Академічна риторика: загальна характеристика

Риторика тісно пов’язана з іншими науками. Мовознавство озброює її знанням законів, за якими формується й розвивається людське мовлення Похожие записи Суд присяжных Навчання мови національних меншин у Польщі – оцінка державних структур (реферат) Правові наслідки невиконання або неналежного виконання цивільного...

Подробнее
Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками

Загальне поняття риторики. Зв’язок риторики з іншими науками Похожие записи Організаційно – розпорядча документація (реферат) Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств Внутренний коммерческий расчет Українська політична нація: проблеми становлення (реферат) Фондовый рынок

Подробнее
Мовний етикет: поняття та практична сторона

Поняття про мову, культуру мовлення. Мовний етикет – важлива складова культури мовлення. Практична сторона дотримання мовного етикету Похожие записи Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат) Європейська модель підтримки (реферат) Транспортні договори та...

Подробнее
Ораторське мистецтво: дискусія і суперечка

Вирішення багатьох проблем сучасності можливе тільки на шляхах відкритого обміну думками, широкого суспільного діалогу, громадської згоди Загальним для всіх значень слова спір є наявністю розбіжностей у поглядах, відсутність єдиної думки. Похожие записи Использование логических задач на уроках математики в начальной...

Подробнее
Ораторське мистецтво: словесна наочність

Словесна наочність широко використовується в ораторському мистецтві Повтор — повторення того самого слова чи виразу з метою виділити, підкреслити істотне у мовленні, підкреслити ті чи інші деталі в описах, посилити експресивно-зображувальні властивості мови. Повтор допомагає повніше відобразити хвилюючі моменти в житті...

Подробнее

Савкова З.В. — Искусство оратора Содержание Введение 3 Удивительный дар природы (Оратор и его голос) 11 Что ни звук, то и подарок (Дикция оратора) 37 По-русски ли мы говорим? (Литературное произношение) 52 Косноязычна риторика без грамматики (Языковая культура) 67 Мое...

Подробнее

Сергеич П. 1988 — Искусство речи на суде ПРЕДИСЛОВИЕ Восемьдесят лет назад, в 1908 году, в С.-Петербурге вышла книга опытного и известного судебного деятеля П. С. Пороховщикова (П. Сергеича) (в 1913 году она была переиздана). . Для понимания самой сути...

Подробнее

Алексеев, Макарова 1985 — Ораторское искусство в суде Глава первая КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Уже в Древнем Египте, Ассиро-Вавилонии, Индии. Китае было известно ораторское искусство, но подлинной его роди- ной является Древняя Греция, где публичное слово имело большое общественное...

Подробнее

Мацько Л.І., Мацько О.М. 2003 — Риторика ВСТУП Риторика як наука і навчальна дисципліна З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У багатьох вищих навчальних...

Подробнее

Лавриненко В.Н. 1997 — Психология и этика делового общения ВВЕДЕНИЕ Н

Подробнее
Страница 1 из 1612345...10...Последняя »