.

Активізація процесу пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку на уроках англійської мови шляхом інноваційних технологій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
115 1696
Скачать документ

Активізація процесу пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного
віку на уроках англійської мови шляхом інноваційних технологій

Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо
вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращим
за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до
справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до
учнів, він – досконалий учитель.

Л. Толстой

На сьогоднішній день , основним завданням сучасної школи є розвиток
гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його
обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, а також створення
інноваційного простору. В даний період нашого життя, тобто в умовах
розбудови державності, гуманізації та демократизації суспільства, дедалі
актуальнішим стає формування інтелектуальної, соціально активної,
творчої особистості.

? Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – це факел, який
треба запалити.

(Стародавня мудрість)

Дуже люблю дітей. Розумію, що вони — не піддослідні кролики, на яких
можна випробовувати неякісну вакцину. Порівнюю вчителя з хірургом, хоч і
між цими двома поняттями вбачаю суттєву відмінність. Педагог формує
особистість дитини, лікар-хірург дбає про здоров’я. Це за умови, коли
вони — справжні професіонали. А коли ні?! Один хибний крок — і дитина
стає калікою. От тільки хірург калічить тіло, а вчитель — душу.

Отже, зрозуміло, що кожний учитель усвідомлює, що він має справу з
найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від
нас, вчителів, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості
залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й
інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя.

Інноваційне середовище –педагогічно доцільно організований простір
життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості;
інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу
освітнього закладу.

Адже нині, кожен учитель повинен намагатися організовувати інноваційний
процес під час навчальної діяльності таким чином, щоб створити
сприятливе навчальне середовище, в якому теорія і практика учнів
засвоювалась одночасно.

Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню,
освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень.

Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, ми,
вчителі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні
форми і методи навчання.

Ми розуміємо, що підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить
від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних
навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього
навчального процесу. Під терміном “методи навчання” розуміється,
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів,
спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань.

Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких:

• в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи;

• учні стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при
цьому не порушують поведінку у класі.

Відомо, що одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи
навчання. Слово “інтерактив” прийшло до нас із англійської мови
“interаct”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. Інтерактивне
навчання – це навчання основане на діалогічному мовленні, в ході якого
здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони – рівноправні,
рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного
учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких
умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо
спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані
самостійні рішення.

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при
яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість,
що робить продуктивним сам освітній процес.

Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що
навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією
всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо – навчанні: вчитель –
учень, учень – учень.

Технологія інтерактивного навчання — така організація навчального
процесу, за якої неможлива відмова від участі у процесі пізнання:

? кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого відчуває власну
відповідальність і повинен перед всіма відзвітувати;

? якість виконання поставленого перед групою завдання, залежить від
діяльності кожного учня.

Технологію від методики відрізняють два «принципових» моменти:

• гарантія кінцевого результату;

• проектування майбутнього навчального процесу.

?

Педагогічна технологія — набір процедур, які поновлюють професійну
діяльність учителя й гарантують кінцевий запланований результат.

На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати дитину,
яка вміє самостійно та творчо працювати і жити.

Плідними виявились у моїй роботі такі види діяльності :

? інтелектуальні ігри ;

? лінгвістичні казки ;

? диференційне навчання ;

? інтегровані завдання, уроки ;

? мовленнєві ігри ;

? інтерактивні методи.

А саме:

1.’’Морський бій”

? Крок 1. Визначте ключове слово теми уроку.

? Крок 2. Зашифруйте його за допомогою цифр і букв.

? Крок 3. Попросіть дітей розшифрувати й оголосити тему уроку.

2. “Мозковий штурм”

(робота в групах або фронтально зі всім класом)

? Крок 1. Поділіть дітей на групи по 5-7 осіб.

? Крок 2. Чітко визначте проблему або тему для «Мозкового штурму».

? Крок 3. Працюйте в колі.

? Крок 4. Оберіть головуючого (спікера групи), який веде обговорення і
заохочує появу нових ідей. Головуючий повинен заохочувати кількість,

а не якість ідей.

? Крок 5. Дайте дітям час на роздуми для того, щоб збільшити появу нових
ідей.

? Крок 6. Дотримуйтесь правил «Мозкового штурму».

• Жодної критики.

• Запозичення інших ідей є нормальним явищем.

• Велика кількість ідей бажана.

• Оцінка приходить пізніше.

• Крок 7. Діліться ідеями циклічно.

3.Діаграма Вена

Крок 1. Об’єднайте учнів в пари і дайте завдання.

Крок 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити
діаграму Вена.

Крок 3. Для цього діти будують два або більше великих кола, які частково
накладаються одне на одного так, що посередині утворюється спільний
простір.

Крок 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставляння
ідей.

Крок 5. У центральному секторі записуються спільні ознаки для обох
елементів.

4.Мікрофон

Крок 1. Попросіть дітей висловити мету уроку: «Сьогоднішній урок навчить
мене…».

Крок 2. Запропонуйте дітям якийсь предмет, який буде виконувати роль
«уявного» мікрофона.

Крок 3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон.

Крок 4. Запропонуйте учням говорити швидко й лаконічно.

Крок 5. Не коментуйте та не оцінюйте подані відповіді.

Крок 6. Прикріпіть на дошку аркуш паперу з конкретними очікуваними
результатами.

5.Абетковий суп

Крок 1. Розрізати абетку чи взяти картки зі звуками.

Крок 2. Кожен учень витягує з кошика по літері чи звуку та придумує
підсумкове речення на тему, яке починається з цієї літери, або з цього
звука.

6.”Мозкова атака”- карусель

Крок 1. Оберіть тему, яку можна розбити на підтеми чи підгрупи запитань.

Крок 2. Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші.

Крок 3. Розділіть учнів на групи по 4—5 осіб.

Крок 4. Роздайте кожній групі по таблиці.

Крок 5. Оберіть, хто буде записувати ідеї (секретар), та роздайте їм
кольорові маркери.

Крок 6. Вкажіть час, за який потрібно дати відповідь на запитання.

Крок 7. Кожна група передає свої таблиці по колу.

Крок 8. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на
всі запитання.

Крок 9. Кожна група закінчує свій рух на таблиці, з якої почала.

Крок 10. Вивчити таблиці і звернути увагу на те, що було додано іншими
групами.

7.”Асоціативний кущ”

Крок 1. Визначається одним словом тема, над якою буде проводитись
робота.

Крок 2. Учні повинні згадати все, що виникає в пам’яті стосовно цього
слова.

Крок 3. Вчитель дає опорні слова – підказки у вигляді своєрідного
«куща», який поступово «розростається» за допомогою відповідей учнів.

Даний метод універсальний, бо збагачує словниковий запас учнів на
будь-якому етапі уроку.

З певністю, я можу стверджувати те, що як саме з перших уроків вчитель
зацікавить учнів до вивчення англійської мови і сприятиме всебічному
розвитку дитини , такий і буде його кінцевий результат. І якщо він не
викличе інтерес в учня з перших днів, то ця дитина, назавжди залишиться
глухою, байдужою до вивчення іноземної мови; буде жити без радощів
пізнання і відкриття чогось нового і невідомого під час уроків
англійської мови. Зі свого досвіду, можу твердо стверджувати, що процес
навчання – це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову
учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної
активної участі в цьому процесі.

Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що
дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що
одна й та сама модель проведення уроків, не дає можливості дітям
розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020