.

Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 10435
Скачать документ

Реферат

на тему:

Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді

Актуальність даного питання полягає в тому, що Україна як розвинена
європейська держава початку третього тисячоліття бачить своє майбутнє у
Євросоюзі, у тісному політичному, економічному та культурному
співробітництві з країнами Європи та цілого світу. Таке співробітництво
можливе лише за умови доброго порозуміння між націями, і тут не останню
роль відіграє існування мови (або мов) міжнародного спілкування.
Історично склалося, що такою універсальною мовою стала англійська мова,
якою сьогодні володіють більше мільярда людей на планеті як рідною,
другою або третьою мовою. Англійська мова домінує в науці, бізнесі,
мас-медіа та поп-культурі. Так, скажімо, 80% електронних повідомлень в
Інтернеті  передається англійською мовою. Тому не дивно, що жодна 
освічена людина не може уявити свого існування у сучасному світі без
знання хоч якоїсь іноземної мови. 

Вивчення іноземних мов, зокрема англійської, у школі – один з
пріоритетних напрямів роботи усієї освітньої галузі. У Пояснювальній
записці до Програми з іноземних мов для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням іноземної мови (а саме за такою програмою працює
кафедра іноземних мов Львівської української гуманітарної гімназії) 
сказано: „Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для
безпосереднього спілкування з представниками інших країн і, отже, для
обміну інформацією про життя різних народів, про їхні культуру, звичаї,
традиції тощо… Освітні цілі реалізуються не тільки завдяки читанню
різноманітних пізнавальних текстів іноземною мовою, а й у процесі
оволодіння нею, коли учні стикаються з новими для них лінгвістичними
поняттями і поглиблюють свої знання про вже відомі їм явища. Вивчаючи
іноземну мову, учні краще оволодівають рідною мовою, що, в свою чергу,
сприяє розвитку мислення”. У Програмі також зазначено, що „рівень
сформованості лексичних і граматичних навичок перевіряється за допомогою
перекладу з рідної мови на іноземну і навпаки”. 

Отже, порівняння іноземної мови з рідною є не лише засобом пояснення та 
засвоєння мовного матеріалу, а також одним із засобів  перевірки рівня
мовної компетенції учнів. Що стосується Львівської української
гуманітарної гімназії, де англійська мова вивчається поглиблено вже 44
роки, а сьогодні поряд з українознавством є одним з профільних
предметів, то високий рівень мовної компетенції наших учнів та
випускників підтверджується численними переможцями районних, міських,
обласних та всеукраїнських олімпіад, щорічними грантами на навчання у
США, що їх виграють наші старшокласники, та майбутньою кар’єрою наших
випускників, здебільшого так чи інакше пов’язаною  з англійською мовою.

Фонетичні паралелі

Проведення мовних паралелей між рідною українською та англійською мовами
починається з молодших класів, коли вчитель пояснює, як  вимовляється
той чи інший звук за допомогою порівняння із звуками рідної мови.
Здійснюючи такі фонетичні паралелі, вчителі щоуроку проводять фонетичну
„зарядку”, вчать з учнями римівки, скоромовки, пісні.

Діти знають рідну мову і тому їм легше, коли на уроках спираємося на їх
знання з рідної мови. В українській та англійській мовах є багато
спільного, тому ми можемо провести такі паралелі.

Подібні звуки: V-В, Z-З, L-Л, M-М, N-Н, S-С, F-Ф, U-Ю.

Звуки P, B, K, G, F, V, M вимовляємо приблизно так, як українські П, Б,
К, Г (у словах ґанок, ґедзь), Ф, В, М, але з тою різницею, що англійські
P, B, K,G вимовляються з більшою енергією, ніж українські Б, П, К. R, P,
K вимовляються з невеликим придихом.

Як в англійській, так і в українській мові голосні дещо подібні, так
само як в обох мовах є двоголосні  дифтонги:

Англ. мова [ai] [au] [ei] [?i] [?u] [?i] [i?] [є?] [ue]

Укр. мова: (див. PDF)

Як в українській, так і в англійській мові є звук й-j.

Знак [j] перед голосним вказує на пом’якшення (йотування) цього
голосного.

Наприклад [ja:d], в українській  Його, Явір, Юрко, Гай.

В українській мові немає різниці між довгими й короткими голосними, а в
англійській мові є. І на це треба звертати увагу, тому що це пов’язано з
різницею в значенні.

Наприклад:

Sit [sit] – сидіти –Seat [si:t] місце

Full [ful] – повний–Fool [fu:l] дурень.

Таким чином, на уроках використовуємо спеціальні вправи на різницю у
подовженні звуків. З практики відомо, що для дітей це не дуже важко,
якщо спрямовувати їх увагу і  регулярно працювати над цим. Наведемо одну
з вправ, щоб проілюструвати сказане:

Фонетична гра: „Чую – не чую”.

Мета: формування навиків фонематичного слуху.

Учні поділяються на 2 команди. Вчитель вимовляє слова. Якщо він вимовляє
слово з довгим звуком, учні піднімають дві руки, з коротким – одну.
Виграє команда, яка зробила менше помилок.

Подовженість звуків має свою ознаку в транскрипції [:] – двокрапка.

В українській мові всі приголосні перед звуком „і” пом’якшуються: так, у
словах „той, та, ту” звук „т” твердіший, ніж у слові „ті”. В англійській
мові пом’якшення немає, через це звук t в словах tar, tool той самий, що
у словах tip, tеam. У кінці слова глухі та дзвінкі приголосні
вимовляються чітко, бо різниця між глухими та дзвінкими приголосними в
кінці слова вказує на різні значення слів.

Dog – пес Dock – док

Led – вів   Let – дозволити

Think – думати  Sink – тонути

[b?d] Погано

[bed] Ліжко

[b?:d] Пташка

    

Як в українській, так і в англійській мові є звуки ш – ч (sh – ch),
вимова яких майже та сама.

Ship – chip shoes – choose

Sherry – cherry sheep – cheap

Washing – watching.

Як в українській, так і в англійській мові велике значення має
інтонаційний, або логічний, наголос, за допомогою якого можна
сконцентрувати увагу на різні аспекти, залежно від значимості у реченні.

В англійській мові, на відміну від української, є два види наголосу:
слабкий і сильний. Слабкий ставиться внизу, а сильний – згори.

Таким чином, спираючись на знання рідної мови, учням набагато легше
оволодівати основами англійської мови.

Лексичні паралелі

Аналогічні паралелі рідної та англійської мов проводимо і на уроках
української мови. Пояснюємо учням, що будь-яка значна подія чи відкриття
в одній країні швидко стає досягненням інших країн. Потрапляючи в ту  чи
іншу мовну систему, лексична одиниця, в залежності від її
функціонального навантаження в процесі спілкування, може частково чи
повністю асимілюватися або мати семантичні зміни. Характерно, що раніше
потрібно було не одне десятиліття, а навіть і століття, щоб запозичене
слово втратило своє неологічне забарвлення і стало надбанням широких кіл
населення, що на сучасному етапі, в період широких міжнародних зв’язків,
воно, як правило, починає активно функціонувати в інших умовах,
асимілюватися.

Нікого вже не дивують слова, які з’явилися зовсім недавно, а вже
викликають широкий інтерес підростаючого покоління, яке активно в своєму
мовному арсеналі вживає слова-інтернаціоналізми. Щоденно працюючи над
пізнавальними, розвиваючими проблемами, вони використовують комп’ютерну
інформацію, яка подається, зокрема, англійською мовою. Тому завдання 
вчителя на сучасному уроці української мови – зосередити учня на
українсько-англійських мовних паралелях, які допоможуть йому у швидкому
перекладі текстів, отриманих з Інтернету.

Наприклад:

Starter – стартер

Сomputer – комп’ютер

Dealer – дилер

Graffiti – графіті

Player – плеєр

Printer – принтер.

Програма з української мови подає вивчення „Лексикології” як розділу
мовознавства у 6 кл., поглиблено – у 9, 10 класах.

У 6 класі, опрацьовуючи тему „Походження слів: власне українські та
запозичені слова,” знайомимо учнів з “Етимологічним довідником”,
“Словником іншомовних слів” та “Українським тлумачним словником”,
прививаючи навички роботи з науковою літературою.

Проводячи українсько-англійські мовні паралелі, ми зосереджуємо увагу
школярів на запозичених словах, які використовуються у мовній практиці
щоденно. Для проведення такої роботи застосовуємо груповий метод роботи.
Кожна група отримує довідники, словники, а також завдання. Школярі
опрацьовують певну кількість слів, з якими повинні зробити мовні
дослідження. Наприклад:

Alphabet (англ.): „The letters used in a written language arranged in
order”. Укр.: „Сукупність літер, прийнятих у писемності  певної мови і
розміщених у певному усталеному порядку; азбука, абетка”.

Джерело відповідників – гр. alphabetos „азбука, алфавіт”. Слово утворено
із двох перших букв  грецької азбуки: alpha (альфа) і beta (бета).

На основі словникової роботи учні дослідили, що в англійську та
українську мови слово “Alphabet” прийшло з грецької через латинську та
французьку. Тому ми маємо сьогодні паралельне вживання даного слова у
двох мовах.

У старших класах в учнів уже сформовані навики розпізнавання простих
українсько-англійських лексичних відповідників, спільних для них
кореневих морфем, які є смисловими опорами. Ці навики, закладені на
початковому й середньому етапах навчання, полегшать їм розуміння
основного змісту, почутого чи прочитаного англійською мовою. На цьому
етапі учні спроможні на самостійні наукові дослідження. Вони отримують
завдання знайти лексичні відповідники, які пов’язані з різними сторонами
життя людини, а саме: перелік частин людського тіла; слова, які
передають родинні зв’язки; слова, які охоплюють природні явища, фауну і
флору України. Особливого значення надаємо словам, які характеризують
предмети побуту, одягу, харчування, відносяться до сфери торгівлі.
Цікавим предметом вивчення українсько-англійських мовних паралелей є
слова, які описують суспільно-політичне та культурне життя українців,
наприклад: англ. theater – укр.  театр, англ.  music – укр. музика,
англ.  ballet – укр. балет,  англ. film – укр. фільм, англ. party – укр.
партія, англ. civil – укр. цивільний, англ. delegation – укр. делегація.

На уроці важливіше з’ясовувати смислові зв’язки, доводити схожість
відповідників, тому що неможливо вести розмову з класом, не маючи
бачення суті природи слів. Семантичний розбір – ось що є визначальним в
роботі з лексичними відповідниками у старших класах.

На паралелях демонструємо, як виникло поняття і яким чином воно
втілилось у слові; у зв’язку з чим виникають нові значення слів; якими
лексико-семантичними засобами одне й те ж поняття виражається в мовах,
які порівнюються; що вплинуло на заміну вже існуючих значень слів; яке
функціональне навантаження відповідників у кожній мові.

Майстерність учителя і талант допоможуть йому використати матеріал,
даний в словниках, при поясненні і формулюванні самостійних пошукових
завдань для учнів.

Використання етимологічних довідників, словників іншомовних слів та
“Українського тлумачного словника” допомагає вчителю ознайомити учнів з
лексичними відповідниками, які допоможуть їм  свідомо оволодіти лексикою
української та англійської мов, розширити їх лінгвістичний світогляд.

Враховуючи, що у нашій гімназії учні вивчають досконало англійську мову,
педагог має можливість поглибити порівняльну характеристику двох мов. Це
розширить уявлення учнів про  розвиток лексики в різних мовних системах
і про причини, які викликали ці явища. Робота зі словниками дає
додаткову інформацію, яка розрахована на підвищення загальноосвітнього
рівня школярів.  Використовуємо її як на уроках, так і в позаурочний час
для проведення читань, конкурсів, семінарів.

PСемантичні співвідношення українсько-англійських лексичних
відповідників – тема наукового проекту, який досліджували і захищали
учні 10-х класів гімназії. Така робота сприяє реалізації завдань, які
висуває реформа школи щодо теоретичної, професіональної,
загальнокультурної підготовки як учня, так і вчителя.

Граматичні паралелі

Так само можна дослідити українсько-англійські паралелі і на рівні
граматики цих двох мов.

Візьмемо, наприклад, таку частину мови, як іменник. І в англійській, і в
українській мові всі іменники можна розділити на злічувані (іменники, що
означають предмети, які можна полічити: стілець (a chair), запитання (a
question) і незлічувані (назви речовин і багатьох абстрактних понять,
які не піддаються лічбі: молоко (milk), свобода (freеdom) та ін.).
Незлічувані іменники, як в українській, так і в англійській мові, не
мають форми множини, але їх можна порахувати за допомогою інших
іменників. Наприклад, 2 кг сиру (2 kilos of cheese), 3 стакани цукру (3
glasses of sugar) та ін. Злічувані  іменники вживаються і в однині, і в
множині в обох мовах. Але, на відміну від української, де всі іменники
поділяються на 4 відміни за  характером відмінкових закінчень, в
англійській мові поділу іменників на відміни не існує, а множина
утворюється лише за допомогою двох закінчень s або es (для порівняння, в
українській мові існують такі закінчення для множини іменників: -и, -і,
-а, -я).

 Також учням деколи незвично усвідомити той факт, що на відміну від
української мови, де є шість відмінків, в англійській мові їх лише два:
загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case).
Загальний відмінок не має спеціальних відмінкових закінчень. Зв’язок
іменника в загальному відмінку з іншими словами виражається
прийменниками, а також місцем, яке іменник займає в реченні. Так, якщо
ми порівняємо українські речення “Я малюю олівцем” і “Я малюю олівець” з
їх англійськими відповідниками “I am drawing with a pencil” та “I am
drawing a pencil”, то побачимо, що в англійській мові і знаряддя дії
(with a pencil) в першому реченні, і об’єкт дії (a pencil) в другому
реченні виражені загальним відмінком іменника.

Присвійний же відмінок однини утворюється додаванням до іменника
апострофа і закінчення „s”. Наприклад, I saw Jack’s brother yesterday (Я
бачив  брата Джека вчора).

Досить часто в учнів виникають проблеми з вживанням артикля (особливого
службового слова) перед іменниками в англійській мові лише тому, що
такого граматичного явища, як неозначений артикль (the indefinite
article) і означений артикль (the definite article), в українській мові 
не існує. Отже, ми розглянули лише іменник, але подібні паралелі між
українською та англійською мовами можна провести за всіма частинами мови
(згадати хоча б подив учнів, коли вони вперше чують, що, на відміну від
української мови, де існують лише три часи – теперішній минулий і
майбутній, в англійській мові в активному стані дієслова таких часів
існує аж 16 і т.д.).

Синтаксичні паралелі

Англійська мова – це аналітична мова, тобто члени речення мають
фіксовану, сталу позицію. В українській мові зв’язок між словами в
реченні чи словосполученні, а також синтаксична функція слова,
здебільшого визначається формою слова, його закінченням. У сучасній
англійській мові, де система відмінкових закінчень розвинута мало,
показником синтаксичної функції слова є його місце в реченні.

Так, наприклад, в українській мові в реченні „Відвідувач запитав
продавця” можна змінити порядок слів – „Продавця запитав відвідувач” –
без зміни змісту речення. В англійській мові таку перестановку без зміни
змісту зробити неможливо. Наприклад, „А customer has asked a
shop-assistant” – “Відвідувач запитав продавця”. „А shop-assistant has
asked a customer” – “Продавець запитав відвідувача”.

Отже, порядок слів у реченні відіграє значно більшу смислову роль в
англійській мові, ніж в українській.

Також цікавою є ситуація з безособовими реченнями в англійській мові у
порівнянні з українською. Безособовим називається таке речення, присудок
якого не відноситься ні до особи, ні до предмета чи абстрактного
поняття. На відміну від української мови, де в безособових реченнях нема
і не може бути підмета, в англійській мові є формальний підмет,
виражений займенником it, який ставиться на початку речення.

It was getting dark. – Темніло.

It rained on all morning. – Весь ранок ішов дощ.

 

Паралелі у перекладі

Окремо хотілося б зупинитися на такому аспекті українсько-англійських
мовних паралелей, як переклад. У Пояснювальній записці до Програми
Міністерства освіти та науки з іноземних мов сказано, що „переклад
розглядається, з одного боку, як важливий засіб оволодіння мовним
матеріалом і різними видами мовленнєвої діяльності, а з другого, – як
особливий вид мовленнєвої діяльності.”

У першій функції переклад використовують, починаючи з першого року
навчання, при семантизації лексики, для формування лексичних і
граматичних навичок (як рецептивних, так і репродуктивних). Перекладу як
окремому виду мовленнєвої діяльності навчають у 9–11 класах,
використовуючи переклад в усній і письмовій формах, як з рідної мови на
англійську, так і з англійської на рідну. У ЛУГГ традиційно вивчається
спецкурс з науково-технічного перекладу та ділової англійської мови, по
закінченні якого учні отримують сертифікат перекладача науково-технічної
літератури середньої кваліфікації.

Учні оволодівають різними способами та прийомами перекладу, що неможливо
без постійних мовних паралелей. Так, наприклад, вони дізнаються, що
семантичні поля (всі значення) одного й того ж самого слова в
українській та англійській мовах можуть не співпадати. Скажімо,
англійське слово “athletics” означає спорт взагалі, отже, має ширше
семантичне поле, ніж українське слово „атлетика”, яке позначає один із
видів спорту. Слово “garage” так само має більше значень, ніж українське
„гараж”, воно означає також „ремонтна майстерня”, „ангар”. У цьому
випадку ми вдаємося до так званого синонімічного перекладу –
перекладаємо слово не першим його значенням, яке лежить на поверхні, а
підбираємо синонім, який найкраще підходить до даного контексту. Буває й
так, що слово однієї мови взагалі не має прямого відповідника у другій.
Тоді використовується описовий спосіб перекладу. Наприклад, англійське
слово “inessentials” передається цілою фразою – „предмети не першої
необхідності”, а українське слово „вщерть” – англійським
словосполученням  “full to the brim”. Слово „осліпнути” також  не
перекладається одним словом – “to become blind”. Існують і слова, що
позначають реалії тієї чи іншої країни, які теж перекладаються описовим
способом. У словнику в такому випадку дається пояснення одним або навіть
більшою кількістю речень. “Porridge” –  „порідж – густа вівсяна каша,
зварена на воді або молоці”; “Senate” – „Сенат – Рада університету в
Англії, складається переважно з професорів”; з української на
англійську: „кобзар” – “kobzar – (англ. мовою) виконавець дум –
українських історичних епічних  пісень під акомпанемент бандури або
кобзи”.

Особливу увагу вчителі надають перекладу прислів’їв та ідіом. Інколи
ідіоми обох мов мають відповідні варіанти, а інколи доводиться їх
пояснювати або наводити синонімічну ідіому. Наприклад, англійська ідіома
“a storm in a tea-cup” дослівно може перекладатися як „шторм у чайній
чашці”, але ми перекладаємо її звичною для нашої мови ідіомою: „буря у
склянці води”.  “To set a cat among the hens”  (Запустити кота до курей)
– „Розбудити у комусь звіра”;  “A bargain is a bargain” (Угода є угодою)
– „Угода дорожче грошей”.

Також, порівнюючи українську та англійську мови, пояснюємо
старшокласникам, як можна передати звучання деяких назв та власних імен
при перекладі з однієї мови на другу методами транскрипції (передача
звучання) або транслітерації (механічна заміна букв). Так, прізвище
англійського вченого „ Ньютон” у його теперішньому вигляді є результатом
перекладу методом транскрипції, але раніше його було прийнято називати 
„Невтон” – методом транслітерації (Newton).

При перекладі деяких синтаксичних конструкцій на уроках англійської мови
та науково-технічному перекладі можна користуватися і антонімічним
методом – тобто перекладаємо одну конструкцію за допомогою протилежної
їй конструкції.

Наприклад:  “Take it easy” – „Не хвилюйся”,

„Не приймай близько до серця”.

“I have quite a few friends”  – „Я маю досить багато друзів”.

“Do you mind this?”  – „Ви не проти цього?”

Використання методики перекладу з української мови на англійську та
навпаки широко практикується у тестуванні як на уроках англійської мови,
так і на спецкурсах.

Вчителі країнознавства, англійської та американської літератури, а
особливо українознавства постійно вдаються до українсько-англійських
мовних та соціолінгвістичних паралелей. Вони порівнюють деякі аспекти
історії, економіки, культури, літератури України та англомовних країн.
Вивчаючи окремі проблеми, пов’язані з життям у Великій Британії та
Америці, вчителі обов’язково порівнюють, як ці проблеми вирішуються в
Україні: забруднення навколишнього середовища, боротьба з тероризмом,
молодіжна культура тощо.

У позакласній роботі вчителі англійської мови   постійно порівнюють
різні мовні та культурні явища України та Англії, Америки, Канади.
Особливо яскраво це втілюється у проектній роботі, яка ведеться у
гімназії вже протягом кількох років.

У минулому навчальному році проектна робота з одинадцятикласниками
завершилася науково-практичною конференцією „Життя України очима молоді”
(майстер-класи вчителів-методистів англійської мови Стахняк Н.П. та
Лавренчук І.Б.). Учні захищали свої проекти англійською мовою,
розкриваючи найбільш наболілі проблеми сучасного українського
суспільства. У процесі підготовки наукових проектів вони разом зі своїми
вчителями постійно проводили паралелі – як називається те чи інше явище
українською та англійською мовами, як передати звучання певних термінів,
географічних назв англійською мовою, як вимовляються схожі слова
українською та англійською мовами. Учні разом з керівниками складали
власні словнички та додавали їх до своїх проектів. Готуючись до захисту
проектів, одинадцятикласники  користувалися різноманітними методами:
соціального опитування, польових досліджень, статистичного опрацювання
даних, складання схем, діаграм, графіків. Вони самі готували комп’ютерні
презентації та широко використовували Інтернет. І тут не можна не
сказати про величезну кількість англійських запозичень саме у цій галузі
– інформаційних технологій. Більшість термінів є прямим перекладом з
англійської мови, а деякі з них запозичені в українську мову майже без
змін – „монітор”, „табуляція”, „форматування”, „процесор”, „ворд”,
„діліт”, „офіс”, „експлорер”, „веб-сторінка”, „слеш”  та багато інших.

Слід також відзначити той величезний емоційний вплив, який справляють
українсько-англійські мовні паралелі на учнів будь-яких вікових
категорій: на уроках англійської мови їм приємно показати свої знання з
рідної мови, а на уроках української мови – виявити знання з
англійської.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020