Роль приватизації в інвестиційній діяльності

За своєю суттю приватизація — це процес перетворення у приватну власність будь-якої іншої форми власності (як державної, так і колективної) або рух через послідовну зміну форм господарювання від державної власності до приватної. Процес реформування власності ніколи і ніде не був...

Подробнее
Проекти капітельних вкладень: вдосконалення оцінки та відбору

У рефераті подано відомості про вдосконалення методів оцінки доцільності капіталовкладень в умовах нестабільної економіки України. Сучасна економічна ситуація в Україні являється в цілому хитливою, із підвищеним рівнем ризику, та як правило характеризується незадовільним фінансовим управлінням виробничими підприємствами, відсутністю платіжної дисципліни,...

Подробнее

Реферат на тему: Капітальні вкладення: економічна сутність Київ 2016 Капітальні вкладення — це вкладення капіталу в різні сфери і галузі народного господарства з метою оновлення існуючих та створення нових благ і внаслідок цього одержання значно більшого прибутку. Такі інвестиції ще...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційний процес: поняття та класифікація Київ 2016 Економічна діяльність суб’єктів господарювання значною мірою характеризується обсягами та формами інвестицій У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів,...

Подробнее

Реферат на тему: Цілі, пріоритети та принципи соціальної політики держави Київ 2016 Вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням соціальної сфери, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансформаційній економіці Стабільний економічний розвиток країни неможливий без формування соціально благополучного суспільства....

Подробнее

Реферат на тему: Інтелектуальний продукт та наукові кадри Київ 2016 Україна є державою, що володіє достатньо вагомим науково-технічним кадровим потенціалом, який відчутно впливає на її соціально-економічний розвиток У період економічного зростання України протягом 2000-2004 рр. відновився попит на вітчизняну науково-технологічну...

Подробнее

Реферат на тему: Державне управління: концепція оптимізації Київ 2016 Зростання складності як систем державної влади та державного управління, так і проблем, на які спрямована їх увага, є об’єктивним процесом, пов’язаним із наростанням складності соціальних та економічних зв’язків і взаємодій в...

Подробнее

Економічна роль державного фінансового контролю Держава має значний арсенал методів регулювання економічної системи. Серед інших методів державний фінансовий контроль відіграє суттєву роль в регулюванні вагомої складової економічної системи — бюджетної системи держави. Проблемам державного фінансового контролю присвячена значна кількість робіт...

Подробнее

Організаційно-управлінські реформи в контексті вдосконалення адміністративно-територіальної структури в Україні Тривалий час в Україні піднімається питання вдосконалення адміністративно-територіальної структури. Його доцільність обґрунтовується зазвичай системними змінами, що супроводжують трансформацію України від тоталітаризму до демократії. Однак приступити до практичного вирішення проблеми адміністративно- територіальної...

Подробнее

Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти Сьогодні оптимізація управління вищим навчальним закладом, удосконалення матеріально-технічної бази, поліпшення якості викладання і підвищення конкурентоспроможності випускників залишаються актуальними проблемами, над вирішенням яких продовжують працювати педагоги, вчені і державні діячі. Не останнім фактором...

Подробнее
Страница 1 из 11312345...102030...Последняя »