.

Єдине інформаційне середовище навчального закладу в контексті стратегічного управління освіти в Україні.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1549
Скачать документ

Добровольський Валерій Володимирович,

Черкаська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №13

Черкаської міської ради Черкаської області, директор

Єдине інформаційне середовище навчального закладу в контексті
стратегічного управління освіти в Україні

Робота з педагогами спеціалізованої школи під час впровадження системи

Net Школа Україна

Застосування інформаційних технологій є важливим інструментом
поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити
доступ до інформації, урізноманітнити технології, докорінно змінити
роль і місце педагога та учня в системі “вчитель – інформаційна система
– учень”.

Педагогічний колектив спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13
м.Черкас з метою впровадження ІКТ у педагогічний процес визначив
наступні завдання:

перехід на якісно новий рівень у використанні комп’ютерної техніки і
інформаційних технологій;

створення інтегрованого інформаційно-освітнього середовища;

ефективне використання основних можливостей всесвітньої мережі Інтернет;

інтенсифікація навчально-виховного процесу через активізацію
навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом широкого використання
ППЗ;

практичне використання середовища Net Школа Україна.

Система основних управлінських дій керівника закладу спрямована на
забезпечення ефективної діяльності колективу і передбачає такі напрями:

створення інноваційної структури управління;

розробку демократичної управлінської моделі з урахуванням специфіки
закладу;

впровадження інноваційних технологій у систему навчання та виховання
учнів;

постійне і цілеспрямоване підвищення науково-методичного, загального та
професійного рівня педагогів.

Механізми впровадження моделі у практику школи

Організатором створення і безпосереднім виконавцем проекту є директор
школи Добро вольський Валерій Володимирович. Етапами проекту є:

ідея – технічний проект – кошти – виконання робіт – використання.

Робота по створенню шкільної локальної та телекомунікаційної мережі в
школі була розпочата в 1995 році. У школі створена замкнена телевізійна
та комп’ютерна локальна мережа, яка включає в себе 30 телевізори, 100
комп’ютерів, шкільний сервер з навчальною та науково-пізнавальною
інформацією (100 Тбт), навчальні фільми переведено в цифровий формат. У
всіх навчальних кабінетах працюють комп’ютери з видачею інформації,
скомпонованої по кафедрах та предметах, на великі телевізійні екрани,
які зв’язані локальною мережею з центральним сервером. Обладнано
автоматизовані робочі місця заступників директора школи, секретаря,
бібліотекаря, методичного кабінету.

Школа підключена до мережі Internet. Участь у проекті Intel “Навчання
для майбутнього” допомагає вчителям у створенні презентацій з
використанням комп’ютерних програм, відеороликів про шкільне життя, що
сприяє розвитку учнів, вчить їх самостійно орієнтуватись у складному і
різноманітному світі інформації.

Здобутки навчального закладу в рамках роботи по програмі Intel
„Навчання для майбутнього”, про ІКТ для розвитку мислення учнів
презентував директор школи Добровольський В.В. на Міжнародному форумі
„Нові горизонти ІКТ в освіті”, який проводився у м. Києві 21-22
листопада 2006 року. Керівник нашої школи представляв на форумі
Черкаську область.

17.04.2008 року директор школи Добровольський В.В. та вчитель
інформатики Удовиченко А.В. брали участь у Міжнародному форумі “Нові
горизонти ІКТ в освіті”, який проходив у м. Києві.

За наявності програмного забезпечення шкільна локальна мережа широко
використовується у навчально-виховному процесі, як то:

використання учбових комп’ютерних програм ;

програмний комплекс “Дієз-Тест”;

тестування учнів з різних предметів та занесення інформації в банк даних
;

навчальні та науково-пізнавальні фільми;

розробка уроків в середовищі Power Point ;

програма „Квазар – мікро”;

ППЗ з навчальних предметів;

виготовлення власного телепродукту „Студія 13”;

газета „Моя школа”

В управлінській діяльності використовуються:

програма „School 13” (відомості про працівників школи, науково-методичну
роботу, підготовка звітів);

програма “Net Школа Україна”;

програма „Діти”;

програма „Моніторинг роботи вчителя”;

програма „Дидакт”;

програма „Розклад”, які забезпечують дотримання вищезазначених
принципів.

Надбання нашого навчального закладу презентовано на
Всеукраїнський конкурс „100 кращих шкіл України” в номінаціїї
„Сучасні комп’ютерні технології”. У березні 2006 року за підсумками
цього конкурсу школа нагороджена дипломом лауреата за перемогу у
вказаній номінації.

Головний стратегічний напрям розвитку освіти лежить в площині
вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації
цього процесу. Це означає, що вчитель найчастіше виступає в ролі
організатора видів діяльності учня як компетентний консультант і
помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на
контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та
розвитку.

З метою модернізації системи освіти шляхом запровадження ІКТ в
освітній процес створено кабінет для розвитку творчого потенціалу учнів
та вчителів школи.

01.11.2007 року на базі школи проходив семінар для директорів шкіл
міста щодо впровадження системи Net Школа Україна. Установлена
інформаційна система Net Школа Україна під’єднана до Інтернету дає
можливість батькам, ввівши власний пароль, зайти до електронного
журналу, щоб дізнатися оцінки, завдання. Цю програму в області
запровадили вперше (репортаж у новинах каналу ICTV від 07 грудня 2007
р., 21 січня 2008 р., у новинах телестудії ВІККА від 11.12.2007 р.).

Засоби масової інформації висвітлили це нововведення у таких газетах:

газета «Вечірні Черкаси», №50, від 12.12.2007 р.;

газета «Прес-центр», №50, від 12.12.2007 р.;

«Газета по-українськи», №231, від 14.12.2007 р.;

газета «Прес-центр», №8, від 20.02.2008 р.

Очікувані результати щодо впровадження системи Net Школа Україна:

усвідомлення членами педагогічного колективу основних дидактичних цілей
використання ІКТ та основних напрямів їх упровадження в освіті, як
засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання, підвищують його
ефективність, якість і результативність;

забезпечення доступу учнів до науково-освітніх ресурсів;

автоматизація процесу оцінювання, корегування результатів навчальної
діяльності через використання комп’ютерного тестування;

створення власне системи діяльності вчителів та учнів, в якій органічно
поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги.

ПОЛОЖЕННЯ

про впровадження та використання системи Net школа Україна в управлінні
Черкаською спеціалізованою школою І – ІІІ ступенів №13

Черкаської міської ради Черкаської області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про
освіту” (1060-12), “Про загальну середню освіту” (651-14),
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 N 964 ( 964-2000-п
) , Статутом Черкаської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №13
Черкаської міської ради Черкаської області.

1.2 Черкаська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №13 Черкаської
міської ради Черкаської області починає роботу по впровадженню та
подальшому використанню системи Net Школа Україна в управлінні школою та
навчальним процесом.

1.3. Порядок впровадження системи Net Школа Україна визначається
“Технологічною картою впровадження Net Школа Україна”, затвердженою на
факультеті менеджменту ЦІППО АПН України від 14 січня 2007 р. та
узгодженою на ІМН Від 05.11.2008 р.

1.4. Школа у своїй діяльності керується Законами України
“Про освіту” (1060-12), “Про загальну середню освіту” (651-14),
Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
07.11.2000 р. N 522 ( z0946-00 ) та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 26.12.2000 р. за N 946/5167 (далі – Положення
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності), цим
Положенням та власним статутом.

2. Порядок впровадження системи Net Школа Україна

2.1. Порядок впровадження системи Net Школа Україна у школі
оснований на “Технологічній карті впровадження системи Net Школа
Україна” та приймаються всі пункти впровадження:

2.2. Порядок виконання пунктів у Черкаській спеціалізованій школі
І – ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області
приймається у відповідності до порядку, визначеному у “Технологічній
карті впровадження системи Net Школа Україна”.

2.3. Терміни виконання кожного пункту процесу впровадження
визначаються таким чином:

Етап ПЕРШИЙ “Управління навчальним процесом, звітність та моніторинг
якості навчання”

Перший пункт впровадження 05.11.2007 – триватиме до 15.11.2007

Другий пункт впровадження 17.11.2007 – триватиме до 25.11.2007

Третій пункт впровадження 26.11.2007 – триватиме до 12.12.2007

???????????TH

&

gdyTH

gdyTH

&

&

????????TH?Етап ДРУГИЙ “Управління навчальним закладом та статистична
звітність”

Перший пункт впровадження 13.12.2007 – триватиме до 29.12.2007

Другий пункт впровадження 10.01.2008 – триватиме до
31.05.2008

2.4. Порядок визначення ступеню впровадження системи Net Школа
Україна та переходу до етапу її використання виділяється у п. 3 цього
положення.

2.5. Головний список посад та склад виконавців, визначений у п. 4
цього положення. Призначення виконавців впровадження та користування
системою Net Школа Україна здійснює директор, разом із заступниками, за
погодженням з органами громадського самоврядування, всіма учасниками
навчально-виховного процесу, проведення батьківських зборів з цього
питання.

2.6. Порядок використання системи Net Школа Україна (після того, як
процес впровадження буде визнаний закінченим) визначається у п. 5 цього
положення.

3. Порядок закінчення та початку нового пункту (етапу) впровадження
системи Net Школа Україна

3.1. Після проходження кожного етапу відповідальний адміністратор
складає звіт про впровадження на нараді адміністрації. Рішення про
перехід до наступного етапу впровадження приймається колегіально
адміністрацією закладу. Перехід на наступний етап супроводжується
наказом та оприлюдненням результатів проходження етапу на нараді
педагогів.

3.2. На початку переходу відповідальний координатор по впровадженню
Net Школи Україна проводить нараду серед кадрового складу процесу
впровадження для постановки задачі та визначення термінів і критеріїв
контролю за виконанням. На нараді затверджується та підписується план
наступного пункту (етапу) впровадження із розподілом обов’язків та
визначеними термінами виконання.

4. Кадровий склад впровадження системи Net Школа Україна

4.1. Посади, які необхідні для ефективного впровадження та
використання системи Net Школа Україна та їх основні обов’язки:

Координатор по НШУ – основний відповідальний за виконання всіх пунктів
та етапів впровадження;

Організатори по НШУ – відповідальні за постановку задачі та визначення
термінів виконання задач; здійснюють проміжний контроль за виконанням
задач.

Мережний системний адміністратор(лаборант по ЕОМ) – відповідає за
працездатність системи Net Школа Україна та сервера; здійснює зв’язок з
технічною службою підтримки і розробниками; здійснює нагляд за роботою
системи та станом служби безпеки при роботі із системою; надає
консультації та навчання (за потребою) інших працівників проекту.

Мережний вчитель, класний керівник – основний виконавець по веденню
поточних записів у електронний журнал; введення даних (за відсутністю
оператора).

Представник батьківського комітету для забезпечення зв’язків з батьками
– один з батьків від класу, які здійснюють зв’язок Організатора по НШУ
із батьками через класних керівників школи. В обов’язки входить:
анкетування батьків; збір відомостей щодо звітів перед батьківськими
зборами; іноді допомога у збиранні даних для внесення у електронний.

4.2. Кадровий склад процесу впровадження розподіляється таким
чином:

№ Назва посади Кількість Призначення (ПІБ)

Обов’язкові кадри

1 Координатор по НШУ 1 Добровольський В.В.- директор школи

2 Організатори по НШУ 4 Заступники директора школи:

Биков О.М. старший групи

Костенко О.К.

Кулешова Л.І.

Гончар О.В.

Мережний системний адміністратор (МСА) 1 Воловик О.А. лаборант по ЕОМ

Мережні вчителі, класні керівники (МВКК).

За координатором залишається право знімати оплату з мережевих вчителів
та кл керівників у випадку недобросовісного виконання робіт в Net школі
за поданням організаторів по НШУ 52 1.Андрос Лариса Юхимівна

2.Баштан Ірина Олександрівна

3.Бурунова Тамара Олександрівна

Модератори форуму Вчитель

та учні старших класів Удовіченко Г.В., Вакуленко Г.Д.- вчителі
інформатики

2.Учні 10 б,к класів (по2 учні з класу)

Додаткові кадри

Представник батьківського комітету (Ради школи) для забезпечення
зв’язків з батьками 1 (група) По одному батьку з класу

4.2. Всі посади для забезпечення процесу впровадження та
використання системи Net Школа Україна є внутрішньошкільними і
затверджуються наказом. Призначення на посаду у проекті Net Школа
Україна не звільняє працівників від їх повсякденних обов’язків,
визначених у навчальному плані та тарифним планом школи. Такі звільнення
можуть бути здійснені за бажанням працівника, згідно чинного
законодавства України щодо врегулювання трудових відносин.

4.3. Посади у проекті Net Школа Україна є внутрішньошкільними і
трудові відносини за цими призначеннями врегульовуються внутрішніми
документами (наказами та посадовими інструкціями, затвердженими
адміністрацією школи).

4.4. Запис про призначення на посади в проекті Net Школа Україна у
трудовій книжці не здійснюється.

5. Порядок використання системи Net Школа Україна після завершення всіх
етапів впровадження

Загальне управління роботою в навчальному закладі (на основі системи Net
Школа Україна) здійснюється директором, що видав наказ та затвердив
Положення про впровадження системи Net Школа Україна в управлінні
школою.

Безпосереднє керівництво роботами, що пов’язані із управлінням,
обслуговуванням та підтримкою системи Net Школа Україна (включаючи всі
модулі і функції системи), загальноосвітнім навчальним закладом здійснює
заступник директора з навчально-виховної роботи Биков О.М. старший
групи.

Організатори по НШУ спільно з директором:

визначають склад виконавців обов’язкових робіт в системі Net Школа
України (керівних, педагогічних працівників, учнів, батьків);

планують, організовують створення умов для роботи виконавців,

забезпечують дотримання виконавцями умов здійснення робіт в системі Net
Школа Україна, визначених цим Положенням та Положенням про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності ( z0946-00 );

організатори по НШУ, старший групи особисто відповідає за дотримання
термінів виконання робіт та організації звітності учасникам навчального
процесу;

організатори по НШУ звітують перед учасниками навчально-виховного
процесу про стан впровадження та використання системи Net Школа Україна.

Роботи, що пов’язані із забезпеченням беззбійної роботи в системі та
роботи, що пов’язані із системою безпеки виконує Мережний Системний
Адміністратор (МСА).

Щоденні роботи по заповненню, введенню інформації та підтримці роботи
модулів системи, складанні звітів, надання консультацій вчителям
виконують Мережні Вчителі, Класні Керівники (МВКК).

Класні керівники школи та заступники директора сприяють наданню
оперативної інформації, необхідної для введення в систему Net Школа
Україна встановленим порядком

Організатори по НШУ спільно з Мережними Вчителями,Класними Керівниками

готують звіти та інші матеріали для оприлюднення учасникам
навчально-виховного процесу;

готують пропозиції для підключення нових можливостей системи;

спостерігають за роботою в системі вчителів та учнів.

Модератори форуму системи Net Школа Україна

слідкують за активністю форуму, прочитують повідомлення учасників
форуму, записують свої повідомлення, у відповідності до теми форуму;

видаляє образливі, надокучливі повідомлення тощо.

Директор навчального закладу звітує про перебіг і результати
дослідно-експериментальної роботи перед органами громадського
самоврядування закладу та, при виникненні потреби, органу управління
освітою, якому загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо
підпорядкований, у встановлені ними терміни.

6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи в
експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі

Фінансування робіт по впровадженню системи Net Школа Україна в
управління навчального закладу здійснюється із спец коштів, а також з
інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Цілком нові можливості для учнів і викладачів надають
телекомунікаційні технології. Учні, одержуючи доступ до професійних
банків і бази даних, опановують наукові проблеми, обмінюються
результатами з іншими дослідниками в своїй галузі. Школярі мають змогу
брати участь у Інтернет-олімпіадах, турнірах, одержують унікальну
можливість спілкуватися практично по всьому світові.

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії,
пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя
з учнем. Це система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього
процесу навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на
дослідженнях процесу засвоєння знань і комунікації, а також використання
людських і матеріальних ресурсів для досягнення ефективнішого навчання.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020