника через провідну діяльність
– гру Дудник Н.А. – завідуюча, Міщенко Л.Ю. вихователь– методист
закладу, вихователі: Сухецька О.І., Костенко О.А., Дубенко Л.Л.,
Хімченко О.П., Андрієнко І.М., ДНЗ №12, м. Умань, вул. Ломоносова 8, т.
0474434296

Гра є одним з найцікавіших видів людської діяльності, провідною
діяльністю дошкільника, засобом його всебічного розвитку, важливим
методом виховання. Її назвали „супутником дитинства”, хоч у житті
граються не тільки діти, а й дорослі. Дитяча гра — це діяльність,
спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в якій
дитина відображає враження від їх пізнання. Мати дитинство — це
передусім мати право на розвиток власної ігрової діяльності, яка є
важливою складовою дитячої субкультури. Водночас гра є могутнім виховним
засобом, у ній, за словами К. Ушинського, реалізується потреба людської
природи. Гра – головна сфера спілкування дітей. У ній розв’язуються
проблеми міжособистісних взаємин, сумісності, партнерства, дружби,
товариства. У грі пізнається й отримується соціальний досвід стосунків
людей. Гра соціальна за своєю природою й безпосередньому насиченню,
будучи відображеною моделлю поведінки, вияву й розвитку складних
самоорганізуючих систем і практикою творчих рішень, переваг, виборів
вільної поведінки дитини, сферою неповторної людської активності.
Механізм саморозкриття дитини в грі більш глибоко розкривається у О.С.
Газмана, який відзначає, що гра завжди виступає одночасно як би у двох
вимірюваннях: у теперішньому часі й майбутньому. «З одного боку, вона
дарує миттєву радість, служить задоволенню реальних потреб дитини, з
іншого – завжди направлена в майбутнє, оскільки в ній або моделюються
які-небудь життєві ситуації, або закріплюються властивості, якості,
стани, уміння, навички, здібності, необхідні особистості дитини для
виконання нею соціальних, професійних, творчих функцій, а також
фізичного загартовування організму, що розвивається».У праці
американського психолога Р. Дреджера „Основи особистості” розкривається
рольова позиція дитини в грі як очікувана поведінка, що належить до
визначеної соціальної структури. Узявши на себе будь-яку ігрову роль,
дитина виступає як самостійний автор ролі, здатний її творчо розвинути,
дофантазувати стосовно свого досвіду, знань, умінь, вражень; як лідер,
що виходить у грі на перший план; як ініціатор і організатор, здатний
запропонувати нову ідею, розподілити інші ролі; як версифікатор та
активний виконавець, який може подавати пропозиції (версії), добре
виконувати правила гри; як спостерігач, що задовольняється роллю
глядача, бере участь у грі лише опосередковано; як бунтар, це конфліктна
дитина, яка постійно з чим-небудь незгодна („дух протиріччя”).У цих
різних ролях „образ-Я” розуміється як ставлення людини до себе. Таким
чином, термін „гра” – поняття багатомірне – це діяльність і пізнання,
розваги і творчість, наслідування і спілкування, відпочинок і тренінг. У
грі людина одночасно відображає своє ставлення до довкілля і в той же
час отримує інформацію про себе від інших людей або атрибутів ігрової
діяльності.

  Дійсність, у якій живе дитина, можна умовно поділити на сферу
природних і створених руками людини предметів (речей) і на сферу
діяльності людей і стосунків, у які вони вступають під час різних видів
діяльності. Для дітей дошкільного віку надзвичайно привабливою є
навколишня дійсність, особливо світ дорослих. У них з’являється потреба
діяти так, як дорослі, робити все самотужки. Однак вони не можуть
включитися в “дорослу життєву ситуацію”, оскільки їм бракує відповідних
умінь, знань, навичок. Суперечності між прагненням усе зробити самотужки
і реальними можливостями спонукають дитину реалізовувати свої інтереси в
сюжетно-рольовій грі. Педагоги нашого закладу саме за допомогою гри
готують своїх вихованців до світу дорослих, формують у них життєву
компетентність,

тобто обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення
дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо. Показниками життєвої
компетентності є насамперед активність дитини в ігровій,
предметно-практичній діяльності, спілкуванні, сформованість у неї
базових якостей особистості. Життєво компетентна дитина адекватно
поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб’єктом,
проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно діє відповідно до
обставин.

Гра відіграє значну роль у становленні особистості старшого дошкільника.
У ній формується довільна увага і пам’ять, розвивається розумова
діяльність, вдосконалюється уява, відбувається подальший соціальний
розвиток, розвиваються почуття та вольова регуляція поведінки, а також
відіграє важливу роль у розвитку мовлення старшого дошкільника.

Пропонуємо до Вашої уваги розробки творчих ігор, які ми використовуємо
в своїй роботі.

«Запрошує екскурсійне бюро міста».

Мета: Вчити дітей самостійно розвивати сюжет гри на основі творчого
поєднання набутих дітьми уявлень, знань та особистого життєвого досвіду.

Закріпити вміння зосереджувати свою увагу на обраній темі, самостійно
програвати уявні ситуації, створювати й розвивати на основі задуманого
сюжетну лінію гри. Залучати до естетичних норм спілкування та розвивати
вміння вільно користуватись виразним жестом і словом.

Ролі:

Працівник екскурсійного бюро – приймає замовлення на екскурсії,
знайомить з можливими екскурсіями, складає маршрути екскурсій.

Директор екскурсійного бюро – приймає на роботу працівників, представляє
послуги бюро, складає план екскурсій.

Екскурсовод по місту – складає розповіді про визначні місця, проводить
екскурсії (пішохідні і автобусні).

Екскурсовод (по Софіївці) – складає розповіді про експонати дендропарку,
проводить різновиди екскурсій про рослинний світ та мальовничі куточки
парку.

Музейний екскурсовод – складає екскурсії музеями міста, підбирає
відповідні експонати.

Водій автопарку екскурсбюро – возить людей.

Гості міста – відвідують місця передбачені екскурсією, спілкуються з
екскурсоводом.

Фотограф – виготовляє фотоальбоми про визначні місця міста, «Софіївки,
фотографує по ходу екскурсії, обробляє фото на комп’ютері».

По ходу розвитку сюжетних ліній гри вводяться додаткові ролі:

Художник в «Софіївці» – представляє свої роботи, пропонує намалювати
портрет.

Продавець торгівельних палаток – представляє і пропонує до продажу свій
товар, спілкується з покупцями.

Касир (в музеї та «Софіївці») – продає квитки.

Матеріал:

Репродукції картин, фотографії, фотоапарат, столики, квитки, комп’ютер,
указка, мольберт, ігровий автобус.

Словник:

Екскурсія, екскурсовод, екскурсійне бюро, реклама, рекламний ролик,
подорож, експонати, визначні місця, видатні люди.

Підготовча робота під час занять та в повсякденному житті:

Екскурсія до екскурсбюро міста , розгляд приміщення та бесіда з його
працівниками, відвідати автопарк екскурсбюро.

Екскурсії по визначних місцях нашого міста (Краєзнавчий музей, Картинна
галерея, до пам’ятника Т.Г Шевченка, Невідомому солдату, Уманської ями,
Обеліску слави і т.д.).

Екскурсія в «Софіївку» з супроводом екскурсовода.

Зустріч з екскурсоводом.

Роздуми дітей на тему «Якою повинна бути людина цієї професії?».

Дати знання дітям про історію заснування будівництва та розвитку парку,
назву його алей, композицій, архітектурних форм.

СХД

Виготовлення фотосюжету «Вивчаємо рідне місто».

Виготовлення поробок з природного матеріалу, які можна буде продавати в
«Софіївці».

(

o2

I

hu

hu

$ h\

h\

h\

8®8~9Ue9eaaaaaaaaOOOOOOOOIaAAA

&

gd.2A

gd.2A

&

hu

R’R3/4R0S?S////////iaaaaa//aaa//OeOe

&

F

gd.2A

&

F

gd.2A

&

Конкурс малюнка «Який куточок «Софіївки» мені найбільше подобається?».

Взаємодія з батьками:

Допомогти організувати транспорт для екскурсії по місту.

Роздрукувати фотографії для фотосюжету.

Сюжетні лінії Ігрові навички

Візит до екскурсбюро.

Замовлення екскурсій по телефону.

Підготовка рекламного ролика.

Екскурсія містом.

Екскурсія «Софіївкою».

У автопарку екскурсбюро.

Вміння розповідати про екскурсії, які пропонує екскурсбюро.

Вміння вести діалог під час замовлення екскурсій.

Навички орієнтування в часі, користування календарем, годинником.

Навички ведення телефонної розмови:набрати номер, представитись,
правильно оформити запитання, вживати ввічливі слова, вміти
переорієнтуватися в ході розмови.

Навички складання описових розповідей, використовуючи образні вислови,
порівняння.

Вміння орієнтуватись на місцевості, правильно називати просторові
орієнтири.

Навички монологічного мовлення.

Вміння орієнтуватись в дорожних знаках.

Навички орієнтування за картою-схемою міста та на місцевості.

Культура поведінки пасажирів під час руху автобуса.

Проблемні ситуації:

Під час екскурсії екскурсоводу задали питання на яке він не знав
відповіді. Як вийти з цієї ситуації?

Люди чекають автобус, щоб їхати на екскурсію, а автобус зламався. Що
робити водію?

«Телестудія»

Мета: Вчити дітей свідомо розподіляти ролі,правильно їх називати,
виконувати відповідні ігрові дії стосовно певної ролі, вміти змінювати
рольову поведінку в залежності від обставин і поведінки партнерів,
намагатись самостійно вирішувати завдання проблемного характеру,
передбачати результати власних слів і дій, вчити мислити нестандартно.
Стимулювати вміння висловлювати власну думку, розуміти, що одну проблему
можна вирішити різними способами. Збагачувати словник словами – назвами
термінів, професій дорослих, які є в наявності на телестудії.
Удосконалювати вміння вести діалог з дорослими і дітьми. Розвивати
увагу, пам’ять, мислення, мову, вміння узагальнювати і аналізувати,
бажання спілкуватись з новими людьми, виявляти інтерес до їх захоплень,
вміння чітко висловлювати власну думку і прислухатись до думки інших.
Виховувати інтерес до професій дорослих, бажання наслідувати їх, вміння
взаємодіяти і спілкуватись в колективі.

Ролі та їх дії:

Режисер – придумує передачу, керує всіма, контролює процес.

Асистент режисера – допомагає режисеру в підборі акторів, зйомках
передачі.

Репортер – підбирає сюжет, веде репортаж безпосередньо з місця подій.

Диктор – веде програму.

Оператор – слідкує за справністю відеокамери, знімає сюжет або передачу.

Сценарист – пише сценарій програми.

Гример – забезпечує актора гримом, перукою при потребі, слідкує за
гримом під час зйомок.

Костюмер – підбирає костюми для героїв, ведучих відповідно до вимог
режисера, слідкує за належним виглядом костюмів.

Звукооператор – забезпечує озвучення в студії, відповідає за нього.

Художник – декоратор – відповідно до сюжету підбирає та розташовує
декорації.

Актор – виконує ролі.

Монтажер – монтує в одне ціле те, що відзняли.

Освітлювач – забезпечує освітлення на знімальному майданчику.

Матеріал:

Відеокамера, мікрофон, халати для гримера і костюмера, телевізор,
хлопавка, грим для акторів, костюми, дошка для прасування, праска,
пелерина.

Студійна – кімната з телевізорами, на яких показується все, що робиться
на кожному знімальному майданчику.

Словник:

Монтаж, монтувати, грим, гримувати, репортаж, сценарій, декорація,
знімальний майданчик, монтажна, репортаж, студія, коментатор, дизайн.

Підготовча робота:

Дати дітям знання про телестудію, сформувати уявлення про професії
людей, які там працюють, специфіку і зміст їхньої роботи, познайомити з
необхідним обладнанням, навчити доцільно і вчасно його використовувати.

Зустріч з режисером і ведучими місцевої телестудії.

Екскурсії до музею, акванарію, в природу, складання дітьми оповідання
про оглянуті місця.

Перегляд телепередач. Запитання до дітей: Як би ви оформили студію,
одягнули героїв, яку роль могли б зіграти? Чи вдало підібрані актори? Чи
подобається їх мова? Що хотіли б змінити? (відповідь обґрунтувати).

Бесіда на тему «У кого я хотіла б взяти інтерв’ю?».

Малювання на тему: «Найкраще оформлення студії» – для зйомок певної
передачі, «Костюми для героїв» – оформлення костюмів відповідно
характеру і образу, враховуючи тему програми.

Д/г «Інтерв’ю для передачі» – вчити ставити запитання.

«Впізнай за описом» – закріпити знання про професії.

«Кому що потрібно для роботи?» – закріпити знання про те, чим
користуються люди тієї чи іншої професії.

«Що може бути мікрофоном, телевізором, відеокамерою?» – вправа на
розвиток творчої уяви, підбір іграшок-замінників.

Серія занять: «Ток – шоу», «Моя авторська програма», «Акторська
професія».

СХД

Виготовлення телевізорів для студійної.

Колаж «Життя нашої групи», «Цікавинки нашого міста».

Виготовлення меблів для лялькової студії.

Конкурс: «Макіяж і зачіски для ведучих і акторів».

Взаємодія з батьками:

Виготовити костюми для святкового шоу.

Виготовлення рекламного плакату.

Допомогти дітям намалювати декорації для програм.

Придбати іграшкове обладнання для студії.

Сюжетні лінії Ігрові навички

Репортаж з персональної виставки робіт художника.

Збір матеріалу для новин.

Підготовка ведучих і героїв для програми.

Репортаж зі свята (музичного, спортивного).

Підбір обладнання для програми.

Ток-шоу.

Гала – концерт і лазерне шоу.

Перегляд і монтування сюжетів.

Інтерв’ю на тему «Чим вам подобається наша група?».

Відеореклама нового магазину.

Кінопроба до зйомок серіалу «Знайомі казки».

Удосконалювати вміння дитини зображувати і передавати сенс життєвих
вражень, а не лише їх зовнішню сторону.

Формувати вміння встановлювати контакти з дорослими та однолітками,
ставити запитання та відповідати на них.

Відтворювати в сюжетах різнобічні рольові зв’язки, проявляти гнучкість,
уміння змінювати рольові дії.

Демонструвати вокальні дані, брати на себе роль ведучого, вільно
почувати себе серед однолітків, проявляти ініціативу.

Формувати вміння дотримуватись встановлених ігрових правил, придумувати
свої.

.

Удосконалювати вміння керувати, розподіляти функції, співробітничати,
підкорятися, вчиняти справедливо.

Формувати партнерські взаємини, збагачувати досвід міжособистісного
спілкування; навички кількісної і порядкової лічби.

Формувати вміння узгоджувати свої дії з діями партнерів, обґрунтовувати
свою думку, вміння стати на місце іншої людини.

Придумати рекламу та грамотно рекламувати товар.

Закріплювати вміння аналізувати власні дії, співвідносити з очікуваннями
інших та моральними нормами.

Проблемні ситуації:

На спортивному святі змагаються дві команди. Одна програє. Коментатор
намагається підбадьорити команду. Як він може це зробити?

Артист затримується з виходом. Ведучому слід заповнити паузу. Як?

Під час новин диктору подали не той текст. Як виправити помилку?

Під час інтерв’ю ведучий забув наступне запитання. Що робити?

Використана література:

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /Наук.
Ред.. та упоряд. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., випр..-К.: Світич, 2008. –
430с

Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. — М.,
1976.

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978.

4. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И.
Матусик. —

М., 1983.

5. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. — М.,

1989.

Матеріал підготували:

.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020