Теорія інтелекту Ж. П'яже

Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології Важливе місце серед досліджень інтелекту в сучасній психології посідають праці Ж. П’яже та його однодумців. Теорія інтелекту Ж. П’яже включає два основних компоненти — вчення про функцію інтелекту й про стадії розвитку інтелекту....

Подробнее
Формування особистості педагога

У рефераті розглянуто проблему особистості педагога та її формування в сучасній психології (»концепція Я-ідеальний викладач») Як Всесвіт, так і кожна людина єдина у своєму роді. Коли гени та хромосоми об’єдналися, щоб створити нову біологічну одиницю, то «ксерокс не спрацював», тобто...

Подробнее
Мовлення як форма спілкування

Мовленнєва поведінка, на думку І. А. Зимньої, проявляється в манері, характері мовленнєвих дій, включаючи соматичну активність Мовленнєва поведінка, як і інші види соціальної діяльності перебуває під контролем суспільства. Перш за все, вона підпорядкована загальноприйнятим нормам літературного мовлення – орфоепічним, лексичним,...

Подробнее
Я-концепція: поняття та її психологічна структура

Я-концепція – стрижневе утворення онтогенетичного розвитку людини, центральна ланка самосвідомості, відносно усталена динамічна і певною мірою усвідомлена система уявлень особи про саму себе, цілісний образ власного Я, котрий синтезує її само-сприйняття такою, я вона є, хоче бути в ідеалі і...

Подробнее
Самооцінка як емоційно-оціночна складова Я-концепції

В психологічних дослідженнях самооцінка інтерпретується як емоційно-оціночна складова Я-концепції, особистісне утворення, що приймає безпосередню участь в регуляції поведінки і діяльності, як автономна характеристика особистості Похожие записи Прекращение права собственности Зародження української юридичної термінології в західній Україні в середині ХІХ століття...

Подробнее

Реферат на тему: Пам’ять людини. Образне мислення. Процеси пам’яті Київ 2016 Пам’ять – це психічний пізнавальний процес, який полягає у фіксації, збереженні та відтворенні попереднього досвіду Існують такі процеси п’яті: запам’ятовування; відтворення; забування. Запам’ятовування – один з головних процесів пам’яті. Засадовими...

Подробнее

Реферат на тему: Психіка людини та соматичні захворювання Київ 2016 Вплив самоточних захворювань на психіку людини. Діпазон варіантів усвідомлення хвороби. Реакція особливості на соматичне захворювання. Вплив серцево-судинних захворювань на психіку людини Вплив соматичних захворювань на психіку людини Можливість соматичних психосоматичних...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток самооцінки студентів: психологічна динаміка Київ 2016 У рефераті розглянуто психологічну динаміку розвитку самооцінки студентів Соціально-культурне підґрунтя розливальних контактів, що активізується за допомогою суб’єкт-об’єкт-суб’єктних взаємостосунків сприяє формуванню в особистості студента впливової прогностичної самооцінки, високого рівня домагань, самоповаги,...

Подробнее

Реферат на тему: Особистість дитини: виховання як важливий етап розвитку Київ 2016 У рефераті розкрито поняття «особистості дитини», показано її складові частини, а також фактори, які обумовлюють її формування. Особлива увага приділяється процесу та стилю виховання дитини – Особистості у...

Подробнее

Реферат на тему: Спілкування як категорія в психології Київ 2016 Спілкування — складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в спільній діяльності обмін Проблема спілкування учня з учителемвсебічно розглянута в історії педагогіки Калмановою, що є актуальним...

Подробнее
Страница 1 из 18412345...102030...Последняя »