Урок читання. 3 клас

Тема. Будь активним охоронцем природи

Матерiал уроку. Євген Гуцало “Перебите крило”.

Мета. Вчити складати характеристики дiйових осiб, визначати їхнiй стан,
спiвпереживати з героями. Удосконалювати навички зв’язного мовлення,
правильного читання, збагачувати словниковий запас учнів. Виховувати у
дiтей турботливе ставлення до птахiв.

Хід уроку

1. Мовна розминка.

1. Мовно-фонетична розминка.

Гра “Яке слово не таке, як iншi”.

«Летiла лелека, заклекотiла до лелеченят: лелеченята, лелеченя»! Летiть
на луки лупооких пуголовків у калюжах ловити» (до, на).

2. Робота зi скоромовкою.

Ходять лелеки по лузi,

Ходять лелеки у тузi:

Завтра у вирiй далекий

Будугь летiти лелеки.

(М. Пізнанська)

Гра «Дощик, дощ, злива, сонце». (Читання напiвголосне пошепки;голосно
швидко; голосно скоромовкою; читання мовчки).

3. Складання прислiв’я iз деформованого речення.

лелека, родиться, там, Де, щастя, водиться.

(Де лелека водиться, там щастя родиться.)

— Крiм повiр’я, що лелеки селяться на хатi у добрих i сердечних
людей, iснує вiрування про те, що лелека приносить дiтей. А в будинок з
гнiздом чорногуза на даху нiколи не вдарить блискавка. Лелека — це
символ добра i справедливостi, любовi до рiдного краю, людської
вiрностi.

II. Повiдомлення теми i мети уроку.

— Ми продовжимо читати оповiдання Євгена Гуцала «Перебите крило” про
лелечу сiм’ю, яка поселилася на хатi у Дениса.

III. Опрацювання оповiдання С. Гуцала “Перебите крило”.

1. Робота над 3, 4, 5 частинами твору.

а) Словникова робота.

Тренування у правильному читаннi складних слiв.

б) Читання вголос частин (по абзацах).

— Що зробив Олег лелекам? Як Денис прореагував на вчинок Олега?

в) Аналiз змісту i вибiркове читання.

— Яку радiсну звiстку принiс одного дня тато? Якi почуття охопили
Дениска? Доведiть словами тексту.

— Про що була друга розмова хлопцiв? Чиї слова звучать з почуттям
радостi i гордостi, а чиї — iз зневагою?

— Що Олег запропонував зробити Денису? Чи порахував лелеченят Денис?
Чому? Прочитайте. Про яку рису характеру хлопця це свiдчить?
(Помiркований, вдумливий, обдумує можливi наслiдки своїх дiй).

< ? < h i Прочитайте, як автор описує, як лелеченята вчилися лiтати. Яке почуття охоплювало Дениса, коли вiн спостерiгав цю картину? А як реагував Олег? Прочитайте. — Що зробив Олег лелецi? Як до цього поставився Дениско? — А як би ви вчинили на його мiсцi? — Чи зажило крило у лелеки? А чому Дениско хвилювався? Прочитайте. г) Вправи на розвиток швидкостi читання. Гра «Розвідники» — Прочитайте, як автор по-рiзному називав лелек. (Боцюни, лелека, чорногузи.) — А у народi їх ще називають босяк, бусол, бузько, веселик, гайстер, а поетична назва — “бiлий птах з чорною ознакою”. — Знайдiть i прочитайте речення, якi передають почуття: радостi, глузування хвилювання, переляку. — Знайдiть i прочитайте у третiй частинi абзац, у якому є слова “глипнула на свiт”. Як ви зрозумiли цей вислiв? — Прочитайте у четвертiй частинi абзац, у якому є порiвняння “наче підняло”. д)Читання в особах е) Добiр заголовкiв до частин. ж) Диференцiйованi завдання. Група 1 Пiдготуватись i прочитати в особах 3частину оповiдання. Група 2 Пiдготуватись i прочитати в особах 4 частину оповiдання. Перевiрка Група 1 Скласти план 4 частини. Група 2 Скласти розповiдь-продовження цієї iсторії. IV. Тест 1. Що вiдчув одного ранку Денис? а) Сьогоднi вiдлiтають лелеки. б) Сьогоднi вiн захворiв. 2. Яку новину повiдомив батько? а) Лелеки полетiли у вирiй. б) Лелеки повернулися. 3. Що зробив тато? а) Забрав лелек до хати. б) Прогнав з даху. 4. Чому лелеки повернулися? а) У лельки було поранене крило. б) Захотiли жити у Дениска. 5. Що сiм’я Дениска вирiшила зробити з лелечою сiм’єю? а) Залишити у себе i доглядати. б) Здати в зоопарк. Вiдповiдi: 1) а; 2) 6; 3) а); 4) а); 5) а. V. Робота в зошитах VІ. Висновок з прочитаного. — Євген Гуцало назває своє оповiдання “Перебите крило”. Який заголовок можете запропонувати ви? Чому? — Яка головна думка оповiданкя? (Требо уміти вiдповiдати за вчинки, турбуватися про птахiв.) — Чи хотiли б ви включитися в події, якi розгортаються в оповіданні? — Кого з героїв оповiдання ви обрали б собi за друга? Чому? — Яке ваше враження вiд прочитаного твору? VІI. Пiдсумок уроку.

Похожие записи